داراب

داراب -


عرفان مهمی
ششم دبستان - داراب
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
محدثه شادمانی
ششم دبستان - داراب
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
ميرزا جهانگيرخان قشقايي
5/31/2023 3:50:23 AM
Menu