سمنان

سمنان -


علی رضا مسعودی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا مطلبی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الهه حسن نو
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا غایبی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا درخشنده
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صدرا خواری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6981
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد پارسا صالحی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی یحیایی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارمیس عرب
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6616
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
آیسا ناظریه
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آرمان کریمی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7463
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد آرمین صفاهانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7143
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سارا محبوبی فولادی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6939
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
حسین عزالدین
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
صبا چلیکی فولادی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ابراهیمیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
وانیا قاسمی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آوا ذوالفقاری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6749
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید قدس
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6535
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا غریب
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین کثیریان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهراد مطلبی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
الین داورپناه
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا پارسا
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6697
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
نیوشا محمدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیار اخلاقی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد متین صیاد
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی ضمیری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
مهلا علیمحمدی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا مرادی بشلی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
باران مولائی فرد
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سپهر ادیب
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6516
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طاها پاکدامن
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7188
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرمیتا سراج
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
آریانا نیلی احمد آبادی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 10:37:37 PM
Menu