کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

ثمین خرم نژاد
ثمین خرم نژاد از شهر تبريز- تراز 7165 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد درس را مطالعه می کنم و سپس لغات درس و ترجمه متن کتاب را می خوانم.

پس از دو روز از مطالعه کتاب درسی، تست های آن درس را حل می کنم.

هر هفته چند درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 92 نفر

علی عباسی
علی عباسی از شهر بابل- تراز 7555 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و سپس ترجمه را از روی کتاب مطالعه می کنم و سپس تست می زنم و نکات آن ها را وارد کتاب درسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 34 نفر

محمدمهدی کاهه
محمدمهدی کاهه از شهر تهران- تراز 7621 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه و کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. با تست زنی درس را تثبیت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 27 نفر

سحر غزایی
سحر غزایی از شهر سنندج- تراز 7537 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس بیشتر تست قواعد کار می کنم زیرا این قسمت به بخش ترجمه نیز کمک می کند.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 35 نفر

علی محمدنیا
علی محمدنیا از شهر بجنورد- تراز 7594 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغت، قواعد و ترجمه را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 54 نفر

کیمیا قنواتی
کیمیا قنواتی از شهر اهواز- تراز 7749 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد را مطالعه می کنم و سپس لغات درس را مطالعه می کنم.

پس از مطالعه درس یک روز تست می زنم و روز بعد تست ها را تحلیل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 28 نفر

سیده آمنه موسوی
سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8214 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا لغات و متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس قواعد درس را از روی جزوه دبیر و کتاب درسی می خوانم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 170 نفر

فاطمه یوردخانی
فاطمه یوردخانی از شهر گرمسار- تراز 7583 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

برای عربی عمومی ابتدا متن درس را با دقت مطالعه می کنم و سپس تست های کتاب آبی کانون را به صورت آموزشی پاسخ می دهم.

برای عربی اختصاصی همانند عربی عمومی عمل می کنم و زمان بیشتری صرف می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر

محمدجواد خادم الشریعه
محمدجواد خادم الشریعه از شهر قزوين- تراز 7402 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد درس را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

هر هفته چند درک مطلب به صورت جداگانه کار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

بهاره مهجور
بهاره مهجور از شهر اسفراين- تراز 6628 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

مباحث عربی عمومی را قبلا مطالعه کرده ام و اکنون تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون برای جمع بندی حل می کنم.

برای عربی اختصاصی ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم.

هر هفته چند درک مطلب به طور جداگانه و زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 6 نفر

فرزانه پاسبان موسی زاده
فرزانه پاسبان موسی زاده از شهر فريمان- تراز 7216 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را در یک روز مطالعه می کنم و سپس ترجمه و متن کتاب درسی را در روز دیگری مطالعه می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7032 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و لغات را مطالعه می کنم و سپس ترجمه را می خوانم و بلافاصله تست می زنم. در تایم های خالی تست ترجمه کار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

مریم یوسف زاده
مریم یوسف زاده از شهر شيراز- تراز 7721 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس قواعد را مبحث به مبحث کار می کنم و هر شب یک درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

زینب صالح زاده
زینب صالح زاده از شهر بجنورد- تراز 7716 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس جزوه دبیر را می خوانم. برای قواعد تعدادی تست می زنم و هفته ای 3 درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

فاطمه محمودی
فاطمه محمودی از شهر شيروان- تراز 6825 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

من در درس عربی ضعف داشتم. قبلاً درس عربی را در آزمون‌ها 3 از 10 می‌زدم، اما الان به 6 از 8 رسانده‌ام.

یکی از دلایل پیشرفت من در درس عربی تغییر منبع مطالعه و افزایش ساعت مطالعه‌ام بوده است.

من در این درس از کتاب آبی کانون استفاده می‌کنم، چون سؤالاتش به کنکور نزدیک‌‌تر است و به همه نکات و قواعد از سطح آسان به دشوار توجه می‌کند.

در ابتدا فقط لغات کتاب را مطالعه می‌کردم، اما با خرید کتاب کانون متوجه شدم تمرین‌های کتاب هم مهم هستند بنابراین بیش‌تر به تمرینات کتاب توجه کردم. 

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 25 نفر

فاطمه عبدالملکی
فاطمه عبدالملکی از شهر پاكدشت- تراز 6530 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

درس عربی، درسی مفهومی است و نمی‌توان با حفظ کردن نکات آن انتظار بازدهی مطلوب را داشت.

من ابتدا در درس عربی به یادگیری متن هر درس: لغات، ترجمه متن درس، قواعد و همچنین تمرین‌های کتاب می‌پردازم.

سپس برای یادگیری نکات بیش‌تر هر درس به درسنامه کتاب آبی عربی کنکور انسانی مراجعه می‌کنم .

در پایان نیز با اطمینان کامل از یادگیری همة مطالب تست‌زنی را آغاز می‌کنم.

در صورت پاسخ نادرست به یک تست، آن مبحث را دوباره مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 15 نفر

امیرمحمد فرشیدی مهر
امیرمحمد فرشیدی مهر از شهر مشهد- تراز 6688 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.

