كياشهر

كياشهر -


فاطمه کوچک نژاد حسن کیاده
نهم - كياشهر
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 8:11:37 AM
Menu