نفرات برتر هر درس

یازدهم علوم و معارف اسلامی - عربي و زبان قرآن 2
 اسامی دانش آموزان بر اساس نام شهر ها مرتب شده اند.
 دانش آموزانی که تغییر زیادی در رتبه و ترازشان ایجاد شود و یا اینکه تفاوت زیادی بین نمرات کارنامه ی سال گذشته مدرسه و آزمون هایشان وجود داشته باشد اسامی آنها در فهرست رتبه های برتر تا زمان آزمون تشریحی اعلام نخواهد شد .
در این فهرست اسامی دانش آموزانی که از 10 سوال به بیش از 8 سوال پاسخ صحیح داده اند، درج شده است.
نام و نام خانوادگی چند از 10 درصد شهر
1 معصومه دهقانی پشترودی 6
درس عربي و زبان قرآن 2
بم یازدهم علوم و معارف اسلامی
2 محمدصالح طالب الدینی 5
درس عربي و زبان قرآن 2
بم یازدهم علوم و معارف اسلامی
3 زهرا سلیمانی 7
درس عربي و زبان قرآن 2
بيرجند یازدهم علوم و معارف اسلامی
4 امیر حسین پاشائیان 5
درس عربي و زبان قرآن 2
تهران یازدهم علوم و معارف اسلامی
5 محمدباقر بهرامی 6
درس عربي و زبان قرآن 2
خرم آباد یازدهم علوم و معارف اسلامی
6 فائزه زارعان ترک آبادی 5
درس عربي و زبان قرآن 2
رستم آباد یازدهم علوم و معارف اسلامی
7 دانیال یعقوبی 7
درس عربي و زبان قرآن 2
شهركرد یازدهم علوم و معارف اسلامی
8 حنانه امینی 6
درس عربي و زبان قرآن 2
شيراز یازدهم علوم و معارف اسلامی
9 هانیه زارع 6
درس عربي و زبان قرآن 2
يزد یازدهم علوم و معارف اسلامی
برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )