املش

املش -


علی جعفری
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 6678
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
علیرضا عوض خواه
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
ستایش رحمتی
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما زینی
نهم - املش
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 4:19:44 AM
Menu