ریاضی نظام جدید

جدیدترین مطالب ریاضی نظام جدید

موارد بیشتر

نفرات برتر در آزمون 8 اسفند

کلکسیون روش های مطالعه

 • علی شمس الدینی
  علی شمس الدینی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )
  ابتدا کتاب درسی را می‌خوانم چون مهم ترین منبع کتاب درسی است.املا و واژگان را بخوبی یاد می گیرم.سپس برای تسلط کامل و جمع بندی ازکتابهای زرد عمومی استفاده میکنمکتاب زرد سوالات کنکور سال های گذشته است کتاب بسیار مفیدی برای دانش آموزاناست.
 • رومینا قربانلو
  رومینا قربانلو - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 25 اسفند 1397 )
  من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.در این درس برای موضوعات مختلف هر شب تعدادی تست حل می کنم.برای املا و لغت ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.
 • فرزان اکبر آبادی
  فرزان اکبر آبادی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  من در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهممن ازکتاب آبی ادبیات کنکور استفاده می کنماین کتاب همانند همه کتاب های آبی دیګر دارای ویژګی های موثرفراوانی از جمله دارا بودن بودن سوالات کنکوړ و سوالات کانون سال های ګذشته می باشد و به صورت کامل به حل و بررسی سوالات پرداخته است .از دیګر ویژګی های مهم این ک...
 • علیرضا شفائی
  علیرضا شفائی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  برای درس ادبیات به صورت موضوعی درس می‌خوانم ابتدا لغات و سپس دستور زبان و آرایه‌های متن درسی گفته شده توسط دبیر را می‌خوانم و پس از آن تست میزنم هر شب پنج تست قرابت معنایی میزنم.
 • علی صادقی
  علی صادقی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی از 10سوال به 9سوال جواب می دهم.درس فارسی یکی از دشوارترین دروس عمومی در هر رشته ای است و درصد بالا در این درس تراز دروس عمومی من را بسیار افزایش میدهد. مطالعه این درس باید به صورت مداوم اما با زمانی کم صورت بگیرد، پس باید این زمان اندک را بین مباحث آن به طور منظقی تقسیم کردم برای ...
 • روژین شنتیایی
  روژین شنتیایی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی از10سوال به8سوال جواب می دهم.ابتدا درابیات آرایه های ادبی را استخراج می کنم وسپس معانی را درمتن یادمی گیرم وواژگان واصطلاحات هم درخودمتن کتاب درسی جزوبه جزو یادمی گیرم .ازکارنامه ی اشتباهات هم دوروز مانده به ازمون استفاده می کنم. ازکتاب آبی قرابت معنایی هم حتما دوروز مانده به آزمو...
 • رضا جهانی
  رضا جهانی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی از 10سوال به 9سوال جواب می دهم.خلاصه‌نویسی روش اصلی من است. علاوه بر این، دفتر برنامه‌ریزی تأثیر زیادی بر نتایجم داشت. در درس‌های عمومی هم از خلاصه‌نویسی استفاده میکنم و کلمات ادبیات فارسی را وارد جعبه‌ی لایتنر کردم.بهترین منبع، سؤالات آزمون کانون و غیر حضوری است. آخر هفته، همیشه،...
 • فاطمه عفتی
  فاطمه عفتی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی از10سوال به 8سوال جواب می دهم.روش مطالعه ی فارسی :توجه به متن واستخراج نکاتی که آرایه دارند وتوجه به مفاهیم درخودکتاب درسی وپرداختن به فعالیت هادر کتاب درسی می تواند بسیار موثرباشد.توجه به معلم درکلاس و انجام تمرین بلافاصله بعدازتدریس معلم می تواند بسیارتاثیرگذارباشد وازکتاب زرد ع...
 • محمد ترابی
  محمد ترابی - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی از10سوال به 8سوال جواب می دهم.در درس فارسی تقریبا هرروز در حدود1.5 ساعت به صورت موضوعی مطالعه میکنماز میان موضوعات فارسی به خصوص روی قرابت معنایی تمرکز بیشتری دارم و تاثیر پیشرفت در این درس در کل ادبیات حتی دستور زبان و لغت و املا بسیار محسوس است
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه