کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

محمدطاها سالاری
محمدطاها سالاری از شهر كهنوج- تراز 7254 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 3 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس تعداد زیادی تست می زنم.

در هنگام حل تست، سوالات مهم را علامت دار می کنم و در هفته دوم مجددا آن ها را حل می کنم.

در این درس از کتاب آبی کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 113 نفر

مهرگان شاهرخی
مهرگان شاهرخی از شهر خرم آباد- تراز 7533 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم.

سپس تعداد زیادی تست می زنم و درس را با تست یاد می گیرم.

تست ها را ابتدا به صورت آموزشی حل می کنم و سپس به صورت زمان دار کار می کنم.

نکات هر سوال را یادداشت می کنم و قبل از آزمون مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 224 نفر

الهام وطن خواه
الهام وطن خواه از شهر تبريز- تراز 7625 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می کنم.

سپس تمارین آن را حل می کنم.

پس از مدتی جزوه دبیر را مطالعه می کنم.

سپس تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

در هنگام حل تست، سوالات مهم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 119 نفر

مهرداد هاشمی
مهرداد هاشمی از شهر مشهد- تراز 6767 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 4 شهریور 1398 )

در مرحله اول سر کلاس سعی می‌کنم کامل به درس و مطالب ارائه شده توسط معلم خوب دقت کنم.

سپس در خانه به مطالعه دقیق کتاب و جزوه معلم اقدام می‌کنم  و نکات مهم را یادداشت می‌کنم.

در مرحله بعد شروع به تست زدن از کتاب آبی می‌کنم و سعی می‌کنم ایرادات و نکات مهم را یادداشت کنم.

این نکات را یک یا دو روز بعد از مطالعه دوباره مرور می‌کنم و هر چند روز یک بار انجام می‌دهم.

گاهی نیز در صورت سخت بودن مبحث این کارها را در زمان کمتر ولی هر روز انجام می‌دهم.

در سه‌شنبه هفته آزمون تست‌های آزمون غیرحضوری را تمرین می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 70 نفر

منیره کیاقادی
منیره کیاقادی از شهر آمل- تراز 7568 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ابتدا تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم و سپس بقیه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 99 نفر

ساحل غلامی
ساحل غلامی از شهر تبريز- تراز 7437 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تمارین آن را حل می کنم.

پس از مطالعه کتاب درسی تعدادی تست از روی کتاب سه سطحی و آبی کانون حل می کنم.

ابتدا تست ها را به صورت آموزشی حل می کنم و سپس تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 148 نفر

درسا قربان سروی
درسا قربان سروی از شهر آمل- تراز 7680 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این ذرس را طبق برنامه راهبرذی پیش می روم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت زمان دار تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 48 نفر

کیمیا درمیانی
کیمیا درمیانی از شهر بيرجند- تراز 7577 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

مباحث پایه را با تست زنی از کتاب سه سطحی پایه و آبی کانون بازیابی می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست های کتاب سه سطحی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 43 نفر

فاطمه وشوشادی
فاطمه وشوشادی از شهر اصفهان- تراز 7571 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه فقط از روی کتاب های آبی و سه سطحی کانون تست می زنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

برای امتحانات مدرسه تست های علامت دار و درسنامه را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 25 نفر

فاطمه مومنی
فاطمه مومنی از شهر كرمان- تراز 7672 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و تعداد زیادی تست از کتاب آبی و سه سطحی کانون به صورت آموزشی پاسخ می دهم.

در ادامه تعدادی تست به صورت زمان دار پاسخ می دهم و در این درس مسلط می شوم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

حسین گله دار
حسین گله دار از شهر كرمان- تراز 7837 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه فقط از روی کتاب آبی تست زمان دار می زنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی و سه سطحی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 52 نفر

پویا پرهیزکار
پویا پرهیزکار از شهر لاهيجان- تراز 7663 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم و مثال های جزوه را مجددا حل می کنم و سپس تست های کتاب سه سطحی را پاسخ می دهم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس در طول دو یا سه روز تست های کتاب آبی کانون را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 63 نفر

سعید محمدزاده
سعید محمدزاده از شهر تربت حيدريه- تراز 7795 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم و سپس تست های کتاب سه سطحی را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 20 نفر

امیر نجفی
امیر نجفی از شهر تبريز- تراز 7664 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مرور مباحث پایه تست های نشان دار خودم از کتاب سه سطحی را حل می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا مطالب را مطالعه می کنم و سپس از کتاب کمک درسی تست های آن مبحث را پاسخ می دهم.

برای جمع بندی قبل از آزمون تست های کتاب سه سطحی را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 26 نفر

فاطمه خلفی
فاطمه خلفی از شهر گرگان- تراز 6396 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 23 مرداد 1398 )

در درس ریاضی در ابتدا به کتاب مراجعه می‌کنم.

بعد سراغ جزوه معلم می‌روم.

درسنامه‌ کتاب آبی و تمرین‌های کتاب را حل می‌کنم تا به تسلط برسم.

اگر در مبحثی نیاز به تمرین بیشتری داشته باشم سعی می‌کنم روزانه از آن مبحث تمرین داشته باشم .

 اول حدود سی تست کنکور را کار می‌کنم.

بعد در آخر هفته و هفته‌ی بعد تست مروری و زمان‌دار می‌زنم و حتما آزمون‌های سابق را هم چک می‌کنم .

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 10 نفر

مریم تیموری
مریم تیموری از شهر گرگان- تراز 6257 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 17 مرداد 1398 )

ابتدا در این درس جزوه‌ی دبیرم را به همراه‌های مثال‌های و تست‌های آموزشی مطالعه می‌کنم.

سپس برای تثبیت مطالب درسی و نکات مطالعه شده از کتاب سه سطحی ریاضی عمومی استفاده می‌کنم.

برای تثبیت در مطالعه هم بعد از مطالعه موارد فوق، کتاب آبی کانون را مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 11 نفر

سمانه توتونچیان
سمانه توتونچیان از شهر تبريز- تراز 7893 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در ریاضی پایه درس از روش بازیابی استفاده می کنم و درس را با تست یاد می گیرم. حل تست زیاد در این درس به من کمک زیادی می کند.

در ریاضی دوازدهم ابتدا درسنامه را به طور کامل مطالعه می کنم و فرمول ها و نکات مهم آن را به جزوه اضافه می کنم و سپس به صورت مضربی تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 187 نفر

مهلا قادری پور
مهلا قادری پور از شهر كرمان- تراز 7462 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تست می زنم و سپس جزوه دبیر را مطالعه می کنم.

برای مباحث پایه تست های نشان دار خود را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

محمدامین فرج زاده
محمدامین فرج زاده از شهر مياندوآب- تراز 7577 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا فرمول ها را مرور می کنم و سپس تست می زنم.

تست ها را به صورت زمان دار از روی کتاب آبی و سه سطحی کانون پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 39 نفر

آریا خضرپور
آریا خضرپور از شهر سردشت- تراز 7710 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مرور می کنم و سپس تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی و سه سطحی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 71 نفر

علی حیدری
علی حیدری از شهر سنندج- تراز 7632 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و سپس جزوه دبیر را با دقت مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه می کنم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 29 نفر

علی عشرتی ملکی
علی عشرتی ملکی از شهر ملكان- تراز 7732 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه از روی کتاب سه سطحی و آبی کانون تست می زنم.

برای مباحث دوازدهم مطالب را در تابستان کار کرده ام و اکنون از روی کتاب سه سطحی تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم و آن ها را دوباره حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

سید علی موسوی
سید علی موسوی از شهر تبريز- تراز 7377 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

تست های جزوه دبیر را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 15 نفر

دانیال نظری
دانیال نظری از شهر گنبد- تراز 7423 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و از روی کتاب سه سطحی تست می زنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

محمديوسف جاويدي
محمديوسف جاويدي از شهر مشهد- تراز 6425 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )
 • ابتدا روي متن كتاب مسلط مي‌شوم.

 • سپس درسنامه را مي‌خوانم و بعد به سراغ تست زدن می‌روم که منبع تست من کتاب آبی کانون است.

 • بعد از تست‌زنی دوباره کتاب را با یک دید جدید می‌خوانم و به حل تمرین می‌پردازم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 9 نفر

امیرحسین اکبری
امیرحسین اکبری از شهر قم- تراز 6641 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

در مرحله اول مطالعه جزئی کتاب درسی و درسنامه استاد را در دستور کار قرار می‌دهم.

سپس با تمرین زیاد تست از کتاب آبی سعی می‌کنم تسلط خودم را بالا ببرم.

تست‌های کنکور را هم علامت‌گذاری می‌کنم تا دوباره آن‌ها را تمرین کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 8 نفر

الهه اکبری
الهه اکبری از شهر سبزوار- تراز 6422 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 6 مرداد 1398 )

این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 7 از 10 می دهم.

لازمه ی پاسخگویی به این درس را تمرین و تکرار زیاد میدانم و در خانه پس ازمطالعه ی کتاب درسی به سراغ تست زدن میروم.

بعد ازتست زنی پاسخ های تشریحی را نیز بررسی میکنم تست های مهم و پرتکرا را علامت گذاری کرده و به فاصله 3 روز دوباره ان تست ها راحل میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 35 نفر

هدیه حبیب پور کاشی
هدیه حبیب پور کاشی از شهر بابل- تراز 6172 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 6 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

من برای مطالعه این درس، اول از همه جزوه ی معلم را مطالعه می کنم و با دقت تمارین و تست های آن را حل می کنم.

سپس تست میزنم. برای اولین بار معمولا تست ها را یکی یکی می زنم یعنی یک را میزنم و جواب را نگاه می کنم سپس در زمان های بعدی، تست ها را به صورت خوشه های 10 تا 20تایی می زنم و مجموعه ای 15 یا 20 تایی را نیز انتخاب کرده و به صورت زمان دار به آنها پاسخ می دهم.

من در اولیل کار کمی در حل ریاضی دچار مشکل می شدم که تست های جامع پایه را به صورت زمان دار زدم وتوانستم بر آن غلبه کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 50 نفر

سارا بکتاش خانی
سارا بکتاش خانی از شهر كرمان- تراز 6634 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 6 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

در این درس ابتدا در کلاس با دقت به درس گوش می دهم و سپس جزوه را با دقت مطالعه می کنم.

بعد که درسنامه را مطالعه کردم فرمول ها و نکات مهم آن را به جزوه اضافه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون به صورت مضربی تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم تا بعدا مجدد آن ها را با صرف زمان بیشتر با دقت بررسی کنم.

کتاب آبی برخی  مسائل را از راه‌های گوناگون حل کرده است که برخی از این راه حل‌ها به دلیل کوتاه بودن می‌تواند سرعت‌ را در تست‌زنی افزایش دهد.

تست های شناسنامه دار برای آشنایی با سوالات کنکور و تست های تالیفی برای پوشش مطالب کتاب از مهمترین ویژگی های این کتاب است.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 12 نفر

هانیه سهیلی مقدم
هانیه سهیلی مقدم از شهر نيشابور- تراز 7609 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و درسنامه را مطالعه می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

علی طرزمنی
علی طرزمنی از شهر تبريز- تراز 7606 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس برای مباحث پایه ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم و سپس تست های نشان دار خود از روی کتاب آبی را حل می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

فرهنگ رحمن پور
فرهنگ رحمن پور از شهر لاهيجان- تراز 7543 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم. پس از حل تست های کتاب آبی، تست های کتاب سه سطحی را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

رضا گل محمدیان
رضا گل محمدیان از شهر مراغه- تراز 7417 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس تمرکز اصلیم روی حل تست است. در هنگام حل تست، تست های مهم را نشان دار می کنم و آن ها را قبل از آزمون کانون مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

محمد سجاد ترکمان
محمد سجاد ترکمان از شهر بروجرد- تراز 7431 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس اولویتم با حل تعداد زیاد تست است.

ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. ابتدا تست هار ا به صورت آموزشی حل می کنم و سپس به صورت زمان دار تست حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 22 نفر

مهرداد بهبودی
مهرداد بهبودی از شهر شيراز- تراز 7606 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه و جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس در همان روز تست های آن مطلب را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 25 نفر

ریحانه فرخی ملکی
ریحانه فرخی ملکی از شهر رشت- تراز 7515 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم و سپس تست های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 42 نفر

سحر  تقی پور
سحر تقی پور از شهر اردبيل- تراز 7171 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

ابتدا جزوه ی معلم را می خوانم سپس کتاب درسی را جز به جز مطالعه می کنم .

تمرین و مثالهای حل شده درکتاب درسی را حل می کنم تا به تسلط کامل برسم .

سپس سراغ تست کتاب ابی می روم و بصورت اموزشی در هفته اول کار می کنم .

سپس هفته ی دوم از کتاب سه سطحی جهت آشنایی با سوالات چالشی تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

محمد امانی
محمد امانی از شهر آشخانه- تراز 7225 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

ابتدا در کلاس، درس را با دقت یاد می گیرم.

سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست حل می کنم و سوالات مهم آن را نشان دار می کنم.

در هنگام مرور،تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 41 نفر

سحر افصحی
سحر افصحی از شهر سمنان- تراز 7290 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

در روز‌های اولیه بین دو آزمون ابتدا کتاب، درسنامه و جزوه ها را مطالعه می‌کنم.

سپس نکته‌ ها و فرمول‌های مهم را در دفتر خلاصه‌نویسی یادداشت می‌کنم و در روزهای بعد تست می‌زنم.

به‌طوری که اول سراغ کتاب سه‌سطحی می‌روم.

برای آزمون‌های پوششی و جمع‌بندی کتاب اشکالات متداول هم حل می‌شود.

 • برای بازیابی روزهای نزدیک آزمون تست‌هایی که غلط حل کردم و نشانه‌دار کرده‌ام را دوباره حل می‌کنم. این کار برای تثبیت بسیار مفید می‌‌باشد.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 18 نفر

محمدیاسین طاهری
محمدیاسین طاهری از شهر رضوانشهر- تراز 6610 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه میکنم.

سپس مثال های کتاب درسی را حل میکنم.

بعد از آن مثال‌های کتاب درسی را با روش کنکوری حل می‌کنم.

سپس تمرین تست از کتاب آبی ریاضی پایه را در دستور کار قرار می‌دهم.

در نهایت تستهای علامت‌دار را بررسی می‌کنم.

در تمرین تست یک مرتبه تست‌های کنکوری و در مرحله بعد به حل تست‌های تالیفی می‌پردازم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 7 نفر

مریم السادات غلمانی
مریم السادات غلمانی از شهر تفت- تراز 6357 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 24 تیر 1398 )
 • 1) ابتدا جزوه معلم را خوانده و از DVDها استفاده میکنم

 • 2) کتب درسی و جزوه معلم را کامل خوانده و شروع به حل تمرین های خود کتاب میکنم

 • 3) از کتاب آبی کانون برای تست زدن استفاده میکنم

 • 4) از آزمون های آنلاین در سایت  از خودم آزمون می گیرم.

 • 5) دفترچه غیر حضوری را حل میکنم

 • 6) من سوالات دام دار در هر ازمون را هم یادداشت کرده و مطالعه میکنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 11 نفر

شکوفه بحرینی
شکوفه بحرینی از شهر كرمان- تراز 6579 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 24 تیر 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

در درسی ریاضی از اولین آزمون پیشرفت زیادی داشتم و دلیل آن نیز مطالعه درسنامه و تست کتاب آبی است.

بعد از یادگیری این مطالب به سراغ کتاب سه‌سطحی می‌روم .

سوالات آن کتاب را هم با برنامه‌ریزی دقیق حل می‌کنم که این مورد در یادگیری من تاثیر مثبت و خوبی گذاشته است.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 9 نفر

یاسمین بغدادی‌نسب
یاسمین بغدادی‌نسب از شهر شهريار- تراز 6473 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

دهدهی درس ریاضی من 7 از 10 می‌باشد.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و سپس درسنامه کتاب آبی را مطالعه می‌کنم.

بعد از مطالعه درسنامه سراغ تست‌های کتاب آبی می‌روم و تست‌های تالیفی و کنکور آن را تمرین می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

مائده جغتایی
مائده جغتایی از شهر سبزوار- تراز 6230 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )
 • من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم

 • پایه قوی در این درس دارم و از دهم تقریبا خوب کار می کنم

 • ابتدا کتاب درسی و سپس جزو معلم و در انتها درسنامه کتاب آبی را کامل مطالعه می کنم

 • تست های آموزشی و زمان دار را هر دو از کتاب آبی کانون استفاده می کنم

 • سعی میکنم در پایان هفته دوباره تست های اشتباه زده را مرور کنم

 • قبل از آزمون حتما فرمول ها را دوباره مرور می کنم

 • از کتاب سه سطحی در هفته دوم  استفاده می کنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

ثمین عدلی
ثمین عدلی از شهر سبزوار- تراز 7148 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس برای مباحث پایه ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم .

سپس تست های نشان دار خود از روی کتاب آبی را حل می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 8 نفر

زکیه پورتاج الدینی
زکیه پورتاج الدینی از شهر كرمان- تراز 6664 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

من ابتدا کتاب درسی را با دقت میخوانم و سپس تمرین های آن را حل می کنم.

بعد به سراغ کتاب تست آبی میروم و تست زیادی کار می کنم.

به نظر من کتاب آبی یک منبع استاندارد است که در این کتاب سعی شده از هیچ موضوعی چشم پوشی نشود و نکات همه ی مباحث کتاب درسی استخراج شده و مورد سوال قرار می گیرد و اگر در موضوعی سوال کنکور سراسری وجود نداشته باشد با سوالات تالیفی استاندارد پوشش داده می شود.

کلیدواژه های سوال ، درخت دانش و استفاده از سوالات شناسنامه دار از جمله مواردی است که باعث انتخاب من شد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

میثم هوشمند
میثم هوشمند از شهر اصفهان- تراز 6479 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

در این درس ابتدا فرمول ها و نکات کتاب را مطالعه میکنم.

سپس درس نامه آن درس را مطالعه کرده و مساِل مرتبط با آن مبحث را از کتاب سوالات پر تکرار حل میکنم.

در نهایت مساِل و تست های کتاب آبی کانون که همان سوالات کنکور است را به صورت تست زمان دار انجام میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

سیده آذین سجادی
سیده آذین سجادی از شهر سنندج- تراز 6680 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

اول کتاب درسی را میخوانم.

سپس تمرین های کتاب درس را کار میکنم.

بعد از آن تست آموزشی کار میکنم.

روز بعد قبل از شروع مبحث جدید مباحث قبلی را مرور میکنم.

بعد از تسلط بر روی کتاب درسیم 40 تا تست از کتاب آبی ریاضی کار میکنم.

10 تا تست اول به عنوان کمکی بوده و راهنما 30 - 40 تای بعدی جنبه آموزشی دارند.

پایان فصل 100 تا تست را بصورتسنجشی و زماندار حل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 14 نفر

محمد معین فرنیا
محمد معین فرنیا از شهر كرمانشاه- تراز 6996 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی از کتاب آبی کانون و سه سطحی استفاده می کنم.

به نظر من کتاب سه سطحی برای تمام دانش آموزانی که تراز بالای 6000 دارند مفید است و می توانند با توجه به سطح خود از آن استفاده کنند.

من با توجه به ترتیب کتاب سه سطحی ابتدا سوالات نسبتا دشوار ، سپس دشوار و در آخر سوالات دشوارتر را پاسخ میدهم.

این کتاب باعث شده در جلسه آزمون نگرانی در این درس نداشته باشم و در این درس به ده از ده برسم. 

از مزایای کتاب سه سطحی می توان به جامع آماری آزمون ، درصد مراجعه به سوال و درصد پاسخگویی به آن اشاره کرد که به نظرم پس از پاسخ دادن به این سوالات احساس اعتماد به نفس خوبی به دانش آموز منتقل میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 10 نفر

یاسین مرادی
یاسین مرادی از شهر كرمانشاه- تراز 6709 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی از کتاب آبی کانون و سه سطحی استفاده می کنم.

به نظر من کتاب سه سطحی برای تمام دانش آموزانی که تراز بالای 6000 دارند مفید است و می توانند با توجه به سطح خود از آن استفاده کنند.

من با توجه به ترتیب کتاب سه سطحی ابتدا سوالات نسبتا دشوار ، سپس دشوار و در آخر سوالات دشوارتر را پاسخ میدهم.

این کتاب باعث شده در جلسه آزمون نگرانی در این درس نداشته باشم و در این درس به ده از ده برسم. 

از مزایای کتاب سه سطحی می توان به جامع آماری آزمون ، درصد مراجعه به سوال و درصد پاسخگویی به آن اشاره کرد که به نظرم پس از پاسخ دادن به این سوالات احساس اعتماد به نفس خوبی به دانش آموز منتقل میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

زهرا مرادی
زهرا مرادی از شهر اسلام آبادغرب- تراز 6319 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • ابتدا جزوه دبیر و بعد درسنامه کتاب آبی را می خوانم.

 • تست آموزشی کار می کنم ؛ به این صورت که در 2 روز 20 تست کار می کنم.

 • قبل از مدرسه پیش خوانی می کنم.

 • سر کلاس خیلی گوش میدهم و 50% مطالب را یاد می گیرم.

 • در منزل با تست زدن درس داده شده را مرور می کنم و تست زیادی کار می کنم.

 • در کتاب آبی درسنامه را خوب می خوانم که به نظر من خیلی خلاصه و مفید بیان شده است.

 • تست های آموزشی را در هفته اول و تست های نشان دار و زماندار را 2 روز مانده به آزمون کانون حل میکنم.

 • برای مرور و جمع بندی کل آزمون هایی که دارم را تحلیل می کنم و همچنین پاسخنامه را چک می کنم و پاسخ ها را تحلیل می کنم.

 • تمامی سوالات درست و غلط و حتی نزده ها را بررسی می کنم.

 • تاکید می کنم دانش آموز بایستی زیاد با تست های متفاوت دست و پنجه نرم کند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

کیمیا تقی زاده
کیمیا تقی زاده از شهر شيراز- تراز 6378 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من ریاضی را به 7 از ده رساندم

در این درس ابتدا کتاب را مرور می کنم فرمولها را با دقت به خاطرم می سپارم

ازکتاب های کمک آموزشی استفاده می کنم

و سپس سراغ سوالات تشریحی کتاب رفته و با دقت انها را حل می کنم و نکات مهم را یادداشت می کنم

پس از آن که تسلط کافی  روی مبحث مورد نظر پیدا کردم سراغ حل تست می روم.

اگر مبحثی جز برنامه بود که قبلا آن را خوانده ام ابتدا بازیابی می کنم و مجموعه تست مشخصی را حل می کنم تا نقاط قوت و ضعفم را در آن مبحث پیدا کنم

سپس الوویت بندی کرده و به مطالعه و حل تست می پردازم.

برای درس ریاضی با راهنمایی پشتیبانم کتاب آبی و سه سطحی را تهیه کرده و برنامه ای ریخته ام که از آنها استفاده کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 24 نفر

مهسا سالمی
مهسا سالمی از شهر شهرضا- تراز 6768 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

ابتدا جزوه ی دبیر را به دقت مطالعه می کنم و تست های آن را بصورت تحلیلی حل می کنم.

در هفته ی اول تلاش می کنم تست های کتاب های کمک درسی را کامل حل کنم و تست های حائز اهمیت را نشان دار می کنم.

در هفته ی دوم با زدن تست های فرار مرور و جمع بندی میکنم چون پایه ی ریاضی را در تابستان با برنامه ی کانون به خوبی جمع بندی کرده ام.

اکنون به دوره ی نکات با زدن تست های بیشتر و دشوارتر می پردازم. 

همگام بودن با برنامه ی کانون و برنامه مدرسه نقش زیادی در موفقیت من دارد. 

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 9 نفر

شیوا ابراهیمی
شیوا ابراهیمی از شهر اصفهان- تراز 6360 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

جزوه معلم و درسنامه های کتاب آبی را میخوانم.

تست های کتاب های سه سطحی و پیمانه ای کانون را حل میکنم.

بیشتر مباحث سوال خیز کنکور را شناسایی کرده و پیمانه های ۲۰ تایی را حل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سینا فتاحی چشمه سفیدی
سینا فتاحی چشمه سفیدی از شهر رفسنجان- تراز 6674 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 11 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم و تمرین های کتاب درسی را حل می کنم.

از جزوه دبیر استفاده می کنم و یکبار دیگر سوال های حل شده در جزوه را حل می کنم.

هر شب بیست تست از کتاب آبی را حل می کنم.

در هفته دوم تست های کتاب سه سطحی را با محدودیت زمانی (به صورت زمان‌دار) حل می کنم.

ارسال شده توسط : شهره جعفری 5 نفر

همایون زینلی
همایون زینلی از شهر زاهدان- تراز 6872 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 19 خرداد 1398 )

من در این درس، چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش داده ام.

من برای مطالعه ریاضی، از کتاب آبی و سه سطحی کانون استفاده می کنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن می زنم و سپس هر تست را بررسی و تحلیل می کنم.

نکات مهم را در کتاب خودآموز وارد می کنم و در روز قبل از آزمون ها نکات را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 14 نفر

سیدامیرحسن سهرابی
سیدامیرحسن سهرابی از شهر فولاد شهر- تراز 6484 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 9 خرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

 • درس را به صورت روزانه مطالعه میکنم.

 • به کمک درس نامه ی کتاب آموزشی آمادگی اولیه را بدست می آورم.

 • در هفته ی اولتست زنی و درصدگیری را انجام میدهم (روزی حدود 30 تست).

 • هفته ی دوم تست های زمان دار را حل کرده و تست های آموزشی اشتباه حل شده در هفته ی اول را تحلیل میکنم.

 • مجموعه سوالات با هدف ارزیابی و جمع بندی ده سوال در پانزده دقیقه حل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 18 نفر

علی حسین‌پور نادری
علی حسین‌پور نادری از شهر تبريز- تراز 6897 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 است.

ابتدا درسنامه جزوه و کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

سپس به صورت آموزشی 10 تا 20 تست آموزشی از مبحث مورد نظر می‌زنم.

وقتی که با تیپ سوالات مبحث آشنا شدم شروع به تست‌زنی می‌کنم.

منبع مطالعاتی من کتاب سه‌سطحی می‌باشد.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 12 نفر

نیلوفر فتح‌الهی
نیلوفر فتح‌الهی از شهر تالش- تراز 6855 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 است.

ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می‌کنم و سپس تمام سوالات آن را دوباره حل می‌کنم.

سپس تمرینات کتاب درسی را حل می‌کنم.

بعد از آن درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می‌کنم و تست‌هایی را نیز برای کسب تسلط می‌زنم.

دو روز بعد ادامه تست‌ها را می‌زنم و تست‌ها را نشانه‌دار می‌کنم تا هفته بعد برای آزمون آن‌ها را مرور کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

فاطمه نظری
فاطمه نظری از شهر كرمانشاه- تراز 6736 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )

من درس زیست‌شناسی را در آزمون‌های کانون به صورت 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا جزوه استادم را مطالعه می‌کنم.

سپس تمامی تمرینات کتاب درسی را حل می‌کنم و نکات مهم را یادداشت می‌کنم و فرمول‌ها و روش‌های تست را خلاصه‌نویسی می‌کنم و به صورت جداگانه یادداشت می‌کنم.

بعد از کتاب آبی کانون تعدادی تست به صورت زوج یا فرد و یک روز در میان حل می‌کنم و تست‌های مهم را نشانه‌دار می‌کنم و نکات تست‌ها را در حاشیه کتاب و در کنار همان تست مربوطه یادداشت می‌کنم.

در هفته دوم نیز به حل تست‌های کتاب سه‌سطحی می‌پردازم و در روز چهارشنبه قبل از آزمون تست‌های مشخص شده و نکات را مرور می‌کنم.

در روز قبل از آزمون هم، آزمون غیرحضوری را کار می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 2 نفر

علی کاکه جانی
علی کاکه جانی از شهر قروه- تراز 6123 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 )

من توانستم در این درس به 7 از ده برسم.

وقت بیشتری روی این درس میگذارم.

جزوه معلمم را میخوانم و سعی میکنم مفهوم بحث را یاد بگیرم.

درسنامه ی کتاب آبی را میخوانم و بعد از آن تست های آن را میزنم.

برای تسلط بیشتر از تست های دشوار کتاب سه سطحی استفاده میکنم.

روز قبل از آزمون بار دیگر فرمول ها را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : فرزانه پورعلیرضا 2 نفر

عرشیا بیگدلی
عرشیا بیگدلی از شهر نوشهر- تراز 6364 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

 در ابتدا تمام تمرکزم را روی کتاب درسی میگذارم.

تمام مثال ها و تمرین ها و ... را مو به مو مطالعه می کنم

بعد از این که به کتاب مسلط شدم به درسنامه کمک درسی رجوع میکنم 

من تمام سعی ام را می کنم که درس مربوطه را در مدرسه یاد بگیرم تا در خانه وقت کمتری را صرف یادگیری کنم.

بعد از اینکه تسلط کافی بر مبحث مربوطه پیدا کردم شروع بع تست زنی می کنم 

تست ها را یک روز بعد از مطالعه شروع میکنم.

من تعداد تست هایی که برای هر آزمون باید بزنم را مشخص می کنم

هر چند تا تست که شد آن را در چند بازه تقسیم می کنم و هرروز یک بازه را کار می کنم.

در آخر در روزهای پنجشنبه و جمعه به تکرار تست های نشان دار خود می پردازم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

محمدرضا جعفری
محمدرضا جعفری از شهر خدابنده- تراز 6228 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

برای مطالعه‌ی درس ریاضی ابتدا تمرین‌های کتاب درسی را یک بار حل می‌کنم.

در ادامه با مطالعه‌ی درسنامه یا جزوه‌ی معلم به تسلط می‌رسم.

سپس با زدن تست‌های کتاب آبی کانون در درس ریاضی نکات تست‌ها را در جزوه یادداشت می‌کنم.

همچنین با علامت‌دار کردن تست‌های مهم و دشوار در دوران جمع‌بندی درس‌ها را مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 9 نفر

فرید یوسفی
فرید یوسفی از شهر مهاباد- تراز 6222 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

ریاضی را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

برای خواندن درس ریاضی ابتدا درسنامه را به طور کامل می‌خوانم و فرمول‌ها و مباحث مهم را روی کاغذ یادداشت می‌کنم.

سپس سوالات و تمرینات کتاب را با کمک یادداشت‌هایم حل می‌کنم تا با نحوه‌ی طرح سوال و حل کردن آن آشنا شوم.

سپس شروع به حل کردن نمونه سوالات می‌کنم و هر جا مشکل داشتم یادداشت می‌کنم و دوباره آن‌ها را می‌خوانم.

بعد از چند روز بدون استفاده از یادداشت‌هایم دوباره سوالات را حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 13 نفر

رضا رحمانی
رضا رحمانی از شهر شهركرد- تراز 6326 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

در این درس ابتدا جزوه‌ی دبیر و درسنامه‌ی کتاب آبی را مطالعه می‌کنم.

سپس تعدادی تست آموزشی از روی کتاب آبی کانون حل می‌کنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تعدادی تست زمان‌دار از روی کتاب سه سطحی حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 4 نفر

هستی میرزا آقاسی
هستی میرزا آقاسی از شهر تبريز- تراز 6875 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه‌ی معلم را کامل مطالعه می‌کنم.

سپس طبق ترتیب کتاب آبی ریاضی، درس‌نامه‌ی آن را خوانده و سوالات را حل می‌کنم.

اگر وقت داشته باشم از کتاب دیگر نمونه سوالات دیگری را هم حل می‌کنم.  

نام منبع کانونی و نحوه‌ی استفاده از این منبع در این درس:

برای درس ریاضی از کتاب آبی قلمچی استفاده می‌کنم.

این کتاب را بعد از خواندن کتاب درسی به عنوان اولین منبع مطالعه می‌کنم تا بتوانم متن کتاب درسی را بهتر بفهمم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 6 نفر

فائزه آزاد
فائزه آزاد از شهر مشهد- تراز 6106 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

ابتدا جزوه‌ی دبیر را حل می‌کنم.

فرمول‌ها را در برگه‌ای سفید می‌نویسم و کنار دستم می‌گذارم تا برای حل سوالات راحت باشم و این‌گونه فرمول‌ها را بهتر در حافظه‌ام می‌سپارم.

بعد سراغ تمرین‌های کتاب درسی می‌روم.

آن‌ها را حل کرده و بعد به سراغ کتاب آبی کانون می‌روم. درسنامه را مطالعه می‌کنم.

نکات فرمولی این کتاب را داخل برگه‌ی فرمول‌ها می‌نویسم و شروع به زدن تست‌ها می‌کنم.

