تهران

تهران -


آوا آیتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی : 7 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :122
تيزهوشان
فرزانگان 7
ژینو کرمانج
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :115
تيزهوشان
فرزانگان 7
غزل کرمان پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :114
تيزهوشان
فرزانگان 7
حدیثه خوب بخت
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :114
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
عسل کرمان پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :114
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
ثنا مشهدی فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 6 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
ارشیا طاوسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :104
تيزهوشان
علامه حلی 3
نیکا میرجوادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :103
تيزهوشان
فرزانگان 1
ستایش زکی خانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
شهيد باهنر - منطقه 15
یکتا شریف پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
فرزانگان 4
غزل سلطانی نبی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
فرزانگان 1
سارا مظفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 8 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :100
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرمحمد اسدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :98
نمونه دولتي
ماندگار البرز
مهشاد عمارلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان 7
ستاره زمانی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :93
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
مازیار عیوضی آغمیونی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6449
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :92
تيزهوشان
علامه حلی 3
ابوالفضل پوریایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
ماندگار البرز
آناهیتا مشهدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :89
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
نازنین زهرا آزادباش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : 5 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :87
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
عرشیا قنبرپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :87
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمدحسین حکیم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
علامه حلی 8
رضا احمدپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
علامه حلی 3
علی حسن یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
علامه حلی 7
مائده سیف الهی طرقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
14 مطهره - منطقه
زینب بشیری طجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
الزهرا(س)
معراج جمال آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :79
تيزهوشان
علامه حلی 4
علی عربلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
تيزهوشان
علامه حلی 4
فاطمه قربانی واجارگاه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
امیررضا بدلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :79
نمونه دولتي
شهيد چمران - منطقه 10
ستایش رحیم تبریزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
الزهرا(س)
علی ترابیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :77
تيزهوشان
علامه حلی 2
صدف واحدی نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
ماهان شیرازی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
امام موسي صدر - منطقه 1
عسل چیتیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
سینا چگنی علی آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
تيزهوشان
علامه حلی 3
هستی انیانلوی گنجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :74
نمونه دولتي
1 فراست - منطقه
آتنا زلقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
هستی یحیائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان 4
علیرضا جهانی فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
علامه حلی 7
نرگس حاتمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
تيزهوشان
فرزانگان 3
سپهر اسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :69
نمونه دولتي
ابوعلي سينا - منطقه 4
محمد زمانی آسیابر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
علامه حلی 3
پرنیان سرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
مهشاد اظهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
فدک - منطقه 18
عطیه جعفری مهروزانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
محمد عرفان هومان فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
یگانه کمند لو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
صبا نیکو کلام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
عسل اسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر حسین فرهادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن - منطقه 7
علیرضا شاهسوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پانیذ خزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
فاطمه نورائیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
علیرضا اقدسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
سیده ساجده مرعشیان سرائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
علی آرام
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
علامه حلی 2
سینا رسولی پیرجابری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
ماندگار البرز
مریم بانو صیادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
حامد یاقوت پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
شهيد چمران - منطقه 10
نرگس محمدزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 6 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان 2
سید محمدرضا هاشمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
نگین صیامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :59
نمونه دولتي
فرزانگان - منطقه 2
وحید محمدپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
علامه حلی 8
سارا رضازاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
امیررضا فلاحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
علامه حلی 7
فاطمه رنجبر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان 1
محدثه جزینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
ياس نبي - منطقه 7
امیر رضا اسکندری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
علامه حلی 3
فاطمه دانیالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
پارسا کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
علامه حلی 8
آرمان بابامرادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
دبيرستان شيخ مفيد
مهرآرسا حیدری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
روژان قلی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
پوریا کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
علامه حلی 8
امیرمهدی ملابابایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
شمیم اژدری یزدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
حضرت مریم
مهدیه جودکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
امیر محمد غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه حلی 3
سینا عباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
ماندگار البرز
صدف صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان 4
رامتین سراجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
امام موسي صدر - منطقه 1
کیانا یگانه فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4697
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
هلیا خطیبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
مهدی معصومیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
امام مهدي (عج) - منطقه 5
علیرضا رمضانپورمرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی 7
محمدرضا رمضانپورمرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
علامه حلی 7
امیرمحمد نظامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
علامه حلی 3
ریحانه کاظمی زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
الهام - منطقه 8
سجاد رحمت آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 4 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
نسترن سعادتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیررضا مومنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
علامه حلی 10
سریر دیوسالار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان 6
سوفیا کرمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا فرزانگان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6419
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
علی محمدی
امیرکسری احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 5 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
ماندگار البرز
هلیا امینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
هنرستان معصومیه - منطقه 13
محمدرضا دهقانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
10 فرهنگ - منطقه
پارسا نیک یار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه تهرانی مقدم - منطقه 14
آرمان رضایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدامین زیبرم خوب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
حامد زارع زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلی 4
مهدیه گودرزی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
13 فرهنگ - منطقه
محمد خنجری هندچوب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی 3
فاطمه شوشتری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
یاشار ادیب حاجی آقا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا مصلی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی 3
امیر حسین ادبی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
هنرستان رسالت
محدثه حاتمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : 3 سال از دهم گرافيک
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حضرت مریم
نگین آسترکی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
بهراد گورانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
ماندگار البرز
حامد یحیی ئیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
ماندگار البرز
علی اصغر زرگر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
علامه حلی 7
سوگل بختیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
امیرحسین قنبرآبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 1
مهدی سهرابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلی 4
امیرارسلان نجفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ماندگار البرز
امیرحسین باوندپور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلی 3
امیر مهدی عبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلی 3
پوریا پیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
امام مهدي (عج) - منطقه 5
علی شهابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
ماندگار البرز
شادی کریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
عفاف - منطقه 5
ارمان عمادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
امام مهدي (عج) - منطقه 5
رامتین دلسوزمهر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلی 3
نسترن سعیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
امیرمحمد باقرنژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیدمهدی حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نواب صفوي - منطقه 12
آتوسا نائیج نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 1
روژینا جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان 7
مهرناز افلاطونی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13
پارمیدا ابوالحسنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
10 مکتب الاحرار - منطقه
امین حیدر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
علی عباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 1
علی روستا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
علیرضا مصیبی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 2
امیرحسین سیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
سعید یوسفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
امیرحسین کمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 4
محمد زارع
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 2
احسان احمدوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 2
امیر علی برخورداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمد حسین فردوسی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
امید حدادی راد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 2
امیرحسین خجسته پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی 2
سیدمحمد مهدی علوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدحسین جلالیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
عرفان طریقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
امیرمهدی علی غنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
دانشمند - منطقه 8
حدیثه امیر احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 4 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
سلمان فارسي - منطقه 15
شیلا اکبرزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
شهید بهرامی منطقه 11
ارمیا امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
علامه حلي - منطقه 13
شکیبا طاهر قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
9 نظام مافي - منطقه
امیرمحمد میرزایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 3 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ماندگار البرز
میثاق میرزاعباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
17 شهريور - منطقه 15
محمدحسین فولادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 2
علیرضا نگاری راد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
صنيعي فر - منطقه 15
محمدمهدی آزاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی 2
6/2/2023 7:59:04 AM
Menu