بندر كنگان

بندر كنگان -


درسا همتی فارسانی
ششم دبستان - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
فریما نصیری کوچکده
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
فریماه باقری
ششم دبستان - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
آرتین پارسایی
ششم دبستان - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلي
امیرحسین مرادی
ششم دبستان - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي
6/4/2023 10:05:51 AM
Menu