روش مطالعه من به ترتیب این گونه است: 

 • 1) خواندن قواعد به طور دقیق

 • 2) تست از قواعد

 • 3) حفظ کلمات جدید هر درس

 • 4) بررسی متن های کتاب و تست زدن بعد از مطالعه آن ها

* برای حفظ و بررسی لغات دروس از کتاب واژه نامه عربی عمار استفاده می کنم. 

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 9 نفر

حدیث صبوريان
حدیث صبوريان از شهر شهربابك- تراز 6473 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

ابتدا به مطالعه کامل کتاب و جزوه کلاسی می پردازم

در مرحله بعد به حل تست از کتاب آبی کانون و در نهایت به ارزیابی پاسخ تشریحی می پردازم 

همچنین هر شب 5 تست از این کتاب کار می کنم

شناسنامه دار بودن و پیمانه ای بودن وپاسخنامه تشریحی ویژگی بارز کتاب‌ آبی کانون است.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 6 نفر

مریم یادگاری
مریم یادگاری از شهر تايباد- تراز 6125 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم. 

من ابتدا در درس عربی کمی مشکل داشتم، ولی بعد از تغیبر روش مطالعه پیشرفت کردم.

ابتدا تمام قواعد را کامل می‌خوانم و بعد سراغ ترجمه متن درس می‌روم.

و در آخر برای تسلط بیش‌تر از کتاب‌های آبی کانون و سه‌سطحی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 172 نفر

محمد رضا علیخانی
محمد رضا علیخانی از شهر شيراز- تراز 7050 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا در کلاس درس کامل درس را گوش میدهم تا یاد بگیرم.

سپس کتاب درسی را جز به جز میخوانم و تحلیل میکنم.

ترجمه و قواعد را از هم جدا میکنم و بعد از خواندن مجزای این دو با استفاده از درسنامه کتاب آبی قواعد خوانده شده را تکمیل میکنم.

بعد از اینکه مطالب کتاب را خواندم بعد از چند روز همان مطالب را مجدد مرور میکنم.

بعد از انجام این کارها زمانی که احساس کردم تسلط دارم به سراغ تست میروم.

برای تست از کتاب آبی استفاده میکنم به این صورت که یک مبحث را به چند سری تست تقسیم میکنم و بار اول یک قسمت را بعد از خواندن میزنم  و پاسخ را میخوانم.

بار دوم مرور کوچکی انجام میدهم و غلط های بار اول را میخوانم و تست میزنم. قسمت بعد را زمان دار میزنم تا به تسلط برسم و همه مطالب مهم را مارک میکنم و مجدد میخوانم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 8 نفر

معصومه جعفرپور
معصومه جعفرپور از شهر يزد- تراز 6899 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از 10 پاسخ میدهم.

در هفته اول باتوجه به برنامه راهبردی کانون لغات درسی مورد نظر را مرور کرده و قواعد درس را باتوجه به بودجه بندی تمرین و تکرار میکنم. 

در هفته ی دوم تست همان درس را تمرین میکنم.

از کتاب آبی جمع بندی عربی و زرد عمومی عربی استفاده میکنم.

برای بازیابی از کتاب آبی در هفته آخر استفاده میکنم.

هرشب به مرور لغات مربوط به آن درس میپردازم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

میر حسین عظیمی
میر حسین عظیمی از شهر تبريز- تراز 7650 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم. 

 من از قبل با زبان عربی به دلیل حضور در کلاس‌های قرآن و مسابقات قرآنی آشنا بودم.

قواعد را به خوبی می‌دانم بعد از یادگیری قواعد جدید، چند تست یادگیری از کتاب آبی می زنم. بعد از اینکه به تسلط کافی رسیدم تعداد تست هایم را بیشتر می کنم و به صورت زماندار تست می‌زنم. 

پس از چند روز تست‌های نکته‌دار را دوباره تمرین می کنم تا مطالب یادآوری شود.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 5 نفر

فائزه حق بین
فائزه حق بین از شهر بجنورد- تراز 6223 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

1: ابتدا کتاب درسی را می خوانم.

2: جعبه لغات کتاب جامع رابیشتر می خوانم. تاجایی که روی لغات کاملا مسلط شوم

3:و برای قسمتی که تسلط ندارم  سراغ کتاب درسی می روم.

4:سپس در هفته اول تست آموزشی و در هفته دوم تست های زمان دار کار میکنم.

ویژگی‌ کتاب این است که تک تک سؤال‌ها شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و *میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند

. سؤال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌‌اند


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فائزه رستمی
فائزه رستمی از شهر اسفراين- تراز 5883 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و سپس از مطالب هر درسخلاصه‌برداری می‌کنم. تمرینات کتاب درسی را حل می‌کنم.  

بعد به سراغ تست‌های موجود در کتاب‌ آبی و سه سطحی می‌روم به‌صورت یک روز در میان از این دو کتاب تست می‌زنم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

با توجه به سطح سوالات و تسلط خود از مبحث از کتاب سه سطحی سوالاتی از سطوح دشوار ، نسبتاً دشوار و دشوارتر حل می‌کنم و نکاتی را که آموختم جداگانه یادداشت می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

فرشاد قادری
فرشاد قادری از شهر اسدآباد- تراز 6215 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

 قواعد:

در بخش قواعد از کتاب کمک درسی استفاده می‌کنم.

