آق‌قلا

آق‌قلا -


مبینا نظری
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
عالیه پقه
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه شهيد قندهاري
شایان ساریخانی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مبین نیازی
نهم - آق‌قلا
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
6/2/2023 7:33:25 PM
Menu