هشتگرد

هشتگرد -


میلاد پیری گله دار
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید باهنر5
نرگس آزاددهقان
ششم دبستان - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان5
5/31/2023 4:04:28 AM
Menu