خميني شهر

خميني شهر -


آیدا سادات احمدی
ششم دبستان - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 10:14:40 PM
Menu