كشكوئيه رفسنجان

كشكوئيه رفسنجان -


فاطمه امینی پناه
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید سجادی
ابولفضل عظیمی
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا اسماعیلی زاده
نهم - كشكوئيه رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی : 1 سال دهم رياضى
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
شهید سجادی
6/9/2023 8:37:12 AM
Menu