تست‌ها را تیپ‌بندی می‌زنم برای تنوع تست

در هفته‌ی دوم تست‌های زمان‌دار می‌زنم تا کنترل تایم هم داشته باشم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 4 نفر

علی حق‌جو
علی حق‌جو از شهر اروميه- تراز 6611 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به صورت عمیق مطالعه می‌کنم.

مثال‌های حل شده و تمرین‌های کتاب را برای تثبیت حل می‌کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم.

سپس با استفاده از روش بازیابی مطالب را بازخوانی می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 4 نفر

یسنا چلبیانی
یسنا چلبیانی از شهر مياندوآب- تراز 6529 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

چند از ده من در این درس 9 از ده می‌باشد.

ابتدا جزوه‌ی دبیر را همان روز که تدریس شده، کامل می‌خوانم.

 سپس به سراغ کتاب آبی پیمانه‌ای می‌روم و تست آموزشی می‌زنم.

 بعد از دست‌یابی به تسلط کافی تست‌های کتاب سه سطحی را به صورت زمان‌دار کار می‌کنم.

 تست زدن زیاد در ریاضی عامل موفقیت من می‌باشد.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 12 نفر

جواد تقی‌زاده
جواد تقی‌زاده از شهر شيروان- تراز 6434 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

در درس ریاضی چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

سپس برای درک بیشتر، سوالات تشریحی کار می‌کنم.

بعد از آن برای رسیدن به تسلط بیشتر تست‌های کتاب آبی کار می‌کنم.

نکات تست‌ها را وارد دفتر نکته‌برداری می‌کنم.

بعد از آزمون برای سوالات اشتباه و پاسخ نداده، دوباره از کتاب آبی استفاده می‌کنم و متناسب با اشتباهاتم تست کار می‌کنم.

برای جمع‌بندی از روش بازیابی استفاده می‌کنم و با حل تست مطالب را مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 7 نفر

فاطمه باقری
فاطمه باقری از شهر تهران- تراز 6129 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

برای درس ریاضی ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه‌ی معلم را می‌خوانم.

سپس به سراغ حل تمرین‌ها و مثال‌ها می‌روم.

در مرحله‌ی بعد درسنامه‌ی کتاب آبی را می‌خوانم و تست‌های سراسری را می‌زنم.

اگر وقت اضافه داشتم تست‌های تألیفی را هم کار می‌کنم.

تست‌هایی را که اشکال دارم حتما از معلمم می‌پرسم.

بعد از یک هفته، دوباره تمام تست‌هایی را که مشکل داشته‌ام را می‌زنم تا مطمئن شوم به تسلط کامل رسیده‌ام.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 8 نفر

آرین گرگیج
آرین گرگیج از شهر زاهدان- تراز 7295 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.

من از کتاب ریاضی آبی و سه سطحی کانون استفاده می‌کنم.

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می‌کنم.

بعد با توجه به شناسنامه‌دار بودن کتاب آبی تست‌ها را از روی آن می‌زنم.

سپس تست‌ها را بررسی و تحلیل می‌کنم و نکات مهم را در کتاب خودآموز وارد می‌کنم.

در روزهای قبل از آزمون‌ها نکات را مرور و جمع‌بندی می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 6 نفر

مهرآنا ردایی
مهرآنا ردایی از شهر چالوس- تراز 6785 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم.

درس ریاضی جزء نقاط قوت پایدار من است و توانسته‌ام روند مثبت را در این درس حفظ کنم.

روش مطالعه‌ی من در درس ریاضی به این صورت است که درس هر روز را در همان روز مطالعه می‌کنم.

تمرین‌های جزوه‌ی معلم را خوب یاد می‌گیرم.

سپس حدوداً 20 تست آموزشی حل می‌کنم تا درس را در قالب سوال و تمرین یاد بگیرم.

تست‌های آموزشی مهم که حاوی چند نکته‌ی مهم باشند را علامت می‌زنم و این تست‌های نشان‌دار را در مرحله‌ی بعدی مطالعه و مرورم، دوباره کار می‌کنم.

البته سعی می‌کنم این بار به صورت زمان‌دار حل کنم تا مسلط شوم.

چند روز بعد ابتدا تست‌های نشان‌دار را زمان‌دار کار می‌کنم و تعدادی تست جدید هم در برنامه‌ی خود قرار می‌دهم.

هفته‌ی دوم و نزدیک به آزمون از کتاب سه سطحی استفاده می‌کنم.

تست‌های این کتاب از تنوع و جامعیت بیشتری برخوردار است و مخصوصاً تست‌های چالشی آن از سایر منابع متنوع‌تر و بیشترند.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 5 نفر

شاهد طیرانی
شاهد طیرانی از شهر بهارستان- تراز 6044 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

اوایل مستقیم به سراغ کتاب کمک درسی می‌رفتم و بعد از نگاهی کوتاه به درس‌نامه‌ سراغ تست می‌رفتم و هنگام تست زدن همه‌ی تست‌ها برایم چالشی و وقت‌گیر بود.

اما الان ابتدا جزوه و تمرین‌های کتاب را سعی می‌کنم در وقت معقولی برای خودم حل کنم تا ابتدا با هدف مبحث و مفهوم آن آشنا شوم تا در هنگام تست زدن فقط به نکات توجه کنم.

 بعد به سراغ کتاب آبی می‌روم و بعد از خواندن یک درس‌نامه تعدادی تست آموزشی می‌زنم.

در مرحله‌ی بعد از همان مبحث قبلی تست شبیه‌سازی و زمان‌دار می‌زنم.

در دو ساعت پایانی مربوط به هر مبحث هم سراغ کتاب سه سطحی می‌ر‌وم و 20 تست سطح دشوار و 20 تست سطح دشوارتر می‌زنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 3 نفر

علی موسوی زنوز
علی موسوی زنوز از شهر زنجان- تراز 6417 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

من برای مطالعه‌ی این درس ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می‌کنم و تمام تمرینات آن را حل می‌کنم.

نکات هر سوال را یادداشت می‌کنم و هر فرمول را برای خود در یک برگه به همراه توضیحات آن می‌نویسم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست‌های مضرب زوج را حل می‌کنم.

پس از مدتی بقیه‌ی تست‌های این کتاب را حل می‌کنم و تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم.

پس از تسلط به کتاب آبی از روی کتاب سه سطحی کانون تست حل می‌کنم.

از هر سوال نکته‌ای را کشف و آن را برای خود یادداشت می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 4 نفر

محمدرضا صفری
محمدرضا صفری از شهر زنجان- تراز 6769 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

سپس برای درک بیشتر، سوالات تشریحی کار می‌کنم.

بعد از آن برای رسیدن به تسلط بیشتر کتاب آبی کار می‌کنم و نکات آن را وارد دفتر نکته‌برداری می‌کنم.

بعد از آزمون برای سوالات اشتباه و پاسخ نداده دوباره از کتاب آبی استفاده می‌کنم و متناسب با اشتباهاتم تست کار می‌کنم.

تست‌های نکته‌دار را یادداشت می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 4 نفر

صابر فرهادی
صابر فرهادی از شهر زنجان- تراز 6309 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم.

به نظر من مهم‌ترین نکته در ریاضیات یادگیری مفهومی است.

اگر بتوانیم مفهوم را به خوبی یاد بگیریم سر جلسه‌ی آزمون طراح به هیچ‌وجه نمی‌تواند ما را غافلگیر کند.

برای یادگیری مفهومی قبل از تدریس استاد مطالب را یک را به طور خلاصه پیشخوانی می‌کنم.

سپس درسنامه‌ی کتاب آبی را مطالعه می‌کنم.

سپس تعدادی تست حل می‌کنم و سوالات مهم آن را نشان‌دار می‌کنم.

در هنگام مرور، تست‌ها را به صورت زمان‌دار حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 2 نفر

علی ترابی
علی ترابی از شهر شيراز- تراز 6400 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 7 از ده رساندم

این را مدیون کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضی هستم.

در این درس پس ازاین که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم اما ابتدا این تست ها از کتابی به جز کتاب کانون بود.

پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم.

در این درس ابتدا جزوه ی دبیر را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست حل می کردم.

در این درس، تعداد زیادی تست حل میکنم تا سرعت زنی ام را افزایش دهم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

شایان جهان بین
شایان جهان بین از شهر فيروزآباد- تراز 6491 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

 در ریاضی از 5 به 8 از 10 رسیدم

در درس ریاضی احساس ضعف نداشتم ولی همیشه سر آزمون نتیجه لازمه گرفته نمی شد.نگرانی  داشتم که برای این موضوع به پشتیبان خود مراجعه کردم.

ایشان نگاهی به کارنامه ام انداختند و سوالاتی ازم پرسیدند و گفتند که قسمتی از افزایش درصد باید از طریق کم کردن اشتباهاتم انجام شو

بنابراین تحلیل درس ریاضی رو به گونه ای متفاوت انجام دادم

مثلا سوالات غلط زده و نزده رو خودم حل کردم و اشتباهاتم رو متوجه شدم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 13 نفر

رویا رحیمی
رویا رحیمی از شهر شيراز- تراز 6362 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 7 از ده تا رساندم

روش مطالعه من در درس ریاضی به این صورت است که ابتدا با دقت و مفهومی کتاب را می خوانم

سپس فرمول ها و نکات و رابطه ها را حفظ می کنم در ادامه تعدادی تست آموزشی مطالعه می کنم و سرانجام تست ها را تحلیل می کنم.

در درس فیزیک ابتدا تست می زنم و بررسی می کنم که معمولا دور اول تست را آموزشی می زنم و در دفعات بعد به صورت تمرینی تست می زنم

بدون مطالعه به سراغ تست نمی روم بجز در برخی از درس های عمومی که این کار را انجام می دهم

. برای یادگیری بهتر و عمیق تر از کتاب های آبی دروس ریاضی استفاده می کنم

یکی به دلیل شناسنامه دار بودن سوالها همچنین در آن از سوال های تالیفی هم استفاده شده است که تسط من را در آن مبحث بیشتر می کند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

هلن ابراهیمی
هلن ابراهیمی از شهر شيراز- تراز 6521 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

 من ریاضی را از 4 به 8 از ده رسانده ام

برای یادگیری درس ریاضی ابتدا کتاب را پیشخوانی میکنم سپس در کلاس درس یاد میگیرم

و درس هرروز در همان روز را بعد مدرسه اجرا میکنم بعد کتاب درسی را به طور عمیق مطالعه میکنم تا مطالب در ذهن تثبیت شود

و نکته برداری و خلاصه نویسی میکنم در مباحثی که مشکل دارم از فیلمهای آموزشی و دی دوی دی برای رفع مشکل استفاده میکنم.

از کتابهای آبی پیمانه ای برای یادگیری و تسلط بیشتر استفاده می کنم ابتدا درسنامه کتاب آبی را مطالعه میکنم

سپس تست کار می کنم با توجه به اهیت مبحث پیمانه ها را کار می کنم. نکات تستی را یادداشت کرده و مطالب مهم را خلاصه نویسی

می کنم. سپس از کتاب های سه سطحی استفاده تا مطالب به طور کامل در ذهنم تثبیت شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مریم واشنگ
مریم واشنگ از شهر شيراز- تراز 6423 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

ریاضی را به 7 از ده رساندم

ابتدا در این درس جزوه ی دبیر خود را می خوانم سپس تمارین کتاب )تمارین تشریحی( را بادقت حل می کنم.  

سپس برای تسلط و تثبیت مطالب از تست های کتاب آبی استفاده می کنم.

 از کتاب آبی تست میزنم

ابتدا درسنامه ی کتاب آبی را بادقت می خوانم تا تمام نکات تستی را بار دیگر مرور کنم و اگر نکته ای وجود دارد حتما در کتاب یا جزوات خود یادداشت می کنم.

سپس تست های شناسنامه دار را حل می کنم. در پایان پاسخ را بررسی می کنم حتی

پاسخ تشریحی سوالات درست را بادقت بررسی می کنم)شاید سوالی را باشک درست زده باشم(. اگر اشتباه مفهومی باعث غلط زدن یا نزدنم شده، حتما یادداشت خواهم کرد

. تست ها را هم برای ازمون های ایستگاه گلچین می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

زهرا شعبانی نسب
زهرا شعبانی نسب از شهر شيراز- تراز 6497 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

در درس ریاضی به چند از ده 7 رسیدم

بعد از تدریس معلم و با توجه به برنامه آزمون ابتدا کتاب کار کانون و کتاب پرتکرار ریاضی را حل می کنم تا با نحوه سوال دادن و میزان اهمیت آن مبحث هاآشنا شوم.

سپس به سراغ کتاب درسی ریاضی می روم و تمامی تمرینات کتاب درسی را حل می کنم

و با توجه به اینکه کل تست و تمرین کتاب های کانون را کار کرده ام، قسمت هایی که اشکال و ضعف دارم و قادر به حل ان سوال ها نبوده ام و همچنین با توجه مهم بودن ان مبحث ، مطالعه ای با تمرکز و دقت خواهم داشت

و تکرار زیاد آن مبحث را مد نظر می گیرم. در انتها به سراغ کتاب سه سطحی ریاضی ام می روم و با تست سطح بالاتر اشنا می شوم

و سوالاتی را که توانایی پاسخ دادن به انها را ندارم علامت دار می کنم و از پشتیبان خود و یا دبیر ریاضی ام سوال می کنم تا قبل آزمون سوالی مبهم برایم نباشد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

دیبا مرادی
دیبا مرادی از شهر شيراز- تراز 6515 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 8 از ده تا رساندم

١. مطالعه دقيق كتاب درسي شامل متن درس ، مثال هاي حل شده كتاب و حل تمرين هاي كتاب درسي در همان روزي كه

دبير درس داده است

٢. مطالعه جزوه دبير همان روزي كه دبير درس داده است

٣. حل و بررسي و تمرين از كتاب پر تکرار در همان روزي دبير که درس داده است

٤. حل وبررسي بسته های 20 تایی از كتاب آبي يك روز درميان كه اولويت من با تست هاي كنكور سراسري است

و سپس تست هاي تاليفي ، تست هايي كه مشكل دارم و يا از نظرم مهم است را علامت گذاری مي كنم تا براي مرور در دفعات بعد با مشکلی مواجه نشوم.

٥. در مباحث خاصي که فکر می کنم نیاز به تسلط بيشتر دارم براي تقويت ازكتاب سه سطحي استفاده مي كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

المیرا عرفانی
المیرا عرفانی از شهر شيراز- تراز 6459 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

ریاضی را در ازمون به 7 از ده تا رساندم

من قبل از اینکه به کلاس مدرسه یا کلاس خصوصی برم مطلبی که قرار دبیر به من آموزش بده رو اول پیش خوانی می کنم

و در کلاس درس به دبیر توجه کامل دارم و نکاتی و مطالبی رو که میگین کامل یادداشت می کنم

. ابتدا از کتاب درسی شروع می کنم و تمام مثال ها و تمرین های اون را حل می کنم

سپس سراغ جزوه دبیر می روم و تمام اون فصل رو کامل می خونم.

سپس از روی کتاب ابی تست ها را انتخاب می کنم ابتدا چندتا رو بصورت آموزشی و چند روز بعد تست ها را بصورت زماندار حل می کنم.

سپس تحلیل سوالات و نوشتن نکته ها و اگر لازم باشه درسنامه کتاب رو هم می خونم. سعی می کنم بیشتر تو درس ریاضی تست بزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

علی مصطفایی
علی مصطفایی از شهر شيراز- تراز 6785 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

درس ریاضی نقطه­ی قوت من در آزمون­های قلم­چی است و ان را به 7 از ده رساندم

. در این درس من ابتدا جزوه­ ی معلمم را می­خوانم، سپس تمرین­های کتاب درسی را به دقت حل می­کنم

و پس از آن از کتاب آبی ریاضی، تست می­زنم و برای جمع­بندی هم از کتاب­های سه سطحی ریاضی تست می­زنم.

هر چند آزمون یک­بار هم به سراغ تست­های کتاب سه سطحی ریاضی می­روم و با حل کردن آن­ها سطح خودم در درس ریاضی را بالاتر می­برم

،در ابتدا حل کردن سوال­های دشوار و به­ خصوص دشوارتر برایم مشکل بودند ولی الان تسلطم خیلی بیشتر شده­ اند.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

طرلان کاملی
طرلان کاملی از شهر شيراز- تراز 6209 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 )

درس ریاضی را در ازمون ها 7 از 10 پاسخ میدهم

 جزوه دبیر ریاضی را مرور میکنم

سپس تمرین های موجود در هر جزوه ایشان را حل میکنم

سپس به حل بقیه تست ها در کتب کمک آموزشی میپردازم.

در هفته حدودا 250 تست حل میکنم

از کتاب سه سطحی تست میزنم

تست هر مبحث را به ترتیب از اول شروع میکنم.

تست هایی که در بدست آوردن جوابشان شک دارم را بدون مراجعه به پاسخ نامه به آخر حل تمام تست ها موکول میکنم.

در آخر تک تک تست ها را بررسی میکنم و تست های سخت تر را در روز دیگر مرور میکنم.

.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مریم ارام بخش
مریم ارام بخش از شهر شيراز- تراز 6647 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من در درس ریاضی پیشرفت خوبی داشتم و توانستم از 6 از ده به 9 از ده پیشرفت کنم.

روش من در خواندن این درس این بود که ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه می کردم و درس معلم را  خیلی خوب گوش می کردم و بخش زیادی از یادگیری ریاضی من سرکلاس بود.

سپس درس آن روز را همان روز در منزل می خواندم و چند نمونه از تمرین های کلاس را که معلم حین تدریس تمرین کرده بود ،خودم حل می کردم .

سپس در روزهای بعد تمرین های کتاب را برای تثبیت مطالب کار می کردم و دو روز بعد تست آن را می زدم.

برای تست زنی در این درس ابتدا به سراغ کتاب آبی پیمانه ای می روم و تست زماندار می زنم.

علاوه بر آن تحلیل درس ریاضی آزمون ها را به دقت انجام می دهم و نکات مهم تست را در کتاب خودآموزم وارد می کردم.

سپس برای درک بیشتر، سوالات تشریحی کار می کنم.

بعد از آن برای رسیدن به تسلط بیشتر تست های کتاب آبی کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مریم انصاری
مریم انصاری از شهر داراب- تراز 6517 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 7 از ده رساندم

روش مطالعه:حل تمرين بسيارواستفاده ازجزوه باتوجه به اينكه رشته ي تحصيلي دانشگاهي بنده فوق ليسانس مكانيك هست زمينه از قبل دارم ولي حل تمرين وتست زياد كار كردن باعث موفقيت بنده دردرس رياضي ميباشد

از :جزوه وكتاب ابي كانون استفاده میکنم

من بعد ازحل تمرينات جزوه تستهاي كتاب ابي رو كار ميكنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

زهرا انصاری
زهرا انصاری از شهر داراب- تراز 6322 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

درس رياضي  را به 8 از 10 رساندم

1-يادگيري من سر كلاس درس اتفاق مي افتاد.

2-در كلاس درس بعد از تدريس معلم حتما تست حل مي كنم

3-تست هاي جزوه معلم را در منزل كار مي كنم.

4-از كتاب آبي براي تست استفاده مي كنم.

شيوه استفاده از كتاب آبي :

ابتدا به صورت آموزشي كار ميكنم و از پاسخنامه استفاده مي كنم و در هفته ي دوم به صورت زمان دار كار مي كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

عباس کشاورز
عباس کشاورز از شهر داراب- تراز 6722 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 9 از ده تا رساندم

ابتدا جزوه معلم را مي خوانم

سپس سراغ كتاب كار ميروم و درسنامه آن را مطالعه مي كنم.

سپس شروع به حل تست ها مي كنم.

تست هايي كه غلط پاسخ داده ام را در پاسخنامه جواب آن ها را نگاه مي كمك و با يادگيري روش حل ، حل آن سوال را براي خودم دوباره توضيح مي دهم.

همچنين تست هاي مهم را علامت دار مي كنم تا در دوران جمع بندي از آن استفاده كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سید محمد ابراهیم فقیهی
سید محمد ابراهیم فقیهی از شهر شيراز- تراز 6425 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

ریاضی را به 7 از ده رساندم

من در درس ریاضی قبل از شرکت در کلاس پیش خوانی انجام میدادم و

بعد از کلاس دوباره درس ها رو مرور میکردم

بعد از کتاب های کمکی و سپس کتاب های آبی استفاده میکردم

نحوه استفاده بنده از کتاب های آبی به این صورت بود که بعد از خواندن درس نامه تست ها رو کار میکردم و در کل باز دلایل موفقیت بنده این بود که بعد از آزمون ها به تحلیل کارنامه میپرداختم

و در بین آزمون ها آزمون های غیر حضوری رو هم کار میکردم و هدف گذاری میکردم و سعی میکردم به هدف گذاری هایی که انجام دادم برسم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سید سعید سیدی
سید سعید سیدی از شهر بهمئي- تراز 6322 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

ریاضی را به 8 از 10 رساندم

روش درس خواندن من در درس ریاضی به گونه ای است که ابتدا سرکلاس به تدریس معلم گوش میدهم

و بلافاصله همان روز مطالب را تمرین و تکرار میکنم. به سراغ درسنامه کتاب آبی میروم و نکات مهم را یادداشت میکنم

درکنار یادداشت های سرکلاس تدریس معلم میگذارم.

بعد از آن تست ها را حل میکنم و اگر نکته جدیدی در تست دیدم آن را هم یادداشت میکنم و میخوانم.

هر تستی را که بلد نباشم علامت تیک غلط را کنارش میگذارم تا وقتی که بتوانم بر روش آن مسلط شوم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 15 نفر

رضا نوری
رضا نوری از شهر داراب- تراز 6680 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

درس فارسي را به 9 از 10  رساندم

ابتدالغات را روزي نيم ساعت ميخوانم

سپس يك مبحث از آرايه انتخاب ميكنم

و طي چند روز به مدت كم تست ميزنم تا خوب مسلط شوم و به صورت موضوعي كار ميكنم

در هفته دوم از كتاب ابي پيمانه ها ، پيمانه را حل ميكنم و بعد از آن پاسخنامه را بررسي ميكنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

علیرضا سالخورده
علیرضا سالخورده از شهر داراب- تراز 6735 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

درس زيست:را  به 7 از ده رساندم

ابتدا مطالب جديد را يكبار به صورت روانخواني ميخوانم.

زير نكات مهم خط ميكشم.بار دومانها را حفظ ميكنم و به صورت مفهومي ميخوانم.

روز بعد ان را تست ميزنم

و قبل از ازمون نكات ئو خلاصه ها را مرور سه سطحي را تمرين ميكنم

قبل از ازمون از كارنامه ي اشتباهاتم امتحان ميگيرم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

زهره مختاری
زهره مختاری از شهر مرودشت- تراز 6433 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

1 ریاضی را به 8 از ده تا رسانده ام

-با وجود اینکه خیلی از بچه ها نسبت به متن کتاب درسی ریاضی بی توجه هستند من بر خلاف آنها ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق می­خوانم.

2-سپس تست­های استاندارد آزمون­ها را حل میکنم.

3- سپس به سراغ تست­های آموزشی می­روم.

4- من درس ریاضی را به روش خودم حل میکنم و اگر پاسخ تست صحیح باشد که هیچ اگر غلط باشد به پاسخ تشریحی مراجعه میکنم (برای کنترل زمان).

5- در آخر به سراغ کتابهای سه سطحی می­روم و تست­های زمان­دار حل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

علیرضا رحیم پور
علیرضا رحیم پور از شهر مرودشت- تراز 6654 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

از 6 به 9  از ده  رسیدم.

ابتدا سرکلاس به توضیحات معلمم خوب گوش میدهم .

وقتی به خانه می آیم مباحثی که معلم در آن روزتدریس کرده را مرورمیکنم که این همان مطالعه ی درس هر روز همان روزاست .

کتاب درسی را خوب می خوانم وقتی مطمئن شدم تسلط پیدا کردم سراغ تست کتاب آبی میروم اگه تست هایی که کارکردم نتونستم ازشان جواب بدم

درسنامه کتاب را با دقت بیشتری میخوانم چون درسنامه تمام مطالب را پوشش دادند حتی میتوانی تست های سخت راهم حل کنی پاسخ تشریحی کتاب هم جامع وکامل است .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

رضا بهزادی
رضا بهزادی از شهر مرودشت- تراز 6874 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 8 از ده رساندم

ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می کنم .

سپس جزوه معلم را نیز می خوانم که مفاهیم کتاب را بهتر متوجه بشوم.

بعد مطالعه هر مبحث به سراغ تست می روم.

تست ها را به دو شیوه تست ارزیابی و تست اموزشی حل می کنم.

با توجه به هدفگذاری آزمون قبل که معمولا 6 از 10 است تعداد تستها را تنظیم میکنم .

ابتدا بعد از یادگیری عمیق کتاب درسی و حل تمرین های کتاب به درس نامه کتاب آبی ریاضی مراجعه می کنم.

بعد ده تا تست اموزشی حل می کنم تا مطمئن بشوم عمیق یاد گرفته ام یا خیر.

بعد از حل هر تست به پاسخ نگاه می کنم.

بعد از دو روز یک مجموعه ی بیست سوالی به عنوان تست ارزیابی از کتاب آبی حل می کنم.

سپس بعد از اتمام حل یک مجمعه تست به سراغ پاسخ نامه کتاب می روم و پاسخ ها را چک می کنم و از نکات پاسخ و تست ها برای مرور نکته بر می دارم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

محمد دشمن زیاری
محمد دشمن زیاری از شهر مرودشت- تراز 6212 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 7 از ده رساندم

شیوه مطالعه من در این درس به اینگونه است که ابتدا متن کتاب درسی و آن مبحثی را که می خواهم بخوانم را به صورت پاراگراف پاراگراف می کنم و روزنامه وار می خوانم.

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

نکات مهم را در حاشیه کتاب می نویسم .

با توجه به زیاد شدن تست های ترکیبی سعی می کنم که اگر مطلب به بخش های دیگر کتاب یا کتاب های سال های دیگر مرتبط بود حتما ارتباط آن ها را پیدا کنم و آن را در حاشیه نویسی وارد کنم.

در آخر برای تسلط بیشتر از کتاب سه سطحی و آبی قلمچی تست هایی را انتخاب می کنم و به حل دقیق آن ها می پردازم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمد رضا همایون
محمد رضا همایون از شهر مرودشت- تراز 7282 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من در درس ریاضی پیشرفت خوبی داشتم و توانستم از 6 از ده به 9 از ده پیشرفت کنم.

روش من در خواندن این درس این بود که ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه می کردم و درس معلم را خیلی خوب گوش می کردم و بخش زیادی از یادگیری ریاضی من سرکلاس بود.

سپس درس آن روز را همان روز در منزل می خواندم و چند نمونه از تمرین های کلاس را که معلم حین تدریس تمرین کرده بود ،خودم حل می کردم .

سپس در روزهای بعد تمرین های کتاب را برای تثبیت مطالب کار می کردم و دو روز بعد تست آن را می زدم.

برای تست زنی در این درس ابتدا به سراغ کتاب آبی پیمانه ای می روم و تست زماندار می زنم.

علاوه بر آن تحلیل درس ریاضی آزمون ها را به دقت انجام می دهم و نکات مهم تست را در کتاب خودآموزم وارد می کردم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

حسین عمادی
حسین عمادی از شهر مرودشت- تراز 6949 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من به سؤالات این درس در آزمون نه از ده پاسخ می‌دهم.

قبل از تدریس معلم با استفاده از درسنامه کتاب آبی کانون درس را پیش‌خوانی می‌کنم.

سر کلاس درس خوب گوش می‌کنم.

طوری برنامه‌ریزی می‌کنم که تا پایان هفته، درس را دوباره بخوانم و تسلط کامل پیدا کنم.

اول از کتاب‌ آبی و بعد کتاب سه‌سطحی تست حل می‌کنم.

تست‌های دشوارتر را نشان‌دار می‌کنم.

در مرور با استفاده از پاسخ تشریحی پایان کتاب و به کمک معلم در بخش‌هایی که نکته‌دار و دشوارتر هستند تسلط پیدا می‌کنم.

قبل از روز آزمون در خانه با کمک آزمون غیرحضوری تست حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

پویا رستگار
پویا رستگار از شهر مرودشت- تراز 6841 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را به 8 از ده تا رساندم

ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می کنم .

سپس جزوه معلم را نیز می خوانم که مفاهیم کتاب را بهتر متوجه بشوم.

بعد مطالعه هر مبحث به سراغ تست می روم.

تست ها را به دو شیوه تست ارزیابی و تست اموزشی حل می کنم.

با توجه به هدفگذاری آزمون قبل که معمولا 6 از 10 است تعداد تستها را تنظیم میکنم .

ابتدا بعد از یادگیری عمیق کتاب درسی و حل تمرین های کتاب به درس نامه کتاب آبی ریاضی مراجعه می کنم.

بعد ده تا تست اموزشی حل می کنم تا مطمئن بشوم عمیق یاد گرفته ام یا خیر.

بعد از حل هر تست به پاسخ نگاه می کنم.

بعد از دو روز یک مجموعه ی بیست سوالی به عنوان تست ارزیابی از کتاب آبی حل می کنم.

سپس بعد از اتمام حل یک مجمعه تست به سراغ پاسخ نامه کتاب می روم و پاسخ ها را چک می کنم و از نکات پاسخ و تست ها برای مرور نکته بر می دارم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

نوید مومن
نوید مومن از شهر دهدشت- تراز 6841 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه ­ی قوت من هست. و ان را 8 از ده میزنم

من این درس را عمیق مطالعه می کردم و از حفظ فرمول های بیهوده پرهیز می کردم و این درس را جزو برنامه ی روزانه ام قرار داده بودم.

من این درس به صورت آزمونی می خوانم.

آبی کانون و سه سطحی ریاضی  رادر تمامی مقاطع استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

علی انصاری
علی انصاری از شهر داراب- تراز 6858 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

رياضي را در ازمون ها 7 از 10 پاسخ میدهم

ابتدا جزوه معلم را مي خوانم. سپس چند تست آموزشي از تيپ هاي مختلف سوال كار مي كنم و براي خود الگويابي مي كنم.

و هفته دوم به سراغ تست زماندار مي روم و تست هاي مهم  را مارك مي كنم. دو روز قبل آزمون تست هاي مهم را مرور مي كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 10 نفر

روژان دیانت
روژان دیانت از شهر شيراز- تراز 6168 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 در درس ریاضی به 8 از 10 رسیدم

در درس ریاضی بعد از تدریس معلم و با توجه به برنامه آزمون ابتدا کتاب آبی کانون و کتاب پرتکرار ریاضی  را حل می کنم.

و در انتها به سراغ کتاب سه سطحی ریاضی ام می روم و با تست سطح بالاتر اشنا میشوم.

و ب همین دلیل افزایش تراز  را در هر آزمون شاهد هستم . 

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

رضا غلامی
رضا غلامی از شهر زرين دشت- تراز 6458 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

1 ریاضی را 8 از ده پاسخ میدهم

-من ابتدامرور اجمالی برجزوه ریاضی دبیرخصوصی ام    می اندازم تامطالب راهرچندجزیی بیاداورم.

2-من به سراغ کتاب کمک درسی می روم ابتدادرسنامه می خوانم سپس دونه دونه تستهای اموزشی رامی زنم.

3-پس ازانجام هرتست جواب تشریحی ان رامی خوانم تااگراشتباهی رخ داده سریع اصلاح کنم.

4-برای سوالات اشکال دارازدفتر خوداموز استفاده می کنم.

5-من پایان هفته دوم تستهای نشان دارراباردیکرکارمی کنم.

من جهت حل تست به شیوه بالا ازکتاب ابی  کانون استفاده می کنم.

پایان هرفصل تستهای اخر مبحث درکتاب کانون به صورت زمان دارکارمی کنم.

من پایان هرفصل فیزیک ازتست کتاب سه سطحی استفاده می کنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امیررضا افتخاری
امیررضا افتخاری از شهر سلماس- تراز 6445 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

. ابتدا از درسنامه کتاب آبی شروع به مطالعه می کنم.

 قسمت های مهم راعلامتگذاری میکنم.

خلاصه آنچه را که مطالعه کرده ام رادریک پاراگراف از زبان خودم یادداشت میکنم.

بااستفاده ازکتاب آبی شروع به تست زنی میکنم وحداقل 1 یا 2 پیمانه 20 سوالی راحل میکنم.پاسخ نامه تشریحی کتاب را حتما با دقت بررسی می کنم

 و نکات مهم که مربوط به اشتباهات خودم است را یادداشت میکنم.

 درمطالعه بعدی 2یا 3روز بعد با استفاده ازکتاب سه سطحی ازتست های نسبتا دشوار شروع به تست زنی میکنم.

