شهرضا

شهرضا -


فاطمه محمدزاده
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
اصفهان_ زندی زاده
امیرحسین فردوسیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
6/9/2023 6:29:45 PM
Menu