قروه درجزين

قروه درجزين -


پارمیس مولایی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرحسین کاظمیان
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
علامه حلي1
حدیثه سعیدی تبار
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
زهرا شیری
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
6/8/2023 9:48:23 PM
Menu