آران و بيدگل

آران و بيدگل -


محمدسپهر محمدی محمدابادی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهید اژه ای
فاطمه ابراهیمی بیدگلی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 12:48:02 PM
Menu