بازی های آنلاین سایت کانون

تمرکز
بازی 2048
این بازی باعت بهبود تمرکز ، حافظه و هماهنگی بین دست و مغز می شود . در زمان استراحت از این بازی لذت ببرید و امتیاز های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید .
شروع بازی
فکری
بازی برابری
برابری یک بازی پازل اعداد است. هدف این بازی برای بدست آوردن اعداد برابر در جدول 3. با این بازی قدرت تمرکز خودت را تقویت.بعضی اشتباهات دیگر قابل جبران نیست!
شروع بازی
جدید
بازی پاپو
در زمان استراحت از این بازی لذت ببریدشروع بازی
جدید
بازی شطرنج