کتاب آبی کانون و جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و برای هر مبحث 80 تا 100 تست می‌زنم و سپس به سراغ پاسخنامه تشریحی می‌روم.


ترجمه:

در این بخش تمرین‌های تستی انجام می‌دهم. 


درک مطلب:

این بخش ترکیبی از قواعد و ترجمه است، ابتدا سوال‌ها و سپس متن را می‌خوانم. در درک مطلب دایره‌ی لغات مهم است  و در این بخش آزمون سراسری سالهای گذشته را حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 17 نفر

زهرا برمکی
زهرا برمکی از شهر سرايان- تراز 6035 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 این در س  را در ازمون ها 9 از 10 جواب میدهم.

عربی ابتدا کتاب خود را می خوانم

بعد سراغ کتاب کار ها می روم و از کتاب تست استفاده می کنم که خیلی خوب هستند

خلاصه برداری نیز میکنم

و بعد از خواندن درسنامه آنها شروع به تست زدن می کنم

مرور جمعبندی هم میکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

فرشته ملاشاهی زارع
فرشته ملاشاهی زارع از شهر زاهدان- تراز 6130 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

من کتابهای کانون رابعنوان بهترین منبع استفاده میکنم چون برنامه درسی من طبق برنامه ی راهبردی کانون است

پس از کتاب های کانون هم استفاده میکنم در دوران امتحانات مدرسه بهترین منبع برای من کتاب جمع بندی نیمسال اول کانون است

و همچنین استفاده از کتاب جامع جمع بندی در نیمسال اول بسیار بمن کمک کرد برای درس عربی استفاده از فلش کارت بسیار مفید بود

خلاصه نویسی هم برایم مفید است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

کسری حسنی
کسری حسنی از شهر زنجان- تراز 7127 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 عربی را در کانون 9 از 10 میزنم

روش مطالعه ی من برای درس عربی اینگونه است که ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیرم را مطالعه میکنم و تمام سعی خود را میکنم تا سوالات و تمرینات را کامل حل کنم.

یکی از دلایل پیشرفت من خلاصه نویسی نکات و فرمول های مهم و مطالعه ی آنها قبل از هر آزمون میباشد.

من برای این درس از کتاب آبی کانون استفاده میکنم.

ابتدا درسنامه و گزیده نکات هر مبحث را مطالعه کرده و خودم از روی درسنامه کتاب نکته برداری میکنم و سپس شروع به تست زنی میکنم.

بنابه گفته دبیرم از آنجایی که هندسه تنوع سوالی زیاد دارد و کتاب آبی کانون هم این تنوع را پوشش میدهد، پس در هربار از تست زنی 20 تست حل می کنم.

سوالاتی که اشتباه جواب دادم یا بلد نبودم را علامت میزنم و هر بار در هر دوره از تست زنی دوباره آنها را مرور میکنم تا مطلب کاملا برایم جا افتاده شود


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

امیرحسین نظری
امیرحسین نظری از شهر زنجان- تراز 7049 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم.

در هنگام مطالعه بعد از آموزش در مدرسه تست زنی را شروع میکنم تا اشکالاتم مشخص شود..

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

ابتدا کتاب درسی، مثالهای حل شده کتاب و جزوه معلم و نمونه سوالات ایشان را خوب مطالعه و حل می‌کنم.

سپس فرمول ها را به همراه نکات آن ها برای خود یادداشت میکنم.

سپس به حل تمرین از کتاب آبی می‌پردازم.

ابتدا سوالات مشابه کتاب درسی، سپس سوالات سالهای گذشته آزمون های سراسری و سپس سوالات آزمون های کانون و سوالات تألیفی را از روی کتاب آبی حل می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سیدمحمد اسدالهی
سیدمحمد اسدالهی از شهر قره‌ضياءالدين- تراز 6483 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

 من این درس را 9 از 10 میزنم

 • من ابتدا  کتاب وجزوه مدرسه رامطالعه میکنم

 • سپس نکات مهم رایادداشت برداری میکنم.

 • بعدازان نکات تستی که معلم درکلاس گفت رامیخوانم

 • بعدازمطالعه ی کامل کتاب وجزوه به تمرین تشریحی میپردازم

چندتمرین تشریحی حل میکنم تامطالب راخوب بفهمم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

محدثه سنجری
محدثه سنجری از شهر نهبندان- تراز 6736 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 عربی را 8 از 10 میزنم

ابتدا کتاب درسی رامطالعه میکنم

وپس ازتسط کامل برمطالب کتاب سراغ تست های آن ازکتاب آبی میروم

وروزبعدنیز جهت تثبیت مطالب تست های آن راکارمیکنم.

ازویژگی های کتاب آبی شناسنامه داربودن سوالات وپیمانه ای  بودن آن هاست.

یادداشت  برداری و خلاصه نویسی نیز میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 136 نفر

محمد باران زهی
محمد باران زهی از شهر سراوان- تراز 6321 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )


درس عربی:

من در این درس8سوال از 10سوال را پاسخ می دهم.