 وقتی تسلط کافی پیداکردم به سراغ سوالات با سطح دشوار میروم وازپاسخنامه تشریحی این قسمت برای یادگیری کامل تر نهایت استفاده را میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مهدی کراری
مهدی کراری از شهر سلماس- تراز 6224 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

این درس را 7 از ده پاسخ میدهم

. از یک منبع آموزشی مناسب که در درس ریاضی کتاب آبی پیمانه ای کانون است استفاده می کنم

و ممکن است هر تست را بیش از دو بار حل کنم.

 در روز های بعدی مطالب قبلی را مرور کرده و چند تمرین را به صورت آموزشی( بدون در نظر گرفتن زمان) حل میکنم

و نکات آن را یادداشت می کنم.

در صورتی که نیاز به مطالعه بیشتر باشد مجددا به سراغ متن کتاب می روم

 در غیر این صورت روز بعد خود را برای تست های زمان دار آماده میکنم.

هر تست را در زمان محدود و منطبق با آزمون پاسخ می دهم تا برای آزمون های کانون نیز آماده باشم.

در واقع در هر درس یک آزمون برگزار میکنم تا سرعت عمل خود را افزایش دهم. واقعا از این روش راضی هستم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

آرین غلامی راد
آرین غلامی راد از شهر تهران- تراز 7604 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )


در دروس حسابان و فیزیک که نقاط قوت پایدار من است بدین صورت عمل می کنم:

 ابتدا در کلاس مدرسه،درس را کاملا می فهمم و پس از مرور مثالهای کلاسی و حل تمرینات در خانه برای تست زدن آماده می شوم

.سپس هر 2 یا 3 روز تست های کتاب آبی را در بسته های 30 یا 40تایی(دو پیمانه) حل می کنم 

و وقتی تست ها تمام شد یک آزمون از خودم می گیرم تا نقاط ضعفم را بفهمم؛سپس در آن مباحث به سراغ مثال های حل شده و درسنامه کتاب آبی می روم و مشکل خود را برطرف می کنم

.درروزهای باقیمانده به سراغ کتاب سه سطحی می روم و با حل سوالات پیچیده تر و چالشی،درصد خود را به 100 نزدیک می کنم.در مباحث حفظی فیزیک هم هر چند روز یکبار خلاصه آنها را مرور        می کنم.

کتاب های آبی و سه سطحی کمک زیادی در دروس اختصاصی به من داشته اند

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 7 نفر

علی کیا کریمی
علی کیا کریمی از شهر رامسر- تراز 6462 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من درس ریاضی را 9 از 10 پاسخ میدهم.

روش مطالعه:

پیشرفت من در درس ریاضی خوب بوده است. به دلیل علاقه و پایه قوی که در درس ریاضی دارم تست ها را راحت و سریع پاسخ دهم و با استفاده از پاسخها نکات کلیدی را برای خود یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 1 نفر

سونا مارمائی
سونا مارمائی از شهر گنبد- تراز 6821 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

دهدهی درس ریاضی من از 6 از 10 به 8 از 10 افزایش یافته است.

ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیرم را با دقت مطالعه می‌کنم.

در روز بعد پس از مطالعه درسنامه، تعداد زیادی تست کار می‌کنم تا در آن مبحث به تسلط کامل دست یابم.

بعد از هر آزمون، تحلیل آزمون را انجام می‌دهم تا به ایرادهای مطالعاتی خودم پی ببرم و آن‌ها را حل کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

فائزه امیری
فائزه امیری از شهر جيرفت- تراز 6820 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

عوامل پیشرفتم تغییرات مثبت در روش مطالعه بود. در درس ریاضی از کتاب‌های آبی کانون و سه‌سطحی استفاده می‌کنم. بعد از مطالعه دقیق متن کتاب و درسنامه کتاب آبی، تست‌های آن را می‌زنم که این کار کمک خوبی به من در مدیریت زمان و برنامه‌ریزی‌‌ام می‌کند. 

با تحلیل دقیق کارنامه همان عصر روز آزمون به کمک پشتیبانم متوجه مشکلاتی که داشتم می‌شوم. از جمله تعداد غلط‌ها، بی‌دقتی‌ها، روش مطالعه اشتباه بعضی از درس‌ها و مدیریت زمان سر جلسه آزمون و ...

پیگیری پشتیبان و تماس با اولیا باعث انگیزه بیشتر در من شده است و به پیشرفتم کمک شایانی کرده است. با کمک پشتیبان کارنامه اشتباهات و کارنامه ارزیابی را شناختم که هر کدام کمک خوبی به من برای شناخت نقاط قوت و ضعفم کردند.

در درس ریاضی و فیزیک  سعی می‌کنم به‌طور پیوسته هر شب تست از کتاب آبی کانون بزنم و روز قبل از آزمون تست‌های سراسری را بزنم. تست‌های کتاب سه‌سطحی نیز در پیشرفت من کمک شایانی داشته است.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

رکسانا داودی
رکسانا داودی از شهر مسجدسليمان- تراز 6860 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به صورت 7 از 10 می‌باشد.

برای مطالعه درس ریاضی ابتدا درسنامه کتاب کار را به‌صورت کامل مطالعه می‌کنم.

سپس 20 الی 30 تست بدون زمان می‌زنم.

سپس در روز بعد 40 الی 50 تست زمان‌دار از آن مبحث می‌زنم و تست‌هایی که اشتباه پاسخ داده‌ام یا اصلا پاسخ نداده‌ام پاسخ تشریحی آن‌ها را مطالعه می‌کنم و آن‌ها را نشانه‌دار می‌کنم.

تست‌های نشانه‌دار را نیز در دوران جمع‌بندی مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

امیرمحمد شاهوردی شهرکی
امیرمحمد شاهوردی شهرکی از شهر ايذه- تراز 6913 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من در آزمون‌های کانون درس ریاضی را به‌صورت 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا درسنامه و جزوه دبیر را کامل مطالعه می‌کنم.

سپس برای همان مبحث سعی می‌کنم تست کار کنم.

در آخر هفته مرور کلی از درس و تست‌هایی که کار کرده‌ام انجام می‌دهم.


ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

آرینا حبیبی
آرینا حبیبی از شهر جوانرود- تراز 6944 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

دهدهی درس زیست‌شناسی من در آزمون‌های کانون به صورت 8 از 10 می‌باشد.

ابتدا مباحث کتاب‌ها را به‌صورت کامل مطالعه می‌کنم.

سپس به سراغ کتاب‌ها می‌روم و مواردی را که قبلل ضعف داشتم و درصد پایینی زده بودم را دوباره می‌خوانم.

سپس سراغ کتاب‌های آبی و سه‌سطحی کانون می‌روم و تست‌های مربوط به هر مبحث را به صورت جداگانه حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

مریم محمودی
مریم محمودی از شهر فردوس- تراز 6423 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

در این درس پس از مطالعه دقیق کتاب و جزوه پس از اینکه در کلاس تمرکز داشته اند و اکثر مشکلاتم حل گردیده است

ابتدا سوالات کتاب و جزوه را حل می نمایم و سپس از نمونه سوالات امتحانی استفاده کرده

و سپس از کتاب ابی یا سه سطحی برای تسلط بر مباحث استفاده می کنم.

در اخر هم مرور و جمعبندی میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 37 نفر

مرضیه کنعانی
مرضیه کنعانی از شهر فردوس- تراز 6140 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

درس ریاضی جز نقاط قوت من در کارنامه پنج نوع درس می باشد و پیشرفت در درس ریاضی را مدیون کتاب آبی فیزیک دوازدهم هستم.برای درس ریاضی

پس از تدریس دبیر به سراغ درسنامه کتاب آبی میروم درسنامه کتاب آبی در حین خلاصه بودن بسیار جامع و کامل و حاوی تمام نکات کلیدی و مهم میباشد

.پس از آن به سراغ تست ها رفته و در مرحله اول تست های کنکور را حل میکنم

و سپس به سراغ تست های تالیفی میروم و فرمولها را حفظ میکنم.در پاسخنامه نیز به بی رقتی ها و چالش های ایجاد شده در تست اشاره شده است


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مبینا موید
مبینا موید از شهر فردوس- تراز 6527 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را در ازمون ها 9 از 10 میزنم.

من برای پیشرفت در کلاس ریاضی سعی کردم در کلاس درس شنونده خوبی باشم و پس از تدریس معلم همان روز در منزل درس داده شده را روز خوانی کرده و درسنامه کتاب کار فیزیکم را مطالعه میکردم.

سپس ده تست برای تثبیت مطلب میزنم.برای کامل شدن سیکل مطالعه در این درس حدودا در فاصله زمانی دو روز به سراغ تست ها رفته بدون خواندن درسنامه و همراه بامرور کوتاه بر فرمولها.

سعی میکنم تست هارا برای تثبیت کامل درس در فواصل زمانی جدا بزنم سپس برای تسلط بیشتر روی مطالب به سراغ تست های چالشی و به خصوص کتاب سه سطحی میروم.تحلیل دقیق ازمون در درس  ریاضی نیز یکی دیگر از دلایل پیشرفت من در این درس بوده است


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

الهام اکبری
الهام اکبری از شهر فردوس- تراز 6371 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 میزنم.

به نظر من اولین قدم برای یادگیری یک درس ایجاد علاقه نسبت  به آن درس است .

من به دروس ریاضی و فیزیک علاقه ی زیادی دارم .

 روش مطالعه ی من برای درس ریاضی به این ترتیب است که ابتدا کتاب درسی را به صورت روزنامه وار میخوانم تا مطلب را خوب بفهمم

. سپس تست های کتاب آبی را  کار میکنم تا با تیپ سوالات آشنا شوم و  تسلط پیدا کنم .

 برای تسلط بیشتر و افزایش سرعت تست زنی  سراغ کتاب های سه سطحی و تست های تالیفی میروم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

ثنا تقی زاده سابق
ثنا تقی زاده سابق از شهر اهر- تراز 6694 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من در این درس، چند از ده خود را از 7 به 10 رسانده ام.

درس ریاضی نقطه قوت من هست و روش مطالعه من به این صورت است که برای فهم مطلب از خود کتاب استفاده می کنم، بعد از فهمیدن از کتاب نکات مهم را یادداشت می کنم، وقتی که تسلط پیدا کردم شروع به زدن تست می کنم و با تست زدن ایرادهایم را پیدا می کنم و سپس جاهایی که ایراد داشتم دوباره مرور می کنم، سپس برای تسلط کامل تست زمان دار حل می کنم و کتاب آبی 30 سال کنکور در این مورد کمک شایانی به من کرده است.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 13 نفر

فردین خیری
فردین خیری از شهر پارس‌آباد مغان- تراز 6241 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمونها 8 از 10 میزنم.

من بیشتربعدازآمدن ازمدرسه سریعا درس های مدرسه را دوباره مرور میکنم درواقع همان درس هر روز درهمان روز.

ماهرروز ریاضی داریم بعدتمرین کتاب هایم را حل میکنم وبعدسراغ تست های آبی کانون رفته وتست میزنم

ازهمه مهمتر این که اول خود کتاب درسی راخیلی خوب میخونم

ودر اخروقت  تست های مربوط به کنکور سال اخیر راکه مربوط به درس های امروزم هست راهایلایت کرده وفردا دوباره قبل ازمبحث جدید.مبحث دیروز را کارمیکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فرزاد ولی
فرزاد ولی از شهر شيراز- تراز 6962 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من چند از ده خود را در این درس، از 5 به 8 رسانده ام.

من در درس ریاضی که نقطه قوتم هست، ابتدا به طور کامل به درسنامه مسلط می شوم و بعد یک‌ دور بدون زمان گرفتن تست های آموزشی آن مبحث را می زنم و آن سوالاتی که چالاش برانگیزتر یا جالب تر هست را نشان دار می کنم که برای مرور یک بار دیگر آنها را حل کنم. از کتاب آبی کانون برای حل تست های متنوع استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

فروغ غفاری
فروغ غفاری از شهر فيروزآباد- تراز 6874 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من در این درس، چند از ده خود را از 6 به 8 رسانده ام.

من برای درس ریاضی، شب قبل از تدریس معلم، حتما پیش خوانی مختصری را جهت آمادگی بیشتر فردا انجام می دهم و سر کلاس تمام تلاشم بر این است بیشترین یادگیری را داشته باشم. در منزل ابتدا درسنامه کتاب آبی را می خوانم و سپس تمرین های کتاب درسی را حل می کنم و سپس از کتاب آبی تست می زنم و سعی می کنم هر روز تعدادی تست را در برنامه ام بگنجانم.

نحوه استفاده از کتاب آبی: 

ابتدا تست های راحت تر را بدون در نظر گرفتن زمان تمرینی می زنم و سپس تست ها را به صورت مجموعه های طبقه بندی شده و با در نظر گرفتن زمان کار می کنم. البته بیشتر توجه ام به سوالات کنکور است، اما پیمانه ای بودن کتاب نیز برایم خیلی مفید بوده و من را از سردرگمی درمی آورد. در آخر هم فرمول ها را با نکات یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 23 نفر

شایان عباس زاده
شایان عباس زاده از شهر ايذه- تراز 6931 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من در این درس، چند از ده خود را از 8 به 9 رسانده ام.

 • گام نخست در مطالعه درس ریاضی، شناخت خود در نحوه یادگیری این درس می باشد. من برای تسلط در هر مبحث، در کلاس خوب گوش می کنم تا مطالب را همان جا یاد بگیرم. درس یاد گرفته شده را بعد از ظهر همان روز مطالعه می کنم و تستش را نیز می زنم. هنگام مطالعه، نکات مبهم و سوال های خود را یاداشت می کنم تا مجددا سر کلاس از معلم خود بپرسم. برای تسلط بیشتر از کتاب آبی کانون استفاده  می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 11 نفر

مهدی ریحانی الوار
مهدی ریحانی الوار از شهر كرج- تراز 6708 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از 10 پاسخ می دهم.

کتاب آبی پیمانه ای از لحاظ حجم و تعداد تست ها واقعاً عالی و پر محتواست، من هر بار برای مطالعه درس ریاضی ابتدا جزوه دبیر و درسنامه کتاب آبی را مطالعه می کنم و سپس سراغ تست های کتاب آبی می روم. تعداد تست ها در این کتاب بسیار مناسب است و شناسنامه دار بودن آن هم ویژگی خوب دیگر این کتاب است و از لحاظ کیفی هم مناسب هستند و استاندارهای لازم را داشتند، به طوری که من منبع دیگری را استفاده نمی کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

منا احمدی
منا احمدی از شهر همدان- تراز 6919 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 رسانده ام.

 • من در درس ریاضی سعی می ­کنم تمرین زیاد حل کنم  و با تمرین، میزان دقتم را در محاسبات  بالا ببرم. تست زنی را با زمان هم زیاد انجام می ­دهم. من از کتاب ریاضی 3 آبی پیمانه ­ای پایه دوازدهم تجربی استفاده می ­کنم، با مدیریت زمان و با توجه به برنامه راهبردی، سعی می­ کنم. به تست ­ها به طور کامل جواب بدهم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 3 نفر

سعیده ارحامی نیا
سعیده ارحامی نیا از شهر بجنورد- تراز 5964 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 میزنم

سر کلاس خوب به تدریس معلم توجه می کنم

 بعد ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم

و بعد تست های کتاب کارم را حل می کنم .

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم. و

 در نهایت تست های کتاب سه سطحی را کار می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

علیرضا فتحی
علیرضا فتحی از شهر تهران- تراز 7009 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

من در این درس، ابتدا  مبحث مورد نظر را از روی کتاب درسی مطالعه می کنم. سپس از روی کتاب کانون تست آموزشی حل می کنم. بعد از رسیدن به تسلط نسبی، به صورت زمان دار تست می زنم. نکات را مرور می کنم و سوالات اشتباه را دوباره حل می کنم، بعد آزمون می دهم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

نیما نامدار
نیما نامدار از شهر تبريز- تراز 6903 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من در این درس بعد از مطالعه جزوه مدرسه و خواندن درسنامه کتاب کمک آموزشی و خلاصه برداری شروع به زدن تست می کنم. برای تست زدن در این درس از کتاب سه سطحی استفاده می کنم. تست های نشان دار را مرور می کنم.


ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

جاوید جهان تیغی
جاوید جهان تیغی از شهر زاهدان- تراز 6864 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

من برای مطالعه این درس از کتاب آبی و سه سطحی کانون استفاده می کنم.

من در درس ریاضی، ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی، تست ها را از روی آن حل می کنم و سپس بررسی و تحلیل می کنم و نکات مهم را در کتاب خودآموز وارد می کنم و در روز قبل از آزمون ها نکات را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

ساقی قاسمی
ساقی قاسمی از شهر اروميه- تراز 6835 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از خود را از 7 به 9 رسانده ام.

در این درس، ابتدا کتاب درسی و جزوه استاد را به طور کامل مطالعه می کنم و برای تثبیت مبحث مورد نظر تعدادی تست کار می کنم و بعد از یک روز تست های سال های گذشته را به صورت زمان دار کار می کنم و همچنین از تمامی نکات تست ها خلاصه برداری انجام می دهم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 6 نفر

مهسا خلیلی خرم
مهسا خلیلی خرم از شهر كاشان- تراز 6824 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 رسانده اند.

من در این درس چون سر کلاس خوب گوش می دهم در خانه فقط تست کار می کنم. منبع من در این درس کتاب آبی و سه سطحی کانون است که در پیشرفت من بسیار موثر بوده است.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی ریاضی کانون:

کتاب سه سطحی با طبقه بندی که دارد، کمک زیادی به من کرده است. این کتاب علاوه بر سوالات کنکور سوالات کانون را شامل می شود و کتاب سه سطحی برای افزایش تراز مفید است و من در روزهای فرد از این کتاب استفاده می کنم و اشتباهاتم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

امیرپارسا فروزنده
امیرپارسا فروزنده از شهر تهران- تراز 6955 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

ابتدا مباحث مربوط به پایه را مطالعه می کنم سپس مطالب مربوط به سال دوازدهم را مطالعه می کنم. سپس تست های ساده حل کرده و سپس سوالات سنگین تر در زمان حل، اگر به سوالی تسلط نداشته باشم نشان دار کرده و در زمان مرور بررسی و مجددا حل می نمایم. از کتاب سه سطحی برای تکمیل و تسلط بیشتر استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

مهفام حیدری
مهفام حیدری از شهر تهران- تراز 6880 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 رسانده ام.

 • ابتدا متن کتاب درسی را قبل از تدریس استاد مطالعه می کنم، سپس تمرین های کتاب درسی را حل می کنم. بلافاصله بعد از تدریس استاد خلاصه نویسی می کنم و روز بعد خلاصه ها را مرور می کنم.

روش استفاده از کتاب آبی:

قبل از تدریس استاد، از مبحث مورد نظر 10 تست (مضرب 5) حل می کنم. بعد از تدریس، درس نامه کتاب آبی را مطالعه می کنم، سپس تست هایی که قبل از تدریس غلط حل کرده بودم را بررسی می کنم. بعد یک شب در میان از آن مبحث، 20 تست حل می کنم و هر تست را به طور کامل بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 2 نفر

محمدمهدی حسن پور
محمدمهدی حسن پور از شهر مشهد- تراز 6738 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

ریاضی درسی حل کردنی و استنباطی است. من برای این درس، هر مبحث را در کلاس درس مدرس به خوبی یاد می گیرم. تمرین های جزوه معلم را حل می کنم. تست های آموزشی حل می کنم.

روش مطالعه و استفاده از منابع آموزشی کانون :

 • از روی کتاب سه سطحی تست حل می کنم. تست های خوب و غلط هایم را علامت می زنم. دوباره در بازه های مرور تست های علامت دار را حل می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

محمدجواد جمالی
محمدجواد جمالی از شهر كاشان- تراز 6868 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 رسانده ام.

من در درس رياضي، توجه ویژه ای به کلاس درس دارم تا در آن نهایت استفاده را ببرم. حتما هنگام تدریس استاد از نکات گفته شده یادداشت برمی دارم. این یادداشت ها بهترین ابزار برای مرور مباحث خواهد بود. هر بار  که مبحثی را مطالعه می کنم، اول این یادداشت ها را سریع مرور مي كنم  و بعد زمان بیشتری تست می زنم. همچنین از درسنامه کتاب کمک آموزشی استفاده مي كنم و نکاتی را به یادداشت هایم، اضافه می کنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی ریاضی دوازدهم:

 بعد از اینکه مفهوم کلی مبحثی را یاد گرفتم، نوبت به تست زنی می رسد. هر مبحث در کنکور سراسری از جنبه های مختلف مورد پرسش قرار می گیرد و برای پاسخگویی، باید با تیپ تست‌های مختلفی آشنا شوم. به همین جهت در طول هفته تعداد قابل توجهی تست برای مباحث مختلف  از کتاب آبی حل مي كنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

پریا محمدزاده
پریا محمدزاده از شهر شهريار- تراز 6612 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             3                به              5              رساندم.

روش مطالعه       

من در هفته به صورت یک روز در میان به مدت دو ساعت به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم. 

 ابتدا درسنامه ی کتاب آبی را مطالعه میکنم. 

پس از مطالعه برای آشنایی با سوالات و یادگیری بهتر تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی پاسخ میدهم. 

سپس پاسخ نامه ی تشریحی کتاب را بررسی میکنم و اگر در حل تستی  اشکال داشتم یا اشتباه حل کرده بودم نکات آن تست را در پاسخ نامه مشخص میکنم. 

 پس از تست های کتاب آبی به سراغ کتاب سه سطحی میروم و ابتدا به تست  هایی که سطح پایین تری دارند پاسخ میدهم. 

 اگر در حل تست های سطح پایین مشکل نداشتم به سراغ  تست های با سطح بالاتر میروم. 

پس از حل تست ها ، نکات مهم سوالات را در پاسخ نامه ی تشریحی  برای مرور دوباره مشخص میکنم.

پس از حل تست ها اگر در مبحثی مشکل داشتم از DVDآموزشی  رهپویان برای رفع اشکال خود استفاده میکنم.

و در آخر تست ها را به صورت زمان دار پاسخ میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

الهام داهیم
الهام داهیم از شهر اشنويه- تراز 6321 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

چند از ده من در این درس 7 از 10 است.

ابتدا جزوه ی معلم را مطالعه می کنم. و سپس تست های کتاب آبی را به صورت بازیابی  تمرین می کنم تا میزان تسلط خود را بسنجم.

  سپس درس نامه ی کتاب آبی را با دقت می خوانم  و نقاط ضعفم را از کتاب 500 سوال پر مراجه رفع می کنم.

و سپس به سراغ کتاب سه سطحی می روم و تست های آن را تحلیل می کنم. قبل از آزمون؛ آزمون غیر حضوری و تست های کار شده را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

فرزانه کاظمی
فرزانه کاظمی از شهر زاهدان- تراز 6188 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

بنده از کتاب سه سطحی ریاضی پایه استفاده می کنم.

مهم ترین ویژگی این کتاب جامع بودن و پرداختن به سوالات با دید جامع و ترکیبی ان است و سوالات استاندارد این کتاب سبب میشود درک عمیق و درستی از توانایی های خود در پاسخ گویی به سوالات درس ریاضی پیدا کنم و بر خلاف کتاب های دیگر دچار نا امیدی در حل سوالات نشوم.

تستهای زیادی کار میکنم

و مرور و جمع بندی مطالب را به خوبی انجام میدهم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

هاجره براهویی
هاجره براهویی از شهر زاهدان- تراز 6183 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

درس ریاضی یکی از مهمترین و سرنوشت ساز ترین دروس اختصاصی کنکور تجربی می باشد.

انتخاب منبع مناسب برای پیشرفت در درس ریاضی نقش بسیار مهمی دارد که کتاب سه سطحی ریاضی پایه یکی از بهترین منابع در درسترس میباشد که شامل انواع تیپ سوالات این درس است.

سوالاتی که قبلا در ازمون های قلم چی استفاده شدند و اطلاعاتی از قبیل درصد پاسخ گویی افراد و جامعه اماری ازمون وحتی تاریخ ازمون را در اختیار ما قرار میدهند که با استفاده از این اطلاعات بتوانم خودم را بهتر بسنجم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

جیران سارلی
جیران سارلی از شهر آزادشهر- تراز 6397 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندم.

دلیل اینکه من در درس ریاضی از آزمونهای اول مهر پیشرفتی نداشتم این بود که روش مطالعه آن را نمیدانستم و این درس خواندن را برایم دشوار کرده بود 

تا اینکه تصمیم گرفتم به طور ویژه برای درس ریاضی وقت بگذارم و به اندازه کافی تست بزنم و بررسی کنم  از آن به بعد دقت خود را در کلاس درس برای فهمیدن بهتر مطالب بالا بردم 

و در منزل ابتدا کتاب درسی را کامل مطالعه می کردم و سپس به سراغ تست های کتاب هاب آبی و سه سطحی میرفتم و آنها را بعد از کار کردن بررسی میکردم

 و بلاخره بعد از گذشت مدتی توانستم درصد خود را بالا برده و به نتیجه دلخواهم دست پیدا کنم.


ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 1 نفر

علی عبادی علینظر
علی عبادی علینظر از شهر خوي- تراز 6741 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم.

پس از تسلط به مطالب جزوه دبیر نصف تست های کتاب آبی کانون را به صورت مضربی حل می کنم.

پس از یک هفته بقیه تست های کتاب آبی کانون را حل می کنم.

در هنگام حل تست، تست های مهم را نشان دار می کنم و تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

حامد خلیل لو
حامد خلیل لو از شهر خوي- تراز 6827 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 

در این درس چند 8 از 10 میزنم

پس از تدریس دبیر به مطالعه دقیق کتاب درسی می پردازم و نکات مربوط به هر مبحث را یادداشت می کنم.

پس از مطالعه کتاب درسی، درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم.

پس از تسلط به درسنامه، از روی این کتاب تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

کتاب آبی ریاضی تاثیر به سزایی هم درامتحانات مدرسه و هم در آزمون ها برایم داشته است.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

علیرضا خیاط
علیرضا خیاط از شهر سرايان- تراز 6225 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

خواندن کتاب+نکات درسنامه+خلاصه نویسی درسنامه و کتاب +تست...زیست: خواندن سریع هر درس یا هر بخش +خواندن دقیق و کلمه به کلمه کتاب+خواندن درسنامه و نوشتن نکات مهم در کتاب+تست...شیمی:خواندن کتاب+درسنامه و نوشتن نکات+تست
(در دروس عمومی روش خاصی ندارم)

2-منابع و کتابها:ریاضی:آبی کانون..فیزیک،شیمی،دینی،عربی :خیلی سبز..زیست:درسنامه گاج + نشرالگو..زبان:جامع خط سفید

3-ساعت مطالعه:روزهای مدرسه۶-٧ساعت و تعطیل ١۰-١٢ساعت
4-میزان مطالعه عمومی و اختصاصی: دروس اختصاصی تا دوشنبه-سه سنبه هفته دوم و عمومی سه شنبه وچهارشنبه هفته دوم

5-میزان تست زنی در هر درس بستگی به چه دارد؟به میزان تسلط(تست تا جایی باید زده بشه که رو مبحث مسلط بشیم..)

6-تحلیل ازمون کی؟روز ازمون.. چگونه؟١- بررسی سوالاتی که اشتباه پاسخ دادم٢-بررسی سوالات نزده٣-نوشتن نکات جدید + نوشتن سوالات مهم در دفتر

6-برنامه ریزی:بعد ازمون یه برنامه کلی میریزم و هرشب برا روز بعد با توجه به دروس مدرسه و..برنامه ریزی میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 13 نفر

هستی هاشمی
هستی هاشمی از شهر كاشان- تراز 6780 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من علاقه زیادی به درس ریاضی دارم و در این زمینه بسیار مطالعه می کنم و از منابع متفاوت کانونی و غیر کانونی زیادی استفاده کرده تا  با تنوع تست ها آشنا شده و به بحث مورد نظر تسلط کامل داشته باشم و نحوه ارایه سوال ها از فرمول ها را به خوبی درک کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 2 نفر

فاطمه ولی پور
فاطمه ولی پور از شهر بروجرد- تراز 6879 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من در این درس، ابتدا جزوه مربوط به مدرسه را مطالعه می کنم. سپس خط به خط کتاب درسی را مطالعه و بررسی می کنم. از روی کتاب آبی تست برای آن مبحث، تست حل می کنم. برای جمع بندی از کتاب سه سطحی کانون استفاده می کنم.


ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 2 نفر

سینا مفرد
سینا مفرد از شهر گرگان- تراز 6813 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 رسانده ام.

من در این درس، ازسال های پایه سعی کرده ام خوب کار کنم. در کلاس درس سعی می کنم مفاهیم را خوب درک کنم و بعد از کلاس در منزل تمرین های کتاب و تمرین های مشابه کنکور را کار می کنم و آنها را تحلیل کرده و در نهایت از آزمون های کانون هم استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 3 نفر

میثم انصاری
میثم انصاری از شهر ملكان- تراز 6783 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من در این درس، هر مبحث را  از روی کتاب درسی ابتدا به صورت روزنامه وار  و سپس عمیق، مطالعه می کنم. بعد مطالب مهم را خلاصه نویسی و نکته برداری می کنم. و ار روی کتاب آبی و سه سطحی تست حل می کنم. 

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

بیتا صباغ کرمانی
بیتا صباغ کرمانی از شهر كرمان- تراز 6813 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

در این درس، در هر مبحث، ابتدا جزوه معلم را به طور کامل مطالعه می کنم و چند تست آموزشی از آن مبحث حل می کنم، سپس شروع به حل تست ها از کتاب کمک درسی می کنم. در صورتی که زمان کافی تا آزمون داشته باشم تست ها را مجدداً حل می کنم. از کتاب جمع بندی اختصاصی دوازدهم در ایام امتحانات استفاده کردم.

ویژگی های کتاب جمع بندی اختصاصی:

 • 1) داشتن تست های مفید برای جمع بندی

 • 2) پوشش کامل مطالب درسی

 • 3) با این کتاب می توان با صرف کمترین زمان ممکن درس هارا جمع بندی کرد

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 2 نفر

امیر یوسف نیاپاشا
امیر یوسف نیاپاشا از شهر بابل- تراز 6715 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من در درس ریاضی، ابتدا با استفاده از تست های کتاب آبی کانون و سپس بعد از گذشت یک تا دو هفته با استفاده از کتاب فوق العاده سه سطحی برای تثبیت توانستم به درصدهای قابل قبولی برسم.

مرور در شب آزمون و مشاهده فیلم های سایت کانون نیز کمک بسیار خوبی برای پیشرفت در این درس به من کرده است.


ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 1 نفر

علی تهرانی فرد
علی تهرانی فرد از شهر ميبد- تراز 6971 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 7 به 10 رسانده ام.

من در هر مبحث، تمام تمرین های کتاب درسی را بعداز تدریس معلم حل می کنم. تست های زیادی را در منزل می زنم و مرور می کنم. در آزمون تمام سوالات را به دقت می خوانم و از تکنیک ها استفاده می کنم. هدف گذاری چند از ده قبل از آزمون را انجام می دهم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 4 نفر

فرنوش گلستانه
فرنوش گلستانه از شهر اصفهان- تراز 6773 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من در این درس، چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش داده ام.

من در این درس، برای هر مبحث، ابتدا جزوه و کتاب درسی را باهم مطابقت می دهم و نمونه مثال های کتاب درسی را برای یادگیری حل می کنم سپس تست های آموزشی کنکورهای سراسری قبل از سال ۹۲ به بعد و همچنین سوالات تالیفی آبی کانون را کار می کنم. سپس به سراغ تست های سطح اول کتابهای سه سطحی رفته و برای تسلط بیشتر  از روی این کتاب تست حل می کنم از روی جواب های تشریحی تسلط خودم را بالاتر می برم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 2 نفر

احسان ویسی
احسان ویسی از شهر جوانرود- تراز 6922 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

من در این درس، ابتدا مطالبی را که قرار است در آزمون بعد بیاید مطالعه می کنم تا تصویر کلی از آن را داشته باشم. سپس یادگیری خود را با درس نامه و جزوه معلم تکمیل می کنم و به سراغ تست می روم.

نحوه استفاده از کتاب آبی ریاضی3:

ابتدا درس نامه کتاب را خوانده و تست ها را در روز بعد کار می کنم، یک یا دو روز قبل از آزمون هم، آزمون جمع بندی را کار خواهم کرد تا تمام نکات برایم مرور شود.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 9 نفر

اسماء پوزش
اسماء پوزش از شهر دهدشت- تراز 7576 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

ابتدا پس از تدریس معلم تمرین ‌های کتاب درسی را حل می‌کنم و سپس به سراغ تست‌های کتاب آبی می‌روم و بعضی از سوالات مهم و نکته دار را نشان دار می‌کنم و در هفته دوم از کتاب سه‌سطحی برای جمع‌بندی استفاده می‌کنم و دوباره تست‌های نشان دار را کار می‌کنم

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 7 نفر

علی بهرامی گرجی
علی بهرامی گرجی از شهر بهشهر- تراز 7581 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

من برای مطالعه این درس، در هر مبحث، ابتدا درسنامه  کتاب کمک درسی و جزوه معلم را به همراه مثال های آن مطالعه می کنم. سپس تست می زنم و رفع اشکال انجام می دهم. برای تست زدن از کتاب های آبی و سه سطحی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 4 نفر

فاطمه حضرتی مولائی
فاطمه حضرتی مولائی از شهر زنجان- تراز 5957 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را در کانون 9 از 10 میزنم

در درس ریاضی فرمول ها بسیار مهم هستند و باید در ذهن بمانند تا بتوانم از آن استفاده کنم.

