کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

سبحان کریمی
سبحان کریمی از شهر قم- تراز 6423 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 4 شهریور 1398 )

من  در درس ریاضی به 8 سوال از 10 سوال درست پاسخ می دهم.

دفتر برنامه ریزی روی میز مطالعه من است و ساعت مطالعه روزانه ام را بعد از مطالعه وارد این کتاب می کنم.

از خودآموزی بعد از هر آزمون استفاده می کنم و سوالات غلط و نزده خودم را وارد این کتاب می کنم و برای آزمون بعدی برنامه ریزی می کنم.

کتابهای کار هم برای پیش خوانی و هم آموزش بهتر دروس پس از تدریس معلم از کتابهای کار استفاده می کنم و تک تک تمرینهای این کتاب ها را حل می کنم؛ برای تسلط بهتر بر دروس از تمرین های کتاب های پرتکرار استفاده می کنم.

هفته دوم نزدیک به آزمون از کتاب های سه سطحی استفاده می کنم و تست ها را به صورت دسته بندی خود کتاب از سطح نسبتا دشوار، دشوار تا دشوارتر حل می کنم.

اگر در هر سطح نتوانستم ایرادم را برطرف کنم و اشکال داشتم مجدداً آن مبحث را از کتاب های کار و پرتکرار به خوبی می خوانم و شروع به حل تست از سه سطحی می کنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 20 نفر

امیر رضا عادلی
امیر رضا عادلی از شهر قم- تراز 6355 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 4 شهریور 1398 )

این درس را در آزمون ها 8 از 10 پاسخ می دهم.

سرکلاس موقع تدریس معلم خوب گوش  می دهم.

همان روز که از مدرسه برگشتم تمرین های کتاب درسی را حل می کنم.

سپس به سراغ کتاب کار ریاضی کانون می روم و تمرین ها و مثال های این کتاب را حل می کنم .

پس از تسلط بر درس ، از کتاب های پرتکرار و سه سطحی تعداد زیادی تست حل می کنم .

اگر تستی را بلد نبودم آن را نشان دار می کنم تا با کمک اولیاء مشکلم را حل کنم و آن سوال را یاد بگیرم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 13 نفر

 رضا کریمیان
رضا کریمیان از شهر تهران- تراز 6034 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )

من در کلاس ،درس هایم را به دقت گوش می کنم و در کانون هم سوالاتی که برایم  دشواربودند را ازشان نمونه سوال حل می کنم .

همیشه هم دفتر خوداموزم را کامل مطالعه می کنم  و کارنامه ی اشتباهاتم را دانلود می کنم تا یادگیری ناقصم را به یادگیری کامل تبدیل کنم.

 از کتاب پر تکرار و سه سطحی ، بعد از یاد گرفتن  درس در مدرسه ، تست می زنم .

اینطور که ابتدا سوالات ساده تر را حل می کنم و سوالات سخت را در روز دیگری می زنم تا هم برای من مرور بشه و هم بتوانم بعد از مسلط شدن بر درس ،با آمادگی بیشتری تست ها را بزنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 13 نفر

مانیا شاپوری
مانیا شاپوری از شهر تهران- تراز 6154 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )

من در آزمون های کانون از 10سوال به 9 سوال پاسخ می دهم.

من به درس ریاضی علاقه زیادی دارم و هر روز زمانی را به مطالعه این درس اختصاص می دهم و در هفته حداقل 3 ساعت تست ریاضی کار می کنم.

از کتاب آبی ریاضی تمامی تست ها را حل می کنم و با پاسخ نامه بررسی می کنم .

برای تسط کامل روی همان مبحث در هفته دوم و نزدیک آزمون کتاب سه سطحی ریاضی  را ازسوالات نسبتا دشوار شروع به حل کردن میکنم وچون سوالات سطح بندی شده و به صورت جداگانه می باشد عیار خود را در درس ریاضی می سنجم.

سوالاتی را هم که بلد نباشم از پاسخ نامه خیلی خوب و کامل کتاب استفاده می کنم تا آن را کامل یاد بگیرم و آن سوال را با جواب در کتاب خود آموز خود وارد می کنم تا دوباره مرور کنم .

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 6 نفر

امیرحسین بندانی
امیرحسین بندانی از شهر زاهدان- تراز 6034 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم .

بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی ،تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم.

نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد میکنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

سعی می کنم در خلاصه برداری هایی که انجام می دهم کلماتی را بنویسم که  هنگام مرور  کردن با دیدن آن ها ،تمام جملات و فرمول ها به ذهنم بیاید.

سعی می کنم  قبل از درس دادن معلم  یکبار  درس را پیشخوانی  کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 12 نفر

مبینا کامیاب فتحی
مبینا کامیاب فتحی از شهر بم- تراز 6704 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 17 مرداد 1398 )

من در آزمون های کانون به 8 سوال پاسخ صحیح می دهم.

درسنامه کتاب کمک آموزشی کتاب آبی و پرتکرار را مطالعه می کنم

نشانه دار کردن تست هایی که موفق به زدن آنها نشدم و حتما در روزهای بعد آن ها را رفع می کنم

ابتدا درسنامه  کتاب پرتکرار را خوانده و شروع به تست زدن دقیق کتاب می کنم

و بعد سوالات را بادقت خوانده و آنها را برای خود توضیح می دهم و هرکدام را که متوجه نشدم را علامت گذاری می کنم .

وقتی که به یادگیری صحیحی رسیدم برای اثبات آن شروع به تست زدن کتاب سه سطحی به صورت روش های قبلی و افزوده به آن از سطح های نسبتا دشوار ،دشوار،دشوارتر شروع می کنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 24 نفر

 رضا فتحی
رضا فتحی از شهر تبريز- تراز 5754 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

درس ریاضی را همیشه در مدرسه یاد میگیرم .

در خانه فقط جاهایی را که مشکل دارم مطالعه میکنم.

سپس شروع به حل کردن تمرین میکنم.

از کتاب سه سطحی زیاد تست میزنم. چون هر 3 نوع سوال نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر در این کتاب وجود دارد و باعث می شود با هر نوع سوالی آشنا شوم .

آن سوالاتی را که معلم در کلاس حل کرد ،خودم دوباره در منزل آن ها را حل می کنم تا یادگیریم کامل شود.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 4 نفر

امیرمحمد گرگانی
امیرمحمد گرگانی از شهر زاهدان- تراز 5970 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم.

بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی ،تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم  و نکات مهم را در کتاب خود آموزم یادداشت می کنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

  من تست هایی را که غلط داشتم در شب دوباره می زنم اگر باز هم اشتباه داشتم آن تست را در کتاب خودآموزم یادداشت می کنم .

بعد از این که بر همه ی بخش های کتاب مسلط شدم از کتاب سه سطحی استفاده  می کنم .

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 3 نفر

رایا داودی
رایا داودی از شهر اهواز- تراز 6138 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

از 50 درصد به 75 درصد رسیده ام

در کلاس خوب گوش میکنم تا مطالب را همان جا یاد بگیرم.

درس یادگرفته‌شده را بعدازظهر همان روز مطالعه میکنم و حداقل یک تمرین از مباحث انجام می دهم.

همیشه درکلاس ریاضی تمرکزبسیار بالایی دارم و تمام قسمت کتاب را می خوانم و فقط به سوالات معلم اکتفا نمی کنم .

کتاب آبی ریاضی را بصورت روزانه تست میزنم  و تست های اشتباه خود را در دفترم یادداشت میکنم و پاسخ تشریحی را کامل میخوانم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 7 نفر

اشکان توکلی
اشکان توکلی از شهر اردبيل- تراز 7113 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

روش مطالعه من به این صورت است که بعد از مدرسه ابتدا تکالیف مدرسه را انجام می دهم تا با آرامش بیشتری بتوانم کتاب های کانون را مطالعه کنم.

بعد از انجام تکالیف شروع مطالعه ام همیشه با کتاب کار است بعد از آن کتاب پر تکرار آن درس را حل می کنم و سپس از کتاب سه سطحی  تست کار می کنم.

برای تسلط بیشتر از کتاب اشتباهات متداول استفاده می کنم و برای جمع بندی از کتاب مجموع دروس استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محیا عباسی 35 نفر

سارا تقی پور
سارا تقی پور از شهر اردبيل- تراز 6850 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 2 مرداد 1398 )

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل می خوانم و تک تک سوالات را حل می کنم.

سپس سراغ درسنامه های کمک آموزشی می روم.

سعی می کنم همیشه بعد از مطالعه کتاب درسی از سوالات تشریحی برای تثبیت مطالب استفاده کنم.

سپس به سراغ حل سوالات تستی بروم و به طور متوسط روزانه 15الی 20سوال تستی ریاضی را حل می کنم.

برای تسلط بیشتر در مباحث ریاضی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم. زیرا که این کتاب گلچینی از سوالات آزمونهای کانون است که باعث شده منبع بسیار مناسبی برای مرور سوالات سخت و متنوع در تعداد کم باشد.

این کتاب بهترین منبع برای افزایش آمادگی برای سوالات خلاقانه و سخت آزمونهای کانون است و تمام ترازهای نسبتا خوب و عالی می توانند از آن استفاده کنند و این کتاب باعث شده درصد من در درس ریاضی افت و خیز نداشته باشد.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 42 نفر

ریحانه رضوی نژاد
ریحانه رضوی نژاد از شهر شيراز- تراز 6199 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

 • ابتدا سر کلاس به صحبت های معلم کامل گوش میدهم ونکات مهم را یاداشت میکنم.

 • در منزل مجدا جزوه معلم وکتاب درسی را میخوانم

 • سپس درسنامه کتاب آبی را خوانده و تست میرنم.

 • تست های که اشتباه زدم را مجددا چند روز دیگر حل میکنم تا اشتباهاتم به حداقل برسد.

 • تست هایی که شک داشته ام را ضربدر می زنم .

 • تست هایی که بلد نبودم را متفی ممیگذارم.

 • با مرور مجدا کتاب وجزوه معلم دوباره تست های ضربدر ومنفی را حل میکنم

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 5 نفر

سهیل خدابخشی
سهیل خدابخشی از شهر سيرجان- تراز 6633 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

سهیل خدابخشی -میانگین تراز :6661- روش مطالعه درس ریاضی

چند از ده 8از 10

1.پیش مطالعه (مطالعه از کتاب درسی)

2.سرکلاس با تمام وجود درس را گوش میدهم ودر حل سوالات درگیر میشوم

3.مطالعه جزوه معلم وکتاب درسی

4.حل سوالات ومثال کتاب

5.حل سوالات تشریحی ازکتاب پرتکرار

6.مطالعه درسنامه وحل سوالات تستی کتاب ابی

نحوه استفاده ازکتاب آبی

1.اول درسنامه را مطالعه میکنم

2.سوالات تالیفی وتستهای استاندارد حل میکنم

3.پاسخ را بلد نبودم از پاسخ تشریحی یاد میگیرم .

4.در کتاب خوداموز اشتباهاتم را یادداشت میکنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 5 نفر

مائده بابا احمدی
مائده بابا احمدی از شهر فلارد- تراز 6197 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

مائده بابا احمدی  میانگین تراز  6253  روش مطالعه: ریاضی

رساندن درصد از 87 به 90

 • علاقه زیاد که به درس ریاضیدارم سبب می شود در کلاس درس به خوبی به معلمم توجه کنم و بلافاصله بعد از اتمام مدرسه در منزل درس تدریس شده ریاضیرا بخوانم و نکاتش را در دفتری یادداشت کنم و هر آزمون هم سوالاتی را که اشتباه میزنم و ایراد دارم و هم چنین سوالاتی که به نظرم مهم هستند را در همان دفتر یادداشت می کنم   .

 • تست های کتاب کار ریاضی را هم هر روز یک بار به مدت 40 دقیقه در آخر روز مطالعه میکنم و سعی میکنم مشکلات و ایراداتم را از معلمم بپرسم .

با هم کلاسی هایم گروهی تشکیل داده ایم و سوالات که فکر میکنیم سخت است را طراحی میکنم و در ساعات تفریح به عنوان امتحان از هم دیگر میپرسیم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 5 نفر

سیده دنیا جعفری
سیده دنیا جعفری از شهر تهران- تراز 6410 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

سیده دنیا جعفری – میانگین تراز 6527- روش مطالعه ریاضی    

چند از ده از 7 به 9 افزایش دادم

چون از تابستان در آزمون های کانون ثبت نام کردم و تابستان پیش خوانی کردم در طول سال وقتی معلمم توضیح می دهد من بهتر یاد می گیرم

چون از تابستان نیم سال اول کتاب را خیلی خوب یاد گرفته بودم بعد از تدریس معلم از کتاب پرتکرار استفاده می کنم و روزی 2 صفحه تمرین حل می کنم

آزمون های غیر حضوری حتما قبل از آزمون حل می کنم چون سر آزمون این تمرین ها خیلی کمکم می کند تا بهتر سوالات پاسخ بدم

از کتاب سه سطحی ریاضی بیشتر سوالات دشوار حل می کنم و اگر در تمرین ها مشکل داشته باشم با پدرم تمرین ها را حل می کنم و برای اینکه بهتر یاد بگیرم مجددا تمرین ها رو حل می کنم

سوالات نکته دار علامت می زنم و قبل از آزمون مرور می کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 11 نفر

آیسا پارسا فر
آیسا پارسا فر از شهر سراوان- تراز 6654 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

آیسا پارسا فر  میانگین تراز:  6653      روش مطالعه: درس ریاضی

من  چند از ده این درس را از 7 به 9 افزایش دادم 

1.با دقت به تدریس معلم گوش میدهم .

2.سپس تمرین های کتابم را انجام میدهم وبعد ازکتاب های سه سطحی وبا هم بیاموزیم وکتاب کار کانون استفاده می کنم.

3.همچنین درس ونکته هایش را برای دوستانم توضیح میدهم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 9 نفر

عسل افشار
عسل افشار از شهر اردبيل- تراز 6146 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

عسل افشار  میانگین تراز 6257    روش مطالعه من در درس ریاضی

من چند از ده این درس را از 6 به 8 افزایش دادم
بعد از مدرسه تمام تکالیف مدرسه را حل کرده بعد تکالیف کانونی ام را حل می کنم و در آخرین مرحله از سوالات دفترچه های آزمون کمک میگیرم. برای پیشرفت در درس علوم از کتاب کار و سه سطحی علوم استفاده می کنم. تمامی کتابها را حل می کنم و بعد مادرو سوالات را تصحیح می کند. بعد یک بار دیگر سوالات را دوباره مرور می کنم. کتاب سه سطحی را فردای روزی که کتاب درسی و کتاب کار  را مطالعه کرده ام حل کی کنم. دلیل استفاده من از کتاب کار به این علت است که سوالات تشریحی و تستی در این کتاب وجود دارد. کتاب سه سطحی به بالا رفتن هوش و استعدادم در درس علوم کمک کرده است .


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 4 نفر

ثمین پناهی
ثمین پناهی از شهر اردبيل- تراز 6405 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

ثمین پناهی    میانگین تراز 6426   روش مطالعه درس ریاضی
در درس ریاضی توانسته ام درصدم را به 90 برسانم. برای درس ریاضی  سعی می کنم زمان بیشتری صرف کنم همچنین سعی می کنم مدت زمان مطالعه ام مفید باشد تا بتوانم به درصد دلخواهم برسم. برای بهتر شدن درصدم در درس ریاضی از کتاب سه سطحی ریاضیو فلش کارت ریاضیاستفاده می کنم. مدت زمانی که برای حل کتاب سه سطحی اختصاص می دهم 2 ساعت می باشد. سعی می کنم روزانه 50 سوال تستی در هفته دوم بعد از مطالعه کامل کتاب درسی حل کنم. من به این خاطر کتاب سه سطحی را برای این درس انتخاب کرده ام که چون این کتاب دارای بخش های مختلفی میباشد که عبارتند از نسبتا دشوار،دشوار و دشوارتر. که با حل هر کدام از این سطح ها می توانم سطح خودم را پیش بینی کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 3 نفر

ابوالفضل زید آبادی نژاد
ابوالفضل زید آبادی نژاد از شهر سيرجان- تراز 6579 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

ابوالفضل زیدآبادی نژاد میانگین تراز :6669روش مطالعه درس ریاضی

چند از ده 7 از 10

1.پیش مطالعه (مطالعه از کتاب درسی)

2.سرکلاس با تمام وجود درس را گوش میدهم ودر حل سوالات درگیر میشوم

3.مطالعه جزوه معلم وکتاب درسی

4.حل سوالات ومثال کتاب

5.حل سوالات تشریحی ازکتاب پرتکرار

6.مطالعه درسنامه وحل سوالات تستی کتاب ابی

نحوه استفاده ازکتاب آبی

1.اول درسنامه را مطالعه میکنم

2.سوالات تالیفی وتستهای استاندارد حل میکنم

3.پاسخ را بلد نبودم از پاسخ تشریحی یاد میگیرم .

4.در کتاب خوداموز اشتباهاتم را یادداشت میکنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

امیر صالح کاظمی نیا
امیر صالح کاظمی نیا از شهر سيرجان- تراز 6810 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

امیرصالح کاظمی نیا میانگین تراز :6790روش مطالعه درس ریاضی

1.پیش مطالعه (مطالعه از کتاب درسی)

2.سرکلاس با تمام وجود درس را گوش میدهم ودر حل سوالات درگیر میشوم

3.مطالعه جزوه معلم وکتاب درسی

4.حل سوالات ومثال کتاب

5.حل سوالات تشریحی ازکتاب پرتکرار

6.مطالعه درسنامه وحل سوالات تستی کتاب سه سطحی

نحوه استفاده ازسه سطحی

1.اول درسنامه را مطالعه میکنم

2.سوالات تالیفی وتستهای استاندارد حل میکنم

3.پاسخ را بلد نبودم از پاسخ تشریحی یاد میگیرم .

4.در کتاب خوداموز اشتباهاتم را یادداشت میکنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 6 نفر

الهه سادات علوی
الهه سادات علوی از شهر بجنورد- تراز 6164 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

الهه سادات علوی  میانگین تراز :    6260          روش مطالعه درس ریاضی  

                                     

 • 1- ابتدا سعی میکنم در هنگام درس دادن معلم درس را کامل درک کنم.

 • 2- جزوه معلم و کتاب درسی را به طور کامل مرور میکنم.

 • 3- سپس شروع به تمرین کردن میکنم.

 • 4- سعی میکنم از نمونه سوالات  و کتاب های تست استفاده میکنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی  درس ریاضی :

 • 1- کتاب آبی ریاضی را برای بهتر شدن در قدرت تست زنی استفاده میکنم

 • 2- از درس نامه کتاب ابتدا استفاده میکنم.

 • 3- بعد از آن شروع به تست زنی میکنم و سعی میکنم بیشتر تست های مربوط به درس جدید ر ا کار کنم

 • 4- سعی میکنم روز بعد تست های روز قبل را نیز مرور کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

کیمیا هادی
کیمیا هادی از شهر بجنورد- تراز 6388 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

کیمیا هادی- میانگین تراز :   6427 روش مطالعه درس ریاضی

 چند از ده 7 از 10              

 • 1- ابتدا در مدرسه با تمامی نکاتی که معلمم می گوید گوش می دهم و سعی میکنم حتما آن را بنویسم .

 • 2- پس از آن کتاب را به طور کاملی میخوانم

 • 3- قبل از تدریس  درس جدید معلم حتما درس جدید مرور میکنم .

 • 4- پس از آن در منزل دروس را تمرین میکنم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی درس  علوم  :

 • 1- برای درک بهتر درس از کتاب سه سطحی ریاضی  استفاده میکنم.

 • 2- تست ها را طبق طبقه بندی خود کتاب از آسان به دشوارتر شروع میکنم

 • 3- سعی میکنم پاسخ تست ها را درون کتاب علامت نزنم که چندین بار بتوانم از این کتاب در زمان های مناسب استفاده کنم .

 • 4- همیشه سعی میکنم طبق زمان تست ها را علامت بزنم و در انتها از پاسخ نامه کامل تشریحی استفاده کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 5 نفر

آرتین آیتی
آرتین آیتی از شهر يزد- تراز 6436 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

آرتین آیتی   تراز: 6451    روش مطالعه درس: ریاضی

رشد تراز:از 40% به 70%

ابتدا مطالب کتاب درسی و جزوه معلم را می خوانم و تمرین های تشریحی حل می کنم.سپس تمرینات متنوع تری از کتاب سوال های پر تکرار حل میکنم و اگر مطالبی را فراموش کرده باشم به کتاب درسی مراجعه می کنم.برای تسلط بر مبحث مورد نظر مجموعه تستی را از کتاب های آبی و سه سطحی و اشتباهات متداول حل می کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 5 نفر

امیر حسین توانگر
امیر حسین توانگر از شهر مروست- تراز 6431 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

امیرحسین توانگر میانگین تراز6384روش مطالعه درس : ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم

روش مطالعه ام به این شکل است که ابتدا کتاب درسی را خوب میخوانم

سپس جزوه ی معلم را دقیق میخوانم

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم

آزمون کانون را تحلیل میکنم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

امیر محمد واله پیشه
امیر محمد واله پیشه از شهر بابل- تراز 6604 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

امیرمحمد واله پیشه    میانگین تراز: ۶۶۱۹روش مطلالعه در درس ریاضی:

من  چند از دهاین درس را از 7 به 9 افزایش دادم

۱-سر کلاس به حرف های معلم گوش میدهم

۲-به طور منظم برنامه ریزی میکنم

۳-و به طور منظم تست هایم را میزنم

*نحوه ی استفاده از کتاب پر تکرار:

۱-ابتدا درس نامه ی کتاب را میخوانم

۲-سپس به سراغ تست ها میروم و طبق برنامه ریزی ام  انجام میدهم

*نحوه ی استفاده از کتاب سه سطحی:

۱-بعد از انجام کتاب پرتکرار به سراغ کتاب سه سطحی میروم برای درک بهتر مطالب

۲-تست های نسبتا دشوار و بعد دشوار و بعد دشوار تر را میزنم

۳-برای تست هایم زمان تعیین میکنم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 9 نفر

سنا نجفی
سنا نجفی از شهر قره‌ضياءالدين- تراز 6314 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

سنا  نجفی  میانگین تراز :6354  روش مطالعه درس : ریاضی  

من چند از ده این درس را 5 از 7 افزایش دادم                       

من درس هر روز را در همان روز مطالعه می کنم .

من قبل از کلاس خودم پیش خوانی کرده و سعی می کنم در سر کلاس از تدریس معلم حداکثر استفاده را ببرم.

من در خانه با کمک مادرم آزمایشهای کتاب را انجام میدهم و کتاب درسی را به بعنوان منبع اصلی با دقت مطالعه می نمایم.

روزهای آزمون با کمک مادرم سوالات آزمون را بررسی و تحلیل میکنیم

من بعد از حل تمرینات کتاب درسی از کتاب های دانشمند کوچک و مجموعه دروس  برای یادگیری بیشتر استفاده میکنم.

من از کتاب آبی  برای تسلط بیشتر تست حل می کنم و از پاسخنامه آن برای رفع اشکالاتم استفاده میکنم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 7 نفر

نرگس پسرکلو
نرگس پسرکلو از شهر مينودشت- تراز 6472 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

نرگس پسرکلو    میانگین تراز: 6514   روش مطالعه ریاضی                                                   

       رشد درس ریاضی از 50 به 90

من ابتدا کتاب درسی را با دقت می خوانم سپس از کتابهای کار تست های زیادی حل می کنم.به صورت مرتب از خدمات سایت کانون استفاده می کنم نمونه سوال وتست های زیادی از سایت کانون دانلود می کنم وبه صورت مبحثی کار میکنم.

هر وقت تست می زنم بلافاصله بعد از آن برای خودم درست ها وغلط ها را مشخص می کنم و به سراغ کتاب درسی می روم وآن قسمت های که پاسخ اشتباه دادم را یکبار دیگر با دقت از کتاب درسی مطاله می کنم.

من یاد گرفته ام اگر با دقت سر کلاس درس به حرفای معلم گوش دهم دیگر نیازی نیست وقت زیادی برای یادگیری آن درس گذاشته چون نیمی از یادگیری در کلاس درس اتفاق می افتد.من درس هر روز را در همان روز می خوانم وبرای خودم نکات مهم را می نویسم و به صورت مفهومی درس می خوانم.

اول هر هفته در دفتر برنامه ریزیم برای خودم هدفگذاری کرده و به صورت روزانه مشخص می کنم کدام درس ها را بخوانم و برای هر درس چند دقیق وقت گذاشته وبه چه میزان تست کار کنم.تقریبا به صددرصد هدفگذاری خودم می رسم. بعد از هر آزمون تحلیل آزمون را با دقت انجام می دهم وهمان روز جمعه غلط های آزمونم را برطرف می کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 8 نفر

عارفه عاملی
عارفه عاملی از شهر قوچان- تراز 6454 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 میزنم.

1-چون آن ها رابا دقت می خوانم.

2-خط به خط کتاب مخصوصا درس هدیه  راخواندم

3-مطالعه ام به اندازه کافی بود .

از کتاب سه سطحی –اشتباهات متداول وکتاب کارهای دیگر مثل eqکه از سوال های تشریحی وتستی آن استفاده می کردم

ووقتی درس نامه های آن را می خواندم بهتر یاد می گرفتم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

امیرعلی رضائی
امیرعلی رضائی از شهر يزد- تراز 6401 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من از سی دی های کانون استفاده میکنم.

خیلی خوب تمرینهای کتاب را حل میکنم.

سوال هر آزمون کانون را خوب حل میکنم و جمعه ظهر آنرا بررسی میکنم.

هرشب 30 تست ریاضی از کتاب سه سطحی میزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

غزل افشاری پور
غزل افشاری پور از شهر جيرفت- تراز 6277 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من در مرحله اول کتاب درسی را حل میکنم.  

در مرحله دوم کتاب کار را حل میکنم. 

در مرحله سوم کتاب تست را حل میکنم.

درسهای مدرسه را فقط از کتابهای درسیم را میخونم و در دفتر برنامه ریزی یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

محمد عبیدرحمانی
محمد عبیدرحمانی از شهر رشت- تراز 6402 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

در این درس معمولا 8 از 10 میزنم..

ابتدا دی وی دی های رهپویان را مشاهده میکنم و نکات را یادداشت نموده وپس از یادگیری عمیق مطلب از کتاب اشتباهات متداول  استفاده میکنم سپس بعد از تسلط بر مفاهیم درس ازکتاب سه سطحی استفاده میکنم.اگر فصل مورد مطالعه برایم فصل دشواری باشد سعی میکنم روزانه 20 تست از ان بزنم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 4 نفر

باران رياحي
باران رياحي از شهر مشهد- تراز 6378 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )


درصد پاسخگویی من در درس ریاضی همیشه 8 از 10 یا 9 از 10 است.

علت آن هم استفاده از باهم بیاموزیم ریاضی است.

حل تمرین ازکتاب باهم بیاموزیم ریاضی بسیار به پیشرفت من کمک کرده است.

ارسال شده توسط : لیلا خداوردیان 2 نفر

حسین ابراهیمی میمند
حسین ابراهیمی میمند از شهر شهربابك- تراز 6456 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

در این درس معمولا 6 از 10 میزنم..

با آزمون های پیوسته تعادل درسی خود را حفظ میکنم چون برای پیشرفت خیلی مهم هستند  .

پیگیر اشتباهات درسی خودم در هر آزمون هستم و همیشه تست های منظم و زماندار میزنم که به مدیریت زمان من خیلی کمک کرده است  .

کتاب سه سطحی را زیاد استفاده میکنم چون سطح بندی که برای مباحث مختلف دارد کمک میکند با آمادگی ذهنی قبلی سراغ هر سطح بروم   

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 8 نفر

الینا حسن پور
الینا حسن پور از شهر اصفهان- تراز 6686 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

در این درس معمولا 8 از 10 میزنم.

با 7 آزمون بدون غیبت از ابتدای مهر امسال با هر شرایطی در آزمون های برنامه ای حضور داشتم، تحلیل آزمون ها در شنبه بعد آزمون، کتاب کار ریاضی و سه سطحی ریاضی، همراه با استفاده از کارنامه بازیابی آزمون محور توانستم به نسبت آزمون 20 مهر و 21 آبان در مقایسه با 21 دی پیشرفت مستمر قابل توجهی داشته باشم. هم اکنون قصد دارم تراز خود را ثابت نگه دارم نه افت و پیشرفت شدید.

استفاده از سه سطحی ریاضی با روش مرور سوالات نشان دار رمز موفقیت من بود. پس از مرور کتاب درسی و جزوه دبیر از سوالات نسبتا دشوار سه سطحی جهت تثبیت و از دشوار جهت تسلط استفاده کردم. برخی از سوالات دشوار تر را به صلاحدید پشتیبان کار کردم.

سه سطحی من با ماژیک هایلایت زیر تک تک نکات هر سوال رنگی شده چون میدانم نیمی از جواب در خود سوال است.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 6 نفر

مصطفی عارف نسب
مصطفی عارف نسب از شهر ياسوج- تراز 6282 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.


نحوه خواندن ریاضی استفاده از بسته کتاب کانون مانند پرتکرار برای تسریحی و خواندن درس نامه ان بسیار کمک کننده است .حل تمرین بهتر و بیشتر موفقیت در امتحانات مدرسه کتاب سه سطحی برای انجام تست های متعدد حل تست های زماندار که به اراده ی وقت سر ازمون ها کمک فراوانی می کند.
ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 4 نفر

پوریا محمدی فر
پوریا محمدی فر از شهر شهربابك- تراز 6172 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.


برنامه ریزی درست درسی دارم و میتوانم به همه درس هایم برسم.

برای نتیجه امتحانات و آزمون هایم هدف گذاری میکنم.

برای تمرینات تستی از تکنیک ضربدر و منها استفاده میکنم و باعث شده پیگیری بیشتری در درس هایم داشته باشم.

از کتاب آبی استفاده میکنم که درخت دانش دارد و این نکته این کتاب را خیلی جذاب کرده است.

کتاب سه سطی هم در سه سطح مختلف سوال دارد و موجب شناخت بهتر از خود میشود.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 4 نفر

ابوالفضل اسدی
ابوالفضل اسدی از شهر مرند- تراز 6099 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

من این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

من خواندن مداوم و تمرین زیاد را بهترین راه برای تســلط در این درس می دانم.

با تمرکز بیشتر روی تست زدن، در مدت کوتاه سعی کردم که غلط های احتمالی و دام هایی که در اثر سرعت زیاد یه وجود می آمد را کشف کنم.

اشتباهات خود را یادداشت میکنم و قبل از آرمون حتما مرور میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه محمودی میمند
فاطمه محمودی میمند از شهر شهربابك- تراز 6662 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا بر کتاب تسلط پیدا میکنم.

مطالب را برای خودم بازگویی میکنم.

از کتاب سه سطحی کانون بخاطر داشتن سوالات مشابه به آزمون های کانون استفاده میکنم.

ابتدا از سوالات نسبتا دشوار شروع کرده و نکات آن را یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

شادی ریاحیان
شادی ریاحیان از شهر شهربابك- تراز 6301 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا بر کتاب تسلط پیدا میکنم.

درس هر روز را همان روز میخوانم.

از کتاب آبی کانون بخاطر داشتن درسنامه در ابتدای آن استفاده و نکته برداری میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سامان سلطانی گردفرامرزی
سامان سلطانی گردفرامرزی از شهر يزد- تراز 6567 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

درس همان روز را مطالعه میکنم.

کتاب کار را طبق برنامه پشتیبانم حل میکنم.

تمرین زیادی حل کرده و راه حل سوالات را مینویسم.

ابتدا روی کتاب تسلط پیدا کرده بعد تست میزنم.

از نکات جدید کتاب یادداشت برداری میکنم.

آزمون ها را کامل تحلیل کرده و اشتباهات را مجددا بررسی میکنم.

از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مبینا صادقی
مبینا صادقی از شهر اصفهان- تراز 6537 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

قبل از تدریس معلم پیش خوانی میکنم.

درس همان روز  را با توجه به برنامه ایی که پشتیبانم میگذارد مرور میکنم.

درس را دادن برای خود توضیح میدهم.

سوالات کتاب درس را حل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سارینا شاهی مریدی
سارینا شاهی مریدی از شهر اصفهان- تراز 6764 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

از کتاب درسی پیش خوانی میکنم.

با دقت سر کلاس گوش میدهم.

کتاب درسی ریاضی و نکات معلم را بصورت دقیق مطالعه میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

محمدامین بهمنی
محمدامین بهمنی از شهر مياندوآب- تراز 6167 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

اشتباهات خود را در آزمون های گذشته جمع آوری می کنم و روی آن ها تمرکزمی کنم .

