قروه

قروه -


محمد خدامرادی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
احمدی روشن
علیرضا سلحشور
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
احمدی روشن
الهه رستمی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا احمدی
ششم دبستان - قروه
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/2/2023 11:05:07 PM
Menu