سقز

رتبه های تک رقمی کنکور سقز

آنیتا غفوری
رتبه 9 منطقه 3
101 سال
باربد محمدی
رتبه 7 کشوری
100 سال
احمد صوفی محمودی
رتبه 4 منطقه سه
91 سال
شبنم کامیار
رتبه 2 منطقه سه
91 سال
شهره شریفی
رتبه 10 منطقه سه
88 سال
محمدراشد بیانی
رتبه 5 منطقه سه
87 سال
شاهین وکیلی
رتبه 3 منطقه سه
85 سال
سیاوش خاکی
رتبه 7 منطقه سه
85 سال
حامد شافعی
رتبه 6 منطقه سه
85 سال

6/11/2023 1:06:53 AM
Menu