آن قدر تمرین می کنم تا آن ها را خوب یاد بگیرم و سپس چندین بار، در زمان های مشخص و به صورت مجموعه ای و با برنامه، از خودم امتحان می گیرم.

پس از بررسی آزمون متوجه خواهم شد که برخی اشتباه ها چموش و سخت هستند .

دوباره آنها را رفع اشکال کرده و در روزهای متوالی از طریق کتاب پرتکرار آنها را بسیار تمرین می کنم و در نهایت تست میزنم .

بعد از این که کاملا مسلط شدم به سراغ سوال های سخت تر از کتاب سه سطحی می روم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مهدی عیسی زاده
مهدی عیسی زاده از شهر اردبيل- تراز 6334 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

مهدی عیسی زاده- میانگین تراز:  6525 روش مطالعه ریاضی

چند از ده 8 از 10

من در مدرسه به تدریس معلمم خیلی خوب گوش می کنم و سر کلاس مطالب را یاد می گیرم و تمام تمرین های کتاب را حل می کنم.

بعد از تدریس اول کتاب کار و پرتکرار راحل می کنم وقتی کاملا مسلط شدم  ازآن کتاب مجموعه دروس و کتاب سه سطحی تست می زدم و اگر سوالی برای مفهوم نبود از پشتیبانم یا معلم مدرسه می پرسم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

حسین خنگی
حسین خنگی از شهر بيرجند- تراز 6216 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از 10 میزنم

اولین قدم برای آموختن این درس حضور مؤثر و فعال در کلاس درس است؛ یعنی زمانی که معلم مشغول تدریس است به صحبت‌های او با دقت گوش فرا داده و به مثال‌هایی که برای درک و یادگیری بهتر درس حل می‌کند خوب توجه کنید.

سپس در منزل به مرور قسمت‌هایی که معلم توضیح داده است بپردازید و تمرینات و تکالیف خواسته‌شده را حل کنید.

 برای تمرین بیش‌تر و تثبیت مطالب در ذهنتان به سراغ کتاب کار ریاضی رفته و سؤالات متنوع آن را حل کنید. حل تمرینات گوناگون به شما کمک خواهد کرد تا روش حل سؤالات را یاد بگیرید و این کار پیش‌زمینه‌ی حل سؤالات چهارگزینه‌ای را برای شما ممکن خواهد کرد

. سپس برای افزایش تسلط خود می‌توانید از کتاب آبی ریاضی ششم استفاده کرده و سؤالات آن را با دقت و تمرکز کافی حل کنید. این گونه لذت یادگیری درس ریاضی را شیرین‌تر خواهید کرد.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سوده فتوت جامی
سوده فتوت جامی از شهر تربت جام- تراز 6469 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از 10 میزنم.

من برای کم شدن اشتباهاتم و سوالاتی که بیشتر با بی دقتی غلط میزدم با مشاوره پشتیبانم کتاب اشتباهات متداول را تهیه کردم.

 این کتاب شامل سوال های دامدار به ترتیب مباحث کتاب هستند. تنظیم سوال ها بر اساس سطح دشواری آنهاست

کتاب دارای پاسخ تشریحی و کامل می باشد. در بخش پاسخ تشریحی درصد دانش آموزانی که این سوال را اشتباه یا درست پاسخ داده اندفآورده شده است.

برای همین میتوان خودم را محک بزنم که در چه سطحی هستم و با دام های آموزشی بهتر آشنا شوم.

خوم نیز امسال با توجه به کارنامه ام سوالات دام داری که اشتباه میزنم را در هر آزمون مینویسم و برای آزمون های جمع بندی از آن استفاده میکنم وخیلی به من کمک کرده است.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

اناهیتا الغوثی
اناهیتا الغوثی از شهر چالوس- تراز 6382 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

درس ریاضی را 8 تا از 10 تا میزنم

من در اول بعد از هر آزمون ،آزمونی که دادم را بررسی می کنم

بعد در دفتر خود آموز می نویسم

.بعد از آزمونی که دادم در روز های اول هفته بعد کتاب کارهایم را حل می کنم

و بعد از ان برای آزمون برنامه ریزی میکنم

.من در اولین برنامه ریزی خود هدیه را میخوانم که همه سوالات هدیه از کتاب است و باید آن را با دقت بالایی خواندو بعد تست می زنم.

بعد روز دوم اجتماعی میخوانم که آن هم همین طور است.و بقیه در س ها هم به این صورت ایت.

من نتیجه گرفتنم همه سوالات از کتاب است ولی کمی پیچیده تر

.من برای ریاضی از سه سطحی و کتاب تیزهوشان استفاده می کنم

.و همچنین dvd هم نگاه می کنم و سه شنبه  یا چهارشنبه های  قبل از آزمون،آزمون غیرحضوری را حتما می زنم.

 از کتاب ها ی سه سطحی-دی وی دی –استعداد تحلیلی استفاده میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

نازنین زهرا اقا بابایی
نازنین زهرا اقا بابایی از شهر لاهيجان- تراز 6608 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

درس ریاضی را 8 از ده میزنم

در درس ریاضی مهمترین نکته برای من تمرین زیاد و دیدن شکل های مختلف سوال است

،که ابتدا با حل سوالات معلم درس را تثبیت می کنم

 سوالات مختلف از کتاب های پر تکرار و 3 سطحی  حل میکنم

 درس ریاضی  رابه  صورت روزانه تمرین میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

هستی خسروانی
هستی خسروانی از شهر لاهيجان- تراز 6532 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

درس :ریاضی را 8 از ده پاسخ میدهم

  جزوه معلم و کتاب درسی مدرسه می خوانم.

 تمرینات کتاب درسی را با دقت حل میکنم.

 نمونه سوال های امتحانات پایانی از کتاب پرتکرار کانون  و سپس  تست های کتاب  آبی .را حل میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سید امیر رضا قدسی
سید امیر رضا قدسی از شهر ساري- تراز 6641 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )
من ریاضی را در ازمون ها 7 از ده میزنم


از کتاب های  کانون  در درس های  ریاضی  استفاده کردم

تلاشم را برای درس خواندن افزایش دادم و تعداد تست ها افزایش دادم را افزایش دادم

بعد از اتمام ازمون ازمون ازمونم را بررسی کردم و جاهایی رو که مشکل داشتم را دوباره خواندم 

از روی کتاب پر تکرار تست زدم و مشکلم را برطرف کردم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سوگول مرادی
سوگول مرادی از شهر اسلام آبادغرب- تراز 6142 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را معمولا 7 از 10 میزنم.

درسی که معلم تدریس میکند همان روز مطالعه میکنم (مرور برنامه هفتگی) از کتاب های سه سطحی یا آبی روزانه تست کار میکنم.

نکات مهم معلم را مطالعه میکنم، تمرین هایی که معلم به ما میدهد را روزانه کار میکنم.

روش پیشخوانی: قبل از مدرسه درسی که قرار است همان روز تدریس کند را مطالعه میکنم، درس را برای خودم توضیح میدهم اگر سوالی برام پیش بیاد به درس نامه کتاب آبی مراجعه میکنم.

معمولا برای خودم سوال طرح میکنم و جواب میدهم و نکات دشوار را مشخص میکنم و به کتاب درسی مراجعه میکنم و اشکالات را برطرف میکنم


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 2 نفر

سیده تابان نوری دوگاهه
سیده تابان نوری دوگاهه از شهر تهران- تراز 6109 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از دهم از 5 به 7 رسیده است.

من همیشه قبل از تدریس معلم، درس را میخوانم تا ذهنم با مطالب آشنا شود. سر کلاس به خوبی به صحبت های معلم گوش میدهم و تمام تمرکز خود را به کار میگیرم تا مفهوم درس را متوجه شوم.

در منزل همان روز همان درس را میخوانم و نکات مهم را یادداشت میکنم اما علاوه بر آن جایی را که ابهام دارم نیز یادداشت میکنم تا فردا از معلم بپرسم.

مجددا درس را به طور کلی با خواندن سرفصل های مهم و کلیدی مرور میکنم. با این روش مطالب بیشتر و بهتر برای مدت زمان بیشتری در ذهن من جا میگیرد و یادگیری ام عمیق تر است. بعد از آن کتاب ریاضی دان کوچک را حل میکنم و فردای آن روز پرتکرار را حل میکنم. اما کتاب سه سطحی را نگه میدارم تا هفته بعد آن را حل کنم تا مطالب مرور دوباره ای شود.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

عرفان منصوری
عرفان منصوری از شهر تهران- تراز 6106 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10  میزنم.

هنگام تدریس معلم در کلاس با تمرکز و دقت گوش میدهم

درس هرروز راهمان روز درمنزل می خوانم..

جزوه معلم  را مطالعه  می کنم و سوالات جزوه را حل می کنم.

سوالات کتاب سه سطحی ریاضی را حل می­کنم.

سوالات مهم و سوالات شک دار و سوالاتی که بلد نبودم  را هایلایت می کنم.

مجددا  سوالات علامت دار در مطالعه بعدی و قبل شروع درس جدید مرور می کنم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

سوالات را از سطح دشوار آن مبحث  شروع به حل می کنم.

اگر پاسخ سوالی را نمی دانستم از پاسخ نامه تشریحی استفاده می کنم.

سوالات مهم و شک دار و آنهایی که بلد نبودم هایلایت  می کنم.

مرور مجدد سوالات علامت دار در مطالعه بعدی و قبل شروع درس جدید.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

شیرین یاوری
شیرین یاوری از شهر تهران- تراز 5996 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10  میزنم.

درسی که در مدرسه داده شده را همان روز  میخوانم.

خلاصه نویسی میکنم.

از کتاب سه سطحی تست میزنم.

بخش بندی می کنم .

کلاس های رفع اشکال سوالات مشکل دار حل می شود

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

رونیکا رهبر نژاد
رونیکا رهبر نژاد از شهر اردبيل- تراز 6187 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

رونیکا رهبرنژاد میانگین تراز 6314روش مطالعه درس ریاضی

رشد درصد درس ریاضیاز 50 به 100

1-مطالعه کتاب درسی

 2- حل کتاب های کار و سوالات تشریحی

3-در هفته اول درباره ی آن درس سوالات تشریحی حل می کنم

4-در هفته دوم از آن درس سوال های تستی حل می کنم و سعی می کنم تا آخر هفته درسهایم را تمام کنم و در روز پنجشنبه تمامی آنها را یک بار دیگر مرور کنم. من برای درس ریاضی کتاب های کار، سه سطحی و فلش کارت استفاده می کنم. سعی می کنم روزانه 20 سوال تستی ریاضی حل کنم. دلیل استفاده من از این کتابها به این خاطر است که این کتابها دارای مفاهیم کاملی هستند و همچنین دارای درسنامه و سوالات تشریحی و تستی است و می توانم با آنها پیشرفت کنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

 علیرضا قدس الهی
علیرضا قدس الهی از شهر تهران- تراز 5956 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

چند از دهم معمولا 8 از 10 است.

بعداز تدریس معلم در همان روز 4یا5تمرین از درس جدید را حل می کنم تا کاملا درس برایم روشن شود. ودر روز ی که قرار است که مطالعه ریاضی داشته باشم شروع به حل کردن تمرین های کتاب میکنم .وبعد هم حدود 20 تا تست از کتاب سه سطحی یا ابی را حل میکنم.

روش کار با کتاب ابی وسه سطحی

برای کتاب های ابی ابتدا به درس نامه توجه میکنم و بعد تعداد تستی که قرار هست حل کنم را مشخص میکنم وبا تایم مشخص شروع به کار میکنم.

برای کتابهای سه سطحی زمان برایم خیلی مهم هست وبا تایم مشخص شروع به تست زدن میکنم .

در اخر به تحلیل پاسخ هایم میپردازم وسعی میکنم پاسخ ها مخصوصا به نکات تشریحی ان توجح کنم.ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

ثمین خوش طینت
ثمین خوش طینت از شهر اردبيل- تراز 6592 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

  ثمین خوش طینت میانگین تراز 6562   روش مطالعه ریاضی

چند از ده این درس را از 6 به 8 افزایش دادم

قبل از اینکه شروع به مطالعه کنم، پشت میز مطالعه ام می نشینم و برای مطالعه ام زمان میگیرم و پس از گرفتن زمان شروع به مطالعه درسهایم می کنم. البته در این مدت مطالعه به کسی اجازه ورود به اتاقم را نمیدهم تا تمرکز داشته باشم. برای درس ریاضیز کتاب اشتباهات متداول و کتاب خودآموز استفاده می کنم به این صورت که ابتدا مطالب را به طور کامل از کتاب درسی می خوانم و بعد سوالات تستی آن را پاسخ می دهم. سعی می کنم هم هفته اول و هم هفته دوم هر روز 45 دقیقه 20 الی 25 تست حل کنم. 

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

 ارش طوبائی
ارش طوبائی از شهر همدان- تراز 6119 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

معمولا 7 از 10 میزنم.


رمز موفقیت من در ازمون داشتن برنامه ریزی منظم و دقیق . ورزش کردن در کنار درس خواندن- تست زنی فراوان-دقت بالا

مطالعه هر درس مدرسه در همان روز ----علاقه و پشتکار بالا ---ساعت مطالعه4 ساعت و 30 دقیق در روز---توجه وافر والدینم—درس گرفتن از اشتباهات ازمون های کانون--- بررسی  سوالات در همان روز ازمون---نوشتن نکات سوالات ازمون—نوشتن اشتباهات ازمون در کتاب خوداموز---داشتن برنامه ریزی مرتب در کتاب رنامه ریزی

کتاب کار و آبی ریاضی در پیشرفت من بسیار موثر بود

 

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

امیرمهدی فیروز بخت
امیرمهدی فیروز بخت از شهر همدان- تراز 6049 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

رشد چند از 10 از 5 به 7.

رمز موفقیت من در ازمون های قلم چی نوشتن اشتباهات و نکات ان به طور مرتب در همان روز ازمون در کتاب خود اموز و بررسی کردن ان توسط پشتیبانم در روز جمعه و مرور خوداموز قبل روز ازمون تا اشتباهاتم تکرار نشود

مطالعه هر درس مدرسه در همان روز ----علاقه و پشتکار بالا ---ساعت مطالعه 2 ساعت و 30 دقیق در روز—درس گرفتن از اشتباهات ازمون های کانون--- بررسی  سوالات در همان روز ازمون---نوشتن نکات سوالات ازمون—نوشتن اشتباهات ازمون در کتاب خوداموز---داشتن برنامه ریزی مرتب در کتاب برنامه ریزی-حل نمونه سوالات زیاد برای هر درس، مثلا ریاضی از کتاب آبی

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

فاطمه احمدیان
فاطمه احمدیان از شهر شهربابك- تراز 6399 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 5 به 7 رسیده است.

ابتدا بر کتاب درسی مسلط می شوم.

بعد درسنامه کتاب آبی را خوانده و نکات را یادداشت میکنم.

بعد سوالات کتاب آبی را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

آراد بابازاده خراسانی
آراد بابازاده خراسانی از شهر مشهد- تراز 6404 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را در کانون 9 از 10 میزنم

 • اول کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم

 • بعد جزوه و دفترم را کامل می خوانم

 •  در آخر تست می زنم و کتاب را دوباره دور میکنم

 • از کتاب سه سطحی شروع می کنم

 • سپس کتاب پرتکرار را سوال حل میکنم

 •  از درسنامه کتاب کار استفاده میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مانی اکرامی طلب
مانی اکرامی طلب از شهر مشهد- تراز 5965 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از 10 میزنم

 • موزیک را روشن می کنم

 • درس ها را دقیق و با ریتم می خوانم

 •  درس ها را به صورت آهنگ حفظ می کنم

 • . ابتدا از کتاب سه سطحی حل تمرین می کنم

 • نکات درسی را حفظ می کنم

 •  سوالات تشریحی  حل می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

آراد بابا زاده
آراد بابا زاده از شهر مشهد- تراز 6404 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

آراد بابازاده میانگین تراز 6479- روش مطالعه ریاضی

چند از ده 7 از 10

 • اول کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم

 • بعد جزوه و دفترم را کامل می خوانم

 •  در آخر تست می زنم و کتاب را دوباره دور میکنم

روش مطالعه و استفاده از منابع آموزشی کانون کانون :

 • از کتاب سه سطحی شروع می کنم

 • سپس کتاب پرتکرار را سوال حل میکنم

 •  از درسنامه کتاب کار استفاده میکنم

 •  . . .

