فراشبند

فراشبند -


سیده مریم موسوی
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
حسین خلیلی
ششم دبستان - فراشبند
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
عشايري آيت اله قشفايي
5/31/2023 3:31:44 AM
Menu