رحيم آباد

رحيم آباد -


کوثر حکمی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :103
تيزهوشان
فرزانگان
سمانه شعبانی
نهم - رحيم آباد
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 1:47:18 AM
Menu