رويان

رويان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مریم محمودی
نهم - رويان
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری