ملكان

رتبه های تک رقمی کنکور ملكان

مهلا وجدانی
رتبه 1 ايثارگر-25%
99 سال
مهتا ستاریان
رتبه 5 کشوری
95 سال
بابک موسوی
رتبه 1 منطقه سه
84 سال

6/1/2023 6:44:16 PM
Menu