*به درس عربی علاقه دارم و برای درس عربی به تدریس معلم خوب گوش میدهم و تمامی قواعد و کاربرد آن را یاد میگیرم.  

*برای خواندن حوصله دارم و دوست دارم بخوانم.

*معلم ما همیشه دو روز قبل از ازمون از سرفصل امتحان تستی میگیرد و از ما میخواهد با بررسی تستها اشکالات خود را پیدا کنیم و قبل از آزمون آنها رفع کنیم.

*در فرصت هایی که در مدرسه هستم و وقت آزاد دارم کلمات عربی و قواعد رو یاد میگیرم.

*از کتاب جامع آبی کانون استفاده میکنم تا مهارتها و تکنیک های تست زنی خودم رو پیدا کنم .

*بعد از آزمون همیشه تست ها رو مرور میکنم و نکات اونها رو استخراج میکنم.

*برای ترجمه، کلمات رو کاملا یاد میگیرم.


ارسال شده توسط : زهره قموشی 20 نفر

محدثه محمدی
محدثه محمدی از شهر مشهد- تراز 7374 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می‌دهم.

من ابتدا کتابهای درسی  را کامل و دقیق مطالعه می کنم  تا با تمام قواعد و مباحث مطرح شده در آن درس آشنا شوم  سپس نکاتی را که دبیر گفته است را  مرور می کنم

بعد از این مراحل برای تکمیل فرآیند یادگیری سراغ کتاب آبی کانون می‌روم و پیمانه ای بودن این کتاب به من در صرفه جویی زمان کمک می‌کند .

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

سيدمحمدمهدى فیروزی
سيدمحمدمهدى فیروزی از شهر مشهد- تراز 7150 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

روش مطالعه من :

 • مطالعه كتاب درسي

 • مطالعه جزوه معلم

 • تست زني

روش مطالعه و استفاده از منابع آموزشی کانون کانون :

 • كتاب زرد

 • كتا ب هاي پرتكراربراي آزمون ها ي مدرسه

ارسال شده توسط : سارا شريفي

فاطمه رحمانی
فاطمه رحمانی از شهر اسفراين- تراز 6317 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

خلاصه برداری از مطالب درسی و حل تمرینات کتاب

سپس حل سؤال از کتاب‌های آبی و سه سطحی بصورت یک روز در میان در دستور کار من قرار دارد.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

با توجه به سطح سوالات و تسلط خود از مبحث از کتاب سه سطحی سوالاتی از سطوح نسبتا دشوار ،دشوار و دشوارتر انتخاب کرده و حل میکنم و نکاتی را که اموختم را جداگانه یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي

فاطمه امین یاور
فاطمه امین یاور از شهر تنكابن- تراز 6493 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 در درس  عربی  به 8 از ده رسیدم

× ابتدا قواعد درس راکه معلم در کلاس گفته و همچنین بخش (اِعلَمو)از هر درس را مطالعه می کنم.

× سپس سراغ ترجمه متن درس می روم و ضمن ترجمه ی جملات مصداق قواعد را روی متن درس پیاده می کنم

و همزمان نقش تمام کلمات رایکی یکی مشخص می کنم.

در ضمن قواعدی که از سال اول خوانده ام مثل نوع فعل(ثلاثی مجرد یا مزید-معلوم و مجهول-مفرد و جمع-مترادف و متضاد-اسم و فاعل و مفعول و...)در  هر  جا که باشدیادآوری و بازخوانی می کنم ودر متن درس می یابم.

در حقیقت با این کار تمام قواعد سال های قبل در هردرس  چندین بار با زخوانی می شود

. در نهایت تست های مربوط به همان درس را می زنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

حمید رضا قربان زاده
حمید رضا قربان زاده از شهر بندپي- تراز 6990 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از 10 تا پاسخ میدهم

من ابتدای روز را با دروسی که نقاط قوت پایدار من به شمار می آیندشروع می کنم

و تایم استراحت را خیلی کوتاه در نظر می گیرم

سپس به سراغ درس هایی که نقاط ضعف هستند می روم تا بتوانم آن هارا تقویت کنم

در مطالعه این دروس تایم استراحت را بیشتر در نظر می گیرم ولی تمرکز و فشار ببشتری به این دروی اختصاص می دهم.

مهم ترین بخش کار من تست زدن است که برای این کار از کتاب های آبی قلمچی استفاده می کنم.

ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس به زدن تست ها می پردازم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

سید امیر حسین هاشمی
سید امیر حسین هاشمی از شهر آمل- تراز 6985 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس عربی از وضعیت 5از 10 به وضعیت8 از ده رسیدم.

نکته قابل ذکر روش مطالعه من در این درس است که با کمک پشتیبان آنر اتغییر دادم و توجه زیادی به ترجمه دروس نمودم.

و در کل توانایی ترجمه کردن و فهم متون را در خود ارتقا دادم

.با استفاده از کتاب زرد با سبک سوالات کنکور بیشتر آشنا شدم و با تکرار این سوالات سطح خود را در این درس بهتر نمودم

.از آنجایی که هنوز کانون کتاب عربی برای پایه12چاپ نکرده از کتاب های آبی سنوات قبل کمک گرفتم

و با تست های سطح سخت آشنا شدم.زدن تستهای واژگان و ترجمه بسیار برای من کمک کننده بوده

. هفته ای 3بار در 3شب درک مطلب عربی کار می کنم که با عث پیشرفتم در عربی شده. م

شاوره تخصصی پشتیبانم«چون دبیر عربی هستند»خیلی به من کمک کرد.

