اميديه

اميديه -


ژینا ابوعلی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 6841
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بهبهان_ فرزانگان-تیزهوشان
آیناز خفایی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
آریاناز قنواتی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهبهان_ نمونه فرهیختگان
6/4/2023 9:48:50 PM
Menu