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

ایلیا پریمن
ایلیا پریمن از شهر تبريز- تراز 6388 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

ایلیا پریمن – میانگین تراز 6401- روش مطالعه ریاضی

رشد درس ریاضی از 85 به 93 است

برای خودم برنامه می نویسم و درس ها را دسته بندی میکنم که کدام درس را چقدر و چند ساعت بخوانم این روش در کنترل زمان برایم کمک می کند.

هفته ای 3 بار ریاضی  از کتاب سه سطحی تست میزنم، دفتر برنامه ریزی ام را به طور مرتب می نویسم تا آخر هفته بتوانم عملکرد خود را تحلیل کنم. بعد از آزمون سوال هایی را اشتباه پاسخ داده ام همیشه می نویسم و قبل از آزمون غیر حضوری را مطالعه میکنم تا برایم تکرار و تمرین شود و برای آزمون آماده تر باشم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

علیرضا عابدی
علیرضا عابدی از شهر تبريز- تراز 6563 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

علیرضا عابدی- میانگین تراز 6410- روش مطالعه ریاضی

من چند از ده این درس را از 5 به 7 افزایش دادم.

در مدرسه با دقت به معلم گوش می دهم و در خانه  مطالب را مرور می کنم، وقتی می خواهم راضی را حل کنم اول متن درسنامه را می خوانم و بعد تست می زنم. برای تست زنی از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده می کنم. اگر مشکلی داشتم و مبحثی را یاد نگرفته باشم در هنگام تست زدن می فهمم و دوباره آن قسمت را می خوانم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

 الینا حسین خانلو
الینا حسین خانلو از شهر تهران- تراز 6221 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من برای درس ریاضی بعد از اینکه درس را در مدرسه معلم تدریس میکند ، حتما سعی می کنم از کتاب های مختلف برای سنجش و آموزش این درس استفاده کنم.

معمولاً اولین کتابی که استفاده می کنم کتاب کار  تشریحی اما با سوالات سطح بالاتر است سپس به سراغ کتاب آبی می‌روم و اکثر تست ها را حل می‌کنم.

اگر درصد خوبی داشته باشم به سراغ کتاب سه سطحی ریاضی می روم.

باید دقت کرد که سوالات را به صورت رندوم میزم مثلا ضرایب 2 و.. که فقط اول آن فصل که دارای سوالات سطح پایین است را پاسخ ندهم و بر این خیال باشم که روی مبحث تسلط کامل دارم و تست های آن را هم حل می کنم.

معمولا در سطح سوم چند از ده من کامل نیست که همین باعث می‌شود بدانم اشکالات من کجاست و روی آنها تمرکز میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

محمد صالح مهر افشان
محمد صالح مهر افشان از شهر نيشابور- تراز 6314 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

محمدصالح مهرافشان   میانگین تراز: 6351 – روش مطالعه ریاضی   

دستاورد و پیشرفت ها: من در ترازم 1000 تا پیشرفت کرده ام و به 6875 رسیده ام . تعداد غلط های درس ریاضی ام را به یک غلط رسانده ام و ساعات مطالعه ام را به 5 ساعت شده است.

روش ها: من در زمان هفته اول کتابم را مرور می کنم بعد تست می زنم و در هفته دوم روز قبل آزمون، آزمون غیرحضوری انجام می دهم و نکته های کتاب را می خوانم.

منبع کانونی و ویژگی: کتاب سه سطحی خیلی خوب است و طبقه بندی شده است اول سطح نسبتا دشوار بعد سطح دشوار و در آخر سطح دشوارتر را از خودم آزمون می گیرم و همین کارم زمانبندی دارد که به من زمانبندی را یاد داده است.
ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

ابوالفضل عابدینی
ابوالفضل عابدینی از شهر لامرد- تراز 6482 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

8 از 10 پاسخ می دهم
هر روز۲ ساعت مطالعه دارم. در این زمان ابتدا درس جدید کتاب مدرسه را مطالعه میکنم. زمانی که بر روی مفاهیم کتاب مسلط شدم نمونه سوالات از همان درس را از اینترنت یا کتاب های مختلف استخراج می کنم و به حل آن می پردازم و برای هرروزاین روال رادارم.

۱۰روز قبل از آزمون قلم چی شروع به حل تمرین های کتاب های پرتکرار، سه سطحی و اشتباهات متداول به ترتیب می کنم، حین حل تمرین کتاب نیز مرور میکنم.

پنج شنبه هفته دوم نیز آزمون غیرحضوری مشابه آزمون قلم چی با مدیریت زمان انجام می دهم. طی هفته در منزل سوالات آزمون قلم چی رانیز بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه حسین زاده

آرام میمندی نیا
آرام میمندی نیا از شهر شهربابك- تراز 6105 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 6 به 7 رسیده است.

 ابتدا سعی میکنم بر کتاب درسی تسلط پیدا کنم.

درس هر روز را همان روز میخوانم.

از سوالات کتاب پرتکرار و سه سطحی استفاده میکنم.

تست هایی که مشکل دارم را دوباره حل میکنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

ملیکا محمد باقری
ملیکا محمد باقری از شهر اصفهان- تراز 6492 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

ملیکا محمد باقری- میانگین تراز 6500- روش مطالعه ریاضی

درصد ریاضی از 60% به 87% افزایش دادم

روش مطالعه درس ریاضی:در کلاس موقع تدریس معلم تمام حواسم را جمع میکنم تا مطالب را یاد بگیرم.

بلافاصله وقتی رسیدم خانه از روی چیزی که یاد دادند مرور میکنم.

چندتمرین اضافه از کتاب درسی حل میکنم.

نحوه استفاده از کتاب های (3سطحی و پرتکرار ریاضی)

1)سوالات ساده-متوسط و سخت کتاب 3سطحی را که معلمم مشخص کرده به ترتیب حل میکنم.

2)نمونه سوالات امتحانی را که در کتاب پرتکرار امده است را برای یادگیری بهتر حل میکنم.

                                                                                                                       

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

محمد حسین نجفقلی زاده
محمد حسین نجفقلی زاده از شهر اردبيل- تراز 6403 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 6 به 8 رسیده است.

خواندن دقیق مبحثها اول از کتاب بعد حل سوالات کتاب‌های کانون و کمک درسی و مرور دوباره من از کتاب پرتکرار ریاضی و سه سطحی ریاضی استفاده می کنم بعد از این که کتاب درسی را خواندم شروع به حل تست ها می کنم اول کتاب پرتکرار را حل می کنم و بعد کتاب سه سطحی را حل می کنم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

امیر حسین  ترک زبان
امیر حسین ترک زبان از شهر ساري- تراز 5823 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 6 به 7 رسیده است.

از کتاب های پر تکرار و سه سطحی  در درس های فارسی و ریاضی و علوم استفاده کردم و همگام با برنامه ی راهبردی پیش رفتم و تعداد تست ها افزایش دادم را افزایش دادم وبعد از اتمام ازمون ازمونم را بررسی کردم و قسمت هایی را که مشکل داشتم دوباره مطالعه کردم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

ایریک ارین نژاد
ایریک ارین نژاد از شهر ساري- تراز 5746 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 6 به 7 رسیده است.

از کتاب های کار و پرتکرار کانون استفاده کردم و همگام با برنامه ی راهبردی پیش رفتم و تایم درس خواندنم را افزایش دادم وبعد از اتمام ازمون ازمونم را بررسی کردم و قسمت هایی را که مشکل داشتم دوباره مطالعه کردم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

آریانا کاظمی
آریانا کاظمی از شهر اردبيل- تراز 6842 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

آریانا کاظمی- میانگین تراز 6918-  روش مطالعه درس علوم

من در درس علوم پیشرفت زیادی داشته ام چون زمان زیادی را برای مطالعه این درس اختصاص می دهم. توانستم از 90 درصد به 100 درصد برسم و وضعیت خودم را ثابت نگه دارم.برای مطالعه درس علوم 1-کتاب درسی را با دقت می خوانم

2-نکات مهم و کلیدی آن را مشخص می کنم

3- درس را قسمت بندی می کنم که برای مرور هر روز در باره ی آن قسمت تست حل کنم.

برای درس علوم از کتاب های کار،پرتکرار،سه سطحی و اشتباهات متداول استفاده می کنم. هر روز تعدادی از تست ها را حل می کنم. روزی برای هر کتاب 1 الی 2 ساعت وقت می گذارم و حداکثر 90 سوال تستی حل می کنم. هم هفته اول و هم هفته دوم کتابها را حل می کنم و بعد از اتمام دوباره مرور می کنم.

دلیل استفاده من از این کتابها به این خاطر است که کتابهای کار دارای نکات درسی هستند،کتاب سه سطحی، سطح به سطح است و کتاب اشتباهات متداول تست هایی دارد که ما را به چالش می اندازد. استفاده از این کتاب ها به پیشرفت من کمک کرده است.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

غزل غفوری
غزل غفوری از شهر اراك- تراز 6962 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

قبل از هر کاری ابتدا درسنامه را خوب می خوانم 

 سپس جزوات معلم را خوب می خوانم بعد شروع به تست زدن می کنم.

برای هر درس تست های مختلف را از کتاب آبی وسه سطحی حل میکنم.

نکات مهم هر تست را یادداشت می کنم 

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

شایان فرهمندی
شایان فرهمندی از شهر كرج- تراز 6494 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

من این درس را به صورت یک روز در میان مطالعه می کنم.

ابتدا کتاب درسی را میخوانم و سپس فعالیت های کتاب درسی را حل می کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی را می خوانم که باعث مرور نکات کتاب درسی می شود.

.بعد از آن به حل تست های کتاب آبی و سه سطحی می پردازم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

پارمیدا پناهنده
پارمیدا پناهنده از شهر رفسنجان- تراز 6102 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.

ابتدا کتاب و جزوه معلم را خوانده و بعد به سراغ تست کتاب سه سطحی  میروم و اشکالات را در خود اموز یادداشت میکنم .


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

پرنیان خدا کرمی
پرنیان خدا کرمی از شهر ايلام- تراز 6364 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

پرنیان خداکرمی- میانگین تراز:6600- روش مطالعه ریاضی

عنوان پیشرفت: افزایش درصد در درس ریاضی از 40 درصد به 93 درصد – افزایش تراز از 57000 به 6700

روش مطالعه:

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل می خوانم.

بعداز مطالعه کتاب درسی از کتاب کار و پرتکرار استفاده میکنم که مفاهیم را بهتر و مفهومی تر متوجه شم.

برای تسلط کامل و آشنا شدن با تست از کتاب آبی کانون استفاده می کنم  .

قبل از آزمون هدفگذاری چند از ده را انجام می دهم و بعد از پایان ازمون اشتباهاتم را در کتاب خودآموز استفاده می کنم.

دلیل اصلی موفقیتم استفاده از دفتر برنامه ریزی و کتاب خودآموز  می باشد.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

ادریس امیری
ادریس امیری از شهر باغملك- تراز 6452 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را به 7 افزایش دادم.

سرکلاس به حرفهای معلم گوش می دهم و هر جایی که سوال داشته باشم از او می پرسم.

 تمرین های درسی را همان روز با کتاب کار مرور می کنم و بعد از آن تست کار می کنم.

 برای درس هایم برنامه دارم و روزانه 5 ساعت درس میخوانم.

بعد از کتاب کار و پرتکرار و اینکه مطمئن شدم یادگرفتم برای تثبیت بهتر و اینکه بدانم چقدر تسلط دارم سوالهای سه سطحی را کار می کنم. 

هنگام آزمون دادن چون از قبل سوال سطح بالا کار کردم نیز مشکلی ندارم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

اهورا خدایی
اهورا خدایی از شهر بهبهان- تراز 6432 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

در این درس ابتدا مطالب را در کلاس درس یاد می گیرم.

سپس کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

پس از مطالعه کامل درس تعدادی تست از روی کتاب آبی  و سه سطحی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مهدی صالحی
مهدی صالحی از شهر بروجن- تراز 6311 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس اولویت اصلی من با تست زنی از روی کتاب های آبی و سه سطحی کانون است و درس را با تست یاد می گیرم.

ابتدا تست های کتاب آبی را به طور کامل و به صورت آموزشی حل می کنم.

سپس تست های کتاب سه سطحی را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مهرزاد قابل زاده
مهرزاد قابل زاده از شهر اهواز- تراز 7009 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. 

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و به آن مسلط می شوم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می کنم.

پس از تسلط به کتاب آبی، تعدادی تست از روی کتاب سه سطحی حل می کنم.

در هنگام حل تست، تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

امیرحسین تری زنگنه
امیرحسین تری زنگنه از شهر اهواز- تراز 6216 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

در این درس ابتدا مطالب را در کلاس درس یاد می گیرم.

سپس کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس جزوه دبیر را می خوانم.

پس از مطالعه کامل درس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

پارسا بهادری بیرگانی
پارسا بهادری بیرگانی از شهر اهواز- تراز 6156 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را به 7 افزایش دادم. 

برای تقویت این درسم خط به خط کتاب درسی را خوانده ام 

 نکات مهم و کلیدی را به صورت خلاصه در کتاب خود اموزم نوشته ام 

 برای اینکه به تسلط برسم و نکات مهم وارد حافظه بلند مدتم ثبت شود تست زنی را انجام میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

جواد پاداش
جواد پاداش از شهر بندرامام خميني- تراز 6363 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 9 افزایش دادم.

ابتدا مفاهیم درس ریاضی را کاملا می خوانم .

بعد تست کار می کنم تا انواع تیپ سوالات را یاد بگیرم.

در کنار کتاب آبی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم تا به افزایش ترازم کمک کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

حسین دالوند
حسین دالوند از شهر خرم آباد- تراز 6199 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

اشتباهات خود را در آزمون های گذشته جمع آوری می کنم  ، روی آن ها تمرکزمی کنم . 

آن قدر تمرین می کنم تا آن ها را خوب یاد بگیرم و سپس چندین بار، در زمان های منظم و به صورت مجموعه ای و با برنامه از خودم امتحان می گیرم 

پس از بررسی آزمون متوجه خواهم شد که برخی اشتباه ها چموش و سخت جان هستند دوباره انها را رفع اشکال کرده و در روزهای متوالی از طریق کتاب پرتکرار آنها را بسیار تمرین می کنم و در نهایت تست میزنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

امیرعلی ابراهیمی
امیرعلی ابراهیمی از شهر خرم آباد- تراز 6050 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را به 7 افزایش دادم.

در کلاس درس خوب گوش میکنم تا مطالب را همان جا یاد بگیریم.

درس جدید را بعدازظهر همان روز مطالعه میکنم و تعدادی تمرین از آن مبحث حل میکنم. 

هنگام مطالعه، نکاتی که برایم مبهم است و سؤال‌های خود را یادداشت میکنم.

برای تمرین بیش‌تر و تثبیت درس جدید، از کتاب‌های کار و پرتکرار استفاده  میکنم و در هنگام حل سؤالات تمام بخش های جواب تشریحی را مینویسم و محاسبه ذهنی انجام نمیدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

آیلین دزجانی
آیلین دزجانی از شهر ماه شهر- تراز 6445 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

در این درس ابتدا مطالب را در کلاس درس یاد می گیرم.

سپس کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس جزوه دبیر را می خوانم.

پس از مطالعه کامل درس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

ستایش حسینی
ستایش حسینی از شهر بروجرد- تراز 6083 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

چند از ده من در این درس 9 است

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه قوت من بود.

روش اصلی من در مطالعه این درس ابتدا یادگیری عمیق مفاهیم این درس بود و سپس تمرین زیاد تستی و تشریحی بود. برای مثال من کتاب آبی قلم چی را چند دور کار می­ کردم و به یک بار کار کردن تست ها اکتفا نمی ­کردم.

برای درس ریاضی توجه زیادی به جزوه­ ی دبیر خود داشتم و درس هر روز را در همان روز می خواندم، با این روش که جزوه­ ی خود را دوباره نویسی می کردم تا تمرین های آن روز را بطور کامل یاد گرفته باشم.

من خودم سعی می کردم درس را سر کلاس یاد بگیرم. بعد در منزل جزوه یا درس نامه کتابهای کمک اموزشی را می خواندم سپس به سراغ تست ها می رفتم.

سعی کنید که سوالاتی که بلد نیستید را  ستاره دار کنید و دوباره حل کنید.

من از سه سطحی های مربوط به ریاضی استفاده می کردم ، سوالهای سخت و خوبی دارند.

 بین 10 تا 12 ساعت در هفته ریاضی می خوانم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

هانا سلطانی
هانا سلطانی از شهر اهواز- تراز 6611 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

چند از ده من در این درس 8 است

من همیشه درس ریاضی را پیش خوانی میکنم.

روزانه 20 تست ریاضی حل میکنم.

من در انتهای مطالعه از خود آزمون میگیرم.

 از تست های نسبتا دشوار شروع میکنم. بعد به سراغ قسمت دشوار و در نهایت دشوارتر می روم.

تست هایی که اشتباه جواب میدهم را در کتاب خود آموز مینویسم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

پویان الهامی
پویان الهامی از شهر بهبهان- تراز 6836 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

چند از ده من در این درس 8 است

در طول هفته بر طبق برنامه راهبردی مطالعه داشته و جهت اطمینان از یادگیری تست میزنم 

 استفاده از کتابهای سه سطحی کانون به علت تنوع بالای سوالات و مطالعه کتاب کار مربوط به هر درس نیز کمک شایانی به من نموده است

 من معمولا در روزهای مدرسه 2 ساعت و در روزهای تعطیل  سعی میکنم حداقل 4 ساعت مطالعه مفید داشته باشم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

زهرا میرحسن زاده
زهرا میرحسن زاده از شهر شهريار- تراز 6842 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 7 به 8 رسیده است.


 1)من روزانه حدود یک ساعت را به مطالعه درس ریاضی اختصاص میدهم.

2) پس از تدریس معلم درهمان روز مبحثی را که معلم درس داده را از کتاب درسی و درسنامه کتاب آبی مطالعه میکنم.

3) پس از مطالعه ی درس ریاضی، تست های کتاب سه سطحی را ابتدا به صورت آموزشی سپس زمان دار  حل میکنم.

4) در کنار کتاب سه سطحی تست های کتاب اشتباهات متداول را نیز حل میکنم.

5) نکات مهم  تست ها را در دفتر خودآموز خود یادداشت و دوباره مرور میکنم.

  نحوه ی استفاده از کتاب سه سطحی:                    

من در درس ریاضی ، فارسی و علوم از کتاب سه سطحی استفاده میکنم . این کتاب به علت داشتن سه سطح متفاوت و آمادگی در آزمون تیزهوشان استفاده میکنم.چون تمام مطالب کتاب درسی را به طور کامل پوشش میدهد.            ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

پادمیرا پورعبدی
پادمیرا پورعبدی از شهر اهواز- تراز 6581 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

در ریاضی 7 از ده را بدست آوردم 

هنگام حل سؤال تمام بخش‌های جواب تشریحی را مینویسم

تا حد ممکن از انجام دادن عملیات به صورت ذهنی خودداری میکنم. چون اغلب اشتباه‌ها در قسمت‌هایی از حل اتفاق می‌افتد که فکرش را هم نمیکنم.

همه چیز را مینویسم..

برای تسلط بیش‌تر از کتاب آبی کانون استفاده میکنم. این کتاب شامل تست‌های طبقه‌بندی و آزمون‌های تیزهوشان و المپیادی است و برای آمادگی در آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی و آزمون‌های کانون به من کمک زیادی خواهد کرد

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

امیر حسین محرابی
امیر حسین محرابی از شهر ياسوج- تراز 6665 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

در ریاضی به 7 از ده رسیدم

طبق برنامه ریزی پشتیبانم فقط از کتاب های کانون کمک می گیرم.

سوالات تشریحی را در ابتدا حل می کنم و در هفته قبل از آزمون سوالات تستی را حل می کنم.

کتاب آبی کانون دارای درس نامه،سوالات طبقه بندی شده استاندارد و مورد اعتماد و پاسخ نامه کاملا تشریحی است

منابع مطالعاتی

 کتاب های کار

کتاب های پرتکرار

ابی

سه سطحی

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مانی جمشیدی
مانی جمشیدی از شهر ياسوج- تراز 6910 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

در ریاضی پند از ده من 8 است

درس هر روز را همان روز میخوانم.

پیگیری های مداوم پدر و مادرم کمک زیادی به من کرده است.

با آزمون ها مباحث درسی را بارها تکرار و تمرین میکنم.

زمان کافی برای هر درس میگذارم و از تکنیک ضربدر و منفی استفاده میکنم

منابع مطالعاتی

 کتاب های کار

کتاب های پرتکرار

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

اناهیتا گرامی
اناهیتا گرامی از شهر گچساران- تراز 6560 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

شیوه مطالعه  من در درس ریاضی که به 6 از ده رسیدم:

هر روز معلم درس می دهد بادقت به معلم گوش می دهم 

در منزل درس هر روز را همان روز می خوانم 

بعد از خواندن جزوه معلم تمرینات کتاب درسی را حل می کنم و قسمت هایی که مشکل دارم را مشخص می کنم که از معلم خود سوال کنم.

با توجه به برنامه راهبردی تست های کتاب سه سطحی را کامل حل می کنم 

سی دی را گوش می دهم و نکات مهم آنرا یادداشت می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

ابولفضل بختیاری قوام آباد سفلی
ابولفضل بختیاری قوام آباد سفلی از شهر ياسوج- تراز 6394 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

 در درس ریاضی من از 5 تا به 8 تا از ده تا رسیدم

من برای درس خواندن ابتدا کتابم را خوب می‌خوانم.

بعد درسنامه کتاب‌های آبی و سه سطحی را می‌خوانم.

بعد از خواندن درسنامه در یک دفتر نکته برداری می‌کنم و قبل از آزمون ها درسنامه ها مرور می‌کنم.

من دفترچه سوال و غیرحضوری را می خوانم تا آماده بشوم و در شب پنجشنبه قبل از آزمون، آزمون غیرحضوری را حل کرده و تصحیح می‌کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

بنیامین معصومی مقدم
بنیامین معصومی مقدم از شهر ياسوج- تراز 6233 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

چند از ده من  از 5 به 8 رسید

منابع مطالعاتی ام : کتاب های کار ،کتاب های پرتکرار ،ابی ،سه سطحی است 

برای مطالعه درس ریاضی ابتدا مطالب گفته شده در مدرسه را می خوانم و بعد تمرین حل می کنم.

با حل تمرین های تشریحی مطالب را کاملا متوجه می‌شوم و به آن ها تسلط پیدا می‌کنم و بعد تست می زنم.

بعد از آزمون سوال ها را در خانه بررسی کرده و اشکال ها و سوال های نزده را مرور می کنم و دفترچه آزمون غیر حضوری را هم حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سینا حسینی
سینا حسینی از شهر ياسوج- تراز 6219 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 1 به 8 افزایش دادم.

اول کتاب را مطالعه میکنم و اشکالاتم را برطرف میکنم.

به سراغ کتاب های کانونی میروم و سوالات آن مبحث را حل میکنم و دور اشتباهاتم خط میکشم تا دوباره نزدیک ازمون انها را حل کنم.

تست های کتاب سه سطحی را با دقت میخوانم و حل میکنم هفته اول تمام سوالات را حل میکنم هفته دوم فقط سوالاتی که در انها ایراد دارم را حل میکنم.

منابع مطالعاتی

 کتاب های کار

کتاب های پرتکرار

ابی

سه سطحی

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

آیدین آورد
آیدین آورد از شهر گنبد- تراز 6366 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

آیدین اورد- میانگین تراز 6398- روش مطالعه ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 4 به 7 افزایش دادم.

من برای مطالعه ی درسهایم اول به کمک مادرم طبق برنامه ی راهبردی کانون برنامه ریزی میکنم.این برنامه ریزی من به گونه ای است که من در هفته ی اول همه مباحث را مطالعه میکنم و مسلما تستهای ریاضی را چون همزمان با مطالعه کار میکنم تمام میکنم.

برای درسهای خواندنی در هفته ی اول مطالعه و در هفته ی دوم تست هارا کامل میکنم و بعد ایرادهای خود را دوباره از کتاب بررسی و رفع میکنم.

من برای علوم و ریاضی از کتاب سه سطحی استفاده میکنم وچون تستهای آن در سه سطح متفاوت طرح شده خیلی به تسلط من و شناخت خودم کمک میکند.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 3 نفر

احسان سام دلبری
احسان سام دلبری از شهر تهران- تراز 6249 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

احسان سام دلیری- میانگین تراز 6269- روش مطالعه ریاضی

در مدرسه به توضیحات معلمم کاملا گوش میدهم

در منزل هرشب حداقل 10سوال ریاضی  از کتاب پرتکرار حل میکنم

نمونه سوالات کتاب آبی بسیار در پیشرفت ریاضی به من کمک میکند

قبل ازهر آزمون حتما مبحث مربوط به آزمون از کتاب آبی حل میکنم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

نیما رجبلو
نیما رجبلو از شهر راميان- تراز 6507 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

نیما رجبلو- میانگین تراز 6602- روش مطالعه ریاضی

اول پیش خوانی می کنم.

 • از دی وی دی آزمون همان درس را مشاهده می کنم.

 • تو کلاس تدریس معلم را خوب و با دقت گوش می دهم.

 • در منزل همان درس تدریس شده را مرور می کنم

 • کتاب کار سه سطحی کار می کنم.

 • روش استفاده از کتاب کار سه سطحی

 • کتاب سه سطحی را بترتیب درجه سختی پاسخ می دهم(اول نسبتا دشوار بعد دشوار و بعد از آن دشوارتر)

 • سوالات هر مبحث را به دو قسمت تقسیم می کنم.

 • سری اول را همینطوری کار می کنم.

 • سری دوم را از خودم آزمون می گیرم

 • برای خودآزمایی زمان را در نظر می گیرم.(تست زمان دار)

 • سوالاتی را که پاسخ اشتباه داده ام را نشان دار می کنم.

 • بعد از 3 روز مجددا تست های نشان دارم را پاسخ می دهم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

آناهیتا پاشایی
آناهیتا پاشایی از شهر تهران- تراز 6482 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

آناهیتا پاشایی- میانگین تراز 6453- روش مطالعه ریاضی

من چند از ده این  درس را آزمون های کانون 5 به 8 افزایش دادم

وقتی از مدرسه می آیم، بعد از نهار و استراحت ، درس هایی را که در آن روز داشتم به مدت نیم ساعت مرور کرده و بعد تکالیف مدرسه را انجام می دهم. بعد از آن طبق برنامه ای که به کمک پدرم انجام داده ام، برای کانون درس میخوانم.

در هفته اول تمرکز خود را روی کتاب های کار و پرتکرار میگذارم و در هفته دوم حتما از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

زهرا صفر پور
زهرا صفر پور از شهر تهران- تراز 6418 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

زهرا صفرپور- میانگین تراز 6403- روش مطالعه ریاضی

چند از ده در کانون 8 به 10 است.

من برای پیشرفت راهکارهایی دارم که به کمک آن ها در آزمون ها پیشرفت میکنم.

 • 1- همیشه در دو یا سه روز اول، ابتدا درس هایی که آزمون دادم را از کتاب درسی میخوانم، البته با برنامه ریزی هم به استراحت و هم به دروس مدرسه و کارهای کانون میرسم.

 • 2- در ادامه هفته اول، من کتاب کارها و فلش کارت های خود را حل کرده و میخوانم.

 • 3- در هفته دوم سعی میکنم تمام دروس بودجه بندی شده آزمون بعد را از کتاب های سه سطحی حل کنم.

 • 4- آزمون غیر حضوری را روز پنج شنبه حل میکنم چون فکر میکنم که روز قبل از آزمون نکات بیشتری در ذهنم میماند.

 • 5- معمولا به کمک کتاب های سه سطحی به سوالات بیشتری میتوانم جواب دهم؛ بنابراین تمرکز بیشتری روی آن ها دارم.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

نسیم            تیمورزاده
نسیم تیمورزاده از شهر بجنورد- تراز 6593 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

 • قبل از درس دادن معلم همیشه سعی میکنم که درس را قبل از معلم بررسی کنم

 • در هنگام درس دادن معلم تمام نکات معلم را می نویسم

 • بعد از درس دادن معلم در منزل شروع به حل تمرین های کتاب ریاضی میکنم.

 • در انتها شروع به حل نمونه سوالات میکنم.

 • از کتاب آبی ریاضی برای تست زدن استفاده میکنم.

 • ابتدا درس نامه ها را به صورت کامل میخوانم

 • سپس شروع به تست زدن میکنم و سعی میکنم از سوالات آسان تر شروع کنم

 • پس از تست زدن سعی میکنم همیشه برای خودم درصد درست و غلط سوالات  را  در بیاورم .

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

فاطمه زهرا کربلایی زاده
فاطمه زهرا کربلایی زاده از شهر شهربابك- تراز 5950 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

درس هر روز را همان روز می خوانم.

ابتدا بر کتاب درسی تسلط می یابم.

از کتاب پرترکرار استفاده میکنم.

پس از کتاب پرتکرار از کتاب مجموعه دروس استفاده میکنم.

در نهایت از تمامی منابع خود نکته برداری کرده و یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

پریسا براتی
پریسا براتی از شهر فريمان- تراز 6521 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من به این درس در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

من اول با دقت کتاب درسی خودم را می خوانم بعد زیر نکات مهم خط میکشم.

همیشه سعی میکنم از خودم سوال طرح کنم بعد به کتاب کار کانون مراجعه میکنم.

 خلاصه ها را به دقت مرور میکنم و تمام سوالات را حل میکنم.

 بعد چندتا از سوالات کتاب کار که برایم مشکل تر هستند در دفتر مدرسه ام مینویسم و چند بار آن را حل میکنم تا نقاط ضعف خودم را برطرف کنم.

 بعد اگر باز هم با سوالی مشکل داشتم با پشتیبان خودم تماس میگیرم و کمک می خواهم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 2 نفر

مهرسا ههشمی
مهرسا ههشمی از شهر شيراز- تراز 6302 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من به این درس در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

بعد از مدرسه  شروع به مطالعه همان درس هایی که آن روز تدریس شده میکنم بر اساس برنامه ریزی پشتیبانم  به حل تمرینات کتاب های ۳سطحی و ابی میروم.

به این صورت است که درس ریاضی  را هر روز ۱ساعت و نیم‌مطالعه میکنم روز بعد تمرینات ان درس را حل مینماید و روز بعد شروع به تست در همان‌ مبحث میکند .

پنج شنبه آزمون از کتاب ۳ سطحی تست های دشوار و نسبتا دشوار انتخاب میکنم.

 روز جمعه بعد آزمون‌شروع به تحلیل آزمون می پردازم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی

مانیا شاپوری
مانیا شاپوری از شهر تهران- تراز 5238 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

 

در ازمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم

من به درس ریاضی علاقه زیادی دارم و هر روز زمانی را به مطالعه این درس اختصاص می دهم

 و در هفته حداقل 3 ساعت تست ریاضی کار می کنم از کتاب آبی ریاضی تمامی تست ها را حل می کنم و با پاسخ نامه بررسی می کنم .

برای تسط کامل روی همان مبحث در هفته دوم و نزدیک آزمون کتاب سه سطحی ریاضی  را ازسوالات نسبتا دشوار شروع به حل کردن میکنم

 وچون سوالات سطح بندی شده و به صورت جداگانه می باشد عیار خود را در درس ریاضی می سنجم.

 سوالاتی را هم که بلد نباشم از پاسخ نامه خیلی خوب و کامل کتاب استفاده می کنم تا آن را کامل یاد بگیرم

 و آن سوال را با جواب در کتاب خود آموز خود وارد می کنم تا دوباره مرور کنم .


ارسال شده توسط : بیژن مهبودی

ایمان یگانه
ایمان یگانه از شهر تبريز- تراز 6626 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

ایمان یگانه – میانگین تراز 6697- روش مطالعه ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

هم جزوه ی معلم را می خوانم و هم کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم، هفته ای 2 یا 3 بار ریاضی تمرین حل می کنم ، بعد از یادگیری کامل شروع به تست زدن میکنم و از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

سوال هایی را که در آزمون اشتباه پاسخ داده ام را در دفتر می نویسم و این کار باعث می شود تا اشتباهاتم را خوب یاد بگیرم و دیگر سوال های شبیه به آن را اشتباه ننویسم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

ابوالفضل عابدینی
ابوالفضل عابدینی از شهر لامرد- تراز 6482 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 6 به 7 رسیده است.