 

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

محمد ابراهیمی
محمد ابراهیمی از شهر آمل- تراز 6496 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس عربی از وضعیت 4از 10 به وضعیت7 از ده رسیدم.

با توجه به اینکه هنوز کتاب عربی12توسط کانون منتشر نشده با کمک از دبیرخود از کتاب آبی عربی کنکور استفاده کردم.

روشم بدین صورت بود که اول به سراغ درسنامه می رفتم و آن را چند بار مرور می کردم

و بعد به سراغ تست ها می رفتم.

وجود درسنامه در ابتدا مرا برای رویارویی با تست های استاندارد آماده می کرد و پاسخنامه تشریحی مرا  نسبت به این تست ها مسلط تر می کرد

.با زدن 10 تست عربی هر شب باعث شد در با تسلط شایانی در این درس برسم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

هدیه توکلی
هدیه توکلی از شهر رشت- تراز 6454 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 عربی را 8 از ده پاسخ میدهم

پس از تسلط بر مفاهیم دروس به تست زنی می­پردازم.

 در دروسی مثل عربی از جزوه معلم استفاده می­کنم

سعی در یادگیری مفاهیم در کلاس درس و مرور آن­ها بلافاصله در خانه دارم تا مطالب در ذهنم تحکیم شود.

برای تست از کتاب های آبی و جامع قلم چی استفاده می کنم

.سپس تک تک تست هارا تحلیل می کنم ونکات مربوط به هر درس را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

زهرا حسنی
زهرا حسنی از شهر زنجان- تراز 6739 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

من در درس عربی حداقل روزی 15 تست کار می‌کنم.

از درس‌ها خلاصه‌برداری می‌کنم و ابتدای درس می‌چسبانم تا برایم مرور شود.

همین‌طور لغاتی را که دیرتر یاد می‌گیرم روی برگه‌های کوچکی می‌نویسم و روی دیوار اتاقم می‌چسبانم تا جلوی چشمم باشد.

تست‌های زمان‌دار کار می‌کنم تا در زمان مناسب بتوانم به تست‌ها جواب بدهم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

مژده آقامیرلی
مژده آقامیرلی از شهر زنجان- تراز 6458 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

من در این درس ابتدا قواعد را به‌طور کامل تمرین می‌کنم و

بعد به تست‌های تمرینی و آموزشی جواب می‌دهم‌.

بعد به سراغ ترجمه می‌روم و قواعد ترجمه را کامل می‌خوانم.

من هر روز برای این درس زمان می‌گذارم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

زهرا میرزا پور
زهرا میرزا پور از شهر بابل- تراز 6331 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

درس عربی  را 8 از 10 میزنم

اول کتاب درسی را میخوانم بعد تست های آموزشی پر میکنم  بعد از 2روز تست زمان دار میزنم

قبل از مطالعه متن یکبار سوالات و گزینه‌های متن را سریع تند بخوانیم.

زیر موارد مهم و برجسته خط میکشم.

در برنامه روزانه قرار میدهم

از کتاب های آبی وسه سطحی  قلم چی برای تست استفاده میکنم

میخواهم به نقاط قوت پایدارم برسد

قبل از امتحان مرور کلی و اجمالی دارم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مریم طحانی
مریم طحانی از شهر فردوس- تراز 6311 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

درس عربی

از 3 به 6 رسیدم

درس عربی  نیاز شدیدی به تست زدن داره. من برای این ازمون تست های متعددی کار کردم و وقت زیادی براش گزاشتم.

یکی از نکات مهم در درس عربی متن و تمرینات کتاب درسی است.

 من قبلا فقط درسنامه ها وتست های کتاب کمک درسی رو کار میکردم و نتیجه نگرفتم تا اینکه متوجه شدم اولین کار ومهم ترین کار در درس عربی اعراب گزاری متن کتاب درسی و خواندن دقیق تمرینات و سوالات ترجمه کتاب درسی است.

این کار نوعی خود آموزی است و مهارت و تسلط در درسی عربی رو بسیار بالا میبره.در این ازمون ازاین روش تاحدودی استفاده کردم و نتیجه هم گرفتم


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 7 نفر

پیمان دینی
پیمان دینی از شهر بناب- تراز 7095 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

نحوه مطالعه من به این صورت است که اولا همیشه سعی می کنم که مطالب جدیدی که توسط اساتید مجرب در مدرسه گفته می شود را تا انجا که بتوانم در کلاس یاد بگیرم بعد در خانه نیز همان مطالب را همان روز می خوانم و برای خود بازگو می کنم سپس سراغ فلش کارت ها رفته و سوالات مربوطه را به صورت شفاهی پاسخ می دهم و بعد هم تست های مربوطه را می زنم ولی تصمیم دارم که تست ها را چند روز بعد بزنم و سوالاتی که به نظرم مهم هستند علامت گذاری می کنم تا بعد دوباره مرور کنم  و در نهایت دروس روز بعد را قبلاخوانده ام مرور کنم.


