فسا

فسا -


مریم السادات حسینی
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
علی سهراب پور
ششم دبستان - فسا
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهید دستغیب
6/5/2023 7:41:23 AM
Menu