هر روز۲ ساعت مطالعه دارم. در این زمان ابتدا درس جدید کتاب مدرسه را مطالعه میکنم. زمانی که بر روی مفاهیم کتاب مسلط شدم نمونه سوالات از همان درس را از اینترنت یا کتاب های مختلف استخراج می کنم و به حل آن می پردازم و برای هرروزاین روال رادارم.

۱۰روز قبل از آزمون قلم چی شروع به حل تمرین های کتاب های پرتکرار، سه سطحی و اشتباهات متداول به ترتیب می کنم، حین حل تمرین کتاب نیز مرور میکنم.

پنج شنبه هفته دوم نیز آزمون غیرحضوری مشابه آزمون قلم چی با مدیریت زمان انجام می دهم. طی هفته در منزل سوالات آزمون قلم چی را نیز بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

مهدی رضایی
مهدی رضایی از شهر پاكدشت- تراز 5970 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

در این درس چند از دهم از 5 به 7 رشد داشته است.

۱.سرکلاس به خوبی گوش میدهم.

۲.روز قبل از آزمون کتاب های درسی رو خوب مطالعه میکنم.

۳.آزمون های غیرحضوری و آدینه ها سر کلاس دوباره تمرین میشود.

۴.حل کتاب کارهای ریاضی و فارسی و علوم

نحوه استفاده کتاب:

بررسی درخت دانش

سوالهای دشوار را علامت میزنم و بعد دوباره تمرین میکنم


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

محمد علی کاظمی
محمد علی کاظمی از شهر اردبيل- تراز 6629 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

محمد علی کاظمی – میانگین تراز 6549- روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه:من در هنگام مطالعه ام سعی میکنم به خوبی کامل مطلب را یادمیگیرم ومیخواهم زمان مطالعه و تمرین را زیاد کنم تا در ازمون نمره خوبی بگیرم.

منابع کانونی برای درسی که پیشرفت کرده اید:

از کتابهای پرتکرار برای یادگیری کامل کتاب درسی و از سه سطحی برای تست زدن و فلش کارتها استفاده میکنم

نحوه استفاده از کتاب کانون:

من کتابهای پرتکراررا هم استفاده میکنم من ابتدا توضیح این کتاب رامیخوانم بعد سوالات ان را حل میکنم و از کتاب سه سطحی تک تک تست های ان را حل میکنم و بررسی کرده و یادمیگیرم


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

پرنیا جلال امیدی
پرنیا جلال امیدی از شهر لاهيجان- تراز 6600 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از ده میزنم.

ابتدا کتاب درسی و جزوه معلم را دقیق میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم. سپس از کتاب پرتکرار نمونه سوال های امتحانات پایانی را حل میکنم و بعد از آن تست های کتاب  آبی را حل میکنم.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش

سارینا شمسی زاده
سارینا شمسی زاده از شهر شيراز- تراز 6555 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

سارینا شمسی زاده – تراز 6572- روش مطالعه ریاضی

در این درس چند از ده را از 6 به 8 افزایش دادم

من سر کلاس به خوبی به درس گوش میدهم  به سراغ کتاب کارو سه سطحی  می روم و سوالات تشریحی را حل می کنم و بعد در تستهای کتاب ابی را کار میکنم.و نکته های تستی را یادداشت میکنم.در انتهای فصل ها به سراغ تست های کتاب سه سطحی میروم چون سطح بالایی دارند و سوالات چالشی هستند


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

متین متانی
متین متانی از شهر قائم شهر- تراز 6840 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

متین متانی – میانگین تراز 6929- روش مطالعه :ریاضی

من این درس را 9 از 10 پاسخ می دهم

من همیشه برای یادگیری بهتر درس ها را پیشخوانی میکنم تا برای یادگیری درس آمادگی داشته باشم یکی دیگر از کارهایی که همیشه انجام میدهم درس هر روز را همان روز میخوانم و برای این که نکته های درس را متوجه بشوم و در یادم بماند انها را در دفتری یادداشت میکنم تا برای امتحانات بخوانم.

ابتدا از روی کتاب های کانون (کتاب کار و پر تکرار) درسنامه را می خوانم بعد شروع به حل تمرین تشریحی می کنم  وقتی کاملا در تمرین ها مسلط شدم از کتاب سه سطحی و کتاب آبی تست حل می کنم .و روز قبل از آزمون دفتزچه ی غیر حضوری را با زمان مشخص حل میکنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

متین دلبری
متین دلبری از شهر پاكدشت- تراز 6478 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

متین دلبری – تراز 6475- روش مطالعه ریاضی

.تمرکزم درکلاس بالاست وهنگام درس تمام حواسم به معلم است.

 در منزل کتاب ها را مرور می کنم

به کلاس ریاضی تیزهوشان میروم.

استفاده از کتاب کار و پرتکرار در منزل و حل تمام تمرین های آن

قبل از آزمون تمام سوالات آزمون غیرحضوری تمرین می کنم .

نحوه مطالعه کتاب:

مطالعه درخت دانش

حل تست های فراتراز کتاب

هایلایت کردن نکات جدید ومهم

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

سیده فاطمه موسوی
سیده فاطمه موسوی از شهر آستانه اشرفيه- تراز 6604 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم. من از کتاب های قلم چی برای آزمون های قلم چی و مدرسه استفاده می کنم.  ساعت مطالعه من با برنامه ریزی درست بیشتر شده است. همچنین با راه حل های پشتیبانم در تمام درس هایم پیشرفت کرده ام، بخصوص در دو درس ریاضی و علوم که هم کتاب های قلم چی و کتاب های درسی را خواندم و تست های زیادی کار کردم.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش

آرین امینی
آرین امینی از شهر ملكان- تراز 6747 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

 ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و تمارین آن را حل می کنم. سپس تست های کتاب آبی کانون را حل می کنم و تست های مهم آن را نشان دار می کنم. سپس از روی کتاب سه سطحی تعدادی تست حل می کنم و در هنگام حل تست ها حتما نکات مهم آنها را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش 3 نفر

کیانا گلرسان زاده
کیانا گلرسان زاده از شهر رفسنجان- تراز 6645 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

کیاناگلرسان زاده ،میانگین تراز 6689، روش مطالعه ریاضی

من درس ریاضی در ازمونهای کانون 8  از 10 جواب میدهم.

در موقع درس دادن آموزگار در کلاس سعی میکنم حواسم را کاملا جمع کنم و هر روز در خانه درسی را که آموزگار در کلاس داده است مجددا مطالعه میکنم و تعدادی از مسئله های آن را حل میکنم.اگر سوالی در آزمون غیر حضوری در مورد آن درس باشد آن را حل میکنم چنانچه نکته ای را متوجه نشوم روز بعد آن را از پشتیبان میپرسم بعد از هر آزمون سوالات آزمون را تحلیل میکنم.

واز کتاب پرتکرار درسنامه و سوالات تشریحی حل می کنم و برای سوالات تستی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم .


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 10 نفر

پارسا گلستانی
پارسا گلستانی از شهر سيرجان- تراز 7009 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

در درس ریاضی معمولا 8 از 10 میزنم.

1.پیش مطالعه (مطالعه ازکتاب درسی)

2.سرکلاس با تمام وجوددرس را گوش میدهم ودر حل سوالات درگیر میشوم

3.مطالعه جزوه معلم وکتابدرسی

4.حل سوالات ومثال کتاب

5.حل سوالات تشریحی از کتاب پرتکرار 

6.مطالعه درسنامه وحل سوالات تستی کتاب ابی

روش استفاده از کتاب ابی

1.اول درسنامه را مطالعه میکنم

2.سوالات تالیفی وتستهایاستاندارد حل میکنم

3.اگر پاسخ را بلد نبودم ازپاسخ تشریحی یاد میگیرم

.4.در کتاب خوداموزاشتباهاتم را یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 5 نفر

علی شرفی
علی شرفی از شهر تهران- تراز 6538 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

در درس ریاضی از 6 از 10 به 8 از 10 رسیدم.

در کلاس درس به خوبی به نکات معلمم گوش میکنم و بادداشت برداری می کنم.

در منزل نکات یادداشت کرده ام چندین بار مرور میکنم.

سوالات کتاب سه سطحی را از دشوارتر به دشوار حل میکنم.

سوالاتی که اشتباه حل کردم را علامت گذاشته و دوباره  حل میکنم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

آرمین اسدی یوسفلو
آرمین اسدی یوسفلو از شهر تهران- تراز 6597 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

این درس را معمولا 7 از 10 میزنم.

در کلاس های رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنم.

درس را پیش از تدریس معلم پیش خوانی کیکنم.

از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده میکنم.

هر روز یک ساعت ریاضی می خوانم.

به کمک پدرم کتاب سه سطحی ریاضی ششم را نیز شروع کرده ام.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

دینا مهدوی
دینا مهدوی از شهر تازه كندانگوت- تراز 6191 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

در درس ریاضی چند از دهم از 5 به 7 رشد داشته است.

از کتاب سه سطحی و با هم بیاموزیم استفاده میکنم.

به کمک پشتیبانم کارنامه را تحلیل میکنم. تا به بی دقتی ها و یا عدم توجه به زمان سرجلسه پی ببرم.

در هیچ آزمونی غیبت نمیکنم.

چهارشنبه و پنج شنبه قبل از آزمون، آزمون غیرحضوری را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 7 نفر

آرش تقوی
آرش تقوی از شهر تهران- تراز 6241 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.

هنگام تدریس معلم در کلاس با تمرکز و دقت گوش میدهم.

درس هرروز راهمان روز درمنزل می خوانم.

از فلش کارت ریاضی استفاده میکنم.

هر شب از کتاب سه سطحی سوال حل میکنم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

یزدان خسروی
یزدان خسروی از شهر اهواز- تراز 6397 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.

 • من ابتدا متن کتاب درسی را با دقت میخوانم.

 •  در صورت لزوم خلاصه نویسی میکنم.

 • سپس از روی کتاب آبی و سه سطحی شروع به تست زدن میکنم ابتدا سطح نسبتا دشوار را حل میکنم تا نسبت به آن مبحث تسلط پیدا کنم.

وبرای درس ریاضی از دی وی دی های آموزشی استفاده میکنم.ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

پادمیرا پورعبدی
پادمیرا پورعبدی از شهر اهواز- تراز 6581 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم. هنگام حل سؤال تقریبا تمام بخش‌های جواب تشریحی را می نویسم و تا حد ممکن از انجام دادن عملیات به صورت ذهنی خودداری میکنم. چون اغلب اشتباه‌ها در قسمت‌هایی از حل اتفاق می‌افتد که ذهنی انجام میدهیمبرای تسلط بیش‌تر از کتاب آبی کانون استفاده میکنم. این کتاب شامل تست‌های طبقه‌بندی و آزمون‌های تیزهوشان و المپیادی است و برای آمادگی در آزمون‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی و آزمون‌های کانون به من کمک زیادی خواهد کرد.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش

ایلیا فرزیا
ایلیا فرزیا از شهر تبريز- تراز 6657 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

چند از ده خود را در درس ریاضی از 7 به 9 افزایش داده ام. 

بیشتر در مدرسه یاد می گیرم درس هر روز را در همان روز می خوانم، تکالیفم را به موقع انجام میدهم.

بعد از یادگیری کامل تست میزنم از کتاب سه سطحی استفاده میکنم چون سه سطحی سه نوع سوال نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر را در اختیارمان می گذارد تا با هر نوع سوالی آشنا شویم.

سوال هایی را که در آزمون اشتباه پاسخ داده ام را در دفترم مینویسم و قبل از آزمون حتما غیر حضوری را حل میکنم.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش

محمدعلی کرمی بناری
محمدعلی کرمی بناری از شهر تبريز- تراز 7087 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ میدهم. سعی میکنم برای مطالعه و انجام تکالیفم را در فضای آرام و بی سرو صدایی باشم. هرگز مسایل ریاضی را با خودکار حل نمیکنم و راه حلم را تمیز و سطر به سطر مینویسم.به تمام سرنخ ها و خواسته های مسئله توجه میکنم و از کتاب سه سطحی ریاضی هم استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : فرزانه خاکپاش 9 نفر

سید علی ساداتی
سید علی ساداتی از شهر مشهد- تراز 5826 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

در درس ریاضی 1 از 10 به 5 از 10 رشد داشته ام.

کتاب مجموعه دروس و کتاب پرتکرار ریاضی ، کتاب های موثری برای من بوده است.

اول کتاب درسی را مطالعه میکنم بعد از کتاب پرتکرار سوال حل میکنم و سپس کتاب مجموعه دروس را حل میکنم.

به جای اینکه در مدرسه یاد بگیرم و در کانون پاسخگو باشم ،در کانون یاد گرفتم و در مدرسه جواب می دهم و از بقیه در مدرسه جلوتر هستم  ومعلم ها کاملا از من راضی هستند.

کتاب خود اموز و تحلیل آزمون نقش پررنگی در پیشرفت من داشته است.


ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

از شهر آذرشهر- تراز 6563 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 8 از 10 میزنم.

از نظر من باید ریاضی را با تمرین مطالعه کرد .یعنی وقتی معلم مبحثی از ریاضی را تدریس می کند باید ان را یادداشت برداری کرد و در خانه مطالعه کرد. کتاب های سه سطحی و کار به پیشرفت من کمک کردند.ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

امیر رضا  قدسی
امیر رضا قدسی از شهر ساري- تراز 6641 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در این درس پیشرفت داشتم چند از دهم از 5 به 7 رسید.

از کتاب های  کانون  در درس ریاضی استفاده کردم و تلاشم را برای درس خواندن افزایش دادم و تعداد تست ها افزایش دادم را افزایش دادم وبعد از اتمام ازمون ازمون ازمونم را بررسی کردم و جاهایی رو که مشکل داشتم را دوباره خواندم و از روی کتاب پر تکرار و سه سطحی سوال حل کردم تا مشکلم را برطرف کردم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

مهدي     علو ي
مهدي علو ي از شهر هشتگرد- تراز 6572 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در درس ریاضی چند از دهم از 5 به 7 رسیده است.

من فكر مي كنم دليل موفقيتم داشتن برنامه منظم براي مطالعه روزانه است . من حتما  آزمون غير حضوري را  در جمعه هايي كه آزمون ندارم  حل مي كنم و كتاب هاي پرتكرار را مخصوصا براي درس  رياضي استفاده مي كنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

محمد بدری
محمد بدری از شهر تهران- تراز 6598 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در این درس رشد چند از ده از 6 به 8 داشتم.

خواهرم از دوران دبستان در کانون بوده است

من همیشه به صحبت های خواهرم گوش میکنم

در کلاس با دقت به صحبت های معلمم گوش می دهم

همیشه درس هر روز همون روز میخونم و تمرین حل میکنم

از تابستان ریاضی پیش مطالعه کردم و از اول مهر کتاب آبی و سه سطحی شروع به حل کردن کرده ام

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

نازنین زهرا         آقابابایی
نازنین زهرا آقابابایی از شهر لاهيجان- تراز 6608 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

در این درس معمولا 7 از 10 میزنم.

در درس ریاضی بهترین راهکار برای پیشرفت، تمرین زیاد و دیدن شکل های مختلف سوال است ،که ابتدا با حل سوالات معلم، مبحث را برای خودم را تثبیت می کنم.

 از کتاب های پر تکرار و 3 سطحی سوال حل می کنم.

هر روز وقت معینی را به درس ریاضی اختصاص می دهم.


ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 7 نفر

متین مصطفایی
متین مصطفایی از شهر شيراز- تراز 6465 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

من سر کلاس درس تمام حواس خود را جمع میکنم و به صحبت های معلم گوش می دهم. هر سوالی که برایم پیش می آید میپرسم تا مرحله ادراک صورت گیرد.

وقتی به خانه می آیم حدود بیست دقیق وقت می گذارم و مباحثی که معلم در آن روز تدریس کرده را مرور میکنم که این همان مطالعه درس هر روز همان روز است.

اگر فردای آن روز نیز ریاضی داشته باشم زمان بیشتری اختصاص می دهم و کتاب درسی و جزوه معلم را کامل میخوانم و تمرین حل میکنم.

از کتاب آبی استفاده میکنم چرا که درس نامه اش فراتر از کتاب درسی است و هیچ نکته ای از کتاب درسی را حذف نکرده است.

بنابراین با مطالعه آن درس نامه از پس تست های دشوار برخواهم آمد.

