آستانه اشرفيه

آستانه اشرفيه -


نیوشا آقا بیگی
نهم - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
درفام صابر همیشگی
نهم - آستانه اشرفيه
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
مرکز آموزشی امام رضا
6/9/2023 7:13:51 AM
Menu