من سعی می کنم تمام فرمول ها را در دفتری جداگانه بنویسم تا همیشه بتوانم راحت آن ها را مرور کنم.

 تست های زیادی کار می کنم تا موارد استفاده فرمول ها را بدانم و اشتبا نکنم.

برای استفاده از کتاب آبی ابتدا تست ها را انتخاب می کنم و بعد شروع به تست زدن می کنم. ا

بتدا از سوالات آسان شروع می کنم تا به سوالات دشوار برسم. هرچه مطلب جدید در کتاب یافتم که مهم و ضروری باشد در کتابم یادداشت می کنم. چون می دانم بعدا به دردم خواهند خورد.

درسنامه کتاب را با دقت می خوانم چون روش های خوبی برای پاسخ گویی به سوالات دارد که می تواند سرعت من را در پاسخ دادن به سوالات بالا ببرد.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه آزادی
فاطمه آزادی از شهر قوچان- تراز 6261 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 پاسخ میدهم.

 • بعد از تدریس در کلاس ،درس را حتما روزنامه وار مطالعه میکنم

 •  برای ریاضی حتما از روش درس هروز همان روز استفاده

 • میکنم نکات مهم درسی را خلاصه وار یادداشت میکنم

 •   بعد از مطالعه چندین سوال از خود کتاب درسی کار میکنم تا یاد نگیرم سراغ سوال بعدی نمیرم

بعد از مسلط شدن کامل به مطالب چندین تست دیگر بدون کمک گرفتن از پاسخنامه حل میکنم و بعد تست ها را بررسی میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیررضا فروغی نیا
امیررضا فروغی نیا از شهر قوچان- تراز 6796 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را در ازمون ها 9 از 10 میزنم.

ریاضی ابتدا مفاهیم را مفهومی میخواندم .

 بدون این که چیزی را حفظ کنم .سپس از آن مبحث تست می زنم واز هر 10 تستی که می زنم پاسخ نامه را می خوانم و تست هارا صحیح می کنم .

 بعد از آن قسمته ای حفظی را که کمتر است ، از روی کتاب می خوانم تست می زنم

 و بعد از جند روز ، درس نامه ی کتاب کار را می خوانم

باز همان تست ها را می زنم .


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

فاطمه فرامرزی
فاطمه فرامرزی از شهر قوچان- تراز 5937 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 جواب میدهم.

من ازکتابهای آبی کانون برای دروس ریاضی و فیزیک استفاده میکنم وبصورت

پوششی تست میزنم یعنی برای مرورهرمبحث ابتداتعدادی تست میزنم

وسپس به پاسخنامه مراجعه کرده تاببینم به چه تعدادپاسخ صحیح یاغلط

داده ام وباتوجه به پاسخنامه میزان تسلطم نسبت به بحث مشخص شده

وبعدقسمتهایی که نیازبه مرورمجدددارد بااستفاده ازدرسنامه کتاب دوباره

مرورمیکنم       


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی از شهر اردبيل- تراز 6592 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی

پیشرفت در چند از ده: از 5 به 8 

1-ابتدا برای درک مطلب بهتر جزوه را می خوانم -2- سپس برای جزئی خوانی نوبت به مطالعه‏ ی كتاب درسی می‏رسد كه خط به خط آن را می خوانم و تمام مثال‏ها و تمرین‏های حل‌شده و حل‌نشده را حل می کنم. -3-اول با دقت و مفهومی یاد می گیرم و سپس فرمول‏ها و نكات و رابطه ‏ها و... را حفظ می کنم.-4- در ادامه‏ ی یادگیری تعدادی تست به طور آموزشی از مبحثی كه مطالعه می کنم، از کتاب آبی ریاضی حل می کنم. در حل تست به طور آموزشی، زمان تست زدن مهم نیست،-5-  نکات کلیدی را در کتاب درسی یاداشت می کنم-6-.در انتها بعد از تسلط بر روی تمام نکاتی که یادداشت کردم از کتاب سه سطحی کمک میگیرم و با رعایت کردن زمان تست زنی به کمک کرنومتر زمان میگیرم.-7- از روش ف ش ن م برای علامت گذاری سوالات کتاب و بازخوانی آن استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : شهره جعفری 1 نفر

آذرخش مهدی زاده
آذرخش مهدی زاده از شهر قوچان- تراز 5928 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در کانون 9 از 10 میزنم.

من ازکتابهای سه سطحی کانون برای تست زدن استفاده میکنم

به این صورتکه پس ازمطالعه کامل کتاب درسی وسپس جزوه معلم به سراغ تست های کتاب سه سطحی رفته وآنهاراحل میکنم

من تست های مهم وکلیدی رانشان دارکرده ام

در اخر هم مرور و جمعبندی میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

شمیم السادات طباطبائیان
شمیم السادات طباطبائیان از شهر سمنان- تراز 6116 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من در درس ریاضی پیشرفت کردم و از 4 از ده به 6 از ده ارتقا پیدا کردم

1)خواندن  خط به خط جزوه اساتید

2)مطالعه درسنامه هر مبحث

3)تست زنی در یک مبحث حداقل 250تست

کتابی که استنفاده میکنم دارای نکات زیر است

1)پاسخ تشریحی بسیار کامل2)استفاده ز درخت دانش و تعیین سطح از ان3)تنوع بالای سوالها

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاضل ناظمیان
فاضل ناظمیان از شهر سمنان- تراز 6221 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

چند از ده من از ۵ به ۷ ارتقاء یافته است

درس ریاضی من همیشه ضعیف بود اما یک روز از یکی از رتبه های برتر مدرسه خودم پرسیدم و روش او را اجرا کردم و به این پیشرفت رسیدم که به مرور بهتر هم خواهد شد...

روش اینچنین است که شما ریاضی را سر کلاس مدرسه می فهمید و بعد سر کلاس کنکور روش های تستی و نکات را یاد میگیرید

سپس با زدن تست های یک منبع نسبتا راحت مثل خیلی سبز خود را می سنجید

سپس خلاصه نویسی روش ها و نکات تستی را انجام می دهی و هر هفته قبل آزمون آن را می خوانی برای بهتر شدن منابع سخت تر مثل سه سطحی را میخوانم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

مرتضی صحبت زاده
مرتضی صحبت زاده از شهر شهر قدس- تراز 6566 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

 چند از ده خود را از       6         به        7        رساندم.

روش مطالعه 

 • تمرین تکرار مداوم دارم

 • استفاده از منابع مختلف میکنم

 •  آزمون گرفتن از خود قبل از آزمون دارم

 • استفاده از آزمون های آنلاین میکنم

 • تایم گرفتن در حین تست زنی دارم

 • مشخص کردن درسی که می خواهم بخوانم در روز جمعه هفته قبل از آزمون دارم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مهدی ممشلی
مهدی ممشلی از شهر مينودشت- تراز 7075 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

 چند از ده خود را از      5      به     7      رساندم.

درس ریاضی :

قبل از تدریس معلم،مطلب(جزوه دبیر) را روزنامه وار مطالعه می کنم.

بعد از کلاس جزوه ی دبیر را مجدد مرور می کنم به حدی که به سوالات تسلط پیدا می کنم.

سپس یکبار دیگر مسائل و تمرینات کتاب را حل می کنم.

وبعد به سراغ کتاب آبی می روم.

هنگام مطالعه کتاب آبی ابتدا از تست های کنکور شروع می کنم،سوالات نکته دار و آنهایی که موضوع را پوشش می دهند را برای خودم با تیک مشخص می کنم،

سپس به سراغ تست های تالیفی می روم وبرای مرور مهم از سوالات نشان دار استفاده می کنم.

بعد ازتسلط کافی بر کتاب آبی به سراغ کتاب سه سطحی می روم و سوالات را در سه سطح با تعداد کمتر وبه صورت ترکیبی حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

ابوالفضل قاسمی نیا
ابوالفضل قاسمی نیا از شهر آزادشهر- تراز 6278 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از        4       به     8      رساندم.

نحوه مطالعه درس ریاضی

دلیل اینکه من در درس ریاضی از آزمون های اول مهر پیشرفتی نداشتم این بود که روش مطالعه آن را نمیدانستم

 تا اینکه تصمیم گرفتم به طور ویژه برای درس ریاضی وقت بگذارم و به اندازه کافی تست بزنم و بررسی کنم 

از آن به بعد دقت خود را در کلاس درس برای فهمیدن بهتر مطالب بالا بردم

و در منزل ابتدا کتاب درسی را کانل مطالعه میکردم

و سپس به سراغ تست های کتاب هاب آبی و سه سطحی میرفتم

و آنها را بعد از کار کردن بررسی میکردم و بلاخره بعد از گذشت مدتی توانستم درصد خود را بالا برده و به نتیجه دلخواهم دست پیدا کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمدمهدی قزاق
محمدمهدی قزاق از شهر آزادشهر- تراز 6253 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از        5       به      9      رساندم.

نحوه مطالعه درس ریاضی

روش مطالعه من برای درس ریاضی در مرحله اول کتاب و حل تمام تمرین ها و مثال های حل شده کتاب میخوانم

و در مرحله بعد درسنامه کتاب کار را مطالعه می کنم و تست آموزشی می زنم

و در هفته دوم از تست های زمان دار استفاده می کنم و استفاده از تست های زمان دار موجب صرفه جویی در زمان  و تسلط  بر مباحث می شود.

تست های زماندار را با کتاب آبی میزنم و در جمع بندی قبل از آزمون از سه سطحی استفاده میکنم.

مهمترین ویژگی کتاب آبی برای من پیمانه ای بودنش هست که باعث شد وقت را تنظیم کنم

و ویزگی مهم سه سطحی برای سطح بندی آن است که باعث شده سطح خود رادر هر مبحث متوجه شده و راحت تر برای درصد کامل برنامه ریزی کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

محمدعلی ترابی
محمدعلی ترابی از شهر قم- تراز 6324 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از        4       به      8      رساندم.

روش مطالعاتی درس ریاضیات

در درس ریاضی در پایه دهم وضعیت مناسبی نداشتم و پایان سال در درس ریاضی نمره لازم را کسب نکردم ولی در تابستان شروع به خواندم و تمرین کردن در این درس کردم.

از تمرینات تشریحی شروع کردم .

نمونه های تمرینات کتاب درسی را در کتاب پرتکرار تمرین می کردم،البته پس از مدتی که به ریاضیات علاقمند تر شدم تعداد اندکی از سوالات کتاب آبی  را نیز مثل سوال تشریحی بدون توجه به گزینه های آن ( مثل تمرین های کتاب درسی) حل می کردم.

رسیدن به جواب صحیح سوالات تستی بسیاربرایم  لذت بخش بود.حل تمرین های هرروزه من باعث شد پس از 2ماه کامل برمطالب ریاضیات دهم تسلط پیدا کنم.

این روند حل تمرین در سال یازدهم به روزهای تدریس ریاضیات محدود شد.البته در روزهای تعطیل  نیز زمان های مشخصی برای کار تستی درنظرگرفته بودم.

با استمرار این روند توانستم در آزمون های جمع بندی پایه به چند از 10 بالای 7 برسم توانسته ام روند ثابتی در این درس داشته باشم.

به سوالات کنکور سراسری کتاب آبی بسیاراعتقاد دارم و حداقل 40 تست در هر نوبت کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

شکیلا سادات شریفیان
شکیلا سادات شریفیان از شهر تهرانسر- تراز 6572 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از        5       به      7      رساندم.

روش مطالعه ی درس ریاضی :

بار اول هر مبحث را با دقت مطالعه میکنم

و روی ان وقت میگذارم تا روی مسائل تشریحی تسلط کافی داشته باشم .

سپس جزوه ی استاد یا درسنامه را مطالعه میکنم و سوالات انها را چند بار حل میکنم .

برای تست زدن هم ابتدا از تست های ساده تر شروع کرده و کم کم سوالات سخت تر را جواب میدهم .

از هر درس ریاضی حتما خلاصه تهیه میکنم تا در دفعات بعدی زمان کمتری صرف مطالعه و یاداوری مطالب شود و وقت بیشتری برای تست زدن داشته باشم .

من با زدن تست های کتاب ابی با انواع تیپ بندی و انواع مختلف تست هایی که در ان فصل مطرح میشود اشنا میشوم .

اگر با سوال جدیدی رو به رو شوم ابتدا سعی میکنم شبیه سازی کرده و تشخیص دهم جز کدام تیپ بندی است تا به نحوه ی حل کردن سوال پی ببرم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مبین مام رحیمی
مبین مام رحیمی از شهر بوكان- تراز 5889 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )
 • این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

 • اول کتاب مدرسه  را می خوانم

 • تمرینات کتاب درسی را کامل حل می کنم

 • درسنامه کتاب های کمک آموزشی را می خوانم و نکته برداری می کنم

 • 20 تست آموزشی انتخاب می کنم و حل می کنم

 • اگر مشکلی داشتم باز هم به سراغ کتاب درسی می روم

 • بعد از 2 روز بفیه تست ها را زمان دار حل می کنم

 • هر روز 2 ساعت مطالعه می کنم    

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

پیام عزیزی
پیام عزیزی از شهر بوكان- تراز 6480 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

من در این درس 40درصد پیشرفت داشتم و 7از 10 میزنم

هر روز یک ساعت و نیم مطالعه می کنم

جزوه معلم را بصورت به روز خوانی مطالعه می کنم کامل مطالعه می کنم

و سپس تمرینات و مباحث کتاب درسی را حل می کنم

تست هایی را از یک منبع انتخاب می کنم و به صورت بدون زمان آنها را حل می کنم

 و سپس پاسخ را از از پاسخ نامه نگاه می کنم و تست هایی را نشان دار می کنم

بعد از تست های غیر حضوری و کتاب 3 سطحی استفاده می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

دانیال کریمی
دانیال کریمی از شهر بوكان- تراز 6563 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )
 • این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

 • اول کتاب درسی را مطالعه  می کنم

 • تمرینات کتاب درسی را حل می کنم

 • برای مباحث مطالعه شده تست زمان دار حل می کنم بصورت پیمانه ای یا زوج و فرد

 • تست های اشتباه را برای بررسی بیشتر نشان دار می کنم

 • تست های نشان دار را در هفته دوم نشان دار می کنم

 • آزمون غیر حضوری و آزمون های قبلی را در هفته دوم حل می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سيده كوثر موسوی
سيده كوثر موسوی از شهر قم- تراز 6507 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

روش کم در این درس:

 • 1) آموزش درس ریاضی سر کلاس اتفاق می افتد و در کلاس درس را خوب یاد می گیریم. (مثال ها را سعی می کنم خودم اول حل کنم.)

 • 2) تست های  کتاب سه سطحی ریاضی را با محدودیت زمانی حل می کنم و سوالاتی را که مشکل دارم مارکدار می کنم و در آزمون های دوره ای آن ها را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

سينا آرتق زاده
سينا آرتق زاده از شهر كلاله- تراز 6589 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 8 به 10 رساندم.

روش مطالعه در درس ریاضی:

 ابتدا کتاب درسی را بررسی میکنم و سپس مثال ها  و تمرین های کتاب درسی را با دقت حل می کنم.

بعد از حل تمرین های کتاب درسی از  کتاب آبی کانون و جزوه های دیگرم استفاده میکنم به گونه ای که ابتدا جزوه مطالعه میکنم و بعدش حل کردن تست ها ی کنکوری مخصوصا  دفتر 

چه سوالات آزمون های گدشته کانون را بررسی می کنم .

در مر حله آخر از کتاب آبی کانون تست ها را حل می کنم وبه صورت زمان دار از خودم امتحان می گیرم .

روش استفاده از کتاب آبی :

 • ابتدا کتاب درسی و سپس کمک درسی را می خوانم .

 • تست های کنکورهای سراسری و آزمون های گذشته کانون را در ابتدا حل می کنم .

 • تست های تالیفی را به صورت زمان دار از خودم امتحان می گیرم .

تست هایی که اشتباه زده ام و یا حل نکردم را دوباره بررسی و رفع اشکال می کنم .

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 4 نفر

پریسا عابدینی
پریسا عابدینی از شهر اليگودرز- تراز 6673 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون به‌صورت 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا جزوه درسی خودم را مطالعه می‌کنم.

سپس در هر مبحث 5 تست از کتاب آبی کانون تمرین می‌کنم.

در آخر هفته بقیه تست‌های کتاب آبی را تمرین می‌کنم.

تست‌های نکته دار را نشانه‌دار می‌کنم و این نکات را مرور و مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 2 نفر

مهدیه رضا پور
مهدیه رضا پور از شهر نهبندان- تراز 6483 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

-ابتدا کتاب درسی را در همان روز پس از تدریس توسط معلم مطالعه میکنم.

-در زمان تدریس نکات مهمی که معلم میگوید را یادداشت کرده تا بعداً برای مرور از آن استفاده کنم.

-سپس به  کتاب آبی   مراجعه میکنم و تست ها را تمرین میکنم.

-از تستهای کنکور سالهای قبل استفاده میکنم.

-سپس تستهای تالیفی را کار میکنم.

-از تستهای کتاب سه سطحی در مرحله آخر در هفته دوم استفاده میکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 11 نفر

فاطمه کاردان
فاطمه کاردان از شهر تربت جام- تراز 6897 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

 

این درس را 9 از 10 میزنم

من به تنهایی در خانه با کتاب های کمک آموزشی به درک بالاتری میرسم.به همین خاطر اغلب پیش از تدریس مطالب توسط دبیر،من تست ها و مطالب را کامل کرده ام.

تمرکز روی تست و سوالات محاسباتی:نقطه ضعف اغلب دانش آموزان تست های محاسباتی است بنابراین بیشتر زمان من به محاسبات اختصاص میابد

تلاش میکنم تا در نوشتن فرمول های حفظ ،بفهمم و روند و الگوی مشخصی برای آنها پیدا کنم

منبع من ابتدا کتاب آبی قلمچی و برای تسلط بیشتر خیلی سبز است چون کتاب های ابی قلم چی هم درسنامه دارد هم تست وبه همه این را توصیه میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

محمد عارفی مقدم
محمد عارفی مقدم از شهر دهدشت- تراز 6799 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آرمونهای کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

 ابتدا کتاب درسی را می خواندم .

 بعد تعدادی تست نسبتا دشوار از کتاب سه سطحی حل میکنم

سپس آزمون های سال گذشته کانون را حل میکنم که کمک بسیار خوبی به من میکرد.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 7 نفر

امیر علی ترشیزی
امیر علی ترشیزی از شهر تربت حيدريه- تراز 6128 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

در این درس حدود 2.5برابر رشد داشتم.

من در درس ریاضی به درصد 70 دست پیدا کردم که شاید بخش اعظم این درصد را مدیون کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضی هستم.

در این درس پس از این که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم اما ابتدا این تست ها از کتابی به جز کتاب کانون بود.

 در سال چهارم پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن ، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم. به خصوص زمانی که در دوران جمع بندی آزمون های کنکور را از خودم امتحان گرفتم متوجه شدم که تقریبا بر تمام تیپ سوالات کنکور تسلط پیدا کرده ام.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مهدی بهرامی
مهدی بهرامی از شهر مباركه- تراز 6670 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

درس ریاضی را من ابتدا از روی کتاب درسی میخوانم و مثال و تمرین هایش را حل میکنم.

بعد به سراغ جزوه معلم میروم.

 توضیحات درس نامه ها را تکمیل می کنم.

فرمول های مهم را هایلایت می کنم.

سپس به سراغ کتاب آبی رفته درس نامه ها را مرور میکنم نکات و فرمول های مهم را در حاشیه کتاب می نویسم.

بعد به سراغ تست های آسان میروم آنها را حل میکنم.

 سعی میکنم زمانم را نیز کنترل کنم.

به فاصله یک روز بعد به سراغ تست های سخت تر میروم و آنها را کار میکنم و در روز بعدش آنها را مرور خواهم کرد.

من قبل از آزمون تست های نشان دار ومفاهیم هایلایت شده را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 21 نفر

ابوالفضل علی زاده بایزیدی
ابوالفضل علی زاده بایزیدی از شهر تربت حيدريه- تراز 6822 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی سعی میکنم ابتدا در کلاس درس خیلی خوب گوش دهم سپس با بررسی درسنامه کتاب ابی کانون که مختصر و مفید می باشد نکات لازم را در حاشیه جزوه دبیر یادداشت می کنم بعد از ان به سراغ تست می روم

تست زنی من در ریاضی سه حالت دارد :

1-تست های آموزشی

2-تست های کلی

3- تست های زماندار

در مرحله اخر که تست ها را زماندار میزنم تقریبا مسلط هستم و در زمان کنکور قادر به حل تست ها می باشم.

در دو روز اخر تست های نشانه دار خودم را حل میکنم. ونکات یادداشت شده را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

پوریا دانای سیوکی
پوریا دانای سیوکی از شهر تربت حيدريه- تراز 6192 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

در این درس رشد 30 درصدی داشتم

تاحدود یک سال قبل این درس نقطه ضعف پایدار من در کارنامه 5نوع درس بود اما ضعف کار را یافتم و هنوز هم در حال بهبود بخشی به این ضعف و مشکلات هستم.

در درس ریاضی برخلاف باور ایجاد شده همیشه تست زیاد موثر نیست حداثل برای دانش آموزی که احساس تسلط بالای80 درصد را به طور کلی نسبت به ریاضی ندارد.لازمه کار این است که در گام نخست سعی کند با مراجعه به درسنامه و کتاب درسی مطالب را به صورت کامل بفهمد و درک تصویری و صحیح از کل درس را در ذهن خود ایحاد کند.

در این مرحله که مهمترین مرحله هم تلقی می شود حل تمارین درسنامه و کتاب درسی کافی است، اما نه به صورت ذهنی بلکه کاملا به صورت تشریحی ونوشتاری سپس باتوجه به پاسخ نامه تشریحی نقص های خود را برطرف کند

قسمت بعدی کار با تست های آموزشی و خواندن کامل پاسخ نامه تشریحی و یادگیری فرمول سریع می باشد سپس می توان با تست های کتاب آبی و تست های ساده تر شروع و بعد تست های سه سطحی را کار کرد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فائزه غلامی منظری
فائزه غلامی منظری از شهر تربت حيدريه- تراز 6286 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه ­ی قوت من و بالاترین درصد من است.

من این درس را عمیق مطالعه می کنم و از حفظ فرمول های بیهوده پرهیز می کنم.

 من عامل موفقیتم را در شــیوه ی مطالعه ی خاص خود در درس ریاضی می دانم . ابتدا ســعی می کنم درس ها را مفهومی یاد بگیرم و برای این کار از نوشــتن جزوه در کلاس های مدرســه غافل نمی شــوم.

 من برای بالا بردن سرعت و توانایی پاسخ گویی به تســتها از کتابهای آبی و سه سطحی کانون استفاده می کنم.

 بخش اعظم این درصد را مدیون کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضی هستم. در این درس پس از این که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خوانم، تست می زنم اما ابتدا این تست ها از کتابی به جز کتاب کانون بود. در سال دوازدهم پس از معرفی بشتیبانم  با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن ، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم. به خصوص زمانی که در دوران جمع بندی آزمون های کنکور را از خودم امتحان میگیرم متوجه میشوم که تقریبا بر تمام تیپ سوالات کنکور تسلط پیدا کرده ام.

 کتاب 30 سال کنکور ریاضیات تجربی (آبی قلمچی) را چند دور کار می کنم و به یک بار کار کردن تست ها اکتفا نمیکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

علی‌منصور غیاثی
علی‌منصور غیاثی از شهر تنكابن- تراز 6693 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی

چند از ده درس ریاضی: 7 از 10

 • 1- ابتدا جزوه درسی خود را می خوانم و پس از آن درسنامه های مربوط به کتاب های  آبی کانون را می خوانم

 • 2- نکات مهم درسنامه را  جزوه ام  اضافه می کنم.

 • 3- تمرین های کتاب درسی  و تست های کنکور  های اخیر را حل می کنم.

 • 4- بررسی آزمون های کانون را با دقت انجام می دهم تا به اشتباهات خود پی ببرم و یادگیری ام را اصلاح کنم.

 • 5- تست های نکته دار را نشان دار و نکات مهم آنها را در جزوه معلم وارد کرده و تکمیل می کنم

 • 6- در مدت زمان باقی مانده تا آزمون تست های نشان دار وتمرینات کتاب درسی را مجددا  تمرین می کنم

ارسال شده توسط : شهره جعفری 4 نفر

عاطفه فولادی
عاطفه فولادی از شهر تربت حيدريه- تراز 6040 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 7 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی اولویت مطالعه ام با کتاب درسی است و در مرحله بعد از کتب کمک آموزشی نیز استفاده ميکردم .

تنها راه رسیدن به تسلط درتست زنی سوالات ریاضی ، تمرین زیاد و حل تست فراوان است. اگر تمرین زیاد داشته باشیم مطمئن باشید درصد بالایی در ریاضی کسب خواهید نمود.مطالعه ی ریاضی بر مبنای سه اصل است : یادگیری ، تمرین و مرور

یادگیری اولین مرحله و مهمترین گام در مطالعه ریاضی است

حال که درس را خوب یاد گرفته و خلاصه نویسی را انجام داده اید برای تثبیت و تسلط بیشتر و نیز افزایش سرعت تست زنی باید تعدادی تست بزنید

در این درس نیز باید مرور داشته باشیم چون حجم مطالب درسی زیاد است و ممکنه بعضی از مطالبی که قبلا خوانده شده در صورت مرور نداشتن فراموش شوند.

در انتخاب تست‏های تمرینی، اولویت با تست‏های کنکورهای سال‏های گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسی را پوشش می‏دهند کتاب آبی دارای تست های کنکوری و هم چنین کتاب زرد اختصاصی کتابهای خوبی هستند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مهدی مرادی
مهدی مرادی از شهر شاهين شهر- تراز 7272 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

از منابع مطالعاتی و تست مناسب مانند کتاب های سه سطحی استفاده میکنم.

روش پاسخگویی من به سوالات این درس در جلسه آزمون به نحوی است که در ابتدا از سوالات ساده شروع کرده و در پایان به سراغ سوالات دشوار میروم. 

این باعث می شود اعتماد به نفس پیدا کنم که در حل سوالات سخت تر کمکم می کند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 23 نفر

وجیهه مجرد
وجیهه مجرد از شهر ابركوه- تراز 6384 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

در برنامه ریزی درسی ام یک روز در میان برنامه ریاضی را گذاشته ام.

ریاضی را به مدت 3 ساعت مطالعه میکنم.

سپس به کارکردن تست های آن به صورت آزمایشی اقدام میکنم.

اول چندین تست آزمایشی میزنم. 

سپس به زدن تست زمان دار اقدام میکنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

علی اسدی
علی اسدی از شهر نائين- تراز 6104 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 5 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا سر کلاس درس با دقت گوش می‌دهم

و عصر همان روز با توجه به مطالبی که آموخته‌ام و در ذهنم است شروع به تست‌زدن می‌کنم و بازیابی اطلاعات می‌کنم.

سپس در روزی که قرار است رياضي را مطالعه کنم همان مبحث رياضي را می‌خوانم

و سپس کتاب کمک آموزشی را مطالعه می‌کنم و بعد تست می‌زنم.

 طبق گفته پشتیبان در 2 روز مانده به آزمون تست‌های کتاب سه‌سطحی را کار می‌کنم،

 که هم مطالب یادآوری شوند و هم تست بیش‌تری کار کرده باشم.

ارسال شده توسط : فرزانه پورعلیرضا 3 نفر

سیدمحمدمهدی  موسوی نسب
سیدمحمدمهدی موسوی نسب از شهر دهدشت- تراز 6547 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه ­ی قوت من هست. 

من این درس را عمیق مطالعه می کردم و از حفظ فرمول های بیهوده پرهیز می کردم و این درس را جزو برنامه ی روزانه ام قرار داده بودم.

من این درس به صورت آزمونی می خوانم.

آبی کانون و سه سطحی ریاضی در تمامی مقاطع

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 2 نفر

فاطمه ابولحسنی
فاطمه ابولحسنی از شهر تهران- تراز 6736 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )در اين درس پايه قوي داشتم اما روزانه ١٠ تست رياضي را در برنامه ام گذاشته ام جدا از برنامه مطالعاتي هفتگي براي درس رياضي و اين بسيار به من كمك كرد.

به علاوه رسم نمودار هم به من بسيار كمك كرد. همچنين آزمون كانون سوالات خوبي براي تمرين دارد و هميشه آنها را دوبار حل ميكنم.

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 1 نفر

زهرا محمودابادی
زهرا محمودابادی از شهر آران و بيدگل- تراز 6477 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

با استفاده از کلاس و جزوه و کتاب درسی یعنی ابتدا مطلب را در کلاس درس گوش میدهم بعد جزوه و کتاب درسی را قشنگ مطالعه میکنم و تمرین های کتاب را حل میکنم.

وقتی درس را خوب یاد گرفتم برای تسلط بیشتر روی مطلب درسی تعدادی تست کار میکنم تست هایی که قبلا غلط زده ام هم را دوباره تمرین میکنم.

چون مطالب زیاد است شاید مطالبی باشد که قبلا مطالعه کرده باشم ولی فراموش شده باشند که در این صورت با مرور کردن به روش بازیابی یعنی ابتدا تست سپس خواندن یادآوری و رفع اشکال میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه ابوالحسنی مقدم
فاطمه ابوالحسنی مقدم از شهر طبس- تراز 6317 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

قبل از تدریس دبیر مطالب را در حد کتاب پیش خوانی می کنم.

در هنگام تدریس به خوبی گوش می دهم و هر سوالی که برایم پیش بیاید را می پرسم.

در زمان تعیین شده در برنامه ام نکات کتاب کار و جزوه کلاسی ام را مرور می کنم.

در نهایت به سراغ تست های کتاب کار میروم.

هر سوالی که از کتاب کار داشته باشم را از دبیرم می پرسم.

در زمان معینی دوباره تست هایی را که زده ام را می زنم.

اگر در آن هنگام نکته ای از تست ها یاد گرفتم را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

مونس ذوالفقاری
مونس ذوالفقاری از شهر طبس- تراز 7472 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

روزی که معلم درسی را جدید یاد می دهد من متن کتاب و جزوه معلم را با دقت می خوانم.

سپس درس نامه ی کتاب کار را مرور می کنم تا در هر درس نکات مورد بحث خوانده شود.

سپس به طور مداوم از آن مبحث روزی 30 تست می زنم و تست هایی را که نشان دار کرده بودم دوباره از اول حل می کنم تا مطمئن شوم که از آن مبحث مشکل خاص دیگری ندارم.

سپس وقتی وارد یک مبحث جدید می شوم هر از گاهی دوباره به این مبحث سری می زنم و چند سوال به دلخواه حل می کنم تا مطنئن شوم که از ذهنم نرفته است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 17 نفر

سید مهدی زارع زاده
سید مهدی زارع زاده از شهر ابركوه- تراز 7824 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

پس از مطالعه کتاب درسی و جزوه ها به سراغ کتاب تست می روم و سعی می کنم نکات اضافی را از لا به لای تست ها استخراج کنم. من سعی می کنم با افزایش میزان تست زنی نقاط ضعف خود را پیدا کنم و آنها را رفع کنم یعنی بعد از حل کردن تست ها بررسی می کنم که در کدام تست ها ضعیف بودم یا به مشکل برخورد کردم سپس مشکل خود را پیدا کرده و سعی می کنم با مطالعه بیشتر و تمرین بیشتر آن مشکل را در تست های بعدی رفع کنم.

پس از مرور نکات و درسنامه شروع به تمرین و حل کردن تست ها به تعداد نامحدود می کنم.

پس از آن تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 23 نفر

علیرضا سالاری خواه
علیرضا سالاری خواه از شهر ابركوه- تراز 6294 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

من هر روز ریاضی را مطالعه می کنم.

در ابتدا به سراغ کتابهایم و جزوه های معلم می روم و سعی می کنم با دقت مباحث را مطالعه کنم و بر روی آنها مسلط شوم و تا به طور کامل درس را متوجه نشدم آن را رها نمی کنم.

در حین مطالعه نکاتی را که به نظرم مهم هستند یادداشت می کنم.