تست ها مشابه آزمون ورودی مدارس برتر است و من از امسال خود را برای سال آینده آماده میکنم. دلیل دیگر که باعث می شود من از این کتاب استفاده کنم پاسخ تشریحی کامل و جامع آن است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

محمد طاها میر مرادزهی
محمد طاها میر مرادزهی از شهر زاهدان- تراز 6577 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 6 از 10 پاسخ می دهم.

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم.

از کتاب سه سطحی برای دارا بودن سه سطح سوال استفاده می کنم این کتاب در پیشرفت من خیلی موثر بوده است و نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد میکنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 3 نفر

فاطمه حیدری
فاطمه حیدری از شهر اردبيل- تراز 6496 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

من این درس را از 6 سوال پاسخ صحیح به 9 سوال رساندم.

بعد از خواندن درسهای مدرسه به سراغ کتابهای کانون رفته و آن را مطالعه می کنم بعد از این کار، فلش کارت درس مورد نظر را می خوانم.

بعد از تمام کردن فلش کارت به سراغ آزمون های مبحثی وب کارت می روم تا از مباحث امتحانی تست زماندار حل کنم.

من برای درس ریاضی از کتاب های پرتکرار، سه سطحی، آبی، اشتباهات متداول و وب کارت استفاده می کنم.

تمامی این کتابها را بعد از خواندن کامل کتاب درسی حل می کنم و سعی می کنم روزانه 15 سوال تستی و در کل 2 ساعت برای حل سوالات ریاضی اختصاص دهم.

ویژگی مهم این کتابها این است که من را با انواع سوالات تستی آشنا می کند و به من در پیشرفت درسهایم در مدرسه نیز کمک می کنند.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

امیر محمد قاسمی نژاد
امیر محمد قاسمی نژاد از شهر سيرجان- تراز 6443 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 21 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

 من این درس را پیشخوانی می کنم .

سرکلاس با تمام وجود درس را گوش میدهم ودر حل سوالات درگیر میشوم

جزوه معلم وکتاب درسی را خیلی خوب مطالعه می کنم

سپس به حل سوالات ومثال کتاب می پردازم.

از کتاب پرتکرار سوالات تشریحی را حل می کنم .

بعد درسنامه کتاب آبی  را مطالعه میکنم و سپس تست های این کتاب را می زنم.

سوالات تالیفی وتستهای استاندارد حل میکنم

پاسخ را بلد نبودم از پاسخ تشریحی یاد میگیرم .

در کتاب خودآموز اشتباهاتم را یادداشت میکنم. و دوباره مرور می کنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

فرزام محمود آبادی
فرزام محمود آبادی از شهر سيرجان- تراز 6300 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من همیشه درس را قبل از کلاس از روی کتاب درسی پیش مطالعه می کنم.

سر کلاس هم به طور کامل به درس گوش می‌دهم و در حل سوالات در گیر می شوم.

سپس جزوه معلم را مطالعه می کنم و مثال های و سوالات کتاب درسی را حل می کنم و بعد از آن به سراغ حل سوالات تشریحی کتاب پر تکرارمی روم.

در آخر درسنامه کتاب آبی را خوانده و به حل سوالات تستی آن می پردازم. 

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

محمد مهدی شریعت مصطفوی
محمد مهدی شریعت مصطفوی از شهر تهران- تراز 6389 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

من همیشه سر کلاس با آمادگی کامل حاضر می شوم و تکالیف هر روز را همان روز انجام می دهم .

بعد از حل کتاب کار، سراغ کتاب پرتکرار و بعد هم به سراغ کتاب سه سطحی می روم.

بلافاصله بعد از تست زدن هم تصحیحشان می کنم و اشتباهاتم را بررسی می کنم.

همچنین درس هایم را با فلش کارت هایی که خودم درست می کنم مرورشان می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

فاطمه کاظمی
فاطمه کاظمی از شهر ملاير- تراز 6036 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.

من در درس ریاضی در ازمونهای کانون درصدهای خوبی داشته ام.

روش مطالعه من به این صورت است که ابتدا تمام تمرینات کتاب را حل میکنم تا هیچ مشکلی نداشته باشم و بعد طبق برنامه راهبردی برای آزمونم تست حل میکنم.

ابتدا تست اموزشی و چند روز بعد تست آزمونی حل میکنم.

من هم ازکتاب کار کانون و هم سه سطحی کانون برای ریاضی تست حل میکنم.

کتاب کار ابتدا باعث میشود که من تمام مشکلاتم حل شود و کتاب سه سطحی باعث میشود که با سوالات نسبتا دشوار٬دشوارو دشوارتر اشنا شوم.

کتابهای کانون برای من خیلی مفید بوده اند زیرا باعث افزایش تراز و همچنین پیشرفت درسی در مدرسه شده است.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 4 نفر

پویان الهامی
پویان الهامی از شهر بهبهان- تراز 6836 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در طول هفته بر طبق برنامه راهبردی مطالعه داشته و جهت اطمینان از یادگیری تست میزنم.

استفاده از کتابهای سه سطحی کانون به علت تنوع بالای سوالات و مطالعه کتاب کار مربوط به هر درس نیز کمک شایانی به اینجانب نموده است.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر

کیمیا اله دینی
کیمیا اله دینی از شهر شهربابك- تراز 6130 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

اشتباهات خود را در آزمون های گذشته جمع آوری می کنم و روی آن ها تمرکزمی کنم .

آن قدر تمرین می کنم تا آن ها را خوب یاد بگیرم و سپس چندین بار، در زمان های مشخص و به صورت مجموعه ای و با برنامه، از خودم امتحان می گیرم.

پس از بررسی آزمون متوجه خواهم شد که برخی اشتباه ها چموش و سخت  هستند .

دوباره آنها را رفع اشکال کرده و در روزهای متوالی از طریق کتاب پرتکرار آنها را بسیار تمرین می کنم و در نهایت تست میزنم .

بعد از این که کاملا مسلط شدم به سراغ سوال های سخت تر از کتاب سه سطحی می روم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 6 نفر

علی اکبرلو
علی اکبرلو از شهر خوي- تراز 6110 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

من ابتدا درس نامه ها را از کتاب آبی و جزوه معلم می خوانم.

سپس تمرینات کتاب ریاضی را حل می کنم.

سپس از کتاب سه سطحی چند تست حل می کنم ودر آخر جمع بندی می نمایم.

در کنارتست های مهم ستاره می زنم و در هنگام جمع بندی دوباره آن تست ها را می زنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 2 نفر

مبین میر حسینی
مبین میر حسینی از شهر تبريز- تراز 6280 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

ریاضی را بیشتر در مدرسه یاد میگیرم بعد که در خانه می خواهم مطالعه کنم اگر در جایی مشکل داشتم مادرم کمک میکند.

برای این درس از کتاب سه سطحی استفاده میکنم.

تست های هر مبحث را میزنم و هر بار کمی ازتست های مباحث قبلی میزنم تا از یادم نروند.

کتاب سه سطحی به دلیل داشتن سه نوع سوال نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر برایم خیلی خوب بود چون باعث شد با هر سه نوع سوال آشنا شوم.

هر سال این کتاب را برای تست زدن دروس تخصصی خود انتخاب میکنم و در پیشرفتم   تاثیرگذار بوده است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

علی سرداری هارونیه
علی سرداری هارونیه از شهر شهريار- تراز 6724 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

در درس ریاضی 6 از ده بودم توانستم 9 از ده برسم.

ابتدا مباحث کتاب و منابع درسی خود را مطالعه میکنم.

پس از مطالعه از کتاب پرتکرار سوالات را به صورت آموزشی پاسخ میدهم.

اگر در سوالی اشکال داشتم یا بلد نبودم ، به سراغ پاسخ تشریحی سوال رفته و مطالعه میکنم .

همچنین کتاب را باز کرده و نکته ی جدید را در کتاب یادداشت میکنم.

در هفته ی دوم به سراغ متن کتاب و نکته ها رفته بار دیگر مرور و بعد از کتاب سه سطحی استفاده میکنم.

تست های این کتاب را به صورت زمان دار پاسخ میدهم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

امیر محمد حاجی حسینلو
امیر محمد حاجی حسینلو از شهر خوي- تراز 6066 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من این درس را از 5 به7 افزایش دادم

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل می خوانم و تک تک سوالات را حل می کنم.

سپس سراغ درسنامه های کتاب های پرتکرار،کار می روم.

سعی میکنم همیشه بعد از مطالعه کتاب درسی از سوالات تشریحی کتاب پرتکرار برای تثبیت مطالب استفاده کنم.

سپس به سراغ حل سوالات تستی بروم و به طور متوسط روزانه 15الی 20سوال تستی ریاضی را حل می کنم.

برای تسلط بیشتر در مباحث ریاضی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم. زیرا که این کتاب گلچینی از سوالات آزمونهای کانون است که باعث شده منبع بسیار مناسبی برای مرور سوالات سخت و متنوع در تعداد کم باشد.

این کتاب بهترین منبع برای افزایش آمادگی برای سوالات خلاقانه و سخت آزمونهای کانون است و تمام ترازهای نسبتا خوب و عالی می توانند از آن استفاده کنند و این کتاب باعث شده درصد من در درس ریاضی افت و خیز نداشته باشد.

برای تست زنی از روش ضربدر منها و تکنیک دو خودکار که پشتیبانم آموزش داده استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

آرمیتا هادی زاده
آرمیتا هادی زاده از شهر مشهد- تراز 6707 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 14 اسفند 1397 )

من از 7 سوال درست به 9 سوال پاسخ صحیح رسیدم

چون من در مدرسه خوب سر کلاس گوش میکنم خیلی مشکل در درس هایم ندارم .

سپس ابتدا کمی از تمرینات کتاب کار کانون را حل میکنم.

اگر مشکل نداشتم به سراغ سه سطحی ریاضی می روم و حدود 15 تست حل می کنم و آنها را صحیح میکنم .

بعد آنهایی که اشکال دارم را دوباره حل می کنم که بیشتر اوقات بی دقتی است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

محمد پور قادری
محمد پور قادری از شهر كامياران- تراز 6533 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 14 اسفند 1397 )

از 7  پاسخ درست به 9  پاسخ صحیح رسیدم.

اول از همه سرکلاس خوب به درس دادن معلمم گوش میدم و سوالی داشتم میپرسم .

بعد از آن جزوه معلمم را خوب و بادقت میخوانم .

سپس سراغ کتاب درسی میروم و تمام مسائل و تمرینات مربوطه را حل میکنم که خوب در ذهنم تثبیت شود .

من از کتابهای سه سطحی و تیزهوشان استفاده میکنم.

اول درسنامه را کامل میخوانم بعد از آن سوالات را حل مبکنم و در سوالات اگر نکته ی وجود داشته باشد برای خودم یادداشت میکنم .

برای آزمونهای سوالات تستی را نیز حل میکنم که باعث تثبیت و عمقی یادگرفتن درسم میشود.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 6 نفر

آنیا شمشیری
آنیا شمشیری از شهر اردبيل- تراز 6686 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 14 اسفند 1397 )

از 5 سوال درست که قبلا می زدم حالا به 7 سوال درست جواب می دهم.

ابتدا سوالات کتاب درسی را به طور کامل حل می کنم.

سپس سراغ حل کتاب های دیگر می روم .

من برای درس ریاضی از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده می کنم.

این کتاب دو ویژگی مهم دارد .

یکی از ویژگی هایش این است که سوالات در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر تنظیم شده است و برای تمامی دانش آموزان مناسب است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

مهیار نوروزی
مهیار نوروزی از شهر تبريز- تراز 6422 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

درس ریاضی را همیشه در مدرسه یاد میگیرم در خانه فقط جاهایی را که مشکل دارم مطالعه میکنم.

بعد شروع به حل کردن تمرین میکنم.

مادرم برایم سوالات متداول می نویسد و من حل میکنم.

از کتاب سه سطحی زیاد تست میزنم چون هر 3 نوع سوال نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر در این کتاب وجود دارد باعث می شود با هر نوع سوالی آشنا شوم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

پادمیرا پور عبدی
پادمیرا پور عبدی از شهر اهواز- تراز 6581 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

در کلاس خیلی خوب به تدریس معلمم گوش می دهم .

هنگام حل سؤال تمام بخش‌های جواب تشریحی را مینویسم  

تا حد ممکن از انجام دادن عملیات به صورت ذهنی خودداری میکنم.

چون اغلب اشتباه‌ها در قسمت‌هایی از حل اتفاق می‌افتد که فکرش را هم نمیکنم. همه تمرین ها را مینویسم..

برای تسلط بیش‌تر از کتاب آبی کانون استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

اسما سلیمانی
اسما سلیمانی از شهر تهران- تراز 6152 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

در کلاس بادقت به تدریس معلم توجه میکنم.

سوالات موردنظر معلم را بادقت و در همان روز حل میکنم.

به کمک پشتیبان از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده و تمام نکات را یادداشت میکنم.

سوالات نکته دار را علامت میزنم و دوهفته در میان مجدد آنها را حل میکنم.

سوالات را طبق برنامه کتاب پشتیبان که منطبق بر برنامه راهبردی آزمونهای کانون است حل میکنم.

با نکته برداری از هر سوال، از آن در سوالات پیچیده تر استفاده میکنم.

سوالات مهم را علامتگذاری میکنم که این کار برای آزمونهای جامع بسیار مفید است.

به حل سوالات به ترتیب از سطح پایینتر به بالا میروم و سوالات مهم را علامتگذاری میکنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 1 نفر

محمد جواد تعب زاده
محمد جواد تعب زاده از شهر تهران- تراز 6428 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

در این درس چند ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

در کلاس درس رفع اشکال با دقت به تدریس معلم گوش می دهم و اگر مشکلی در مبحثی داشتم از معلم توضیح بیشتر می خواهم.

آزمون غیر حضوری را قبل از آزمون حتماً انجام می دهم. از کتاب های کانون برای یادگیری بهتر استفاده می کنم.

حل تمرین روزانه از کتاب های سه سطحی و پرتکرار با توجه به تدریس معلم را انجام می دهم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 3 نفر

امیرعلی جعفرپور
امیرعلی جعفرپور از شهر تهران- تراز 5887 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 10 افزایش دادم.

درکلاس درس با دقت به تدریس معلم توجه می کنم و اگر در مبحثی مشکلی داشته باشم با پشتیبانم تمرین بیش تری حل میکنم تا رفع شود.

بعد تدریس معلم تمرین های کتاب درسی را حل می کنم و با جواب معلم که داده بود چک می کنم.

از کتاب سه سطحی ریاضی هر روز تمرین حل می‌کنم و اگر اشکالی داشتم در کلاس رفع اشکال آن را برطرف می‌کنم.

اشکالاتم را دوباره در خانه حل می کنم تا آن ها را یاد بگیرم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

محمد پالاش
محمد پالاش از شهر بهبهان- تراز 6010 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت - از 60 درصد به 90 درصد رسیده‌ام

در درس ریاضی از کتاب آبی استفاده کرده ­ام که هم دررشد تراز و هم در آزمون­های مدرسه پیشرفت خیلی خوبی داشتم.

علاوه بر این توصیه­ های پشتیبانم در طی آزمونها بسیار برای من راه گشا بوده است.

من ابتدا کتاب درسی خود را مطالعه میکنم.

سپس تست های کتاب آبی را که طبقه بندی شده و تست های شناسنامه دار خیلی خوب هستند را مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 2 نفر

ادرینا سرلک
ادرینا سرلک از شهر تهران- تراز 6055 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت :‌ از 50 درصد به 85 درصد رسیده‌ام

 •  چون درس ریاضی را دوست دارم سعی میکنم اصلا در مدرسه در زنگ ریاضی غیبت نداشته باشم و سر کلاس  با دقت به معلممان در زمان درس دادن گوش می دهم . 

 • اگر سوالی را بلد نبودم حتما هایلایت کرده و از پشتیبان یا معلممان می پرسم . 

 • زمانی که معلم درس می دهد در همان روز درس جدید ریاضی را می خوانم و تمرین هایش را حل میکنم.

 • برای مطالعه‌ی بیشتر و بهتر ریاضی، از کتاب سه سطحی استفاده می‌کنم.

 • چون این کتاب سه سطح  نسبتا دشوار و دشوار و دشوار تر دارد ، من بعد از انکه جزوه و کتاب درسی را خواندم اول از سطح نسبتا دشوار شروع به حل سوالات می‌کنم .

