پلدختر

پلدختر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 99 ( تا این لحظه )


ابوالفضل اسکندرنیا
ششم دبستان - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی