در‌گز

در‌گز -


امیرمحمد فلاح پور
ششم دبستان - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
مشهد_هاشمي نژاد2
6/8/2023 2:38:42 PM
Menu