دالاهو

دالاهو -


ابوالفضل جهانی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :99
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
محمدمهدی صالحی
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
مهدی دانش پایه
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی ریزوندی
امیرارشیا براک
نهم - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
5/31/2023 10:40:21 PM
Menu