فرخ شهر

فرخ شهر -


سیده نازنین طاهریان
ششم دبستان - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6809
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
5/31/2023 10:54:13 PM
Menu