شهرجديد هشتگرد

شهرجديد هشتگرد -


عسل ترکاشوند
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان-ساوجبلاغ
فاطمه بیکی
ششم دبستان - شهرجديد هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-ساوجبلاغ
5/30/2023 1:47:27 AM
Menu