پلدختر

پلدختر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


ثنا آبسری
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
الهه حقی
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
کوثر هاشمیان
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 6632
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
امیر علی کلانتری
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش
امیرمحمد کلانتری
نهم - پلدختر
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
پلدختر_ نمونه دانش