نجف آباد

نجف آباد -


الینا فروزان
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی جلالی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
شهيداژه اي
6/5/2023 7:29:51 AM
Menu