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 13 نفر

محمدرضا علیخانی
محمدرضا علیخانی از شهر شيراز- تراز 7050 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

ابتدا در کلاس درس کامل درس را گوش میدهم تا یاد بگیرم.

سپس کتاب درسی را جز به جز میخوانم و تحلیل میکنم.

ترجمه و قواعد را از هم جدا میکنم و بعد از خواندن مجزای این دو با استفاده از درسنامه کتاب آبی قواعد خوانده شده را تکمیل میکنم.

بعد از اینکه مطالب کتاب را خواندم بع از چند روز همان مطالب را مجدد مرور میکنم.

بعد از انجام این کارها زمانی که احساس کردم تسلط دارم به سراغ تست میروم.

برای تست از کتاب آبی استفاده میکنم به ان صورت که یک مبحث را به چند سری تست تقسیم میکنم و بار اول یک قسمت را بعد از خواندن میزنم  و پاسخ را میخوانم.

بار دوم مرور کوچکی انجام میدهم و غلط های بار اول را میخوانم و تست میزنم. قسمت بعد را زمان دار میزنم تا به تسلط برسم و همه مطالب مهم را مارک میکنم و مجدد میخوانم.


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده

نازنین قدوسیان
نازنین قدوسیان از شهر سمنان- تراز 7315 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من اوایل که میخواستم تست های مربوط به ترجمه را جواب دهم وقت زیادی از من میگرفت و با توجه به اینکه یک چهارم سوال های عربی کانون ترجمه بود باعث میشد من زمان زیادی را از دست بدهم پس می بیست زمان خود را در تست ترجمه مدیریت میکردم و طوری تست ها را میزدم که علی رغم سرعت بال از دقت هم برخوردار باشه و این کار را با تمرین بیشتر شروع کردم یعنی تمرین مداوم ومستمر ب نحوی که بعد از تمرین زیاد متوجه شدم که برای تست ترجمه لزومی نداره که هم جمله عربی و فارسی را بخونم بلکه به نحوی متوجه شدم که یک نکته خاصی در ترجمه در نظر طراح سوال هاست و توجه خودم را به آن نکات معطوف کردم و به این شکل در وقتم صرفه جویی شد.

به طوری که در آزمون های قبل به سوال ها نمیتوانستم جواب دهم ولی اخیرا به همه سوال های مربوط به ترجمه جواب میدهم.

در این راستا استفاده از کتاب آبی عربی اختصاصی و مطالعه پاسخ نامه تشریحی و تست های مشابه و تیپ با تیپ های یکسان کمک زیادی به من کرد.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده

وحید کتاب فروش نژاد
وحید کتاب فروش نژاد از شهر كاشان- تراز 6330 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم. 

من در درس عربی زیاد تست می‌زنم و در پایان نکات مهم آن را یادداشت می‌کنم. در مبحث ترجمه سعی می‌کنم اول سراغ انواع فعل‌ها بروم و بر این مبحث تسلط کامل پیدا کنم. 

پس از مرور مباحثی مانند موضوع افعال، شروع به تست زدن می‌کنم و اشکالات و نقاط ضعف خود را برطرف می‌کنم. 

پس از تست ترجمه به سراغ تست‌های درک مطلب می‌روم، اما به‌صورت پیوسته و گام به گام عمل می‌کنم. هفته‌ای 1 تا 3 متن 

درک ‌مطلب تمرین می‌کنم در پایان تمام نکات آن را یادداشت می‌کنم.

من در این درس از کتاب آبی عربی کنکور استفاده می‌کنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی: در کتاب آبی از هیچ موضوع کتاب درسی چشم‌پوشی نشده است و همه‌ی نکات مباحث کتاب درسی استخراج شده و مورد سؤال قرار گرفته است. درس‌نامه‌های کاربردی در ابتدای هر مجموعه‌ی تست، استفاده از سؤالات شناسنامه‌دار و... اهداف من را برآورده می‌سازد.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

هانی فرزانه
هانی فرزانه از شهر لنگرود- تراز 6555 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

قبل از خواندن واژه نامه کاب ابتدا متن درسی را میخوانم و سعی میکنم هر طوری که شده ترجمه کنم و معنی لغاتی که جدید هستند را حدس بزنم .سپس واژه نامه کتاب درسی و مکی را خوانده و بر کلمات مترادف و متضاد و جمع و مفرد مسلط میشوم و از بعضی کلمات نیز در روزمره استفاده میکنم. در بخش قواعد نیز بعد از خواندن درس نامه 10 تست حل میکنم و برای تسلط چندین بار خواندن درسنامه و تست زدن را تکرار میکنم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 4 نفر

سرور جلالوندی
سرور جلالوندی از شهر آبادان- تراز 7102 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )


این درس را در آزمون‌ها 6 از ده زده‌ام.

1. سر کلاس به حرف های معلم گوش می دهم ، هر گاه سوالی به ذهنم برسد همان موقع سوالم را می پرسم .

2کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزو های معلم می روم.

 3. در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم.

4. مرور مکرر مباحث ترجمه و قواعد  و تست زدن و همچنین مرور دوباره تست ها و یادداشت نکات آن بسیار مهم است..