پس از مطالعه درس نامه و مرور نکاتی که یادداشت کرده ام شروع به حل تست های آزمایشی می کنم.

پس از تسلط کافی بر تست ها شروع به حل کردن تست ها به صورت زمان دار می کنم.

من از کتاب های تست دیگر نیز در کنار کتاب آبی برای تمرین استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

محمد رزاقیان ارانی
محمد رزاقیان ارانی از شهر آران و بيدگل- تراز 6433 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

از آنجا که درس ریاضی محاسباتی هست و با توجه به اینکه در درس ریاضی من ضعیف بودم من در درس ریاضی توانستم پیشرفت خیلی خوبی داشته باشم و مباحث ریاضی را به آسانی یادبگیرم چون از کتاب آبی کانون استفاده میکنم.

درس نامه ها و درخت دانش ابتدای هر درس کمک بزرگی به من میکند.

من ابتدا جزوه معلم و سپس مطالب کتاب را به خوبی خوانده و یاد میگیرم.

سپس شروع به تست زدن میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

محمدعماد شریفی
محمدعماد شریفی از شهر يزد- تراز 6977 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

 • به خاطر علاقه ی زیاد توجه به این درس دارم.

 • به متن کتاب درسی و مثال ها توجه می کنم و تمرین های کتاب درسی را به طور دقیق حل و بررسی می کنم.

 • از دی وی دی های آموزشی استفاده می کنم.

 • فیلم های سه دقیقه ای که در سایت کانون است را می بینم.

 • به برنامه راهبردی توجه ویژه ای دارم.

 • از کتاب سه سطحی و آبی کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیرسروش محمدی دستجا
امیرسروش محمدی دستجا از شهر اصفهان- تراز 6963 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه دبیر را کامل می خوانم و سوالات و مثالها را شخصا حل میکنم ، البته آموزش کامل در کلاس توسط معلم صورت می گیرد.

پس از آن سوالات سطح بالا را با چندین روش حل می کنم و سپس تست استاندارد می زنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محسن دهقان بنادکی
محسن دهقان بنادکی از شهر يزد- تراز 6575 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

برای درس ریاضی به دلیل داشتن معلم بسیار خوب زیاد نیاز به مطالعه ندارم و فقط تست کار می کنم.

درس فیزیک ابتدا تمرین های جزوه معلم را حل می کنم تا به خوبی راه بیفتم سپس شروع به تست زنی می کنم.

در درس زیست ابتدا تمام متن کتاب را حفظ می کنم به این صورت که یک پاراگراف می خوانم و از حفظ می گویم.

در درس شیمی فقط کتاب خیلی سبز را می خوانم.

در درس عربی ابتدا معنی کلمات و سپس قواعد را می خوانم و بعد تمام تمارین کتاب را حل می کنم.

در درس دینی هم ابتدا کتاب درسی را سریع می خوانم و سپس کتاب خیلی سبز را به این دلیل که این کتاب نکات مهم آیات را مشخص می کند مطالعه می کنم. 

در درس زبان مطالعه ای ندارم زیرا به کلاس زبان می روم و مشکلی ندارم. 

در کل حدودا هر روز 6 تا 7 ساعت درس می خوانم ساعات مطالعه مشخص نیست از کی تا کی باشد ولی حدودا از ساعت 6 عصر تا 20:30 شب درس می خوانم.

این را می دانم که هر چه بیشتر تلاش کنم نتیجه بهتری می گیرم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

محمدرضا جوکار
محمدرضا جوکار از شهر يزد- تراز 6887 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم .

ابتدا مبحث مورد مطالعه را تعدادی تست آموزشی میزنم و یادگیری خود را در آن مبحث می سنجم .

اشتباهات خود را از آن قسمت در جزوه ای جداگانه یادداشت می کنم .

سپس به جزوه دبیر و درسنامه های کتاب تست مربوط به همان مبحث مراجعه می کنم و یادگیری خود را تکمیل می کنم .

روز بعد دوباره سراغ تست های همان مبحث  می روم و یادگیری خود را می سنجم .

آنقدر این روش را تکرار می کنم تا آن مبحث را به طور کامل و بدون اشتباه یاد بگیرم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فرزانه جوینده
فرزانه جوینده از شهر سيرجان- تراز 6261 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه و کتاب درسی را مطالعه می کنم.

بعد از حل مسئله های کتاب سراغ کتاب تست می روم و هر آزمون نسبت به آزمون قبل تعداد تست ها را افزایش می دهم.

از کتاب ریاضی آبی و سه سطحی کانون استفاده میکنم.

ابتدا درس نامه را مطالعه کرده و سپس به سراغ تست ها میروم.

در کتاب سه سطحی از سطح سوالات آسان در هفته اول شروع میکنم وتا هفته دوم هرسه سطح را کامل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیر رضا بخشی نژاد علی اباد
امیر رضا بخشی نژاد علی اباد از شهر رفسنجان- تراز 6681 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا در این درس جزوه‌ی دبیرم را به همراه‌ مثال‌ ها و تست‌ های آموزشی مطالعه می‌کنم.

در مرحله بعد شروع به تست زدن از کتاب آبی می‌کنم و سعی می‌کنم ایرادات و نکات مهم را یادداشت کنم.

این نکات را یک یا دو روز بعد از مطالعه دوباره مرور می‌کنم و هر چند روز یک بار انجام می‌دهم.

سپس برای تثبیت مطالب درسی و نکات مطالعه شده از کتاب سه سطحی ریاضی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سامان صنعتی
سامان صنعتی از شهر رفسنجان- تراز 6389 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

در مرحله اول مطالعه جزئی کتاب درسی و جزوه معلم را در دستور کار قرار می‌دهم.

سپس با تمرین زیاد تست از کتاب آبی سعی می‌کنم تسلط خودم را بالا ببرم.

تست‌های کنکور را هم علامت‌گذاری می‌کنم تا دوباره آن‌ها را تمرین کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

کیمیا سلوکی موتاب
کیمیا سلوکی موتاب از شهر شيراز- تراز 7097 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

روش مطالعه من در درس ریاضی به این صورت است که ابتدا با دقت و مفهومی کتاب را می خوانم 

سپس فرمول ها و نکات و رابطه ها را حفظ می کنم 

در ادامه تعدادی تست آموزشی مطالعه می کنم و سرانجام تست ها را تحلیل می کنم.

 برای یادگیری بهتر و عمیق تر از کتاب های آبی دروس ریاضی استفاده می کنم 

یکی به دلیل شناسنامه دار بودن سوالها همچنین در آن از سوال های تالیفی هم استفاده شده است که می تواند تسلط من را در آن مبحث در بر داشته باشد.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 1 نفر

امیرحسین خسروجردی
امیرحسین خسروجردی از شهر سبزوار- تراز 7132 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

اصل اولیه در درک مفاهیم ریاضی، یادگیری آن است و این امر جز با تمرین بسیار امکان‌پذیر نیست. یک مفهوم را باید آن‌قدر تمرین کرد تا به‌خوبی درک شود و بتوان به‌راحتی و به‌سرعت، راه‌حل مسائل مختلف آن را یافت. نیاز  هر فرد به تمرین برای درک مطلب متفاوت است، پس نباید ناامید شد و همواره باید به تمرین  ادامه داد.

در درس ریاضی من از هر مبحث، تا جایی تمرین حل می کنم تا بتوانم حداقل 7 تمرین متفاوت از آن مبحث را حل کنم و یا اینکه پس از گذشت مدتی اگر آن مطلب را دیدم به راحتی از پس حل آن برآیم. این زمانی است که می‌توانم مدعی باشم آن مطلب را به خوبی درک کرده ام و فهمیده ام.

ارسال شده توسط : آتنه اسفندیاری 12 نفر

علی خاکپورملکی
علی خاکپورملکی از شهر شهريار- تراز 6030 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

چند از ده خود را از   3   به  5   رساندم.

روش مطالعه       

 در مدرسه معلم بعد از تدریس نمونه سوال به ما داده و در کلاس حل میکنم. در خانه از کتاب آبی قلم چی استفاده میکنم. 

ابتدا درسنامه را مطالعه کرده و بعد به سراغ تست های کتاب میروم 

و تست ها را به صورت آموزشی پاسخ میدهم. 

بعد از تسلط روی مطالب و مشخص کردن سوال های نکته دار ، در هفته ی دوم به سراغ کتاب سه سطحی رفته و تست های این کتاب را به صورت زمان دار پاسخ میدهم. از کتاب سه سطحی این کتاب همه مطالب را پوشش میدهد و چون سوالاتش استاندار است میتوانم زمان دار پاسخ دهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

یوسف لطفی
یوسف لطفی از شهر رضوانشهر- تراز 6414 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را در ازمون  ها 7 از ده میزنم

ابتدا درس نامه از کتاب کمک آموزشی مطالعه میکنم.

سپس تست تمرین میکنم به این صورت که دو در میان تست ها را انتخاب کرده و از کل مبحث تست کار میکنم.

در بازه زمانی دو روزه این کار را همچنان تکرار میکنم تا به کل تست های مبحث برسم.

سپس تعدادی تست مشخص و بصورت زماندار کار میکنم.

و در نهایت پاسخنامه را بررسی و نکات مهم را یادداشت میکنم.

 ازکتاب سه سطحی ریاضی پایه استفاده میکنم

در بین بازه های زمانی تست زمان دار از کتاب سه سطحی برای تست های زماندار استفاده میکنم

که گام به گام از سوالات متوسط به خیلی سخت تمرین میکنم و بگونه تست های چالشی هستند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

پارسا فتوت جامی
پارسا فتوت جامی از شهر تربت جام- تراز 6197 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی:

چند از ده درس ریاضی: 6 از 10

من در درس ریاضی با استفاده از کتاب های سه سطحی پیشرفت خوبی داشته ام دلیل آن هم این بوده است که  ابتدا درس را در مدرسه از معلم آموخته و بعد به کتابهای سه سطحی مراجعه کرده وتست های آن را حل میکنم و با استفاده از پاسخنامه تشریحی اشتباهات خود را برطرف می کنم

ارسال شده توسط : شهره جعفری 2 نفر

سجاد عسکری نسب
سجاد عسکری نسب از شهر رفسنجان- تراز 6357 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من ریاضی را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تمارین آن را حل می کنم.

پس از مطالعه کتاب درسی تعدادی تست از روی کتاب سه سطحی و آبی کانون حل می کنم.

ابتدا تست ها را به صورت آموزشی حل می کنم و سپس تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم

ارسال شده توسط : فاطمه فلاحت پیشه 1 نفر

مهرگان اسدیان فیلی
مهرگان اسدیان فیلی از شهر خرم آباد- تراز 7051 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

درس ریاضی را در آزمونهای کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

برای ریاضی اولویت با حل تست زیاد است و ۱روز درهفته به مدت کوتاه درسنامه را مطالعه می کنم.ب

رای ریاضی دوازدهم ابتدا مطالعه میکنم و سپس تعداد زیادی تست می زنم‌.

البته من مباحث پایه را تابستان خواندم و الان فقط از این مباحث تست می زنم.

در کل باید فرمول ها را مرور کرد وسپس تست زد.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 1 نفر

متینا میرزایی
متینا میرزایی از شهر قائم شهر- تراز 6959 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
 •  این درس ر 7 از ده میزنم

 • بعد از مدرسه که اون مبحث را معلم درس دادع همان روز آن مبحث را به همراه جزوه معلم  می خوانم.

 • بیشتر سعی می کنم مطابق با برنامه قلم چی پیش می رود.

 • از کتاب کمک آموزشی تست کار می کنم.

 • از کتاب کمک آموزشی یک سری تست ها را مشخص می کنم و تست می زنم.

 • پاسخنامه تشریحی را می خوانم و نکاتی را که مهم بود یادداشت برداری می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه امامی
فاطمه امامی از شهر قائم شهر- تراز 6653 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از 10 میزنم

اول جزوه معلم رو میخونم به صورت تشریحی و بعد تست کار میکنم.

درسنامه ی کتاب کمک اموزشی رو میخونم و مرور میکنم.

سعی میکنم از هر مبحث 50 تا تست رو بزنم چون در درس ریاضی باید بیشتر تمرین و تکرار کرد.

کتاب ابی چون جمع بندی درسنامش خیلی خوبه خیلی بهم کمک میکند.

بیشتر سوالات کنکور و کانون هست نسبت به انتشارات دیگر تالیفی خیلی کمتر داره.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

درسا علیجان زاده
درسا علیجان زاده از شهر قائم شهر- تراز 7544 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از 10 میزنم

من به عنوان یک دانش آموز وظیفه خود می­دانم که سر کلاس درس، تمام حواس خود را جمع کنم.

همچنین بعد تدریس، کتاب درسی خود را با دقت کامل مطالعه می­کنم.

تلاش و پشتکار همواره نقش مهمی را در موفقیت­های زندگی من ایفا کرده است.

علاقه و اشتیاق من به این رشته نیز در این راستا بسیار موثر بوده است

. موفقیت در آزمون­های کانون انگیزه بیشتری برای مطالعه و همچنین حس رقابت در من همواره ایجاد می­کند.

برای درس زیست به عنوان یک درس مفهومی از کتاب­های آبی کانون استفاده می­کنم چرا که این کتاب­ها متن درس را به صورت مطلوب مورد کنکاش قرار می­دهند.

در درس ریاضی با استفاده از کتاب­های 3 سطحی نتیجه مطلوب مورد نظر خودم را دیده­ام.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

معصومه علی نژاد
معصومه علی نژاد از شهر قائم شهر- تراز 6571 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 من ریاضی را 7 از ده میزنم

نحوه مطالعه من بر اساس درس­ انتخاب می­شود.

در بعضی دروس مطالعه را با تست­زنی شروع می­کنم

اما در موارد دیگر ابتدا با مفهومی خواندن بر درس مسلط شده و بعد سراغ تست­ها می­روم.

به هر حال آنچه که گفتنش را اینجا مهم می­دانم این است همواره کتاب­های آبی کانون برای درک بهتر دروس کمک بزرگی برای من بوده است

. درسنامه­ای که در این کتاب تعبیه شده بسیار کامل بوده و هیچ نکته­ای از کتاب را حذف نکرده است.

بنابراین با مطالعه درسنامه این کتاب مرور دوباره­ای بر تمام اطلاعات خوانده شده و بدست آورده شده در آن درس خواهد شد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه طالبی
فاطمه طالبی از شهر قائم شهر- تراز 6265 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

  این درس را 7 از ده پاسخ میدهم

برای مطالعه دروس،  شروع کار من با یادداشت­های خودم در کلاس درس معلم مدرسه می­باشد

ابتدا با تمام انرژی دروس اختصاصی را مطالعه می­کنم

. مطالعه دروس اختصاصی من با زمان تنظیم ­می­شود

. بدین صورت که در حین مطالعه دروس اختصاصی بعد مدت زمان معلوم به ازای هر درس، حتما یک ربع استراحت انجام می­دهم.

بعد دروس اختصاصی زمانی را هم برای دروس عمومی در نظر میگیر

. برای هر درس، روز اول را فقط به مطالعه و روز دوم، سوم و چهارم بعد مطالعه را به تست­زنی اختصاص می­دهم

از کتاب­های کمک آموزشی را برای درک بهتر مباحث و آشنایی با نکات تستی هر فصل از درساستفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

نازنین زاهدی
نازنین زاهدی از شهر قائم شهر- تراز 6442 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 این درس را در ازمون های کانون 8 از ده پاسخ میدهم 

شیوه مطالعه من برای دروس اختصاصی و عمومی حتی خود اختصاصی­ها با هم متفاوت می­باشد

برای دروسی مانند ریاضی و فیزیک بهترین منبع تست­زنی خودم را کتاب­های آبی کانون و برای دروس عمومی کتاب­های زرد به شما معرفی می­کنم

. همواره به این مساله اعتقاد دارم ابتدا مطالعه کتاب بعد جزوه معلم­های مدرسه و به دنبال آن تست­زنی روش مطالعه­ای بوده که من با انجام آن توانستم در کانون موفق عمل کنم.

کنکور موجود در کتاب آبی این انگیزه استفاده را در من ایجاد کرد

این نکته را نیز باید بیان کنم که هر فرد می­تواند با انجام روش­های مطالعاتی متفاوت و بررسی آن با شرکت در آزمون­ها در نهایت یک روش مناسب را برای خود بیابد

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

کوثر ارادتمند
کوثر ارادتمند از شهر قائم شهر- تراز 6482 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده پاسخ میدهم

من در کلاس به دقت به صحبت­های معلم خود گوش می­دهم و اگر مطلبی را متوجه نشوم در کلاس سوال­های خود را مطرح می­کنم.

به تسلط نسبتا بالایی در همان کلاس درس دست خواهم یافت.

البته تست­های این درس را در خانه بررسی کرده و تست­هایی که راه­حل­های طولانی دارند و یا تست­هایی که در آن مشکل دارم را علامت­دار می­کنم تا دوباره تکرار کنم.

البته به این اعتقاد دارم که هر فرد شیوه و سبک مطالعه خاص خودش را دارد

. من به خدا توکل می­کنم و با انگیزه بالا به مسیر خود ادامه می­دهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سانای اسماعیلی
سانای اسماعیلی از شهر بابل- تراز 6819 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

من دردرس ریاضی پس از یادگیری مباحث به طور کامل در کلاس مدرسه به همراه حل تمرین در ساعات مطالعه فردی به حل تست از کتاب سه سطحی می پردازم.

همچنین سعی می کنم زمان بگیرم تا سرعت و دقت را در هر مبحث بالا ببرم.

همچنین سوالات مهم را علامت دار می کنم تا در روز آخر به مرور آن ها بپردازم

نکات سوال ها را به طور خلاصه یادداشت کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه زهرا میرزا نژاد
فاطمه زهرا میرزا نژاد از شهر بابل- تراز 6425 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 من این درس را 7 از ده میزنم

من برای این درس ابتدا جزوه ی معلم خود را کامل خوانده

سپس نکته برداری می کنم و فرمول ها و نکات مهم را خلاصه می کنم

.بعد از آن کتاب آبی ریاضی 2 پیمانه ای 20 تایی را با هدف آموزش می زنم

سپس همزمان با تست های آموزشی تست های زمان دار را طبق پیمانه ی کتاب آبی و زمان بندی آن می زنم و درصد می گیرم

.برای مرور و جمع بندی نیز تست های مشخص شده ی خودم را می زنم

اگر کافی نبود تست های رندومی را از کتاب آبی قلم چی می زنم

دلیل استفاده ی من از این کتاب شناسنامه ای بودن سوالات و پیمانه ای بودن آن ها با زمانی مشخص است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمد درخشش
محمد درخشش از شهر نوشهر- تراز 6996 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

.این درس را 8 از 10 میزنم

از زمان تابستان استفاده کردم برای ایراد یابی این دروس و برطرف کردن این ایرادات از کتاب های ابی و سه سطحی برای این دروس استفاده کردم .

کیفیت کتاب های ابی قلم چی به نسبت سال قبل خیلی بهتر شده و سه سطحی را برای فیزیک و ریاضی خیلی می پسندم .

زمین شناسی جزء  برنامه درسی ام نیست چون برای پزشکی که منتظرم  هست ضریب ندارد .

بیشتر زمان  درسیم صرف تست زنی میشود که شامل تست اموزشی میشود  و کمی هم تست زمان دار

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امیر حسین هدایتی
امیر حسین هدایتی از شهر قائم شهر- تراز 7263 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 درس ریاضی را 8 از ده میزنم

برای مطالعه درس ریاضی ابتدا درک درستی از مفهوم اولیه درس برایم بسیار مهم می باشد.

سپس از درک درست و عمیق مطالب اقدام به تست زنی از روی کتاب آبی می کنم

. برای تلط بیشتر در درس ریاضی اقدام به تست و حل تمرین از روی کتاب سه سطحی می نمایم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مینا سلیمانی
مینا سلیمانی از شهر چالوس- تراز 6710 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

زمانی که فرصت کافی برای زدن تست های فراوان ندارم از کتاب سه سطحی استفاده میکنم

تست ها را به صورت زماندار کار میکنم

در کلاس به مطالب درسی کاملا توجه میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمد تقی امیدی
محمد تقی امیدی از شهر بهشهر- تراز 6381 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 چند از 10 خود را از 5 به 7 رساندم.

ابتدا از روی جزوات معلم و درسنامه  کتاب آبی تمرین های مربوطه و سوال های تشریحی را مطالعه کرده 

و بعد 20 عدد تست آموزشی می زنم

روز بعد تست های سنجشی را جهت تسلط بر روی مبحث مورد نظر حل می کنم .

نکته ها و تست های مهم مارک دار می شوند .

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 1 نفر

فاطمه صفرپور
فاطمه صفرپور از شهر شيراز- تراز 6267 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندم


در درس ریاضی من با توجه به اینکه تراز مورد قبولی را کسبب نمی کردم ، روش مطالعه را عوض کردم 

و با مطالعه دقیق جزوه و کتاب درمرحله ی اول کاملا مطالب را درک می کردم .

و بعدبرای درک کامل، سوالات تشریحی را به طور کامل حل می کردم  و بعد سراغ تست زماندار رفتم و در درس ریاضی افزایش تراز داشتم .

من در این درس توانستم از درصد 50 به 70 برسم . 

من برای مطالعه این درس در ابتدا متن کتاب درسی  به خصوص مطالب حفظی را به طور دقیق مطالعه می کنم و کاملا انها را درک می کنم و بعد به سراغ مثال که در تمرین های درسی است میروم 

و پس از ان کتاب های ابی را مطالعه می کنم و تست بیشتری را حل می کنم .

از روش های بازیابی استفاده می کنم و با تست های زیاد مهارتم را افزایش می دهم  و در اخر از کتاب اشتباهات متداول استفاده می کنم .

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 1 نفر

فرگل نژاد حیدری
فرگل نژاد حیدری از شهر لاهيجان- تراز 6623 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی به 7 از 10 رسیدم

هر جلسه پس از تدریس دبیر تست های مهم جزوه ام رو نشان دار می کنم تا بعد کمی فاصله  اونارو مطالعه کنم

پس از آن  تست های کتاب آبی را میزنم و تست های مهم آن را هم نشان دار میکنم

چند روز قبل از آزمون تست های نشان دار را مرور میکنم و غیرحضوری را هم کار میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 18 نفر

صبا عالی
صبا عالی از شهر نور- تراز 6887 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 من این درس را 8 از ده میزنم

از انجا که هر پیمانه ی کتاب های آبی قلم چی، تمام مطالب یک مبحث را به طور کامل دربردارد من ازین کتاب استفاده میکنم

واز  این پیمانه ها به عنوان مکمل کتاب های درسی برای کامل شدن یادگیری  استفاده میکنم 

، یادگیری ناقص خود را کامل کنیم

بیشتر روی اشتباهاتمان تمرکز کنیم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

یاسمین خرم
یاسمین خرم از شهر شيراز- تراز 7320 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

این درس را در آزمونهای کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من در ابتدا پس از مطالعه کتاب درسی و جزوه معلم، از کتاب های پرتکرار برای تثبیت بیشتر مباحث تشریحی استفاده میکنم.

 بعد از اتمام کتاب های پرتکرار در مرحله اول ابتدا از درسنامه های کتاب آبی استفاده می کنم.

این روش مطالعه از کتاب آبی به پیشرفت من هم در درس ریاضی و هم در تراز کل تاثیر بسزایی داشته است.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 1 نفر

زهرا محمدی
زهرا محمدی از شهر تنكابن- تراز 6661 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من عموما در این درس در آزمون ها کانون به 7 از 10 ،8از10یا  9 از 10 سوال پاسخ می دهم.

1-ابتدا جزوه معلمم را می خوانم و نکات آن را می نویسم.مثال ها و تمرین هایش را بررسی می کنم و مثال های خوب را یادداشت  می کنم.

2-در مرحله بعد تست می زنم و تست های مهم را مارک دار می کنم.

3-در پایان همه نکات مثال ها و تست ها ی علامت دار را بار دیگر بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

کیان پور مهران
کیان پور مهران از شهر رشت- تراز 7107 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من اول سر کلاس درس رو گوش میدم و سعی میکنم همونجا یاد بگیرم بعد خونه

اگر باز هم نیاز بود درسنامه کتاب خیلی سبز را میخونم هاشو یکی در میون میزنم و اونایی که نتونستم یا غلط حل کردم رو ستاره میزنم

بعد آزمون هایی که درباره این مباحث هستند رو حل میکنم و ستاره دار هارو برسی میکنم

کتاب زیست شناسی تصویری قلم چی استفاده  میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

غزاله طاهر نژاد
غزاله طاهر نژاد از شهر بابل- تراز 6548 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

1این درس را 6 از 10 میزنم

به حرف های معلم گوش می دهم ، هر گاه سوالی به ذهنم برسد همان موقع سوالم را می پرسم .

 کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزو های معلم می روم.

 در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم.

 در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور میکنم.

  ابتدا از درسنامه از هر مبحث شروع می کنم.

سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم.

- بعد از سوالات تشریحیرا اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزییات کامل یادداشت می کنم.

 اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آن ها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم .


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه ادبی
فاطمه ادبی از شهر بابل- تراز 6327 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

1 این درس را 7 از ده میزنم 

- سر کلاس به حرف های معلم گوش می دهم ، هر گاه سوالی به ذهنم برسد همان موقع سوالم را می پرسم .

2- کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزو های معلم می روم.

3- در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم.

4- در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور میکنم.

1- ابتدا از درسنامه از کتاب پر تکرار از هر مبحث شروع می کنم.

2- سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم.

3- بعد از سوالات تشریحیرا اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزییات کامل یادداشت می کنم.

4- اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آن ها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم .


  بعد از کتاب پرتکرارقلم چی ویادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده میکنم


  تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار وبعد دشوار ودشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا درذهن وحافظه ام ماندگار شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

پگاه جدیدی
پگاه جدیدی از شهر فومن- تراز 6580 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

درس ریاضی را 7 از ده میزنم

نقطه قوت پایدار من است .

استفاده از کتابهای آبی برای آزمونهای مبحثی و سه سطحی کمک شایانی به افزایش تراز من داشته است .

همچنین برای هر آزمون سعی میکنم تست ها را یک دوره کار کنم و هفته بعد نیز آنها را دوره کنم.

برای آزمونهای دوره اای تست های نشان دار خود را کار میکنم و نقاط ضعف خود را پوشش میدهم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

سید امیر پاشا نقیبی
سید امیر پاشا نقیبی از شهر كلاردشت /حسن كيف- تراز 6756 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

در درس ریاضی 7 از ده هستم

 • گفته های معلم سر کلاس درس را یکبار مرور میکنم.

 • این مدت با استفاده از کلاس خصوصی سعی کرده ام تمام اشکالت خودرا برطرف کنم.

 • وقتی که از کلاس به خانه برمیگردم ابتدا مطالب را یکبار مرور میکنم 

 • سپس روز بعد همه تمرینهای کتاب و معلم خصوصی را حل میکنم.

 • با کمک کتاب آبی تستهای تالیفی را حل میکنم

 • سپس با استفاده از سه سطحی تمام اندوخته های خودرا محک میزنم تا به طور کامل بر درس مسلط شوم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

وحید حیدری راد
وحید حیدری راد از شهر ياسوج- تراز 6563 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 8 به 10 رساندم.

1بتدا جزوه معلمم را مطالعه مي كنم 

پس از آن تمرينات و مثال‌های كتاب درسي را به صورت تشريحي حل مي كنم 

و بعد از كتاب آبي كانون تست كار مي كنم

 و بعد از تسلط كامل تست هاي كتاب سه سطحي را كار مي كنم

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 1 نفر

نیایش بابا تبار
نیایش بابا تبار از شهر آمل- تراز 6548 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

در درس ریاضی 7 از ده میزنم

۱-سرکلاس به حرف های معلم گوش می دهم هرگاه به ذهنم برسد همون موقع سوالم را میپرسم

۲-کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزوه های معلم می روم

۳-در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم

۴-در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور میکنم

ابتدا از درسنامه هر مبحث شروع میکنم

 سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم

بعد از سوالات تشریحی را از اول برای خودم توضیح میدهم و با جزئیات کامل یادداشت میکنم

اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال میکنم و بعد درس را شروع میکنم

بعد از کتاب پر تکرار قلم چی و یادگیری کامل مطالعه برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

۲-تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوار و دشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

۳-تعدادی از تست ها را انتخاب کرده و برای پاسخگویی آن زمانی را تعیین می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

یگانه قربانی
یگانه قربانی از شهر اسفراين- تراز 6693 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )
 • این درس را در آزمونهای کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

 • انحوه مطالعه درس ریاضی آبی:

ابتدا نمونه سوالات معلم که سر کلاس  حل نموده را تمرین می کنم

سپس به سراغ سوالات کتاب و مجموعه سوالات طبقه بندی شده ریاضی آبی کانون را حل می کنم 

نحوه استفاده از کتاب آبی ریاضی:

کتاب  آبی ریاضی: حاوی سوال هایی است که لازم است بر درسنامه تسلط لازم داشته باشیم.


ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 4 نفر

ایسا لعل محمدی
ایسا لعل محمدی از شهر اسفراين- تراز 6771 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمونهای کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

درس ریاضی رشد تراز خوبی دارم به دلیل این که مسایل کتاب درسی را خیلی خوب تجزیه تحلیل میکنم.

در این درس از کتابهای آبی و سه سطحی کانون استفاده میکنم.

بعد از هر مبحثی که میخوانم یک پیمانه تست از همان مبحث از کتاب آبی کار میکنم به صورت آموزشی

برای مرور آن مبحث دوتا سه پیمانه تست به صورت سنجشی کار میکنم.

بعد از هر آزمون کانون سوالها را ارزیابی میکنم و برای ؛آزمون بعدی با هدفگذاری پیش می روم.               

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 1 نفر

سميرا گزمه
سميرا گزمه از شهر زابل- تراز 6583 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

رياضي را متوسط 7 از ده پاسخ مي دهم.

مطالعه ریاضی : روش اصلی من در مطالعه‌ی این درس ابتدا یادگیری عمیق مفاهیم این درس بود و سپس تمرین زیاد تستی و تشریحی. برای مثال من کتاب آبي رياضي كانون را چند دور کار می­ کردم و به یک بار کار کردن تست ها اکتفا نمی ­کردم. برای درس ریاضی توجه زیادی به جزوه­‌ی دبیر خود داشتم و درس هر روز را در همان روز می خواندم، با این روش که جزوه­‌ی خود را دوباره نویسی می کردم تا تمرین های آن روز را بطور کامل یاد گرفته باشم.

ارسال شده توسط : الهه مرزوق 8 نفر

سیده یاسمن قانون
سیده یاسمن قانون از شهر كاشمر- تراز 6066 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و درسنامه کتاب آبی را مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست آموزشی از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تعدادی تست زمان دار از روی کتاب سه سطحی حل میکنم.

سپس در قسمت های مهم تریا سخت تر یکبار دیگر روی کتاب درسی وجزوه متمرکز میشوم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه قربانی
فاطمه قربانی از شهر كاشمر- تراز 6042 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

روش مطالعه درس رياضي : ابتدا جزوه ي دبير يا درسنامه كتاب را مطالعه ميكنم

 سپس  تمرين هاي تشريحي را كه توسط دبير در كلاس حل شده مجددا حل ميكنم

 و در نهايت براي رسيدن به تسلط تست فراوان مي زنم.

 روزي يك ساعت از وقتم را به اين كتاب 30 سال کنکور ریاضیات اختصاص داده ام ،ابتدا درسنامه جامع و مختصرش را مطالعه ميكنم

سپس تست هاي كنكوري 30سال اخير را بدون در نظر گرفتن زمان حل كرده و پاسخ تك تك سوالات را به دقت بررسي و مطالعه مي كنم تا يادگيري ام  كامل شود

 همچنين سوالات و نكات مهم را در دفتري يادداشت مي كنم تا  بعدا براي مرور و جمع بندي از آنها استفاده كنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سعید پورعلی
سعید پورعلی از شهر كاشمر- تراز 6296 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را در کانون 9 از 10 پاسخ میدهم

ابتدا تمرین و مثال ها را حل میکنم این کار باعث میشود بهتر مطلبی که دبیرم تدریس کرده را یاد بگیرم و همچنین برای امتحانات مدارس و تشریحی همیشه آماده باشم.

بعد برای تست زدن از کتاب ابی کانون استفاده میکنم اول تست ها را میزنم

 سپس به بررسی دقیق آنها میپردازم تا اگر مشکلی داشتم به وسیله درس نامه و پاسخنامه آن را برطرف کنم.

