اميديه

اميديه -


محدثه سلیمانی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 3899
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان 2 - ناحیه 1
6/3/2023 11:01:47 AM
Menu