استفاده از  کتاب های آبی پیمانه ای

1.ابتدا از درسنامه از هر مبحث شروع می کنم.

2. سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم.

3. برای مسلط شدن در مبحث ترجمه عربی، هر تستی که حل می کنم به کلمات و عبارات و معانی آن نیز توجه می کنم.

4.اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آن ها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم .

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

1.بعد از کتاب پرتکرارقلم چی ویادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده میکنم..

2.تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار وبعد دشوار ودشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا درذهن وحافظه ام ماندگار شود.

3.تعدادی از تست ها را انتخاب کرده وبرای پاسخگویی آن زمانی را تعیین میکنم وتمام سعی خود را میکنم که درزمان پاسخ بدهم واین گونه مدیریت وقت وزمانم را درسرجلسه آزمون حفظ کنم.

4. هفته ای 1 تا 3 متن درک مطلب می خوانم و سعی می کنم در این بخش بسیار قوی شوم و تمام نکات آن را یادداشت می کنم.


ارسال شده توسط : حبیبه محبی 3 نفر

محمدرضا علی‌پور
محمدرضا علی‌پور از شهر لامرد- تراز 5903 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

این درس را 6 از ده زه‌ام.

ابتدا در این درس  جزوه ی دبیر خود را می خوانم  سپس تمارین کتاب ( کتاب تشریحی )  سپس برای تسلط و تثبیت از تست های کتاب  آبی استفاده می کنم .

ابتدا درسنامه کتاب آبی را با دقت می خوانم تا تمام نکات تستی  را بار دیگر مرور کنم و اگر نکته ای وجود دارد حتما در کتاب یا  دفتر خود آموز یا داشت می کنم  سپس تست های شناسنامه دار را حل می کنم تست ها هم برای آزمون جبرانی گلچین می کنم . استفاده از کتاب خود آموز و سعی می کنم که اشتباهات آزمون های قبل را نداشته باشم.


ارسال شده توسط : حبیبه محبی 4 نفر

انسیه سادات حسینی
انسیه سادات حسینی از شهر قم- تراز 6832 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )روش مطالعه ی درس عربی

من علاقه ی زیادی به درس عربی نداشتم اما به مرور زمان علاقه ایجاد کردم.

روش مطالعه ی من این بود که هرشب به صورت مرتب و درزمان مشخص جزوه ی استاد را مطالعه میکردم.

سپس بعداز چند هفته که به تسلط رسیدم هرشب شروع به زدن 5 تست از مباحث خوانده شده کردم، که به تدریج عربی بنده پیشرفت چشمگیری کرد.

بعد از مدتی به پیشنهاد پشتیبان خود از کتاب آبی پیمانه ای استفاده کردم که سوالات بسیار مهم را دقیقا مشخص کرده بود . از این زمان به بعد، ازکتاب آبی پیمانه ای خیلی استفاده کردم و تست های آن را هرشب به صورت زمان دار می زدم و نکات آن را یادداشت می کردم و قبل از آزمون آنها را مرور می کردم.


ارسال شده توسط : محدثه قاسمی 4 نفر

مرضیه ظفری
مرضیه ظفری از شهر قم- تراز 6023 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

روش مطالعه ی درس عربی

1)من قبل از مطالعه ی دروس بودجه بندی آزمون ابتدا 10 الی 20 تست از کتاب تست آبی را میزنم

تا سطح درس عربی بنده مشخص شود

2)براساس نتیجه ی تست زنی ام شروع به خواندن درسنامه ی آن قسمت هایی که مشکل دارم می شوم

3)سپس خودکتاب درسی را مطالعه میکنم و همه ی قسمت هایش را حفظ میکنم

4)به سراغ کتاب آبی میروم و شروع به زدن تست های زمان دار میکنم، ابتدا هم از سوالاتی که درصد مراجعه به آن ها زیاد است شروع به تست زنی میکنم

5)درآخر نکاتی که درهرتست وجود داشته را در کلاسور ارزیابی وارد میکنم

ارسال شده توسط : محدثه قاسمی 1 نفر

حسین کیانی
حسین کیانی از شهر اردبيل- تراز 6462 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

-ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و 2-سپس به سراغ تست های کتاب آبی می روم و تست های فرد را می زنم و 3-پس از 2-3 روز درس نامه ی کتاب آبی را می خوانم و4- در انتها تست های شماره زوج کتاب آبی را حل می کنم !

پس از حل کردن تست ها آن ها را ارزیابی کرده و ایرادها و نواقصاتم را یادداشت می کنم تا در زمان جمع بندی به راحتی و به سرعت ایراد هایم را برطرف کنم .

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده

مریم صفری
مریم صفری از شهر شيراز- تراز 6279 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

روش مطالعه برای یادگیری : من در درس عربی و  اقتصاد که هر دو از درس های یادگرفتنی و تمرینی هستند و نیاز به تمرکز دارند، همیشه طبق مشاوره و برنامه ریزی پشتیبانم ابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنم و سپس به  سراغ کتاب‌های آبی و جامع نشر کانون قلم‌چی می روم و سعی می‌کنم با استفاده از این کتابها توانایی های خود را بالا ببرم. کتابهای آبی با داشتن تست های متنوع نیاز مرا به یادگیری نکات جدید پاسخ داده  و همپچنین باعث افزایش تراز و درصد من شده است.

