نورآباد ممسني

نورآباد ممسني -


ایمانه نجفی
ششم دبستان - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان2
5/29/2023 1:41:53 PM
Menu