فراشبند

فراشبند -


امیر حسین ویسی
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
آیت اله قشقایی
5/31/2023 3:58:07 AM
Menu