بررسی دقسق دفترچه ها هم به من کمک زیادی میکند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مجیب حیدریان
مجیب حیدریان از شهر كاشمر- تراز 6807 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 در کانون 8 از 10 میزنم

من دروس اختصاصی را ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه میکنم و تمرین ها حل میکنم

 و بعد از تسلط بر مطلب از کتابهای آبی و سه سطحی در جهت تثبیت مطالب تست کار میکنم

 و نکات کلیدی و مهم تست ها در کتاب درسی ام مجدد یادداشت میکنم تا در مواقع لزوم در دسترسم باشند/

دوم در روزهای نزدیک به آزمون تمامی تست های مربوط به مبحث آزمون را از این کتاب ها می زنم

در اخر اموخته هایم را جمعبندی و مرور میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

امیرحسین شرفی طاهری
امیرحسین شرفی طاهری از شهر كاشمر- تراز 6666 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل می خوانم

 سپس از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار تست می زنم .

پس از پاسخگویی به تست های کتاب آبی، تست های کتاب سه سطحی را می زنم

 نکات تست ها را یادداشت می کنم و تست های نکته دار را نشان دار می کنم .

هنگام یادگیری مطلب پس از تدریس دبیر سوالات نسبتا دشوار را پاسخ داده و زمان نمیگیرم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

امیرعلی تیموری
امیرعلی تیموری از شهر كاشمر- تراز 6412 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 ریاضی را در کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من در درس ریاضی همیشه بعد از تدریس معلم از خودم یک امتحان میگیرم تا بدانم برای کدام قسمت وقت بیشتری بگذارم .

در قسمتهایی که برایم سخت است حتی در بعضی مواقع تا چند مرتبه یک تست را حل میکنم

ابتدا در کلاس درس با دقت به درس گوش می کنم.

همان روز درخانه از خود یک امتحاناز مطالبمیدهم و نقاطضعفخود را تشخیصمی دهم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمدرضا نجفی
محمدرضا نجفی از شهر كاشمر- تراز 6078 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 ریاضی را 9 از 10 میزنم

در درس ریاضی، یادگیری در کلاس بسیار مهم است به همین علت من در زمانی که معلم تدریس می‌کند به‌خوبی به نکات و روش و شیوه‌ی حل سؤالات توجه می‌کنم و نکات را در کلاس در دفترم می‌نویسم.

برای تمرین آن مبحث در خانه، ابتدا جزوه‌ی مالم را خوب تمرین کرده

 و سپس از کتاب آبی پیمانه‌ای تست می‌زنم. یکی از مزیت‌های کتاب آبی پیمانه‌ای این هست که سؤالات کنکور و کانون‌های سال‌های گذشته را جمع‌آوری کرده و تیپ‌بندی کرده و در اختیار دانش‌آموز قرار داده.

 در پایان حل هر سؤال به این فکر می‌کنم که آیا روش سریع‌تری یا روش دیگری برای حل این سؤال وجود دارد؟ و سعی می‌کنم هم روش تشریحی و هم روش تستی را خوب فرا بگیرم و علاوه بر این برای حل سؤالات حداقل دو روش حل پیدا می‌کنم تا اگر در آزمون از یکی به جواب نرسیدم، با راه حل دیگری به جواب برسم. پس از دو روز از کتاب خیلی سبز و دیگر کتاب‌ها تست می‌زنم تا مطالب بخوبی در ذهنم ماندگار شوند. اغلب برای تست سراغ تست‌های ترکیبی و تست‌های کنکورهای قبل می‌روم تا تسلطم بر مباحث سال‌های گذشته را بسنجم و تقویت کنم.

در روزهای قبل آزمون هم سؤالاتی که نشان‌دار کرده‌ام را دوباره حل می‌کنم تا مطالب مرور شود.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سیده بهجت آقائی
سیده بهجت آقائی از شهر كاشمر- تراز 5996 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

ابتدا قبل از کلاس درسی پیش خوانی اولیه انجام میدهم

سپس برای به روز خوانی جزوه ي دبير يا درسنامه كتاب را مطالعه ميكنم

و در نهايت براي رسيدن به تسلط تست فراوان مي زنم.

با استفاده از این کتاب من روزي يك ساعت از وقتم را به حل تست از اين كتاب اختصاص میدهم

همچنين سوالات و نكات مهم را علامتدار مي كنم و براي مرور و جمع بندي از آنها استفاده كنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

امیررضا محمدی
امیررضا محمدی از شهر كاشمر- تراز 6507 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 ریاضی را 9 از 10 میزنم

در درس ریاضی ابتدا به سراغ جزوه دبیر می روم

 و پس از آن از کتاب درسی کمک میگیرم و برای تسلط بر مباحث به سراغ کتاب آبی کانون می روم .

 بعد از مطالعه و تست زدن از کتاب آبی بعد از دو روز از کتاب سه سطحی تست میزنم تا با تیپ ها و سوالات سخت آشنا شوم..

تا قبل از این فقط تک منبعی بودم اما با استفاده از این کتاب ها با انواع تیپ سوال ها آشنا شدم و در هر دو هفته  آزمون حدود 200 تست از این دو منبع میزنم.

دیگر ویژیگی این منابع وجود درس نامه ها  بسیار مفید و خلاصه هستند که مطالب بیهوده ندارد و می توان جهت یاداوری مطالب از ان استفاده کرد


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

یمنا بغیار
یمنا بغیار از شهر آمل- تراز 6313 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

درس ریاضی را 8 از 10 میزنم

۱-سرکلاس به حرف های معلم گوش می دهم هرگاه به ذهنم برسد همون موقع سوالم را میپرسم

۲-کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزوه های معلم می روم

۳-در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم

۴-در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور میکنم


۱-ابتدا از درسنامه کتاب پرتکرار: هر مبحث شروع میکنم

۲- سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم

۳-بعد از سوالات تشریحی را از اول برای خودم توضیح میدهم و با جزئیات کامل یادداشت میکنم

۴-اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال میکنم و بعد درس را شروع میکنم

بعد از کتاب پر تکرار قلم چی و یادگیری کامل مطالعه برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

۲-تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوار و دشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

۳-تعدادی از تست ها را انتخاب کرده و برای پاسخگویی آن زمانی را تعیین می کنم

تمام سعی خود را می کنم که در زمان پاسخ بدهم و این گونه مدیریت وقت و زمانم را در سر جلسه آزمون حفظ کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

سیده حانیه آقایی
سیده حانیه آقایی از شهر تربت جام- تراز 6551 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این در س را در آزمون های کانون 6 از 10 پاسخ میدهم

نقطه قوت من در س ریاضی میباشد یکی از عوامل موثر در موفقیتم کلاس فوق و نکات تستی خوبی هست که داشته ام و بعد از ان مطالعه کامل و دقیق جزوه و کتاب میباشد ونکته دیگر تست زنی زیاد را یکی از مهم ترین عامل پیشرفت در درس ریاضی میدانم.

من برای تست زنی از کتاب ابی استفاده می کنم و در ابتدا به سراغ تست کنکور سالهای گذشته میروم وبعد از تسلط در انها  سوالات تستی دیگر کتاب را کار خواهم کرد من تمام سوالات کتاب خود را 2 تا3 بار تست میزنم تا به تسلط کامل برسم و در پایان هفته دوم هم تمام نکات خود را مرور میکنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 4 نفر

محمد اسماعیل تنباکوکاری
محمد اسماعیل تنباکوکاری از شهر كاشان- تراز 6759 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این  در س را در آزمون ها 7 از 10 پاسخ میدهم

این درس یکی ازنقاط قوت من است  همیشه پس از ازمطاله کتاب درسی  از کتاب ابی  کانون استفاده میکنم تاباسبک سوالات کنکور اشناشوم  

منبع کانونی : ابی 10سال

نحوه استفاده: پس از مطاله درس نامه این کتاب  از این کتاب تست هایی رو انتخاب میکنم و زمان دار جواب میدهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

سید حسین پارسایی
سید حسین پارسایی از شهر شيراز- تراز 6810 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

روش مطالعه ریاضی

استفاده از فیلم­های آموزشی کانون در این درس من را از رفتن به کلاس­های خارج از مدرسه بی­نیاز کرده است و این موضوع باعث می­شود که زمان بسیار زیادی را که باید در مسیر رفت و برگشت از کلاس فوق­العاده و خستگی ناشی از آن صرف می­کردم، برای مطالعه بیشتر درس­هایم استفاده کنم. همچنین با استفاده از کتاب­های کانون دانش خود را در هر یک از سرفصل­های این درس می­سنجم و برای رفع اشکال در مباحثی که در آن­ها ضعیف هستم از درسنامه­های کتاب­های آبی استفاده میکنم.

پیشرفت در درس ریاضی دوازدهم

مجموع درصد درس فیزیک من در آزمون بیست مهر تنها 37%(4 از 10) بوده است. اما با بررسی سوالات هر آزمون و توجه به برنامه راهبردی و منطق آن، در آزمون شانزدهم آذر درصد فیزیک خود را به 77%(8 از 10) درصد رسانده ام. استفاده از کتاب های کانون نقش ویژه ای در پیشرفت من در این درس داشته است. همچنین بخش بندی سرفصل های برنامه راهبردی به گونه ای بوده است که من به خوبی توانسته ام خود را با آن وفق دهم و با استفاده از آن موفقیت زیادی در دروس پایه فیزیک کسب نمایم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

علی نادری
علی نادری از شهر شيراز- تراز 6533 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 من در درس ریاضی به 6 از 10 دست پیدا کردم که شاید بخش اعظم این درصد را مدیون کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضی هستم.

در این درس پس ازاین که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم اما ابتدا این تست ها از کتابی به جز کتاب کانون بود.

پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم.

در این درس ابتدا جزوه ی دبیر را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست حل می کردم.

در این درس، تعداد زیادی تست حل میکنم تا سرعت زنی ام را افزایش دهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

سید دانیال محمداشرفی
سید دانیال محمداشرفی از شهر رامسر- تراز 6307 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 5 از 10 پاسخ میدهم

نقطه قوت من در درس ریاضی است.اول کتاب درسی را دقیق مطالعه میکنم.بعد از یادگیری مفهومی سراغ کتاب کمک درسی از جمله ابی و سه سطحی میروم. برنامه راهبردی کانون باعث شده که درس خواندنم مظم بگیرد و میتوانم بگویم که یکی از علل پیشرفت من برنامه خوب کانون بوده است.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

سید ایمان امین اسلام زاده
سید ایمان امین اسلام زاده از شهر بوكان- تراز 6710 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )
 • من این درس را در آزموت های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

 • گوش دادن به معلم

 • تمرین کتاب درسی

 • درسنامه کتاب آبی

 • استفاده از کتاب خودآموز کانون

 • مرور مطالب

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

امیر یوسف نیا پاشا
امیر یوسف نیا پاشا از شهر بابل- تراز 6715 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

در درس ریاضی به 8 از 10 رسیدم

با استفاده ی اولیه از کتاب آبی قلم چی در درس ریاضی 

سپس بعد از گذشت یک تا دو هفته با استفاده از کتاب فوق العاده ی سه سطحی برای تثبیت توانستم به درصد های قابل قبولی برسم.

مرور در شب آزمون و مشاهده فیلم های سایت کانون نیز کمک بسیار خوبی به من کرده

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

حامد نصر الله پور
حامد نصر الله پور از شهر بابل- تراز 6700 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

: ریاضیرا 8 از ده میزنم

1- ابتدا جزوه استادرامی خواندم.

2- جزوه اموزشی رابه همراه نکات مهم می خواندم.

3- تمارین کلاسی را دوباره حل می کردم.

4- به طور مداوم تستهای استانداردمیزدم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

پرنیان اکبری
پرنیان اکبری از شهر آمل- تراز 6756 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

 درس ریاضی را 7 از10 میزنم

 • 1. حل مسایل کتاب درسی و مطالعه جزوه ها و درسنامه ها

 • 2. تکرار سوالات غلط زده در هر بازه

 • 3. تحلیل مسایل پیچیده

 • حل سوالات شناسنامه دار و مهم

 • تکنیک هاب ضربدر منفی جهت تمرین مهارت کنکور

 • نت نویسی فرمول ها

 • 1. حل سوالات نسبتا دشوار در مرحلع اول بعد از آبی

نوشتن نکات مهم و اصلی در کتاب خودآموز

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مینا مهربان
مینا مهربان از شهر آمل- تراز 6675 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

درس ریاضی را 7 از 10 میزنم

 • 1. حل مسایل کتاب درسی و مطالعه جزوه ها و درسنامه ها

 • 2. تکرار سوالات غلط زده در هر بازه

 • 3. تحلیل مسایل پیچیده

 • تکنیک هاب ضربدر منفی جهت تمرین مهارت کنکور

 • نت نویسی فرمول ها

 • حل سوالات نسبتا دشوارسه سطحی در مرحلع اول بعد از آبی

نوشتن نکات مهم و اصلی در کتاب خودآموز

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 10 نفر

افشین اصغر نیا
افشین اصغر نیا از شهر كياكلا- تراز 7016 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از ده میزنم

درسی را که درهمان روز معلم اموزش داده است همان روز میخانم

چن روز بعد از روی کتاب های کمک اموزشی درسنامه  را میخوانم

تست های فرد را میزنم و فردای اون روز تست های زوج رامیزنم

روز قبل از ازمون تست های کنکور داخل و خارج از کشور را میزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

رضا اکبر پور
رضا اکبر پور از شهر بندپي- تراز 6515 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

 درس ریاضی را به 7 از 10 رساندم

- سعی می کنم به همراه مطالعه کتاب درسی مقداری تست کار کنم.

- در هنگام مطالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. 

- ابتدا از درسنامه کتاب پرتکرار از هر مبحث شروع می کنم.

- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.

- بعد از کتاب پرتکرار قلمچی و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

- تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوارتر میزنم بصورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سارا محمدیان
سارا محمدیان از شهر ملكان- تراز 6386 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندم.

در این درس بعد مرور جزوه کلاسی سراغ تست می روم 

هر روز بر تعداد تست ها اضافه می کنم .

تستها را نشان دار کرده تا موقع مرور و آزمون های جمع بندی آنها را دوباره مرور کنم.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 2 نفر

سینا خسروی
سینا خسروی از شهر تربت جام- تراز 6652 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی:

چند از ده درس ریاضی:  5 از 10

قبل هر چیزی درس ریاضی را باید با تمرکز بالا در سر کلاس یاد گرفت و بنده اینگونه هستم که در سر کلاس تمرکز بالایی دارم و مطالب یاد گرفته را در خانه مرور می‌کنم و کتاب درسی را کامل می خوانم

بعد جزوه معلم را به طور کامل میخوانم. چون ریاضی است به صورت دقیق و محاسبه شده از کتاب تست آبی تست کار می‌کنم.

الان به مدت یک ماه است هرروزه دو ساعت درس ریاضی را میخوانم و تست تمرین می‌کنم.

ارسال شده توسط : شهره جعفری 3 نفر

پارمیس علیخانی
پارمیس علیخانی از شهر ايلام- تراز 6182 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی:

پیشرفت در چند از ده درس ریاضی: از 3 به 6

 ابتدا در کلاس درسی خیلی خوب به معلمم گوش می دهم و در زنگ تفریح آن درس یک مرور کوتاه به کتاب درسی ام می اندازم . وقت مطالعه این درس ابتدا جزوه معلمم را کامل می خوانم و کتاب درس ام را هم می خوانم و سعی میکنم تمرین های کتاب را خودم حل کنم سپس درسنامه کتاب آبی و بیست تست آموزشی از این کتاب حل میکنم .در طول هفته بازه های چهل و پنج دقیقه ایی به این درس می دهم و هر روز تست کار میکنم .آخر هفته تمام تستهای طول هفته را مرور می کنم و مبحث را جمع بندی میکنم.

ارسال شده توسط : شهره جعفری 6 نفر

ملیکا شمشیری
ملیکا شمشیری از شهر كرمانشاه- تراز 6713 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 8 از 10 پاسخ میدهم

من برای درس ریاضی ابتدا جزوه دبیر و سپس متن کتاب درسی را مطالعه می کنم سپس به حل سوالات تشریحی می پردازم و پس از تسلط کافی وکامل سراغ کتاب تست می روم.

روش استفاده از منبع: ابتدا تست های کتاب آبی را کار می کنم .دشوارهارا علامت زده تا درهفته آینده نیز مطالعه شوند.در هفته آینده علاوه بر مرور تست های دشوار کتاب سه سطحی را نیز کار می کنم.ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

سیده ستاره آذرکار
سیده ستاره آذرکار از شهر بيرجند- تراز 6290 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 5 از 10 پاسخ میدهم

1- مطالعه جزوه معلم و درسنامه

2- یاددداشت برداری از نکات

3- زدن تست کنکور و کنکور های ازمایشی

4- زدن ازمون غیر حضوری به صورت زماندار


ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

محمد مهدی رهبر
محمد مهدی رهبر از شهر قائم شهر- تراز 6899 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 6 از 10 پاسخ میدهم


 • درسنامه کتاب کمک آموزشی را می خوانم.

 • اگه وقت کم داشتم یک در میان تست کار می کنم.

 • اگر جزوه آم مبحث را هم داشتم جزوه را هم می خوانم.

 • روش استفاده از کتاب های کانون:

 • خیلی خلاصه و مفید کتاب های آبی قلم چی

 • کتاب آبی دارای سوالات شناسنامه دار است و سوالات کنکور رو هم شامل میشه.

 •  علامت گذاری می کنم تست ها رو بعد می زنم.

 • پاسخنامه رو آخر بررسی می کنم.


ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

فرگل نژاد حیدری
فرگل نژاد حیدری از شهر لاهيجان- تراز 6623 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 6 از 10 پاسخ میدهم

من در درس ریاضی هر جلسه پس از تدریس دبیر تست های مهم جزوه ام رو نشان دار می کنم تا بعد کمی فاصله  اونارو مطالعه کنم

پس از آن  تست های کتاب آبی را میزنم و تست های مهم آن را هم نشان دار میکنم

چند روز قبل از آزمون تست های نشان دار را مرور میکنم و غیرحضوری را هم کار میکنم


ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 17 نفر

امیرمحمد طیبی
امیرمحمد طیبی از شهر مشهد- تراز 5910 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

 ریاضی را 8 از 10 میزنم

 خوب سر کلاس درس را گوش میدهم

2- تمام تمرین های کلاسی را حل

3- تمرینات جزوه معلم کلاس

4- حل تمام تمرین های کتاب

5- تست زدن برای رسیدن به درصد بهتر

استفاده از کتاب آبی برای مباحث تستی بسیار به من کمک کرد و من برای تثبیت صد در صدی این درس تمام به کتاب آبی اکتفا نکردم و از کتاب پرتکرار هم استفاده کردم و تکرار باعث شد تا به حد خیلی خوبی در این درس پیشرفت کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

فرشته سرهنگ زاده
فرشته سرهنگ زاده از شهر تبريز- تراز 6986 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 8 از 10 پاسخ میدهم

در همان روز، مبحث تدریس‌شده را از جزوه، مطالعه کردم و مثال‏ها را مجدداً حل کردم

بعد از خواندن جزوه، نوبت به مطالعه‏ی کتاب درسی می‏رسد که باید خط به خط آن را بخوانم و تمام مثال‏ها و تمرین‏های حل‌شده و حل‌نشده را حل کنم. تعدادی از تست‏های کنکور سراسری، عیناً از مثال‏ها و تمرین‏ها و نکات متن درس مطرح شده را حل می کنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

مریم خوش نظر
مریم خوش نظر از شهر نكا- تراز 6454 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

در  درس رياضي 8 از ده میزنم

 • 1.هرروز هفته روزي 2ساعت مطالعه دارم

بعد از خواندن كتاب درسي براي تسلط بيشتركتاب پرتكرارمي خوانم.

دو روز قبل از آزمون براي جمع بندي از سه سطحي استفاده مي كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

زهرا نظری
زهرا نظری از شهر نكا- تراز 6036 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

در درس رياضي 7 از ده میزنم

.ابتداجزوه وكتاب درسي را مطالعه مي كنم. 

                                                                  تست هاي پيمانه اي كتاب آبي را حل میکنم                                                                      

.براي آمادگي در امتحانات نهايي  از كتاب پرتكرار استفاده مي كنم. 

.براي آشنايي با سئوالات دشوار وتكميل يادگيري از كتاب سه سطحي استفاده مي كنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

فاطمه زهرا ابراهیمی
فاطمه زهرا ابراهیمی از شهر نكا- تراز 6628 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم 

.تسلط بركتاب درسي

2.تست آموزشي بدين منظور مي توان از كتاب سه سطحي بهره برد

 •   3.تست زماندار در اين مرحله مي توان از كتاب آبي قلم چي استفاده كرد

 • زيرا هم مشابهت زيادي با كنكور دارند وهم طبقه بندي شدهاست.

4.تمرين ومرور استفاده  از كتاب پرتكرار 

  5مرور وتكميل تست هاي كتاب آبي قلم چي وديگر كتب تستي.                                                                                                                                                                                                                                               

نحوه استفاده از كتاب پرتكرار

1.از اين كتاب مي توان براي مرحله چهارم بهره برد بدين صورت كه پس از مطالعه كامل هربخش كتاب درسي به تسلط كامل در آن قسمت رسيد.

نحوه استفاده از كتاب سه سطحي

1.به كمك اين كتاب در مرحله دوم مي توان به ارزيابي مناسبي از وضعيت خود وميزان يادگيري پي برد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

علی مومنی
علی مومنی از شهر ساري- تراز 6774 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
 •  این درس را 7 از ده میزنم

 • برای دوره درسها ابتدا تست میزنم 

 • تست ها را به صورت زماندار کار میکنم. 

 • سپس به جوابیه مراجعه کرده و نکاتش را وارد کتاب درسی میکنم.

 • در انتهای هفته زدن تستها از کتاب سه سطحی باعث دوره شدن و بازیابی نکات میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

حسن قربان پور
حسن قربان پور از شهر بابل- تراز 6348 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم 

من سعی کردم برای پیشرفت در این درس روزانه 15 تست از کتاب آبی میزنم

به خوبی از پاسخنامه عالی آن بررسی میکنم و هر جا در درک مشکل داشته باشم از درسنامه کتاب آبی استفاده میکنم.

در هفته دوم نیز از کتاب سه سطحی تست های تست های دشوار و نسبتا دشوار را میزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیر حسین بریمانی
امیر حسین بریمانی از شهر ساري- تراز 6276 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
 •  این درس را 8 از ده میزنم

 • در این درس باید به سوالات الگو و پرتکرار توجه کرد و لازم نیست در همه مباحث عالی بود.

 • اتفاقا باید مباحث را با توجه به هدفگذاری انتخاب کرد و آنها را در حد عالی  میخوانم

 • . کتاب آبی را استفاه  میکنم

 • تمام سوالات آن را حل کرد و سوالات الگو آن را به همراه آزمون غیر حضوری روز قبل آزمون حل میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

ملیکا اروندی
ملیکا اروندی از شهر رشت- تراز 7194 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده میزنم

برای مطالعه درس ریاضی از کتاب درسی شروع می کنم.

سپس سوالات کتاب سه سطحی را برای تثبیت بیشتر مطالب حل میکنم.

دلیل استفاده من از این کتاب به خاطر سطح بندی سوالات هر فصل است.

من تک تک سوالات را حل می کنم و تعداد سوالاتی که در هر سطح پاسخ درست داده ام را بررسی می کنم.

این کار به من کمک می کند تا بدانم وضعیتم در کدام سطح بهتر است.

سعی می کنم هر روز در حدود 10 الی 15 سوال از کتاب سه سطحی حل کنم و برای حل سوالات ابتدا زمان می گیرم و سوالات را حل میکنم.

سپس دوباره بدون در نظر گرفتن زمان سوالات را حل میکنم تا ببینم سوالاتی که پاسخ اشتباه داده بودم را می توانم دوباره به درستی حل کنم یا نه.

این کتاب به من کمک کرده که سوالات دشوار و آسان را در سر جلسه آزمون بهتر پاسخ دهم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سیده مریم میر معصومی
سیده مریم میر معصومی از شهر تالش- تراز 6428 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

:این درس را به 7 از ده رسانده ام

  برای مطالعه درس ریاضی اول جزوه دبیر مربوطه را مطالعه میکنم 

پس از تسلط بر مبحث سراغ تست های کتاب آبی میروم .  زیرا در درسنامه ای که در کتاب آبی است به صورت کامل توضیح داده شده استفاده میکنم و

سپس توسط پاسخ تشریحی به جوابهای آن نگاه کرده و اشکالات خود را برطرف میکنم

از دی وی دی های آموزشی و تستی آن نیز استفاده میکنم زیرا تستهای آن نیز زماندار بوده و سرعت خود را بالاتر میبرم

کتاب سه سطحی:

پس از تسلط کامل بر درس از کتابهای سه سطحی شروع میکنم

به  این صورت که اول تستهای دشوار را انتخاب کرده و شروع به حل آن میکنم

به صورت تایمی و سپس بعد از اینکه تسلط بر آن پیدا کردیم سراغ دشوارتر میرویم تا تسلط بیشتری بر سوالات پیدا کنم

و اینکه با انواع سوالات آشنا شوم . این امر باعث تسلط بیشتر بر سوالات میشوم و اینکه سوالات آسان میشود برام

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 9 نفر

عاطفه جمالی
عاطفه جمالی از شهر بابل- تراز 6210 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

ابتدا نگاهی به کتاب درسی می اندازم و مثال هایش را حل میکنم.

سپس به سراغ جزوه و کتاب کمک درسی می روم.

درواقع تعدادتست زیادی برای این درس در نظرمیگیرم تا با تیپ های مختلف آن آشنا شوم.

نکات مهم را برای خودم یادداشت میکنم و قوانین مهم آن را در دفتر خلاصه نویسی ام مینویسم.

ابتدا تست های کتاب آبی را میزنم سپس به سراغ تست های کتاب سه سطحی میروم.

کتاب سه سطحی یکی از منابع خوب من برای این درس می باشد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 12 نفر

بیتا سالار خیلی
بیتا سالار خیلی از شهر بابل- تراز 6414 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را به 7 از ده رساندم

برای درس ریاضی تنها چیزی که میتواند کمک کند تیست زنی هست

من از 5 تا تست شروع کردم و وقتی نسلط شدم تعداد انها را بیشتر کردم

در هر مبحث بعد از مطالعه درس نامه 10 الی 30 تست از کتاب ابی حل میکنم

قالب تست همان هست  فقط اعداد تغییر میکنند

بجای عوض کردن منابع درسی بهتر است قالب تستها را خوب یاد بگیرید

امسال با این روندی که در پیش گرفتم پیشرفت چشم گیری در درس ریاضی داشتم

از مباحث و اشکال خلاصه نویسی را مینویسم

از کتاب سه سطحی و کتاب ابی به عنوان بهترین منبع اصلی تست زدن استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

غزاله پور سیاه
غزاله پور سیاه از شهر تالش- تراز 6782 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

اول جزوه دبیرم را مطالعه میکنم

پس از تسلط بر روی درس از روی کتاب نیز یک سری نکات بر میدارم و پس از یادداشت و مرور آن شروع به  تست زنی از روی کتاب آبی میکنم 

چون درسنامه این کتاب خوب است از آن نیز استفاده میکنم

پس از تکمیل اطلاعات لازم شروع به تست زنی مسکنم و هرکجا اشتباه داشته باشم از طریق پاسخنامه تشریحی آن مشکل خود را حل میکنم

کتاب سه سطحی  ابتدا ایرادات خود را که در ایتدا و هنگام تست زنی حل کردم

شروع به تست از قسمت دشوار به صورت زماندار میکنم و به نوعی بغضی ایرادات خود را نیز در این قسمت برطرف میکنم و

زمانی که دیدم مشکلی ندارم سراغ قسمت دشوارتر رفته آنجا شروع به تست زنی میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سیده نرجس طاهری
سیده نرجس طاهری از شهر مشهد- تراز 6426 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 

ریاضی را 9 از 10 میزنم

من در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را میخوانم

 سپس تمرینها و مثالهای حل شده کتاب را کار میکنم

اما با خواندن کتاب درسی نمیتوانم به درصد قابل قبولی برسم .

 من درسنامه کتاب آبی ریاضی را به عنوان یک معلم قبول دارم که شامل نکته های مهم و کلیدی می باشد و تمامی موارد را کاملا توضیح داده است

 سپس تستهای کتاب کار را کار میکنم و پاسخنامه های تشریحی را دقیق می خوانم و نکات مهم را هایلایت می کنم

    


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه صیادی
فاطمه صیادی از شهر چالوس- تراز 6195 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

پاسخ دهی به طور میانگین:5 از 10

در برنامه مطالعاتی خود حداقل یک روز در میان این درس را  قرار داده وتمرینات محدود ولی روزانه در کنارش قرار میدم تا

مرور بیشتری داشته باشم از کتاب آبی بعنوان منبع تستی خود استفاده میکنم وبا توجه به پیمانه ای بودن تستها  همگام با برنامه

راهبردی پیش میرم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

ریحانه هوشمند
ریحانه هوشمند از شهر فردوس- تراز 6483 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

پاسخ دهی به طور میانگین: 7 از 10

من برای پیشرفت در درس ریاضی سعی میکنم در کلاس درسی خوب گوش دهم و درس را متوجه شوم و سپس در منزل روز خوانی میکنم به این صورت که

ابتدا درس نامه را به طور کامل مطالعه میکنم و فرمول ها و نکات مهم را در دفتر یادداشت میکنم و سپس به صورت مضربی از روی کتاب های آبی و سه سطحی تست میزنم و پاسخ تشریحی انها را بررسی میکنم.من برای تسلط بهتر روی تست های زده شده تست های مهم را نشان دار و در فواصل زمانی معین مجدد تمرین میکنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 10 نفر

فاطمه تاج افروز
فاطمه تاج افروز از شهر كاشان- تراز 6218 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

پاسخ دهی به طور میانگین: 7 از 10

من برای این درس به میزان زیادی تست میزنم چون تست زیاد برای این درس یه اصله؛ البته درصورتی که نتونستی حل کنی نباید نا امید بشی یا به سراغ پاسخنامه بری، باید با اون سوال بجنگی تا اشکال کارت رو پیداکنی
یادگیری سر کلاس در این درس یه اصله که حتما باید مورد توجه قرار بگیره
من به جزوه معلمم به شدت اعتقاد دارم و حتما اون رو توی برنامه تستیم میچینم

حفظ فرمولها رو با سوالات ساده انجام میدم (کتاب آبی کانون) ، مخصوصا فرمولایی مثل فرمولهای مثلثات
بعد از اون با تست های سخت تر تسلطم رو بالا میبرم و با سوالات مختلف آشنا میشم و از کتبی مثل کتاب سه سطحی کانون استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 22 نفر

مبینا مصیب خوزانی
مبینا مصیب خوزانی از شهر اهواز- تراز 6056 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون میانگین 6 از 10 پاسخ میدهم

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه قوت من است .روش اصلی من در مطالعه این درس ابتدا یادگیری عمیق مفاهیم این درس و سپس تمرین زیاد تستی و تشریحی می باشد. برای مثال من کتاب 30 سال کنکور ریاضیات آبی قلمچی را چند دور کار می ­کردم و به یک بار کار کردن تست ها اکتفا نمی­ کردم.برای درس ریاضی توجه زیادی به جزوه­ی دبیر خود داشتم و درس هر روز را در همان روز می خواندم، با این روش که جزوه­ ی خود را دوباره نویسی می کردم تا تمرین های آن روز را بطور کامل یاد گرفته باشم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

پارسا شاملی بندبونی
پارسا شاملی بندبونی از شهر شهريار- تراز 6269 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من در آزمون های کانون این درس را 5 از 10 پاسخ میدهم

1) من در هفته حدود 12 الی 13 ساعت را به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم.

2) ابتدا جزوهدرسی دبیر را مطالعه کرده و بعد برای تاکید و فهم بیشتر به سراغ تست های آموزشی میروم.

3) قبل از آزمون ،از کتاب سه سطحی به علت چالشی بودن سوالات این کتاب و سطح خوب سوالات و همین طورگزینشی بودن کتاب ، و همچنین برای وقت کم مناسب است به صورت آموزشی استفاده میکنم.

4) برای دوره دوم تست زدن ، تست های کتاب سه سطحی را به صورت زمان دار استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 4 نفر

سینا جمشیدی
سینا جمشیدی از شهر لاهيجان- تراز 6650 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

ریاضی را 8 از ده میزنم

ابتدا جزوه معلم را با دقت مطالعه می کنم و تمامی تمرینات آنرا حل می نمایم

. سپس تمرینات کتاب درسی را به طور کامل کار می کنم.

از کتاب پیمانه ای کانون تست کار می کتم (تمامی تست هایی که غلط زده ام یا نزده ام را دوباره در طول هفته حل می کنم

. در هفته دوم آزمون از کتاب سه سطحی تست کار می کنم.

