خدابنده

خدابنده -


امیر محمد طاهری
ششم دبستان - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی تیزهوشان
6/9/2023 6:10:33 PM
Menu