 • همچنین سعی میکنم با ساعت زمان تست زدن خود را ارتقا دهم و تند تر تست بزنم

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 6 نفر

علی شریعتی تبار
علی شریعتی تبار از شهر ياسوج- تراز 6132 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت :‌از 50 درصد به 80 درصد رسیده‌ام

من برای مطالعه‌ی درس ریاضی،‌ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه کرده و تمرینات و سوالات کتاب را حل میکنم.

سپس به سراغ کتاب اشتباهات متداول می روم و با مطالعه‌ی این کتاب با انواع دام‌های آموزشی آشنا شده وخود را برای آزمون ها و امتحانات آماده می کنم .

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

هادی زاد اسمعیل
هادی زاد اسمعیل از شهر تبريز- تراز 5966 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت:از 50 درصد به 75 درصد رسیده ام

این درس نقطه ضعف من بود ولی به کمک صحبت هایی که با پشتیبانم داشتم توانستم که این درس را  به نقطه قوت خودم تبدیل کنم.

به کمک برنامه ریزی که در این درس داشتم و مروری که هر روز برای این درس داشتم باعث شد که من پیشرفت کنم.

سعی میکردم که در نوبت اول  چند درس را  مطالعه کنم.

  مثلا اگر امتحان درس ریاضی داشتم سعی میکردم که به درس دیگر مانند عربی به صورت مروری نگاه کنم .

در این مدت به کتاب های پرتکرار و اشتباهات متداول نگاه می کردم و مورد بررسی قرار میدادم .

تست هایی را که اشتباه می زدم را  در  کتاب خود آموزم یادداشت می کردم. و روز قبل آزمون آن ها را بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 2 نفر

ایسانا اسدیان
ایسانا اسدیان از شهر شهربابك- تراز 6160 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت:از 50 درصد به 75 درصد رسیده ام

من ابتدا هر درسی که معلم به ما درس می دهد من در همان روز آن درس را مطالعه می کنم .

سپس در خانه سعی می کنم که سوالاتی که معلمم برای ما حل کرد یه مقدار تغییر می دهم و سوال جدیدی برای خودم بسازم  و  آن سوال را هم حل می کنم.

این روش بسیار در این درس به من کمک کرده است  و بعد سوالات دشوار کتاب سه سطحی را حل می کنم و سوالاتی که بلد نبودم را مارک دار می کردم و روز قبل آزمون دویاره آن ها را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

محمد دهقانی
محمد دهقانی از شهر ميبد- تراز 6247 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 8 اسفند 1397 )

من در آزمون ها از 10 سوال به 8 سوال پاسخ میدهم.               

اول کتاب درسی ام را قبل ازاینکه معلم درس بدهد میخوانم درکلاس به دقت به تدریس معلمم گوش میدهم.

بعد دوباره تمام تمرینهای کتاب درسی را حل میکنم.

برای یادگیری بیشتر تمرینهای کتاب کارم که مربوط به مبحث همون درس هست  را حل میکنم.

بعد از آن کتاب سه سطحی ریاضی که در سه سطح هست میزنم. تا کاملا تمام درس را خوب یاد گرفته باشم.

بعدازآزمون هم با دقت آزمونم را ارزیابی میکنم و اشکالات آزمون در کتاب خود آموز می نویسم و دوباره مرور می کنم .

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

ستایش حسینی
ستایش حسینی از شهر اصفهان- تراز 6203 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : چهارشنبه 8 اسفند 1397 )

من  قبلا در آزمون های کانون 5 سوال را درست می زنم ولی الان به 7 سوال پاسخ درست می دهم.

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه قوت من بود.

روش اصلی من در مطالعه این درس ابتدا یادگیری عمیق مفاهیم این درس بود و سپس تمرین زیاد تستی و تشریحی بود.

برای درس ریاضی توجه زیادی به جزوه­ ی دبیر خود داشتم و درس هر روز را در همان روز می خواندم.

با این روش که جزوه­ ی خود را دوباره نویسی می کردم تا تمرین های آن روز را بطور کامل یاد گرفته باشم..

من خودم سعی می کردم درس را سر کلاس یاد بگیرم.

بعد در خانه جزوه یا درس نامه کتابهای کمک اموزشی را می خواندم بعدش می رفتم سراغ تست .

من از سه سطحی های مربوط به ریاضی استفاده می کردم ، سوالهای سخت و خوبی دارند ، خوبی درس ریاضی این است که سوالاتش بیشتر تسلطت رو می سنجند و سوال ایده دار و جدید کمتر دیده می شود.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 8 نفر

کیانا علیزاده
کیانا علیزاده از شهر رفسنجان- تراز 5920 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

ابتدا کتاب و جزوه معلم را خوانده و بعد به سراغ تست میروم و برای مباحث سخت تست های قبلی ام را که نشان دار کردم کارمیکنم.

برای این درس حتما اشکالات آزمون روز جمعه را تحلیل میکنم و اشکالات را در  کتاب خود آموز یادداشت میکنم و تست و تمرین زیاد کار میکنم.

از بین کتابهایی که کار میکنم کتاب سه سطحی ریاضی خیلی برایم جالب و لذت بخش بود.

به توصیه پشتیبانم این کتاب را به همان صورت سطح به سطح تست میزنم و در پیشرفت تراز من نیز بسیار موثر بوده است.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 2 نفر

ریحانه ابراهیمی
ریحانه ابراهیمی از شهر شهربابك- تراز 6105 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

ابتدا کتاب را با دقت می خوانم تا به آن مسلط شوم و بعدبا صدای بلند درس را برای خودم بازگویی می کنم.

نکات مهم را در  کتاب خود آموزم یادداشت می کنم و در روز قبل آزمون از این کتاب خود آموز استفاده می کنم .

من از کتاب های آبی کانون استفاده می کنم .

به این صورت که ابتدا درسنامه را می خوانم و بعد تست های زمان دار می زنم و نکات مهم را یادداشت می کنم.

این روش باعث تنظیم وقت من در روز آزمون می شود.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 7 نفر

امیر محمد توژی
امیر محمد توژی از شهر بندر دير- تراز 5831 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

ابتدا در کلاس درس به توضیحات معلم خوب گوش میدهم و درصورت داشتن اشکال یا متوجه نشدن مطلبی حتما از دبیر خود کمک گرفته و رفع اشکال میکنم.

در خانه درس را دوباره می خواندم و شب ها درس های داده شده را مرور میکنم.

من از کتاب های سه سطحی و پر تکرار استفاده می کنم.

روش خواندن آن ها به این صورت است که ابتداخلاصه درس و درسنامه را خوب میخوانم. 

سپس تست های ساده تر را حل میکنم . پس از آن تست های مشکل دار را با زمان بیشتر و با کمک پدر و مادرم حل میکنم.

در هفته دوم و روزهای منتهی به ازمون تست های کانون و ازمون غیر حضوری را حل و مرور میکنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 3 نفر

النا انصاری
النا انصاری از شهر اصفهان- تراز 6161 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

در درس ریاضی پیشرفت کرده ام و از 5 سوال درست که قبلاٌ می زدم الان به 7 سوال درست جواب می دهم .

موقع تدریس معلم خیلی خوب گوش می کنم.

درس هر روز را همان روزمطالعه می کنم .

ازکتاب کار ریاضی بعدازپایان هر درس و حل تمرینات استفاده می کنم.

ازکتابهای پرتکراروسه سطحی توانستم اشکالاتم را دردرس ریاضی برطرف کنم

من انتهای مبحث و تمرینات کتاب  درسی به سراغ  کتاب پرتکرار میرفتم و تمرین های مربوطه را حل می کنم .

از روی سوالات امتحانی پایان این کتاب سوالات مشابه آن را می نوشتم و حل می کردم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

تیام بیرانوند
تیام بیرانوند از شهر دورود- تراز 6131 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

بعد از مطالعه کتاب و نکات معلم از سی دی آموزشی کانون استفاده میکنم تا مطالب خوانده شده را کامل کنم.

در صورت برخورد با نکته جدید آن را در کتاب خودآموز یاداشت میکنم.

سپس مثال های کتاب و پرسش های کتاب را حل میکنم تا آن چه را یاد گرفته ام تثبیت کنم.

در آخر از کتاب کار و تست آبی برای رسیدن به تسلط کامل استفاده میکنم و تست­های این کتاب­ها را حل میکنم.

سوال­هایی را که اشکال دارم و توانایی پاسخ به آن­ها را ندارم یادداشت کرده و از پشتیبان یا معلم خود سوال میکنم تا قبل از آزمون سوال مبهمی برایم پیش نیاید.

من سعی میکنم روزهایی دیگری هم که وقت آزاد بیشتری دارم حدود یک ساعت سوال های تست درس ریاضی را پاسخ دهم و خودم مانند آن ها سوال طرح کنم و پاسخ بدهم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 2 نفر

محمد جواد پایا
محمد جواد پایا از شهر بهبهان- تراز 6146 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

من این درس از 5 به 7 از ده افزایش دادم.

من در هنگام مطالعه ابتدا نکات مهم را یادداشت برداری می کنم و دوباره مرور می کنم.

سوالاتی که پاسخشان را نادرست زده باشم را بیشتر کار کرده و درکتاب خودآموز یادداشت می کنم.

هدف من از مطالعه، یادگیری درس است نه صرفا به پایان رساندن و رفع تکلیف. هدف من از شرکت در آزمون های قلم چی این است که در آینده، مدیریت زمان بهتری داشته باشم که هم ساعت مطالعه ام بهتر شود و هم در آزمونها زمان بندی بهتری داشته باشم.

از بین کتابهایی که کار می کنم کتاب سه سطحی ریاضی خیلی برایم جالب و لذت بخش بود.

به توصیه پشتیبانم این کتاب را به همان صورت سطح به سطح تست میزنم و در پیشرفت تراز من نیز بسیار موثر بوده است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 3 نفر

محمد امین علیزاده
محمد امین علیزاده از شهر تهران- تراز 6457 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

من این درس از 7 به 9 افزایش دادم.

هنگام تدریس معلم در کلاس با تمرکز و دقت گوش میدهم.

درس هرروز را همان روز درمنزل می خوانم.

جزوه معلم  را مطالعه می کنم و سوالات جزوه را حل می کنم.

سوالات کتاب سه سطحی ریاضی را حل می­کنم.

سوالات مهم و سوالات شک دار و سوالاتی که بلد نبودم  را هایلایت می کنم.

مجددا  سوالات علامت دار در مطالعه بعدی و قبل شروع درس جدید مرور می کنم.

سوالات را از سطح دشوار آن مبحث  شروع به حل می کنم.

اگر پاسخ سوالی را نمی دانستم از پاسخ نامه تشریحی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

صبا شجاعی
صبا شجاعی از شهر اهواز- تراز 6300 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

من این درس را از 5 از ده به 7 افزایش دادم.

من سر کلاس درس تمام حواس خود را جمع می کنم و به صحبت های معلم گوش می دهم.

هر سوالی که برایم پیش می آید می پرسم تا مرحله ی ادراک صورت بگیرد.

وقتی به خانه می آیم حدود بیست دقیقه وقت می گذارم و مباحثی که معلم در آن روزتدریس کرده را مرور می کنم که این همان مطالعه ی درس هر روز همان روزاست.

اگر فردای آن روز نیز ریاضی داشته باشم زمان بیشتری اختصاص می دهم و کتاب درسی و جزوه ی معلم را کامل می خوانم و تمرین حل می کنم.

وقتی مطمئن شدم که در آن مبحث مسلط هستم شروع به تست زدن می کنم.

از کتاب آبی استفاده می کنم چرا که درسنامه اش فراتر از سطح کتاب درسی است و هیچ نکته ای از کتاب درسی را حذف نکرده است بنابراین با مطالعه ی آن درسنامه، از پس تست های دشوار بر خواهم آمد.

تست ها مشابه آزمون ورودی مدارس برتر است و من از امسال خود را برای سال آینده آماده می کنم.

دلیل دیگری که باعث می شود من ازاین کتاب استفاده کنم پاسخ تشریحی کامل و جامع آن است.

روش دیگر من در مطالعه ریاضی این است که خودم سوال طرح می کنم.

وقتی به اندازه کافی تمرین و تست کار کردم سه یا چهار سوال از مبحث مورد نظر طراحی می کنم و به آنها پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران

علیرضا سیاحت معین
علیرضا سیاحت معین از شهر قم- تراز 5912 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )

میزان پیشرفت:از 50 درصد به 70 درصد رسیده ام

روش مطالعه  ی درس ریاضی من به این صورت است که سرکلاس خوب به درس گوش می دهم و درس تدریس شده ریاضی را همان روز در منزل حل می کنم تا مطلبی را که سرکلاس یاد گرفته ام به خوبی تمرین کنم و مطلب در ذهنم ماندگار شود. 

من از  کتاب پرتکرار ریاضی و  کتاب سه سطحی ریاضی استفاده می کنم.

 اولین منبع مورداستفاده من برای هفته ی اول کتاب پرتکرار است و برای هفته دوم از کتاب سه سطحی است دو روز آخر هفته را به مرور درس های مطالعه شده می پردازم.

اگرتست یا سوالی را قبلا اشتباه داشتم و برایم دشوار بوده را مجددا حل می کنم  تا اشکالم رفع شود.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان

آیرین شجاعی مهر
آیرین شجاعی مهر از شهر اسلام آبادغرب- تراز 6465 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

اول مباحث کتاب درسی  را می خوانم بعد سوالات کتاب پرتکرار را کار می کنم.

 قبل از ورود به کلاس تمرینات را حل میکنم بعد به کلاس می روم .

برای تثبیت مطالب سوالات کتاب پرتکرار را چندین بار مطالعه می کنم.

برای تثبیت آزمون های مدرسه و کانون از آزمون های غیرحضوری استفاده می کنم.

پنجشنبه قبل از آزمون مطالب مهم را مرور می کنم

 پاسخنامه را بعد از هر آزمون بلافاصله بررسی می کنم غلط ها را مشخص می کنم و 2 بار حل می کنم پاسخ های درست را یک بار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مریم موسی زادگان 1 نفر

ستایش موسی نژاد
ستایش موسی نژاد از شهر تهران- تراز 6069 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون از 8 به 10 افزایش دادم.

در کلاس با دقت به تدریس معلم توجه می کنم .

سوالات مورد نظر معلم را با دقت و در همان روز حل می کنم

به کمک پشتیبان از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده و تمام نکات را یادداشت می کنم.

سوالات نکته دار را علامت می زنم و دوهفته در میان مجدد آنها را حل می کنم.

کتاب سه سطحی را به ترتیب از سطح ساده به دشوار حل می کنم.

سوالات مهم را علامت گذاری می کنم که این کار برای آزمون های جامع بسیار مفید است.

ارسال شده توسط : فریده حیدر قره شیران 7 نفر

نیوشا ماهرکمالی
نیوشا ماهرکمالی از شهر اسفراين- تراز 6870 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : پنج شنبه 2 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 9 افزایش دادم.

من در ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم .

سپس به سراغ جزوه معلم می روم و تمام تمرینات و پرسش های کتاب را حل می کنم.

سپس از کتاب کار کانون تا زمانی که به مبحث تسلط پیدا کنم تمرین حل می کنم.

درنهایت برای تسلط بیشتر بر روی مطالب تعدادی تست از کتاب آبی حل می کنم.

کتاب آبی حاوی سوال های است که لازم است بر درس نامه تسلط لازم داشته باشم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

غزل صادق زاده
غزل صادق زاده از شهر اردبيل- تراز 6698 - روش مطالعه درس ریاضی پنجم دبستان (زمان ارسال : سه شنبه 30 بهمن 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

برای مطالعه درس ریاضی از کتاب درسی شروع می کنم.

سپس سوالات کتاب سه سطحی را برای تثبیت بیشتر مطالب حل میکنم.

دلیل استفاده من از این کتاب به خاطر سطح بندی سوالات هر فصل است.

من تک تک سوالات را حل می کنم و تعداد سوالاتی که در هر سطح پاسخ درست داده ام را بررسی می کنم.

این کار به من کمک می کند تا بدانم وضعیتم در کدام سطح بهتر است.

سعی می کنم هر روز در حدود 10 الی 15 سوال از کتاب سه سطحی حل کنم و برای حل سوالات ابتدا زمان می گیرم و سوالات را حل میکنم.

سپس دوباره بدون در نظر گرفتن زمان سوالات را حل میکنم تا ببینم سوالاتی که پاسخ اشتباه داده بودم را می توانم دوباره به درستی حل کنم یا نه.

این کتاب به من کمک کرده که سوالات دشوار و آسان را در سر جلسه آزمون بهتر پاسخ دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 116 نفر