فارسان

فارسان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نگار فاضلی
ششم دبستان - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد