كلاچاي

كلاچاي -


سیده ماجده طاهری
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4695
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا جعفری قاضی چاکی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا شفیعی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
امیر رضا امیری
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
6/9/2023 7:19:46 AM
Menu