من همیشه از مراحل تکمیل یادگیری به روش کانون قلم چی استفاده میکنم در مرحله اول ابتدا به سراغ تست آبی میروم و با کمک فرایند تست ها در زمان تعیین شده پاسخ میدهم و پس از درصد گیری سعی میکنم به سراغ تست هایی که پاسخ اشتباه داده ام بروم و نیاز و مشکلم دردآن سوالات را رفع کنم . چند روز بعد مجدد تست‌هایی را که اشتباه پاسخ داده بودم را دوباره پاسخ میدهم .

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

مریم هادی‌زاده
مریم هادی‌زاده از شهر بم- تراز 6455 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

مریم هادی‌زاده - شهر بم - میانگین تراز: 6365 - روش مطالعه درس عربی


من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

من ابتدا کتاب درسی و لغات را می‌خوانم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می‌کنم. پس از مطالعه، به تمرین‌های کتاب درسی پاسخ می‌دهم و سپس تست می‌زنم. هر دو روز یک‌بار یک تمرین درک مطلب کار می‌کنم.ارسال شده توسط : زهرا دامیار

سارا سلمانیان
سارا سلمانیان از شهر اروميه- تراز 6237 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

سارا سلمانیان - شهر ارومیه - میانگین تراز: 6365 - روش مطالعه درس عربی


من این درس را در آزمون 8 از 10 می‌زنم. 


در درس عربي ابتدا كتاب درسي را مطالعه مي‌كنم. در این درس هر شب از بخش قواعد تست مي‌زنم. سپس درس به درس از روي كتاب آبي کانون تمرین می‌کنم. 

در هفته دوم منتهی به آزمون تست‌هاي نشان‌دار را چندبار مرور مي‌كنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 9 نفر

امیر عباس رییسی
امیر عباس رییسی از شهر آمل- تراز 6945 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 4 به 6 افزایش دادم.

نکته قابل ذکر روش مطالعه من در این درس است که با کمک پشتیبان آن را تغییر دادم و توجه زیادی به ترجمه دروس نمودم.

در کل توانایی ترجمه کردن و فهم متون را در خود ارتقا دادم.

با استفاده از کتاب زرد عمومی کانون با سبک سوالات کنکور بیشتر آشنا شدم و با تکرار این سوالات سطح خود را در این درس بهتر نمودم.

از کتاب های آبی سنوات قبل کمک گرفتم و با تست های سطح سخت آشنا شدم.

زدن یک درک مطلب نیز برنامه هر شب من می باشد.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 5 نفر

فائزه سنبلی
فائزه سنبلی از شهر اراك- تراز 6813 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

به طور کلی اول متن کتاب درسی را مطالعه میکنم.

مطالب حفظی را حفظ میکنم بعد جزوه معلم را مطالعه میکنم.

 بعداز آن شروع به تست زدن میکنم یعنی 30تست را یکجا حل میکنم .

بعد از تست سراغ مرور دوباره کتاب میروم .

هنگام مرور هم اول کتاب درسی و نوشته های خودم را مرور میکنم.

سپس سراغ تستهای نشان دار میروم .

بعد از دو روز هم باز مجددا کتاب درسی را مطالعه میکنم و خلاصه درسها رو مرور میکنم.

ارسال شده توسط : مهدی غفاری 11 نفر

محمدابراهیم سلیمانی
محمدابراهیم سلیمانی از شهر شهريار- تراز 7765 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و لغات را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم.

پس از مطالعه تمرین های کتاب درسی را پاسخ می دهم و سپس تست می زنم.

هر دو روز یک درک مطلب پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 12 نفر

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی از شهر بجنورد- تراز 7753 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب را مطالعه می کنم و سپس تست های کنکور های سال های قبل را پاسخ می دهم.

برای عربی اختصاصی مطالب را در کلاس یاد می گیرم و سپس تست های کنکور را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

نرگس حمیدی پور
نرگس حمیدی پور از شهر دزفول- تراز 7453 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا یک آزمون تهیه می کنم از بخش های مختلف درس و به آن پاسخ می دهم.

سپس متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و لغات آن را حفظ می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

محمدجواد یوسفی
محمدجواد یوسفی از شهر آمل- تراز 7973 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس ابتدا لغات و متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تمارین کتاب را به طور کامل مطالعه می کنم

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 60 نفر

سید طه حسینی
سید طه حسینی از شهر شيراز- تراز 8069 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا مباحث را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست می زنم.

در روز های بعد اشتباهاتم را بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 15 نفر

زهرا ذکریائی
زهرا ذکریائی از شهر جويبار- تراز 7100 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست حل می کنم.

برای عربی اختصاصی روی تست تمرکز دارم و درس را با تست زیاد یاد می گیرم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 3 نفر

سید مهدی هاشمی
سید مهدی هاشمی از شهر جويبار- تراز 7405 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

برای عربی اختصاصی ابتدا به طور خلاصه مطالب درس را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 3 نفر