نفرات برتر هر درس

آزمون جمعه 1 مرداد 1400

کنکوری‌ها
دوازدهم ریاضی
دوازدهم تجربی
دوازدهم انسانی
هنر
دوازدهم علوم و معارف اسلامی
منحصرا زبان
متوسطه 2
یازدهم ریاضی
یازدهم تجربی
یازدهم علوم انسانی
دهم ریاضی
دهم تجربی
دهم علوم انسانی
یازدهم علوم و معارف اسلامی
دهم علوم و معارف اسلامی