فردوس

فردوس -


شادی بیجاری
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا عصاری
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 2 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
استعداد های درخشان شهید بهشتی
6/8/2023 2:43:17 PM
Menu