خرم آباد

رتبه های تک رقمی کنکور خرم آباد

زهره السادات موسوی
رتبه 7 ايثارگر-25%
101 سال
مهسا دولتشاهی
رتبه 4 کشوری
93 سال
فاطمه فاضلی فرد
رتبه 6 کشوری
93 سال
محسن مختاری فر
رتبه 3 منطقه 2
93 سال
بهار کیافر
رتبه 8 منطقه دو
89 سال

6/9/2023 2:06:43 AM
Menu