شازند

شازند -


فاطمه میرزایی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4123
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
فاطمه غفوری
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
محمدحسین قدبیگی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه حسینی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4716
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
لیلا گنجی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 1 سال هشتم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
ریحانه جمشیدی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان2
درسا رحمانیان
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال دهم تجربي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
ملیکا رضائی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا میرزائی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
سیدامیررضا میرصالحی عزیزی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 3907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهید مطهری
علی زمانی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
تيزهوشان
علامه حلی مهاجران
سارا میرزاخانی
نهم - شازنداراك
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
 
نمونه دولتي
نمونه دولتی نرگس
6/9/2023 8:20:37 AM
Menu