از  صفحه شخص خود در سایت کانون غلط های این مبحث را در آزمونهای گذشته دانلود نموده و دوباره حل می نمایم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مهرنوش منتظری
مهرنوش منتظری از شهر رشت- تراز 6698 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
 • چند از ده من در ریاضی 7 است

 • ابتدا متن کتاب درسی را به دقت مطالعه میکنم

 • سپس به سراغ درسنامه دبیر میروم و نکات را وارد کتاب درسی میکنم

 • مجددا متن کتاب و اشکال را سریعا بررسی میکنم

 • درنهایت از کتاب آبی و سه سطحی برای ثبیت مطالب و یادگیری نکات جدید تست میزنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

پرسان حسین‌نژاد آزاد
پرسان حسین‌نژاد آزاد از شهر رشت- تراز 6824 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من در آزمون‌های کانون درس ریاضی را به‌صورت 6 از 10 پاسخ می‌دهم.

من برای درس ریاضی تست‌های زیادی تمرین می‌کنم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

برای تست‌‌زنی نیز از کتاب آبی و سه‌سطحی استفاده می‌کنم.

نکات مهم را یادداشت می‌کنم و به مرور این نکات می‌پردازم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 19 نفر

زهرا کریمی
زهرا کریمی از شهر رشت- تراز 6863 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون به صورت 6 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا سعی می‌کنم جزوه درسی خودم را مطالعه کنم.

سپس برای تست‌زنی ابتدا سراغ تست‌های آموزشی رفته و بعد تمرین تست‌های زمان‌دار را در دستور کار قرار می‌دهم.

برای درس ریاضی سعی من بر این است که تست‌های زیادی را تمرین کنم و برای این کار وقت بیشتری را اختصاص می‌دهم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 2 نفر

فاطمه فرج‌زاده بردجی
فاطمه فرج‌زاده بردجی از شهر شيراز- تراز 6814 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به صورت 7 از 10 می‌باشد.

ابتدا به صورت روزنامه‌وار کتاب ریاضی  را می خوانم و فرمول های مهم و نکات مهم را استخراج می کنم و در یک دفترچه یادداشت می کنم.

بعد به سراغ جزوه معلم خود رفته و آن را مطالعه و مسائل و تست‌هایش را حل می‌کنم.

در نهایت برای تثبیت بهتر مطالب و افزایش سرعت تست زنی‌ام به سراغ کتاب های تست کانون از جمله 30 سال کنکور ریاضیات می روم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر

نسترن هدایتی
نسترن هدایتی از شهر هشتگرد- تراز 6834 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به‌صورت 10 از 10 پاسخ می‌دهم.

من اول جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و مسلط می‌شوم.

بعد به اکثر تست‌های آزمون‌های کانون در سال‌های گذشته پاسخ می‌دهم.

در مرحله بعد به سراغ تست‌های تالیفی می‌روم و خوب آن‌ها را تحلیل می‌کنم.

در نهایت سه روز قبل از آزمون هم تست‌های سراسری زمان‌دار را حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

صبا چیزفهم دانشمندیان
صبا چیزفهم دانشمندیان از شهر شيراز- تراز 6822 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون به‌صورت 6 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا از کتاب درسی شروع می‌کنم.

سپس مطالعه جزوه‌ها را در دستور کار قرار می‌دهم.

در مرحله بعد تست‌های سه‌سطحی را به دلیل دارا بودن سوالاتی در سطح کنکور تمرین می‌کنم.

سپس به تحلیل تست‌هایی که زدم می‌پردازم و نکات آن را در کتاب خودآموز یادداشت می‌کنم و یکی از روش‌هایی که باعث افزایش درصد ریاضی من شد، بررسی اشتباهاتم بود.

من برای اینکه فرمول‌ها را فراموش نکنم از فلش کارت استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر

سروش ازاری
سروش ازاری از شهر تنكابن- تراز 5888 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

ریاضی چند از 10 من 8 از 10 است

1-یادگیری اولیه ام سرکلاس اتفاق می افتد.با دقت به صحبت های دبیر گوش می دهم.

2-در منزل تست می زنم و تست های جالب را نشان دار می کنم.

 3- برای مرور از تست های نشان دار استفاده می کنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

مهدی یزدانی مقدم
مهدی یزدانی مقدم از شهر ياسوج- تراز 6405 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 8 به 10 رساندم.

در درس ریاضی مدیون کتاب آبی "30 سال کنکور ریاضی"هستم. 

در این درس پس ازاینکه جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم، 

در سال چهارم پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن پیشرفت به نسبت خوبی در این درس داشتم. 

به خصوص زمانی که در دوران جمع بندی آزمون های کنکور را از خودم امتحان گرفتم متوجه شدم که تقریبا بر تمام تیپ سوالات کنکور تسلط پیدا کرده ام.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی

آرین فولادی اصل
آرین فولادی اصل از شهر اردبيل- تراز 6869 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون ها 7 از 10 پاسخ میدهم

روش مطالعه:

در سال های قبل همیشه با درس ریاضی مشکل داشتم البته همیشه درصد و ترازم خوب بود ولی باید زیاد تلاش می کردم تا به سطح بالا برسم. امسال با تغییر روش راحت به تراز مطلوبم می رسم. در درس ریاضی اول جزوه معلم و تمرینات کتاب را حل می کنم و بعد تست های معمولی را از منبعی غیرکانونی حل می کنم.بعد برای تکمیل یادگیری سراغ تست های کتاب سه سطحی می روم.

ویژگی های این کتاب:

برای مطالعه تستی از کتاب سه سطحی ریاضی کنکور پایه دهم و یازدهم استفاده می کنم چون:

1-تست های این سوال از تیپ جدیدی است که در منابع دیگر ندیده ام.

2-تعداد تست ها متناسب است نه کم و نه زیاد

3-حل تشریحی تست ها با روش های کوتاه و با نکات جدیدی است که شاید در سایر منابع کمتر دیده می شوند.

4- با حل تست های دشوارتر و نتیجه گیری امیدوار تر می شوم و اعتماد به نفس بیشتری بدست می آورم.

صحبت پایانی:

امسال در همه آزمون ها نام من در بین نفرات برتر کانون در شهرمان هست. با استفاده از کتاب های سه سطحی می خواهم همیشه جزو برترین ها باشم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

مهدی نیک عاطفه
مهدی نیک عاطفه از شهر قائم شهر- تراز 6440 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم

برای مطالعه درس ریاضی ابتدا درک درستی از مفهوم اولیه درس بسیار مهم می باشد. سپس از درک درست و عمیق مطالب اقدام به تست زنی از روی کتاب آبی می کنم. برای تلط بیشتر در درس ریاضی اقدام به تست و حل تمرین از روی کتاب سه سطحی می نمایم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

ملیسی   حسن پور
ملیسی حسن پور از شهر جلفا- تراز 6228 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

 

من این درس را 8 از 10 جواب میدهم

ابتدا در خانه مبحثی که قرار است در مدرسه تدریس گردد را پیش خوانی میکنم

 اگر مشکلی در کلاش داشتم هنگام تدریس معلم رفع اشکال میکنم

 بعد از کلاس مدرسه درس ا روز همان روز را اجرا میکنم و باز فرمول ها و مطالب دیگر را مرور میکنم و 2 الی 3 روز بعد تست زنی ان مبحث را انجام میدهم

:ابتدا جزئه معلم را میخوانم و اگر جایی مبهم بود به درسنامه این کتاب مراجعه میکنم و

 بعد شروع به تست زنی میکنم و اگر مشکلی داشتم در تستی انرا نشاندار میکنم و از دبیر مربوطه رفع اشکال میکنم و در تست زنی بار دوم اول این سوالات را حل میکنم

بعد اینکه کاملا با مباحث کتاب پرتکرار تسلط یافتم با توجه به مکمل بودن کتاب سه سطحی و حجم کم و سوالات طبقه بندی شده ان تست های این کتاب را با  زمان گیری حل میکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

محمدامین سالاری
محمدامین سالاری از شهر زابل- تراز 6227 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

میزان پاسخگویی به سوالات : 5 از 10

یادگیری مهمترین اصل است؛ زیرا تا درست و مفهومی یاد نگیرم، نمی‏توانم سؤالات ریاضی را به درستی پاسخ دهم؛ پس باید از تمام ابزارهای موجود برای یادگیری استفاده کنم. ابزارهای یادگیری این درس عبارت‌اند از: کلاس، جزوه و کتاب درسیم و کتاب آبی کانون من به دقت در کلاس، درس را از دبیر بیاموزیم، سپس در همان روز، مبحث تدریس‌شده را از جزوه، مطالعه کرده و مثال‏ها را مجدداً حل کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 6 نفر

مریم عباسی
مریم عباسی از شهر ازنا- تراز 6022 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

دهدهی : 5 از 10

من براي تمامي دروس از 5 مرحله روش مطالعه استفاده مي كنم يعني در درس رياضي ابتدا كتاب درسي را مي خوانم بعد از ان جزوه معلم و درسنامه كتاب تست هايم را مي خوانم و تمرين ها و سوال هاي كتاب را حل مي كنم بعد از ان كتاب تشريحي برتكرار را حل مي كنم و در نهايت تست هاي كتاب ابي را مي زنم

سعي مي كنم در ابتدا تست هاي ابي را به صورت اموزشي كار كنم و در درس هايي كه با زمان بندي مشكل دارم تست هاي زمان دار در خانه تمرين مي كنم

در درس زيست شناسي و رياضي كتاب سه سطحي هم بعد از ابي كار مي كنم

تعداد اشتباهاتم زياد است كه در دوران جمع بندي سعي دارم با كار كردن اشتباهات متداول و خود اموز علت ان را بيدا كنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

ارغوان بساطی
ارغوان بساطی از شهر خرم آباد- تراز 7168 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

درصد درس ریاضی در آزمونها به طور میانگین: 9 از 10

روش: محور اصلی مطالعه ی من در این درس ابتدا کتاب درسی است. بعد از آن جزوه ی دبیر خود را مطالعه می کنم و پس از درک اصل موضوع به حل تمرین تشریحی و تست می پردازم. برای تمرین تست از کتاب‌های کمک‌آموزشی استفادهمی‌کنم.. در طول روز حدود 45 دقیقه به این درس اختصاص می دهم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 6 نفر

مژده محمدقاسمی
مژده محمدقاسمی از شهر زابل- تراز 6263 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )


ریاضی را 6 از 10 می‌زنم.

ابتدا در کلاس، درس را با دقت یاد می‌گیرم.

سپس درسنامه‌ی کتاب آبی را مطالعه می‌کنم.

سپس تعدادی تست حل می‌کنم و سوالات مهم آن را نشان‌دار می‌کنم.

در هنگام مرور، تست‌ها را به صورت زمان‌دار حل می‌کنم.

 

ارسال شده توسط : فرهاد حسین‌پوری 5 نفر

نگار قاسم‌پور
نگار قاسم‌پور از شهر بهبهان- تراز 6124 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی 3:

چند از ده من در آزمون درس ریاضی: 7 از 10 

ابتدا مطالب را در منزل پیش خوانی می‌کنم سپس در کلاس درس خوب گوش می‌دهم و یاد می گیرم و سپس در خانه تست می زنم.

در این درس ابتدا به صورت آموزشی تست می زنم و سپس تست ها را به صورت زمان دار پاسخ می دهم

منبع من کتاب ابی دوازدهم است .

ارسال شده توسط : شهره جعفری

صبا مرادی
صبا مرادی از شهر كرمانشاه- تراز 6437 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من در این درس8 از 10 پاسخ می دهم.

برای درک کافی از درس ریاضی ابتدا به جزوه دبیرم اکتفا میکنم و پس از درک کافی به حل تمرینات جزوه می پردازم

در مرحله بعدی به حل مثال هاو تمرینات کتاب درسی می پردازم

سپس برای کامل کردن تسلط بر تمامی مباحث درسنامه کتاب آبی قلم چی را به طور کامل بررسی می کنم

حال شروع به زدن تست های مربوط به مبحث مورد بررسی قرار گرفته از کتاب آبی قلم چی می پردازم به طوری که تست های

شماره زوج مربوط هر مبحث را در همان روز مطالعه می زنم

چند روز بعد ر هفته دوم تست های شماره فرد کتاب آبی پیمانه ای را با زمان بندی کار می کنم

در مرحله آخر برای تکمیل یادگیری و اطمینان خاطر به سراغ کتاب های سه سطحی می پردازم

موثرترین روش برای من یک رو قبل از آزمون کارکردن تست های دفترچه غیر حضوری می باشد.

ارسال شده توسط : احسان عالی زاده 3 نفر

محمدرضا میر
محمدرضا میر از شهر زاهدان- تراز 7052 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم و نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد میکنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 5 نفر

سید امیررضا موسوی مجد
سید امیررضا موسوی مجد از شهر بابل- تراز 7191 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 7 از 10 پاسخ میدهم

سر کلاس به دقت به شیوه تدریس دبیر توجه می کردم و درس را در کلاس به خوبی یاد می گرفتم . برای مطالعه ابتدا جزوه دبیر مدرسه را می خواندم . پس از آن تمارین کتاب درسی را حل می کردم زیرا از معلم شنیده بودم که طراح در بسیاری از موارد سوالات ریاضی کنکور را از تمارین کتاب طرح می کند . پس از آن تست های کتاب آبی را حل می کردم . پیمانه ها در کتاب آبی کمک بسیاری در برنامه ریزی من طی دو هفته داشت و به بهترین صورت زمان را مدیریت می کردم . در دفعات بعدی مطالعه تست های نشان دار کتاب آبی را حل می کردم و در نهایت برای تکمیل آموزه های خود تست های 3 سطحی را حل می کردم و تفکر حل مساله را پیاده می کردم . این درس نقطه قوت من بود و در تکنیک زمان های نقصانی بسیار برای من مفید

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

آیدین قهرمانی
آیدین قهرمانی از شهر شبستر- تراز 7162 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

درس را در کلاس یاد میگیرم بعد درسنامه کتاب تست را به خوبی مطالعه می کنم و تست های آموزشی درسنامه را هم

حل میکنم سپس به سراغ تست زمان دار میروم در این درس تیپ سوالات و داشتن نظم ذهنی و یک راهبرد مشخص

الزامی است تست ها را در سه گروه دسته بندی می کنم

1-تست های که درست زده ام

2-تست  هایی که نتوانسته ام حل کنم

3-تست هایی که حل کرده ام ولی جواب را غلط آورده ام

مرور درس ریاضی باید دسته 2و3 بیشتر مد نظر گیرندچون دام های تستی آنها ما را یکبارگمراه کرده است

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 12 نفر

فریناز رمضانپور
فریناز رمضانپور از شهر شيراز- تراز 6983 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 7 از 10 پاسخ میدهم

من در درس ریاضی قوی هستم که علت آن اول به تدریس دقیق معلم مدرسه ام بر می­گرده و بعد از آن به صورت دقیق کتاب را بررسی می­کنم و سپس سراغ جزوه و کتاب تست خود می­روم‌ من برای کتاب ریاضی از کتاب تست آبی کانون استفاده می کنم‌ از نظر من این کتاب منبعی مناسب و استاندارد است چون در این کتاب آبی سعی شده از هیچ موضوعی در کتاب درسی چشم پوشی نکند و همچنین همه نکات کتاب درسی را استخراج کرده و مورد سوال قرار داده است‌

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

محمدحسن خسروی
محمدحسن خسروی از شهر رشت- تراز 6970 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

در درس ریاضی ابتدا جزوات معلم را مورد بررسی قرار میدهم سپس برای بدست آوردن تسلط کافی به صورت پیمانه ای از کتاب آبی کانون تست میزنم. در نهایت در طول هفته برای تثبیت یادگیری و آشنایی با سوالات متنوع از منابع مختلفی استفاده میکنم و به صورت دوره ای از آن ها تست های مضربی میزنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 7 نفر

علی اصغر عبدی
علی اصغر عبدی از شهر بافت- تراز 7593 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

میزان پاسخگویی به درس ریاضی به طور میانگین : 9 از 10

ابتدادرکمک های آموزشی  را به طوردقیق و کامل مطالعه میکنم  وسبس به سراغ تست های کتاب سه سطحی میرم.

تست های کتاب سه سطحی ریاضی برای بازیابی مطالب بسیاربرایم مفیداست.

سعی می کنم تست را آموزشی کارکنم و به دلیل داشتن سطح بالا بهتر می توانم خودم را بسنجم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 8 نفر

رضا آیینه نگینی
رضا آیینه نگینی از شهر بافت- تراز 7074 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

میزان پاسخگویی به درس ریاضی : 8 از 10

بعدازمرورکتاب درسی و جزوه معلم به سراغ کتاب  سه سطحی دردرس ریاضی می روم.سعی میکنم که در روز سه شنبه و چهارشنبه قبل از آزمون تست های مرتبط را حتما مرور کنم.

تست هایی سطح اول و دوم یعنی دشوار ونسبتا دشوار راحتما زماندار کار می کنم

تست هایی سطح سوم یعنی دشوارتر راسعی می کنم آموزشی کار کنم تامطالب رابه خوبی بازیابی کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 8 نفر

محمد خرم آبادی
محمد خرم آبادی از شهر خرم آباد- تراز 6732 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 8 به 10 رساندم

 اول کتاب درسی را یک مرور می کنم و تمارین و مثال های حل شده آن را دوباره حل می کنم 

و بعد به سراغ جزوه می روم و مطالب چزوه را مرور و تمرین می کنم 

و بعد از آن کتاب آبی را که بصورت خلاصه مطالب درس را آورده مطالب را مرور و تست های مربوطه را حل می کنم .

چون در این درس تراز خوبی دارم و جز نقاط قوتم است تست های کتاب 3 سطحی را حل می کنم و بعد از زدن تست ها حتماً پاسخ تشریحی آنها را نگاه می کنم 

و در صورت دیدن اشکال و یادگیری ناقص اقدام به رفع اشکال می کنم 

و قبل از اینکه در آزمون شرکت کنم در هفته دوم ازمون غیر حضوری را برای مرور این درس حل می کنم. 

و در آخر این نکته را یادآور می شوم برای موفقیت در این درس یک درصد خواندن و نود و نه درصد تست زدن و رفع اشکال می تواند به شما کمک کند.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی

سپهر کوشا
سپهر کوشا از شهر بهبهان- تراز 7278 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.

·  ابتدا کتاب درسی را خوب مطالعه می کنم.

·  سپس جزوه معلم را نیز می خوانم که مفاهیم کتاب را بهتر متوجه شوم.

·  بعد از مطالعه هر مبحث به سراغ تست می روم.

·  تست ها را به دو شیوه تست ارزیابی و تست آموزشی حل می کنم.

·  ابتدا تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می کنم.

·  سپس بقیه تست ها را به صورت ارزیابی حل می کنم.

·  در هنگام حل تست، تمام نکات مهم را در دفترم یادداشت می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

·  برای جمع بندی ابتدا نکات را مطالعه می کنم و سپس تست های نشان دار را حل می کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

امیر محمد فیروزی نیا
امیر محمد فیروزی نیا از شهر شيراز- تراز 7075 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

میزان پاسخ گویی به سوالات درس ریاضی در آزمون ها :8 از 10

من سر کلاس درس تمام حواس خود را جمع میکنم و به صحبت های معلم گوش می دهم. هر سوالی که برایم پیش می آید می پرسم تا مرحله ی ادراک صورت بگیرد.  وقتی به خانه می آیم حدود بیست دقیقه وقت میگذارم و مباحثی که معلم در آن روزتدریس کرده را مرور میکنم که این همان مطالعه ی درس هر روز همان روزاست. اگر فردای آن روز نیز ریاضی داشته باشم زمان بیشتری اختصاص می دهم و کتاب درسی و جزوه ی معلم را کامل میخوانم و تمرین حل میکنم. وقتی مطمین شدم که در آن مبحث مسلط هستم شروع به تست زدن میکنم. از کتاب آبی استفاده میکنم چرا که درسنامه اش فراتر از سطح کتاب درسی ست  و هیچ نکته ای از کتاب درسی  از پس تست های دشوار بر خواهم آمد. تست ها مشابه ، را حذف نکرده است بنابراین با مطالعه ی آن درسنامه آزمون ورودی مدارس برتر است و من از امسال خود را برای سال آینده آماده میکنم . دلیل دیگری که باعث می شود من ازاین کتاب استفاده کنم پاسخ تشریحی کامل و جامع آن است. روش دیگر من در مطالعه ریاضی این است که خودم سوال طرح میکنم. وقتی به اندازه کافی تمرین و تست کار کردم سه یا چهار سوال از مبحث مورد نظر طراحی میکنم و به آنها پاسخ میدهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

سارا رحمانی
سارا رحمانی از شهر بجنورد- تراز 7318 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

چند از ده ریاضی: 9 از ده

 سر کلاس خوب به تدریس معلم توجه می کنم بعد ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و بعد تست های کتاب کارم را حل می کنم .

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم. و در نهایت تست های کتاب سه سطحی را کار می کنم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

محدثه منفردی
محدثه منفردی از شهر بجنورد- تراز 7063 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

ابتداجزوه ی دبیر سپس کتاب درسی را مطالعه میکنم وبرای یادگیری بهتر درس ریاضی تستهای آموزشی پیمانه ای کارمیکنم.

کتاب:ابتدا درسنامه کتاب را میخانم وتستها رابصورت زماندار ازهمان ابتدا کار میکنم یعنز دربازه های زمانی ۱۵ دقیقه ای بصورت یک روز در میان پیمانه های ۱۰تا۲۰ تایی کار میکنم ونکات تستی را درقسمت پاسخنامه ی کتاب علامت میزنم تا خلاصه ی نکات را برای مرور درهفته ی دوم داشته باشم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

نادیا قزلجائی
نادیا قزلجائی از شهر گنبد- تراز 7001 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

رشد در درس ریاضی هز 6 از 10 به 8 از 10

ابتدا کتاب و جزوه مدرسه را مطالعه می کنم و تمامی تمرینهای کتاب را حل می کنم و سراغ درسنامه ی کتاب اموزشی می روم و بعد از آن تست یادگیری حل می کنم و بعد از رفع اشکال و یادداشت کردن سوالات غلط مقدار زیادی تست زماندار حل می کنم و برای افزایش تراز از کتابهای آبی کانون و سه سطحی استفاده می کنم و تستهای غلط و شک دار آن را علامتگذاری می کنم. برای هفته دوم نیز آنها را حتما مرور می کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

محمد صادقی
محمد صادقی از شهر نجف آباد- تراز 7245 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی پیشرفت زیادی داشته ام. توانستم پاسخ گویی خود را از حدود 3 از 10 در سال یازدهم به 9 از 10در سال دوزادهم برسانم.

روش مطالعه من به این صورت است که ابتدا تمام تمرین ها و مثال های کتاب درسی را با دقت زیاد حل می کنم . چون ایده ی اصلی سوالات کنکور از همین تمرین ها است ، آنها اهمیت بالایی دارند . سپس درسنامه کوتاه و مفید کتاب آبی را مطالعه می کنم.پس از یک یا دو روز شروع به تست زنی از کتاب آبی میکنم.

تست زنی من به این صورت است که نیمی از تست های هرمبحث را به صورت آموزشی و بدون در نظر گرفتن زمان می زنم.

در هفته منتهی به آموزش نیست نصف دیگر پیمانه های باقیمانده را به طور سرعتی کار می کنم.

آزمون 20 سوالی انتهای هر فصل به جمع بندی هر فصل و بازیابی کمک بسیاری می کند.در روز پنجشنبه قبل از آزمون ، 20 تست جمع بندی هر فصل را کار می کنم.

تیپ بندی های زیادی سوالات کتاب آبی ریاضی 3 به آمادگی هرچه بیشتر بنده برای پاسخ دادن به سوالات مختلف و همچنین سوال های دارای ایده جدید در آزمون های کانون کمک می کند.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 18 نفر

امیر حسین درویشی
امیر حسین درویشی از شهر خرم آباد- تراز 6420 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

میانگین تراز من 6600 می باشد.

چند از ده من در درس ریاضی ۷ می باشد.

روش مطالعه درس ریاضی3:

1-ابتدا کتاب درسی را خوانده و بعد تمرینات کتاب را حل به طور کامل حل می کنم تا با حل تشریحی آشنا شوم.

2- خلاصه نویسی انجام داده و نکات مهم را یادداشت میکنم.

3-در ابتدای مطالعه ابتدا خلاصه نویسی ها را خوانده و بعد مطالعه را کامل میکنم.

4-هر شب مطالعه این درس را در برنامه درسی خود دارم.

5-سپس درسنامه کتاب آبی  را خوانده و به کمک آن خلاصه نویسی خود را کامل میکنم.

2-سپس از کتابهای تشریحی کانون سوالات تشریحی کار کرده و بعد آبی ریاضی کانون تست می‌زنم

3-تست های مهم را نشاندار کرده و در روزهای قبل آزمون آنها را مرور می

ارسال شده توسط : علی اسدی 1 نفر

محمد اساسی
محمد اساسی از شهر شيراز- تراز 6225 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

 میانگین ترازمن   6300 است

چند از ده من حدود ۷ می باشد.

۱-روش کار من در درس ریاضی به این صورت است که ابتدا سعی میکنم به تدریس معلم در کلاس با کیفیت بالایی گوش دهم

۲-  سپس در خانه ابتدا کتاب و جزوه معلم را مطالعه میکنم و همه سوالات و

تمرینات تشریحی کتاب درسی و جزوه معلم را سعی میکنم که حل کنم و اگر نتوانستم خودم حل

کنم به جواب نگاه کرده و دوباره خودم حل میکنم .

۳- بعد از آن درسنامه کتاب آبی را که بسیار خلاصه و مفید است و همین طور حاوی برخی نکات تستی ارزشمند می باشد را مطالعه می کنم

۴- سپس به سراغ تست ها می روم و سعی میکنم که همه تست ها را حتما کار کنم . معمولا تست زنی من در بازه های زمانی یک ساعت و نیمه صورت میگیرد.

ارسال شده توسط : علی اسدی 1 نفر

علیرضا رضوی
علیرضا رضوی از شهر الوند- تراز 5875 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من 6300 می باشد

چند از ده من در این درس حدود 5 است

روش مطالعه ریاضی:

۱-قبل از حضور در کلاس یک پیشخوانی نسبت به مباحث انجام می دهم، در کلاس، سعی میکنم درس را با پرسیدن سوال فرا گیرم

۲- در منزل با مرور جزوه دبیر و حل سوالات تستی در آن مبحث به تسلط می رسم.

3- برای تسلط بیشتر و تثبیت مطالب در روز های آینده نیز از کتاب آبی روزی یک پیمانه تست میزنم

4- در روزاهای نزدیک آزمون نیز تست های مارک  دار و خلاصه های خود را مرور می کنم.

نسبتا خوبی به دانش آموز می دهد و باعث می شود دانش آموز با دید خوبی به سمت حل سوالات برود. من در

سال گذشته هم از این کتاب استفاده کردم و نتیجه خوبی را کسب کردم.

ارسال شده توسط : علی اسدی 3 نفر

محمد جوانمردى قهدريجانى
محمد جوانمردى قهدريجانى از شهر نجف آباد- تراز 6466 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میامگین تراز من 6500 می باشد

چند از ده من در درس ریاضی  7 می باشد

روش مطالعه :

۱- ابتدا درسنامه های کتاب آبی را با دقت مطالعه می کنم

۲- سپس به حل تست می پردازم و موقع تست زدن ، تست های نکته دار را مارک درا می کنم.

۳یکی از کلیدهای موفقیت در این درس این است که تا سوال حل نشده ، پاسخنامه را نگاه نمی کنم و سعی کنیم تا جایی که امکان دارد ، خودمان برای حل سوال کوشش کنیم

۴- من روز قبل از آزمون ، تست های مارک دار را دوباره می زنیم تا مرور شود و به خوبی مسلط شوم.

ارسال شده توسط : علی اسدی 4 نفر

مهشاد رضایی
مهشاد رضایی از شهر شهرضا- تراز 6451 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من 6500 می باشد

چند از ده من در درس ریاضی  حدود ۸ می باشد.

1-ابتدا در کلاس درس سعی میکنم مطلب را یادیگیرم و همان روز به تمرین میپردازم و با مراجعه به کتاب و جزوه یادگیری ام را کامل میکنم

۲- سپس در طول هفته به تست برای مرور و رسیدن به تسلط میپردازم و در قسمتهایی که متوجه ضعف یادگیری ام میشوم با حل تست از تیپهای مختلف از کتاب آبی سعی میکنم مشکلم را برطرف کنم.

۳- برای بالابردن سرعت تست زنی در این درس گاهی تستها را به صورت مجموعه ای و زماندار با رعایت تکنیکها میزنم.

ارسال شده توسط : علی اسدی 1 نفر

پارسا عبدی زاده
پارسا عبدی زاده از شهر بم- تراز 6037 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من  6300 می باشد.

چند از ده من در درس ریاضی حدود ۵ می باشد

روش مطالعه :

 • ۱- بعد از تدریس دبیر همان روز دوباره مثالهای جزوه را حل می کنم

 • ۲- تمرین های کتاب درسی را حل می کنم

 • ۳- درسنامه کتاب آبی را به صورت سریع مرور می کنم

 • ۴- چند پیمانه از تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی حل می کنم

 • ۵- اگر مبحث را کامل یاد بگیریم مابقی تست های کتاب آبی را زماندار حل می کنم

 • ۶- در روز های نزدیک آزمون نیز تست های کتاب سه سطحی را به صورت طبقه بندی و زماندار حل می کنم

 • ۷- سطح سوم را پنجشنبه قبل از آزمون کار می کنم

 • ۸- تست های اشتباه و نزده و نکته دار را علامت دار می کنم و حداقل 2 بار در هفته کار می کنم

ارسال شده توسط : علی اسدی 2 نفر

مریم ابراهیمی
مریم ابراهیمی از شهر چمستان- تراز 5986 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من  6400 است.

چند از ده من در درس ریاضی از ۳، به ۵ در ایام نوروز رسیده است.

روش مطالعه ریاضی:

۱-درابتدای درس جزوه معلم رامیخوانیم

۲-سپس سراغ کتاب آبی میروم و ابتدایک مرور کلی به درسنامه خواهم داشت

3- سپس هر تعداد که وقت داشته باشم از پیمانه های آن را حل می کنم. و پاسخنامه را دقیق بررسی می کنم.

۴ - نزدیک آزمون نیز درسنامه را مرور کرده و  تست های نشان دارم را مجدد حل می کردم

ارسال شده توسط : علی اسدی 1 نفر

امیرمحمد محمودنیا
امیرمحمد محمودنیا از شهر قائم شهر- تراز 6416 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 6 به 8 رساندم.

ایتدا درسنامه کتاب های تست را می خوانم تا نکات مهم  و مفهومی را یاد بگیرم.

بعد از تسلط کامل بر درسنامه تست می زنم و ار کتاب های آبی کانون به دلیل انطباق زیاد با برنامه راهبردی استفاده می کنم . 

برای حل تست ها ی سخت تر از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 2 نفر

ستار پورمهدی
ستار پورمهدی از شهر مشهد- تراز 6393 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من 6500 است

چند از ده من در درس ریاضی 5 میباشد

1- ابتدا حتما  سر کلاس می روم و درس معلم را دقیق گوش میکنم  2-در خانه جزوه معلم را دقیق میخوانم و مثال های حل شده و تمرین های آن را حل میکنم

3- کتاب درسی را دقیق می خوانم و تمرین های آن را حل مینکنم

4- بعد از یکی دو روز شروع به زدن تست میکنم و نکات مهم را در دفتر یادداشت میکنم

5- سه شنبه قبل از آزمون نیز تست های آزمون غیر حضوری را حل می کنم

ارسال شده توسط : علی اسدی 1 نفر

‏امین محمدی‏
‏امین محمدی‏ از شهر ملارد- تراز 7468 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

میانگین تراز من 7400 می باشد

چند از ده من از 7 به 10 رسیده است

روش مطالعه:

۱- ابتدا جزوه معلم را به طور کامل و دقیق  می خوانم

2- سپس درسنامه کتاب های سبز کانون را دقیق میخوانم و نکاتش را به جزوه معلم اضافه میکنم.

۳- تعدادی از تست های کتاب آبی را بدون محدودیت زمانی  به عنوان تست آموزشی  حل می کنم تا روش ها و استراتژی های حل آن مبحث را یاد بگیرم و همچنین پاسخ نامه را نیز حتما دقیق بررسی میکنم.
۴-در این مرحله برای ارزیابی خودم تست های دشوار و دشوار تر از کتاب سه سطحی را ا زخودم به صورت زمان دار ازمون میگیرم و سپس آن را ها را دقیق برسی میکنم.

