سنندج

رتبه های تک رقمی کنکور سنندج

محمدامین رحیمی
رتبه 3 ايثارگر-25%
100 سال
شادی شهسواری
رتبه 6 کشوری
90 سال
آرمین بذرافکن
رتبه 9 منطقه دو
89 سال
شریفه کارگر
رتبه 6 منطقه دو
88 سال
میلاد اکبری
رتبه 4 کشوری
87 سال
عرفان قادری
رتبه 6 منطقه دو
87 سال
شهرام رحیمی دهگلان
رتبه 1 کشوری
86 سال
سیامک زمانی دادانه
رتبه 4 کشوری
86 سال
نوید قادرمرزی
رتبه 10 منطقه دو
86 سال
حسین قربانی
رتبه 4 منطقه سه
85 سال

5/30/2023 10:38:48 PM
Menu