لنده دوگنبدان

لنده دوگنبدان -


سیده سارا یزدان پرست
ششم دبستان - لنده دوگنبدان
میانگین تراز کانونی: 6776
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
تیزهوشان
6/10/2023 8:35:40 PM
Menu