5- یک یا دو روز قبل از آزمئن درسنامه های خلاصه کتاب آبی را برای یادآوری مطالب مرور می کنم

ارسال شده توسط : علی اسدی 2 نفر

متین حسن‌زاده توتونتاب
متین حسن‌زاده توتونتاب از شهر تبريز- تراز 6928 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من به صورت 6 از 10 است.

ابتدا یک مطالعه ساده و روزنامه‌وار از کتاب درسی انجام می‌دهم.

سپس سعی می‌کنم به تمام مسائل کتاب به صورت تشریحی مسلط شوم.

در مرحله پایانی نیز به سراغ کتاب آبی می‌روم و با استفاده از آن تست‌زنی را تمرین می‌کنم.

معمولا تست‌زنی را هر دو روز یک بار انجام می‌دهم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

هما شهابی
هما شهابی از شهر جيرفت- تراز 6931 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون به صورت 10 از 10 پاسخ می‌دهم.

برای درس ریاضی از کتاب‌های جمع‌بندی و آبی استفاده می‌کنم.

در ابتدا متن کتاب درسی و درسنامه کتاب آبی را به دقت مطالعه می‌کنم.

سپس شروع به تست‌زنی می‌کنم.

اشکلات و موارد نادرست را یادداشت می‌کنم و این موارد را تا یادگیری کامل مرور و تمرین می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

بهار اسلامی
بهار اسلامی از شهر تهران- تراز 6972 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به‌صورت 9 از 10 است.

مطالعه درس ریاضی من به‌صورت زیر است:

1-ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

2.سراغ درسنامه کتاب آبی می‌روم و از روی درسنامه خلاصه‌نویسی می‌کنم.

3.تست‌های کتاب آبی را به صورت مضرب زوج آموزشی می‌زنم.

4.دو روز بعد مضرب فرد را از خودم امتحان می‌گیرم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

فاطمه گودرزی
فاطمه گودرزی از شهر بيران شهر- تراز 6832 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

سپس درسنامه کتاب کمک‌آموزشی را مطالعه می‌کنم.

در مرحله بعد تمرین تست را در دستور کار قرار می‌دهم.

برای تمرین تست یک تناسب خاصی را در نظر می‌گیرم به این صورت که به ازای هر سوال آزمون کانون 20 سوال کنکوری و تالیفی کار می‌کنم.

من از کتاب‌های پرتکرار نیز برای درس ریاضی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

فاطمه‌زهرا یعقوبی اشرفی
فاطمه‌زهرا یعقوبی اشرفی از شهر بهشهر- تراز 6847 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من در آزمون‌های کانون درس ریاضی را به صورت 9 از 10 پاسخ می‌دهم.

من برای درس ریاضی ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه می‌کنم و تمرین‌های تشریحی آن را حل می‌کنم.

سپس به سراغ درسنامه‌ی کتاب آبی پیمانه‌ای می‌روم و نکات تکمیلی آن را مطالعه می‌کنم و از هر مبحث چند تست آموزشی می‌زنم. 

روز بعد دوباره به سراغ کتاب آبی می‌روم و تست‌‌ها را به صورت زمان‌دار می‌زنم و سرعت عمل خود را با تمرکز می‌سنجم. 

چند روز بعد دوباره به سراغ کتاب آبی می‌روم و تست‌های باقی‌مانده و شناسنامه‌دار را حل می‌کنم.

هربار که تست می‌زنم، اشتباهات خود را در کتاب خودآموز یادداشت می‌کنم و هر شب مرور می‌کنم تا به این روش یادگیری ناقص خود را به کامل تبدیل کنم.

روز پنج شنبه‌ قبل از آزمون سوالات آزمون غیرحضوری را حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 3 نفر

امین سعدی‌نیا
امین سعدی‌نیا از شهر دورود- تراز 6993 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

دهدهی درس ریاضی من در آزمون‌های کانون به‌صورت 8 از 10 است.

ابتدا توضیحات جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و تمام مثال‌های جزوه آموزشی را حل می‌کنم. 

سپس حل تمرینات کتاب درسی را در دستور کار قرار می‌دهم. 

و در آخر تست‌های کنکور و کتاب‌های آبی خصوصاً 10 سال کنکور ریاضی را کار می‌‌کنم تا تسلطم بیشتر شود.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 10 نفر

نازنین احسن‌زاده کلجاهی
نازنین احسن‌زاده کلجاهی از شهر تبريز- تراز 7068 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

چندتا از ده‌تا: 9 از 10

ابتدا درس‌نامه‌های کتاب‌های کمک آموزشی را مطالعه می‌کنم.

سپس جزوه‌ای از پس از مطالعه کتاب درسی می‌نویسم.  

سپس تمرین‌های زیادی انجام می‌دهم.

در مرحله بعدی تست‌های ترکیبی را تمرین می‌کنم.

در نهایت کتاب آبی پیمانه‌ای کانون را مطالعه و تست‌زنی می‌کنم.

ارسال شده توسط : آرین فلاح اسدی 1 نفر

پگاه دژاگه
پگاه دژاگه از شهر كرمانشاه- تراز 6495 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 7 به 9 رساندم.

ابتدا تمرینات کتاب درسی را حل نمود

بعد درسنامه  را از کتاب آبی قلمچی مطالعه نموده

 و سپس تعدادی تست آموزشی را حل نموده

 و در بازه مطالعاتی بعدی تعدادی تست دیگر را به صورت زماندار حل می نمایم.

سپس از کتابهای سه سطحی با توجه به سوالات بسیار مفید و نکته دار در بازه مطالعاتی بعدی یا دوران جمع بندی یا مرور استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی 4 نفر

فرناز میرزایی
فرناز میرزایی از شهر سنندج- تراز 6993 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

رشد چند از 10: 4 به 7

۱. سر کلاس به خوبی تدریس معلم را گوش می دهم و نکات مهم را یادداشت برداری می کنم.

۲. کتاب درسی و جزوه معلم را خط به خط خوانده و خلاصه برداری می کنم.

۳. درس نامه ی کتاب آبی را می خوانم و تست ها را به صورت آموزشی کار می کنم و نکات لازم را یادداشت می کنم . ابتدا تست های زوج را از کتاب آبی می زنم و بعد از شناسایی نقاط ضعف و تصحیح آن ها و برای دوره تست های فرد را می زنم.

۴. برای تست زنی  زمان دار به سراغ کتاب سه سطحی می روم . با زدن تست های این کتاب توانستم تراز درس ریاضی را از ۶۴۰۱ به ۷۰۱۳ افزایش دهم و چند از ده این درس را از ۴ از ده به ۷ از ده برسانم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی ریاضی دوازدهم:

من با استفاده از سطح بندی سوالاتی که در این کتاب می باشد توانسته ام با انواع تیپ سوال مختلف آشنا شوم و نگرانی برای حل سوالات در جلسه ی آزمون نداشته باشم.

در هفته ی اول آزمون بیشتر از دو تیپ نسبتا دشوار و دشوار با هدف گذاری که برای این درس در نظر گرفته ام، تست می زنم و در هفته ی دوم  به سراغ تیپ سوال های دشوارتر از این کتاب می روم و تا حد ممکن چند از ده خود را با یادگیری تست های سخت تر افزایش می دهم.

ارسال شده توسط : احسان عالی زاده 6 نفر

آیدا اسلامی
آیدا اسلامی از شهر فارسان - تراز 7113 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون ها 7 از 10 پاسخ میدهم

روش مطالعه درس ریاضی من  عبارتنداز:

1-پیش خوانی کردن

2-یادداشت برداری از نکات مهم

3-استفاده از کتابهای سه سطحی کانون

4-استفاده از کتابهای 500سوال تشریحی در نیمسال دوم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 15 نفر

میرفاضل سیدمردانی
میرفاضل سیدمردانی از شهر اروميه- تراز 7009 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

اول از همه تدریس دبیر را در مدرسه به خوبی گوش میدهم و اگر سوالی داشتم در همان کلاس بر طرف میکنم بعد تست هت را در خانه می زنم از راه حل تشریحی میرم بعدا اشتباهات خود را اصلاح میکنم سپس برای آخرین بار از راه حل تستی می رم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 7 نفر

محمد یعقوبی
محمد یعقوبی از شهر زاهدان- تراز 6849 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

میزان پاسخ دهی در آزمون های کانون: 8 از 10

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم و نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد میکنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

رضا دلشاد
رضا دلشاد از شهر سلماس- تراز 7175 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 8 از 10 پاسخ میدهم

روش مطالعه ی من برای درس .رياضي اینگونه است که ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیرم را مطالعه میکنم و تمام سعی خود را میکنم تا سوالات و تمرینات را کامل حل کنم.

یکی از دلایل پیشرفت من خلاصه نویسی نکات و فرمول های مهم و مطالعه ی آنها قبل از هر آزمون میباشد.

من برای این درس از کتاب آبی کانون استفاده میکنم.

ابتدا درسنامه و گزیده نکات هر مبحث را مطالعه کرده و خودم از روی درسنامه کتاب نکته برداری میکنم و سپس شروع به تست زنی میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 11 نفر

امیرعلی سلیمانی نژاد
امیرعلی سلیمانی نژاد از شهر رشت- تراز 7088 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 7 از 10 پاسخ میدهم

این درس برای یادگیری نیاز به خواندن چندین و چند باره ی درسنامه ندارد بلکه به فهم مرکزی و تمرکز نیاز دارد. شما باید یک مفهوم اولیه را از کتاب برداشت کنید و بر روی آن تمرین های بساری انجام دهید. بعد از محکم کردن گام خود روی این مفهوم اولیه نیاز به تست زدن دارید تا زوایای مختلف طرح سوال از آن مفهوم را یاد بگیرید. ریاضیات علم محاسبات است و محاسبات بسیار خطای بیشتری را به ارمغان می آورد پس بهتر است با تست زدن بسیار روش کوتاه تر را بیابید و سرعت عمل را افزایش دهید

کتاب سه سطحی ریاضیات کانون مجموه ای کامل از سوالات پیچیده تا بسیار پیچیده است که هر کدام بیانگر دام های آموزشی و کنکوری است که میتوان با حل این مسائل بر آنها آگاه شدو به مهارت تست زنی در ریاضیات دست یافت هر کدام از این تست ها تکنیک های مفهومی را بیان میکند که با آن می توان به درسد قابل قبولی دست یافت

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

نگین محمدی
نگین محمدی از شهر فارسان - تراز 7029 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون به طور میانگین 7 از 10 پاسخ میدهم

1-پیش خوانی کردن درس ریاضی قبل از تدریس دبیر

2-حل کردن تمرینهای کتاب درسی

3-استفاده از کتابهای سه سطحی کانون

4-حل کردن جزوه دبیر

5-حل کردن تست

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 9 نفر

ستاره حسین پور
ستاره حسین پور از شهر شيراز- تراز 6946 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

میزان پاسخ دهی در آزمون ها : 8 از 10

روش کار من در درس ریاضی به این صورت است که ابتدا سعی میکنم به تدریس معلم در کلاس با کیفیت بالایی گوش دهم سپس در خانه ابتدا کتاب و جزوه معلم را مطالعه میکنم و همه سوالات و تمرینات تشریحی کتاب درسی و جزوه معلم را سعی میکنم که حل کنم و اگر نتوانستم خودم حل کنم به جواب نگاه کرده و دوباره خودم حل میکنم . بعد از ان درسنامه کتاب ابی را که بسیار خلاصه و مفید است و همین طور حاوی برخی نکات تستی ارزشمند می باشد را مطالعه می کنم و سپس به سراغ تست ها می روم و سعی میکنم که همه تست ها را حتما کار کنم . معمولا تست زنی من در نوبت های مختلف و زیادی در بازه های زمانی 1 الی 5 ساعته صورت میگیرد، به طوری که تست های کتاب ابی را 2 یا 3 بار حل میکنم . و تست هایی که در مرحله اول نتوانسته ام جواب دهم را علاوه بر این که با استفاده از پاسخنامه تشریحی، تجزیه و تحلیل میکنم، این سوالات را نشانه دار نیز میکنم که در ازمون های جمع بندی کمکم می کنند.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

سودا ایمانی
سودا ایمانی از شهر لواسانات- تراز 7030 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

میزان پاسخ دهی در آزمون های کانون: 7 از 10

در درس ریاضی نقطه قوت دارم به علت مفهومی خواندن و زیاد تست زدن.

از کتاب های کانون استفاده می کنم.

ساعت مطالعه من در هفته 6 ساعت و روزهای تعطیل 10 ساعت است همچنین در کلاس های رفع اشکال هم شرکت می کنم.

با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب های آبی تست ها را از روی آن زده و هر تست بررسی می شود

سپس برای مرور مطالب از کتاب های سه سطحی استفاده می کنم.

برای استفاده از کتاب سه سطحی ابتدا سوالات نسبتا دشوار را پاسخ می دهم و بعد سوالات دشوار و دشوار تر را هم پاسخ می دهم.

از بازخورد تحلیل تست ها برای تفهیم بهتر مطلب کتاب درسی استفاده کرده و آن ها را در کتاب خوآموزی و کتاب درسی نوشته و در نهایت روز قبل از آزمون به جمع بندی مطالب از نکات نوشته شده می پردازم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

محمدرضا فرهادیان
محمدرضا فرهادیان از شهر اصفهان- تراز 7294 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

میزان پاسخ گویی به در آزمون ها: 8 از 10

در درس ریاضی به دلیل تنوع زیاد سوالات و نوع مفهومی بودن درس لازم است تا با زدن تست های مختلف تألیفی و آزمون های قبلی و کنکور سال های گذشته با انواع مختلف سوالات آشنا شده تا بتوان در کنکور هنگام رویارویی با نمونه های مشابه، بلافاصله روش حل آن را شناسایی کرد. من از کتاب های سه سطحی و آبی برای این منظور استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 4 نفر

محمدرضا الهی
محمدرضا الهی از شهر اهواز- تراز 7061 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

میزان پاسخ دهی در آزمون های کانون :7 از 10

من در درس ریاضی  از دبیرستان پایه ی قوی داشتم اما برای تست مشکل داشتم با صحبت های پشتیبان خوبم آقای افضلان وتوصیه ی ایشان برای کتاب ابی ریاضی ایشان به بنده بعد از مطالعه ی مفهومی و تحلیلی  کتاب درسی با توجه به درخت دانش مباحث را به زیر موضوع هایی مطابق درخت دانش در کتاب آبی ریاضی پایه کانون  قلم چی تقسیم کردم و آن ها را مطالعه کردم و تست ها را از کتاب آبی با توجه به درخت دانش کتاب آبی زدم بعد از هرمطالعه از زیر موضوع تست ها رامیزدم و باتوجه به اهمیت موضوع ها تست هارا از کتاب آبی میزدم الویت بنده از تست های کتاب آبی سوالات کانون و سپس سوالات سراسری است  

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

محمد مهدی بشارتیان
محمد مهدی بشارتیان از شهر خرم آباد- تراز 6995 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مرور مباحث پایه تست های نشان دار خودم از کتاب سه سطحی را حل می کنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا مطالب را مطالعه می کنم و سپس از کتاب کمک درسی تست های آن مبحث را پاسخ می دهم.

برای جمع بندی قبل از آزمون تست های کتاب سه سطحی را پاسخ می دهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

	 علی شهبازی
علی شهبازی از شهر تهران- تراز 6851 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

1. سر کلاس به حرف های معلم گوش می دهم ، هر گاه سوالی به ذهنم برسد همان موقع سوالم را می پرسم


2کتاب های درسی را مطالعه میکنم بعد از آن سراغ جزو های معلم می روم.

 3. در ساعات زنگ تفریح کار در کلاس و تمارین مربوط به درس جدید را حل میکنم.

4.در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور میکنم.

نحوه استفاده از کتاب آبی

1.ابتدا از درسنامه از هر مبحث شروع می کنم.

2. سپس به سراغ سوالات تستهای همان مبحث با دقت و تمرکز میروم.

3 .اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشانه دار میکنم و در مطالعه بعدی اول آن ها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم .

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

1.بعد از کتاب پرتکرار و آبی ویادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده میکنم..

2.تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار وبعد دشوار ودشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا درذهن وحافظه ام ماندگار شود.

3.تعدادی از تست ها را انتخاب کرده وبرای پاسخگویی آن زمانی را تعیین میکنم وتمام سعی خود را میکنم که درزمان پاسخ بدهم واین گونه مدیریت وقت وزمانم را درسرجلسه آزمون حفظ کنم.

ارسال شده توسط : جعفر مفتاح 3 نفر

علیرضا مصطفایی
علیرضا مصطفایی از شهر تهران- تراز 6948 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

ابتدا در هفته اول به انجام تست های ساده می پردازم و یادگیری انجام می دهم. سپس در هفته دوم با تست های مشکل کتاب های کمک درسی به حل تمرین می پردازم و سپس در دو روز قبل آزمون جمع بندی انجام می دهم

تست های زمان دار را از کتاب سه سطحی می زنم و در آخر  غلط هایم را مجددا بررسی می کنم و در دفترچه یادداشت می کنم تا شب قبل آزمون مرور کنم

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 2 نفر

محمد فلاح نژاد
محمد فلاح نژاد از شهر خرم آباد- تراز 7134 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

در درس ریاضی  سعی می کنم به صورت بازیابی مطالعه کنم و این که درس همان روز تدریس  مطالعه می کنم سپس  برای تسلط بالا تر به سراغ کتاب سه سطحی می روم

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 16 نفر

محمد مهدی باستان
محمد مهدی باستان از شهر زاهدان- تراز 7246 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم

در درس ریاضی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن میزنم و سپس بررسی و تحلیل میکنم و نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد میکنم و در روز قبل از آزمونها نکات را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

سیده فاطمه موسوی
سیده فاطمه موسوی از شهر شيراز- تراز 7207 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم

ریاضی ابتدا مفهومی و تشریحی میخوانم سپس تمرین کتابهای درسی را حل میکنم و سپس تستهای کتاب ابی را میزنم وقتی که به حد قابل قبولی برسم از کتابهای سه سطحی استفاده میکنم

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر

نیلوفر صابر مقدم
نیلوفر صابر مقدم از شهر تهران- تراز 6906 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم

خواندن خط به خط کتاب درسی

حل سوالات کتای درسی

حل سوالات  پیمانه ای از کتاب آبی و درصد هر درس بالای هر پیمانه نوشته می شود

مطالعه درسنامه کتاب آبی

حل تست متناسب با هر درس

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 1 نفر

سارا جلالیان
سارا جلالیان از شهر تهران- تراز 7017 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

میزان پاس گویی به سوالات: 8 از 10

پیش مطالعه مبحث تدریسی

داشتن دقت و تمرکز کافی سر کلاس

خلاصه نویسی نکات مهم و تستی

مرور کلی مباحث پس از تدریس

 مطالعه دقیق کتاب درسی

حل تمرین های داخل کتاب درسی

تست زنی برای تثبیت مطالب

نشان دار کردن تست های غلط و حل مجدد قبل از آزمون

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

شایان اژدری
شایان اژدری از شهر شيراز- تراز 7319 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

میزان پاسخ دهی: 9 از 10

من در درس ریاضی به درصد 90 دست پیدا کردم که شاید بخش اعظم این درصد را مدیون کتاب آبی 30 سال کنکور ریاضی هستم.

در این درس پس ازاین که جزوه ی معلم و درسنامه های مربوطه را می خواندم، تست می زدم اما ابتدا این تست ها از کتابی به جز کتاب کانون بود.

پس از معرفی یکی از دوستان با کتاب آبی کانون آشنا شدم و پس از آن، پیشرفت نسبتا خوبی را در این درس داشتم.

در این درس ابتدا جزوه ی دبیر را می خواندم و سپس تعداد زیادی تست حل می کردم.

در این درس، تعداد زیادی تست حل میکنم تا سرعت زنی ام را افزایش دهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

علی عبداللهی
علی عبداللهی از شهر بيرجند- تراز 7133 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

درس ریاضی در آزمون های کانون نقطه قوت من است و این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 می باشد

روش اصلی من در مطالعه این درس ابتدا یادگیری عمیق مفاهیم این درس و سپس تمرین زیاد تستی و تشریحی است.

برای مثال من کتاب 30 سال کنکور ریاضیات آبی قلمچی را چند دور کار می ­کنم و به یک بار کار کردن تست ها اکتفا نمی­ کنم.

برای درس ریاضی توجه زیادی به جزوه­ی دبیر خود دارم و درس هر روز را در همان روز می خوانم، با این روش که جزوه­ ی خود را دوباره نویسی می کنم تا تمرین های آن روز را بطور کامل یاد گرفته باشم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 3 نفر

علی پژوهی
علی پژوهی از شهر خرم آباد- تراز 7070 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

پاسخ دهی به درس ریاضی: 7 از 10

من در درس ریاضی ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تک تک سوالات جزوه را حل میکنم و در ادامه سوالات کتاب درسی را حل و تجزيه و تحلیل میکنم و بعد از اتمام این کار به سراغ کتاب آبی میروم و سوالات کنکور سالهاي مختلف را حل میکنم و پاسخ تشریحی آنهارا بررسی میکنم و سوالات مهمی را که درپاسخ دادن به آنها دچار چالش شده ام را وارد یک دفتر جداگانه یا کتاب خودآموز میکنم تا در ماه های اخر نزدیک کنکور بتوانم مطالب را به راحتی مرور کنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو

احمدرضا مبشر
احمدرضا مبشر از شهر خرم آباد- تراز 7168 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

پاسخ ریاضی  من آزمون بطور میانگین8 از 10 میباشد

من در این درس ابتدا کتاب را بطور کامل مطالعه کردم سپس سوالات تشریحی مربوط به آن مبحث را خوانده و بعد سراغ تستهای کتاب آبی رفته و سوالات تالیفی و کنکورهای سال قبل را تست زدم، و در برنامه روزانه خود مطالعه ریاضی را قرار میدهم

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 2 نفر

مجتبی زارعی کوشیار
مجتبی زارعی کوشیار از شهر همدان- تراز 7362 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 10 از 10 پاسخ میدهم.

درس ریاضی که از دروس تمرینی حساب میشوند تا جاییکه ممکن است بعد از فهم مطلب بصورت تشریحی، ابتدا سراغ تستهای آموزشی و سطح ساده میروم که از درک مطلب مطمئن شوم.

بعد از سوالات کمی دشوارتر استفاده میکنم و سعی میکنم بدون در نظر گرفتن وقت با راه حل خودم به جواب برسم، بعد پاسخ ها را بررسی کرده و راه حلهای آسانتر را مد نظر قرار میدهم و در تمرین اخر سعی میکنم از ان راه حلهای  تستی  استفاده کنم. 

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 47 نفر

مهدی دنکوب
مهدی دنکوب از شهر علي آبادكتول- تراز 7378 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه معلم را میخوانم و تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.

بعد درسنامههای کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.

سپس به حل آزمون غیر حضوری قبل از آزمون و بررسی تستهای متعدد میپردازم و از همه مهمتر مفهومی و عمقی مطالب را میخوانم.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 26 نفر

سید مهراد طالب زاده
سید مهراد طالب زاده از شهر تبريز- تراز 7394 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ میدهم.

ابتدا مباحث آزمون را بررسی کرده و مباحث آزمون را به مباحث ریزتر تبدیل می کنم.

سپس به کتاب درسی مراجعه می کنم و پس از آن جزوه معلم را به طور کامل بررسی کرده و پس از آن کتاب کمک آموزشی را مطالعه میکنم.

در تست زدن اولویتم تستهای کنکور سالهای قبل است و بعد مثالهای کتاب درسی و سپس کنکور رشته ریاضی و آخر سر هم تستهای تالیفی را مطالعه میکنم .

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 2 نفر

ثمین مقدمی
ثمین مقدمی از شهر بناب- تراز 7134 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 7 از ده پاسخ میدهم.

من برای مطالعه  درس ریاضی دوازدهم ابتدا کتاب ریاضی را هر فصل جدید که تدریس میشود را بخوبی مطالعه  میکنم.

بعدا از کتاب ریاضی آبی 3 به شکل اجمالی درسنامه را میخوانم و تست های پیمانه ای را تمرین میکنم. ابتدا 30 یا 40 تست را کار میکنم، سپس به مرور به تعداد تست هایی که کار میکنم اضافه میکنم تا تمام جوانب درس برایم جا بیفتد.

در دفعه های بعدی و به خصوص برای دوره کتاب و مرور  آن و مطالعه ریاضی که در برنامه ام دارم به شکل پیمانه ای از تست های کتاب آبی ریاضی 3 استفاده میکنم و سعی میکنم این تست زدن ها به شکل زماندار باشد.

بعد از مطالعه کتاب آبی به زدن تست های کتاب سه سطحی مشغول میشوم.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 10 نفر

مبینا سبزی زاده
مبینا سبزی زاده از شهر خرم آباد- تراز 7383 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 10 از ده پاسخ میدهم.

روش مطالعه من در درس ریاضی این است که ابتدا یک پیش خوانی اولیه از مباحث، قبل از تدریس معلم دارم.

بعد در کلاس درس با تمرکز و دقت زیاد به دروس گوش کرده و یک جزوه مفید مینویسم.

در خانه همان دروس تدریس شده را به این صورت که ابتدا مطالب یادداشت شده از کلاس را مرور میکنم و درسنامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه و تست های مرتبط با آن مبحث را حل کرده و نکات جدید آن مباحث را از پاسخنامه تشریحی کتاب کمک آموزشی در کتاب درسی یادداشت میکنم تا بعدا چند روز قبل از آزمون برای مرور مطالب استفاده کنم. 

کتاب مورد استفاده من در این درس کتابهای آبی است. چون تست های کتاب های آبی بصورت مبحثی است و شامل تست های سالهای گذشته کنکور و آزمون های قبل کانون میباشد، کمک زیادی در تثبیت و تسلط بیشتر مباحث دارند.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 1 نفر

سپیده راد
سپیده راد از شهر نيشابور- تراز 7415 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

سر کلاس به دقت به مطالب گفته شده توسط معلم گوش دهم و درصد خوبی از یادگیری سرکلاس اتفاق می افتد.و همانجا کتاب درسی را به دقت میخوانم و تمرین های کتاب را هم حل میکنم.

سپس درمنزل جزوه معلم را خوانده و روزخوانی میکنم و تعدادی تمرین و تست کار میکنم.

در طی دو هفته نیز برای آزمون برنامه ریزی میکنم که تست های زیاد و پیوسته کار کنم و نکات تست ها را در کتاب درسی نیز مینویسم و اگر تستی مشابه تمرین های کتاب حل کنم، در سطحی بالاتر، سعی میکنم کنار آن تمرین مشابه نکات تست را بنویسم.

کتاب آبی کانون یک منبع خوب تست برای درس ریاضی ام هست که ازش استفاده میکنم .... در ۴ شنبه و ۵ شنبه قبل از آزمون نیز تست های نشان دارم را حتما یک بار دیگر کار میکنم.

آزمون غیر حضوری و کتاب سه سطحی نیز منبع بسیار خوبی برای مرور و بازیابی در روزهای قبل آزمون هستند که حتما کار میکنم.

حتما بعد از کار کردن تست های آموزشی و رسیدن به تسلط، تست های زمان دار  هم کار میکنم تا دقت و سرعتم افزایش یابد.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 11 نفر

ایمان روستا
ایمان روستا از شهر شيراز- تراز 7506 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 8 از ده پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه دبیر را میخوانم و سپس تمرین های مربوط به جزوه را حل میکنم.

بعد از خواندن و تمرین، خلاصه نویسی انجام میدهم.

سپس تست بدون زمان میزنم تا نحوه تست زنی را یاد بگیرم.

در نهایت برای تسلط بیشتر تست زمان دار میزنم

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی

علیرضا ذبیحی
علیرضا ذبیحی از شهر شيراز- تراز 7690 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب و جزوه ی دبیر را پس از تدریس معلم مطالعه میکنم و تست های جزوه دبیر مربوطه ام را حل میکنم.

در ادامه تست های کتاب کمک درسی را به سه قسمت جداگانه تقسیم کرده و حل میکنم.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 2 نفر

آرمین بابائی سمیرمی
آرمین بابائی سمیرمی از شهر شاهرود- تراز 7927 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمونهای کانون 10 از ده پاسخ میدهم.

معلم که درس میدهد چند سوال تشریحی حل میکنم تا تسلط کافی بیابم.

 سپس تست میزنم:  ابتدا تشریحی و بعد تست زمان دار از کتاب خیلی سبز و در نهایت تست های سطح بالاتر از کتاب سه سطحی.

تست هایی که غلط زده ام را مارک دار میکنم تا دوباره مرور کنم.

قبلا 7 از 10 میزدم و الان به 10 از 10 رسیده ام.

ارسال شده توسط : فرزانه دانایی 30 نفر

امیررضا دمنابی
امیررضا دمنابی از شهر كرج- تراز 6990 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

به طور میانگین این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم

سرکلاس سعی میکنم قسمت تشریحی را کامل یاد بگیرم، به منزل که می‌آیم بعد از یک مرور کوتاه نمونه سوال تشریحی حل میکنم.

بعد از کتاب سه سطحی تست آموزشی میزنم و تحلیل میکنم.

و درنهایت از کتاب تست، تست های سطح بالاتر استفاده میکنم تا به تسلط صددرصد برسم.

کتاب تست مورد استفاده من آبی قلمچی است و به دلیل داشتن درسنامه مناسب و سطح و تنوع کافی در سوالات این کتاب را انتخاب کرده ام.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر

پریسا سادات جوادی
پریسا سادات جوادی از شهر كرج- تراز 7036 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را طبق برنامه راهبردی پیش می روم. برای مباحث پایه از روی کتاب سه سطحی و آبی کانون تست می زنم.

برای مباحث دوازدهم مطالب را در تابستان کار کرده ام و اکنون از روی کتاب سه سطحی تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم و آن ها را دوباره حل می کنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر

علیرضا عیدی
علیرضا عیدی از شهر خرم آباد- تراز 7440 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

میانگین درصد ریاضی در آزمون ها 7 از 10

روش: من در این درس ابتدا کتاب را مطالعه میکنم. سپس تمرین ها و مثال های کتاب را خوانده و حل کرده سپس به کمک کتاب آبی تست زده و با چندین بار حل کردن سوالات تالیفی و کنکور های سال قبل این کتاب راه حل ها و فرمول ها را در ذهن خود تثبیت میکنم.

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 5 نفر

علی دلیل
علی دلیل از شهر اصفهان- تراز 7336 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

این درس را در آزمون ها 8 از 10 پاسخ میدهم

ابتدا مباحث مربوط به پایه را مطالعه میکنم سپس مطالب مربوطه به سال دوازدهم

سپس تست های ساده حل کرده وسپس سوالات سنگین تر درزمان حل اگر به سوالی  تسلط نداشته باشم نشان دارکرده ودرزمان مرور برسی ومجدداحل می نمایم درپایان از کتاب سه سطحی برای تکمیل وتسلط بیشتر استفاده می گیرم

ارسال شده توسط : هادی دامن گیر 2 نفر

ایوب دانشمند
ایوب دانشمند از شهر گنبد- تراز 6920 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
من در درس ریاضی از 5 از 10 به 8 از ده رسیدم

کتابی که تاثیر زیادی در پیشرفت من داشته کتاب سه سطحی ریاضی می باشد. حجم متناسب نسبت به حجم کتاب و داشتم سوالهای سطح بندی که از خصوصیات این کتاب است کمک بسیاری به من می کند. من برای مطالعه همیشه سعی می کنم قبل از تدریس دبیرپیش خوانی داشته باشم تا بتوانم در کلاس مطالب را بهتر بیاموزم بعد در منزل مباحث را مرور کرده و تست حل میکنم.

ارسال شده توسط : کیارش کاظم لو 1 نفر

مهسا کیانی
مهسا کیانی از شهر كرمانشاه- تراز 6440 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 14 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 5 به 7 رساندم

ابتدا تمرینات کتاب درسی را حل نموده

بعد درسنامه  را از کتاب آبی قلمچی مطالعه نموده 

و سپس تعدادی تست آموزشی را حل نموده 

و در بازه مطالعاتی بعدی تعدادی تست دیگر را به صورت زماندار حل می نمایم.

سپس از کتابهای سه سطحی با توجه به سوالات بسیار مفید و نکته دار در بازه مطالعاتی بعدی یا دوران جمع بندی یا مرور استفاده می کنم.

   

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی

مهدی اسلامی
مهدی اسلامی از شهر بهشهر- تراز 6538 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 12 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را 5 به 7 رساندم.

ابتدا  جزوه دبیر را می­ خوانم 

بعد از روی کتاب آبی تست میزنم 

در مواقعی که وقت اضافه داشته باشم از کتاب های سه سطحی نیز استفاده می کنم. 

روی فعالیت ها و تمرین های کتاب تاکید ویژه­ای دارم. 

البته من قبل از درس دادن دبیر از قبل دروس را می خوانم و با آمادگی کامل سر کلاس می روم

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی