قره‌ضياءالدين

قره‌ضياءالدين -


امیررضا تیموری
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
محمد ماکویی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی-خوی ( پسرانه )
سوین نجفی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 6714
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان خوی
حنانه واحدی
نهم - قره‌ضياءالدين
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نيايش
6/2/2023 8:01:32 AM
Menu