محلات

محلات -


محمد متین انصاری
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 6700
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
علامه حلی
علی قنبربیگی
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
علامه حلی
محمد طه فرخ زاد
نهم - محلات
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 2 سال از دهم تجربي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
6/9/2023 8:49:50 AM
Menu