سجاد جعفری

سجاد جعفری
درباره من

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ویراستار آزمون های یازدهم

فعالیت در دسته بندی های

  • 150متوسطه
  • 2مشاوره
  • 1کنکوری ها و دوازدهم

آخرین مطالب

6/6/2023 9:12:21 AM
Menu